Slávnostná adventná hudba z Drážďan – publikum muselo ostať doma

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V katedrále Frauenkirche v Drážďanoch zaznel 27. novembra 2021 adventný koncert, na ktorom sa spolu so Sächsische Staatskapelle Dresden pod taktovkou Petra Popelku predstavili klavirista Lang Lang, organista Samuel Kummer a dvojica spevákov Katharina Konradi a Jonathan Tetelman. Koncert sa konal bez prítomnosti divákov a zo záznamu ho uviedla nemecká televízia ZDF.

Znovu sa podujatia odkladajú, vstupenky sa vracajú alebo nadobúdajú platnosť na náhradné podujatia „neskôr”. Kovidom sú postihnutí aj účinkujúci, ani pred nimi sa pandémia nezastavila. Má nás všetkých v hrsti. V Drážďanoch sa presúvajú premiéry, odriekajú koncerty, koncertné sály zívajú prázdnotou. Preto patrí náš obdiv opäť všetkým, ktorí sa s pretrvávajúcou pandémiou boria mimo svetiel reflektorov. Ani Frauenkirche Dresden neobišlo prázdnotou zívajúce auditórium.

Adventný koncert, Frauenkirche Drážďany, 2021, foto: ZDF/Dita Vollmond

Občas sa síce dá nadýchnuť, ale iba výnimočne. Žijeme v zrkadle kovidového seizmografu, na pokraji duševnej či psychickej demoralizácie. Nikto nepozná moment, kedy sa tento stav dostane do bežných koľají. Pandémia neberie ohľad ani na pravidelne sa vracajúce cirkevné sviatky, ako sú blížiace sa Vianoce, ktoré majú už dávno svoje miesto nielen v sakrálnom, ale i v bežnom hudobnom živote.

Adventné, vianočné, silvestrovské a novoročné programy sa stali vlastne ťažiskami produkcií hudobných divadiel a orchestrov, magnetom pre publikum, ale i prameňom hlavných príjmov sezóny. Preto sa výkyvy v zabehaných tradičných sviatočných hudobných podujatiach dotýkajú nás všetkých. Bolo to tak vlani, je to tak i teraz.

Aj v Drážďanoch prebehne čaro adventu opäť bez viacerých uvedení Bachovho Vianočného oratória, bez adekvátnych inštrumentálnych a vokálnych koncertov, zrejme i bez Luskáčika či Popolušky. Koncertné siene, operné domy a chrámy budú podľa aktuálneho uznesenia vlády predbežne do polovice decembra v Drážďanoch mlčať. Čo sa týka prestížnych verejných koncertov v centre cirkevnej hudby Drážďan, v katedrále Frauenkirche, tie sa nebudú konať do konca roka.

Frauenkirche Drážďany, foto: Veronika Schindler

Publikum musí ostať doma. Drážďany boli našťastie od začiatku tejto sezóny obdarené koncertami vskutku fenomenálnych a v súčasnosti najžiadanejších hudobných talentov. Tam kde hrajú, sú koncertné siene obratom ruky vypredané. Patril k nim mimoriadne vplyvný a mnohostranný britský huslista Daniel Hope. Koncom októbra sa v rámci svojho turné Európou zastavil vo Frauenkirche, kde zastáva funkciu hudobného riaditeľa. Ako sólista s Zürišským komorným orchestrom oslnil okrem iného v koncertoch Vivaldiho a Telemanna.

K hviezdnym hodinám v metropole na Labe patril tiež koncert klaviristu Langa Langa. Nedávno bola zverejnená jeho nahrávka obrovitých Goldbergových variácií Johanna Sebastiana Bacha. Lang Lang ju verejnosti ponúkol po dvadsaťročnom štúdiu diela a naživo ich predstavil v koncertnej sieni drážďanského Paláca kultúry. V súvislosti s novinkou ponúkla televízia takmer paralelne s koncertom o Langovi film, ktorý predstavil tohto z Číny pochádzajúceho maestra v novom svetle – ako mimoriadne citlivého a hĺbavého umelca.

V rámci presúvania hudobných podujatí preložili Drážďanské hudobné slávnosti niekoľko koncertov z tohtoročného leta na november. Huslistka Anne-Sophie Mutter sa v Paláci kultúry predstavila so svojimi nadanými zverencami zjednotenými v komornom súbore Virtuosi. Interpretácia Vivaldiho Štyroch ročných období zdvihla, podobne ako už spomínané koncerty, celú koncertnú sieň z kresiel. Kým tieto večery prebehli podľa plánu, dvom pôvodne orchestrálnym koncertom sa dostalo kurióznej zmeny.

Adventný koncert, Frauenkirche Drážďany, 2021, Lang Lang, foto: ZDF/Dita Vollmond

Pred jedným z troch totožných abonentných koncertov 13. Symfonického koncertu Staatskapelle Dresden uvidelo publikum na pódiu v Semperovej opere namiesto sediaceho, na koncert pripraveného orchestra, nevybalené hudobné nástroje. Ospravedlňujúci sa intendant opery, ktorý je už mesiace vlastne iba krízovým manažérom, oznámil, že až do tohto momentu neprišli z preťaženého laboratória výsledky testov. Bez kolektívneho negatívneho výsledku sa orchester nesmel posadiť na pódium. Sólistom Bartókovho Koncertu pre violu a orchester mal byť aktuálny „Capell-Virtuos”, francúzsky violista Antoine Tamestit. Vstupenky sa dali vrátiť. Ako náhradu pre tých, ktorí ostali (bola to väčšina), Tamestit pohotovo ponúkol prvotriedny sólový program.

V podobnej situácii sa ocitla v posledný deň povoleného verejného vystúpenia (19. 11.) i Drážďanská filharmónia s tým rozdielom, že časť členov orchestra mala pozitívne testy, takže orchester ako kolektív nesmel na pódium nastúpiť. Francúzsky špičkový klavirista Jean-Yves Thibaudet mal hrať Schumannov Klavírny koncert, namiesto toho ponúkol sólový program. Dvadsaťštyri prelúdií Claudea Debussyho v jeho podaní tak zachránilo celkom inak koncipovaný filharmonický večer. Aj ďalšie koncerty, presunuté z odvolaného letného festivalu Drážďanských hudobných slávností na november, sa skončili fiaskom. Sotva sa náhradný program začal, musel zmĺknuť.

Na koncerte, ktorý sa tiež uskutočnil v poslednom možnom okamihu pred kultúrnym lockdownom, vystúpila pred živým publikom a fascinujúcim prostredím Frauenkirche ešte svetoznáma izraelská speváčka a songwriterka Noa. S gitaristom Gilom Dorom venovala tvorbe Johanna Sebastiana Bacha polovicu večera. Bachovu hudbu obdarila i vlastnými textami. Poklonila sa mu nie náhodou: takmer na deň presne Bach v tomto chráme pred 285 rokmi koncertoval na novom Silbermannovom organe. Bolo to posledné tohtoročné kultúrne podujatie vo Frauenkirche s publikom.

Adventný koncert, Frauenkirche Drážďany, 2021, Petr Popelka, Sächsische Staatskapelle Dresden, foto: ZDF/Dita Vollmond

Namiesto návštevy tradičného adventného koncertu 27. novembra 2021 a jeho prenosu na námestie pred katedrálou voňajúcou vianočným trhom všetko dopadlo inak. Podujatie, ktoré každoročne vysiela druhý program nemeckej televízie ZDF, týždeň vopred zrušili.

Zachránila ho však digitálna podoba pôvodného hudobného highlightu. Na jej realizácii pod názvom Slávnostná adventná hudba z Drážďan pracovali špičkoví umelci – sólisti, orchester a zbory. Hudobné vedenie ležalo v rukách Čecha Petra Popelku, ktorý ešte pred dvomi rokmi sedel v orchestri Staatskapelle Dresden ako kontrabasista. Blesková kariéra ho medzičasom zaviedla k pultom rôznych špičkových orchestrov. Kým v jeho terajšom domovskom orchestri v Oslo sa koncerty konajú bez obmedzenia, v Drážďanoch hudba zmĺkla a členovia veľkého aparátu sa museli aj v deň nahrávania preukázať negatívnymi testami. Pri aktuálnej mimoriadne vysokej infekčnosti v Drážďanoch sa nedal vylúčiť žiaden problém…

Prečítajte si tiež:
Sviečky namiesto publika vo Frauenkirche – Aida Garifullina vháňala slzy do očí
(adventy koncert vo Frauenkirche v Drážďanoch, 2020)

Televízny záznam bez publika sa napokon deň pred vysielaním v chráme uskutočnil a v prvú adventnú nedeľu 28. novembra 2021 doma k obrazovkám zasadlo státisícové obecenstvo. A okamih, v ktorom sa koncert prostredníctvom televízie dostal k poslucháčovi, ostane v tomto pandemickom čase nezabudnuteľným. Dych zatajujúca nádhera barokového interiéru Frauenkirche a rytmicky exaktný, priam ako sklo priehľadný pochod z Čajkovského Luskáčika otvorili večer, ktorý dal na hodinku zabudnúť, v akých časoch žijeme.

Adventný koncert, Frauenkirche Drážďany, 2021, Lang Lang, Sächsische Staatskapelle Dresden, zbory, foto: ZDF/Dita Vollmond

Sächsische Staatkapelle Dresden nás pod vedením Petra Popelku previedla vyberaným, štýlovo diferencovaným programom, plným umeleckej krásy bez lacného pozlátka popularity. Interpretačným zlatým klincom bol klavirista Lang Lang, ktorý je v posledných týždňoch v Drážďanoch ako doma, a netreba ho bližšie predstavovať. Vo Frauenkirche ponúkol výber z Bachových Goldbergových variácii. Z Árie a variácií č. 16, 7 a 26 vytvoril hĺbavý a súčasne virtuózny hudobný svet, ktorý vyvolal zimomriavky. Okrem Bacha zaznela v Langovej interpretácii druhá časť z Griegovho Klavírneho koncertu. Toto Adagio si v sólistovi a orchestri pod vedením Popelku našlo skutočne majstrovské podanie. A nad Griegom stála poetika klavírnej hry Langa Langa zviditeľňujúca i „hluché“ medzitóny.

K ďalším sólistom patril 33-ročný tenorista Jonathan Tetelman pochádzajúci z Chile. Má za sebou krátku kariéru, ale v opernom svete patrí k vyhľadávaným umelcom. Jeho lyrický, romantický hlas je podložený výnimočným talentom, má v ňom uložené bohatstvo, najmä vo sfére dynamiky (takmer nepočuteľné pianissimá). Tetelman predstavil napríklad Air Domine, ego credidi zo zriedka uvádzaného Vianočného oratória op. 12 Camilla Saint-Saënsa, ako aj piesňovo vrúcne moteto Panis angelicus Cézara Francka.

Sopranistka Katharina Konradi je jedinou sólistkou pochádzajúcou z Kirgizska, ktorá pôsobí nielen na medzinárodnej opernej scéne, ale zároveň aj ako koncertná umelkyňa a piesňová interpretka. S umeleckým vzdelaním nadobudnutým v Berlíne zaujala na operných javiskách v Hamburgu, Drážďanoch, Bayreuthe a Mníchove. Jej hrejivý, akoby láskou uhladený vláčny soprán objímal prázdny chrám a jeho pomyselné publikum od prvého tónu. Zaskvela sa ako sólistka v árii Oh! Had I Jubal’s lyre z oratória Joshua Georga Friedricha Händela, v časti Pie JesuRekviem Gabriela Faurého a tiež v Humperdinkovej piesni Weihnachten.

Adventný koncert, Frauenkirche Drážďany, 2021, Petr Popelka, Katharina Konradi, Jonathan Tetelman, Sächsische Staatskapelle Dresden, zbory, foto: ZDF/Dita Vollmond

Ako bonbónik na výslovné želanie dirigenta Popelku zaznela nádherná nadčasová lyrická orchestrálna medzihra č. 2 Träumerei am Kamin (Snenie pri krbe) z opery Intermezzo Richarda Straussa. Objavom večera a symbolickým gestom súčasnej dobe sa stal Psalm 24 La terre appartient à l’Eternel od Lili Boulanger, sestry Nadi Boulanger. Bola to úpenlivá modlitba za mier dnes takmer neznámej, v čase vzniku skladby ťažko chorej skladateľky. Dielo pre organ, miešaný zbor a orchester s pečaťou exotiky komponovala počas 1. svetovej vojny.

Večer v nádhernom chráme sa skončil populárnou slávnostnou starou vianočnou piesňou Macht hoch die Tür. V prenesenom zmysle ide o symbolické otvorenie brány k sviatkom vianočným, brány pookriatia a lásky. Na interpretácii sa podieľali okrem sólistov i excelentný zbor Semperovej opery a svetoznámy chlapčenský zbor Kreuzchor, doslova muzicírujúci anjeli. Ako mĺkvi svedkovia svietili v laviciach namiesto obecenstva stovky sviečok a interpreti sa odmenili vzájomným potleskom.

Keby sme nežili v digitálnej dobe, nemali by sme šancu zažiť tento koncert v takmer živej kvalite a hudobný večer 1. adventnej nedele by sme si museli zorganizovať inak. V priestoroch chrámu Frauenkirche bolo v túto nedeľu po prvýkrát otvorené očkovacie centrum. Azda niekomu napadne pustiť k nemu ako pozadie najnovšiu nahrávku Bachových Goldbergových variácií

Autor: Agata Schindler

písané zo záznamu koncertu odvysielanom na druhom programe nemeckej televízie ZDF 28. novembra 2021

Slávnostná adventná hudba z Drážďan
Frauenkirche Dresden
27. novembra 2021 (odvysielané ZDF 28. 11. 2021)

Sächsische Staatskapelle Dresden
Petr Popelka, dirigent
Lang Lang, klavír
Katharina Konradi, soprán
Jonathan Tetelman, tenor
Samuel Kummer, organ

Dresdner Kreuzchor
Sächsischer Staatsopernchor Dresden

P. I. Čajkovský: Pochod z baletnej hudby k Luskáčikovi
C. Saint-Saëns: Vianočné oratórium, výber
č. 4 Air Domine, ego credidi
č. 10 zbor Tollite hostias
J. S. Bach: Výber z Goldbergových variácií, BWV 988
G. F. Händel:
Ária Oh! Had I Jubal’s lyre z oratória Joshua
Zbor The great Jehovah is our awful theme z oratória Joshua
R. Strauss: Orchestrálna medzihra č. 2: Träumerei am Kamin z opery Intermezzo op. 72
L. Boulanger: Psalm 24 La terre appartient à l’Eternel
G. Fauré: Pie JesuRekviem, op. 48
F. M. Bartholdy: Im Advent, op. 79
C. Franck: Panis angelicus, FWV61
E. Grieg: 2. časť Adagio z Koncertu pre klavír a orchester a mol, op. 16
E. Humperdinck: Weihnachten, pieseň pre vysoký hlas
Macht hoch die Tür, historická vianočná pieseň

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár