Slávnostný koncert k jubileu Štátnej opery v Banskej Bystrici

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Banskobystrická Štátna opera v týchto dňoch prežíva slávnostné chvíle. Otvorila novú umeleckú sezónu premiérou opery J. B. Foerstra Eva (prvá premiéra 18. 10. 2019, druhá bude 23. 11), sprístupnila prierezovú výstavu z premiérovaných operných titulov vo foyeri divadla a oslavné podujatia vyvrcholili Slávnostným koncertom k 60. výročiu svojho založenia dňa 30. a 31. 10. 2019 v priestoroch Štátnej opery.

Koncert sa niesol vo veľkolepom duchu. Išlo o prierezové uvedenie všetkých zložiek operného súboru v citlivom výbere operných sólistov, ktorí – iste na prekvapenie publika – neuvádzali známe operné árie, ale prihliadali na predstavenie ich umenia z najviac frekventovaných operných inscenácií.

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia Štátnej opery, 2019, Oľga Hromadová, balet Štátnej opery, foto: Zdenko Hanout

Temer trojhodinový koncertný večer bol koncipovaný z diel viackrát premiérovanáých autorov, z diel slovenských tvorcov opery, tanečných ukážok, z operetných a muzikálových autorov, baletného vstupu, aby poslednú časť venovali romantickej opere s jej hudobnými skvostami. Každú časť večera uviedol v stručnom priereze umelecký šéf opery Šimon Svitok, ktorý sa podieľal na réžii a dramaturgii koncertu.

Prečítajte si tiež:
V Banskej Bystrici sa konala vernisáž výstavy k 60. výročiu Štátnej opery

Jubilujúci Bystričania obhájili životnosť Foersterovej Evy

Po úvodnej predohre k Verdiho opere Luisa Miller (dirigent Igor Bulla), zneli árie Verdiho: z Nabucca Dio di Guida s Martinom Popovičom a zborom opery, z Rigoletta dueto Rigoletta a Gildy so Zoltánom Vongreyom a Katarínou Procházkovou, z Traviaty s Dušanom Šimom a Michaelou Várady, z Pucciniho Toscy E lucevan le stelle s Dušanom Šimom, Tedeum so zborom v podaní Šimona Svitka a výber z Čajkovského Eugena Onegina – ária Gremina s Ivanom Zvaríkom a dožinkový zbor so sólistami baletu.

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia Štátnej opery, 2019, Ivan Zvarík, Michal Hýrošš, Zoltán Vongrey, Patrícia Solotruková, zbor Štátnej opery, foto: Zdenko Hanout

Úvodný vstup vyznel precízne a presvedčivo, vo výbere árií nechal zaznieť vokálne kvality sólistov, uvedené na otvorenom javisku ako samostatné programové čísla s minimálnou javiskovou výbavou. K nim sa priradili dve árie z novonaštudovaných premiér slovenských opier: Michal Hýrošš uviedol z Cikkerovho Jánošíka áriu Zasvitne deň, Patrícia Solotruková uspávanku Katreny zo Suchoňovej Krútňavy. Uvedené operné tituly patria ku kmeňovému repertoáru umeleckého súboru, ktoré stále majú u publika ohlas a prešli viacerými inscenačnými tvarmi v súčinnosti s umeleckými nárokmi na sólistické stvárnenie. Prvú časť koncertu uzatvárala spontánna, dynamická, temperamentom nešetriaca, zvukovo obdivuhodne pôsobivá „ hudba“ tanečnej suity Gypsy roots čilli Cigánske korenie v choreografii Dany Dinkovej.

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia Štátnej opery, 2019, Gypsy roots čilli Cigánske korenie, foto: Zdenko Hanout

Druhú časť koncertu otvorili výstupy z muzikálov My fair Lady a Hello, Dolly!, z operiet Cigánsky barón, Veselá vdova, Čardášová princezná. Scéna hýrila farbami, pohybom, výborným speváckym zborom a nemenej skvostnými vystúpeniami sólistov. Istým „odľahčením“ mala byť scéna výučby z My fair Lady v podaní Oľgy Hromadovej, Šimona Svitka a Mikuláša Doboša. Cez orchestrálne Intermezzo z Giordanovej opery Fedora opäť prišla na scénu operná ária, pred ktorou sólisti baletu Giovanni Buttacavoli a Veronika Szabová uviedli éterické balkónové dueto z Prokofievovho baletu Romeo a Júlia.

Ťažisková romantická opera mala svojich predstaviteľov v árii Leonory Michaely Šebestovej z Donizettiho Favoritky, ktorá nechala vyznieť svoj mezzosoprán v plnom rozsahu jeho farebnosti, podobne ako Michaela Váradyová v Modlitbe z Donizettiho opery Maria Stuarda. Michaela Kušteková sa predstavila s áriou Fidélie z Pucciniho Edgara a Patrícia Solotruková v Cileaovej Adriane Lecoureur. Finálová scéna z Verdiho opery Ernani bola veľkou prezentáciou popredných sólistov – Solotruková, Vongrey, Zvarík, Hýrošš, ktorí so zborom a orchestrom uzavreli jubilejný slávnostný koncert Štátnej opery.

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia založenia Štátnej opery, 2019, Michaela Várady, zbor Štátnej opery, foto: Zdenko Hanout

Pri takejto príležitosti sa žiada zdvihnúť čašu perlivého moku, aby atmosféra večera bola jedinečná. Stalo sa – záver celého koncertu patril nielen perlivému moku, ale predovšetkým známej scéne prípitku z Verdiho Traviaty, ktorý umocnil jedinečnosť, oslavnosť a výbornú náladu nielen na scéne, ale i v publiku. To ďakovalo celému umeleckému súboru a jeho dirigentom Igorovi Bullovi, Mariánovi Vachovi, Jánovi Procházkovi.

Prečítajte si tiež:
60 rokov operného umenia v Banskej Bystrici

Slávnostný koncert poznačil nielen priestor javiska. Vstup do divadla bol po červenom koberci, priestory foyeru opery žiarili sviežou bielo – zlatou výzdobou, návštevníkov koncertu vítalo umelecké vedenie opery s pohárom šampanského, čakali na nich voľne prístupné programy koncertu, čo umocňovalo slávnostnú atmosféru včera. Perlivý mok tvoril sviatočný rámec Slávnostného koncertu s pridanou hodnotou umeleckej kvality.

60 rokov Štátnej opery vo fotografiách je názov výpravnej publikácie k jubileu umeleckého súboru v Banskej Bystrici. Uviedli ju počas Slávnostného koncertu, aby“ zhmotnila“ a zaznamenala existenciu jedinečných operných premiér na banskobystrickej scéne. Zostavili ju dramaturgička opery Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD  a  PhDr. Katarína Uhríková.

60 rokov Štátnej opery vo fotografiách, obálka knihy, ktorú vydala Štátna opera pri okrúhlom jubileu, 2019, foto: Zdenko Hanout

Knižná publikácia je rozdelená do troch častí, ktoré úzko súvisia a podávajú sviežu ucelenú informáciu o súčasnom obraze operného súboru Štátnej opery. V úvodnom texte  poprednej hudobnej teatrologičky Mgr. Michaely Mojžišovej, PhD je podaný prierez významnými obdobiami operného súboru od vzniku až po súčasnosť s prihliadnutím na ojedinelé i jedinečné operné premiéry, ktoré profilovali umelecké  zameranie činnosti Štátnej opery, nevynímajúc pôsobenie jedinečných hudobných a divadelných osobností od dirigentov, režisérov, výtvarníkov, scénografov až po sólistov operného javiska a tiež riaditeľov umeleckej scény. Jej prehľad je stručný, ale dostatočne obsažný v prehľadnom priereze. ( Text je uvádzaný aj v nemčine a angličtine).

Ťažiskom publikácie je fotografický materiál, zachytávajúci významné scény z premiérovaných opier s poprednými domácimi sólistami v  koncepčnom prepojení i na zahraničných sólistov. Kolorit fotografií  osviežuje obsah, necháva vyznieť kostýmom i scénickej  výprave s čitateľným charakterovým výrazom postáv.

Knihu uviedla do života ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková po slávnostnom koncerte pri príležitosti 60. výročia založenia Štátnej opery, 2019, foto: Zdenko Hanout

Záverečná časť patrí prehľadu premiér od vzniku súboru v roku 1959 až po rok 2019 – 6O.roku existencie. Je to prameň poznania pre študijné účely súčasníkov i budúcej generácie, kde sa uvádza autor, názov diela, dátum premiéry, realizátori – dirigent, režisér- a žáner.

Knižný dokument je vzácnym „ kameňom poznania“ jednej umeleckej scény, ktorá i napriek rôznym existenčným neduhom prekonala počiatočné  ťažkosti, aby dnes- vycizelovaná časom a svojim neutíchajúcim tvorivým duchom- stála pevne medzi ostatnými slovenskými opernými scénami.

Autor: Eva Michalová

písané z koncertu z 30. 10. 2019

Slávnostný koncert k 60. výročiu vzniku Štátnej opery v Banskej Bystrici
30. a 31. októbra 2019

Dirigenti: Marián Vach, Igor Bulla, Ján Procházka
Koncertný majster: Oldřich Husák
Dramaturgia: Šimon Svitok
Réžia: Dana Dinková, Šimon Svitok
Príprava choreografií: Dana Dinková
Zbormajsterka: Iveta Popovičová

Program koncertu

G. Verdi: Luisa Miller – predohra k opere
Orchester Štátnej opery
G. Verdi: Rigoletto, dueto Rigoletta a Gildy Parla siam soli
Katarína Procházková, Zoltán Vongrey
G. Verdi: Nabucco, ária Nabucca Dio di Guida
Martin Popovič, zbor Štátnej opery
G. Verdi: La traviata, ária Violetty È strano!
Michaela Várady, Dušan Šimo
G. Puccini: Tosca, ária Cavaradossiho E lucevan le stelle
Dušan Šimo
G. Puccini: Tosca, Te Deum
Šimon Svitok, zbor Štátnej opery
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin, ária Gremina Ľubvi vse vozrasty pokorny
Ivan Zvarík
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin, Dožinkový zbor Boľat moji skory nožeňki
Zbor a sólisti baletu Štátnej opery
J. Cikker: Juro Jánošík, ária Jánošíka Zasvitne deň
Michal Hýrošš
E. Suchoň: Krútňava, uspávanka Katreny Hajaj, búvaj, moje dieťa
Patrícia Solotruková
G. Bregovič – D. Dinková: Gypsy roots čilli Cigánske korenie
tanečná suita
Baletný súbor Štátnej opery

prestávka

F. Loewe – A. J. Lerner: My Fair Lady, scéna výučby
Oľga Hromadová, Šimon Svitok, Mikuláš Doboš
F. Loewe – A. J. Lerner: My Fair Lady, pieseň Doolitla Ja sa dnes dopoludnia žením
Ivan Zvarík, zbor a balet Štátnej opery
J. Strauss ml.: Cigánsky barón, kuplet Barinkaya Cigánsky barón som ja
Dušan Šimo, zbor Štátnej opery
F. Lehár: Veselá vdova, vstupná pieseň Danila Lolo, Dodo, Žužu
Šimon Svitok a balet Štátnej opery
E. Kálmán: Čardášová princezná, dueto Sylvy a Edwina Keď už nájdem lásku svoju
Katarína Procházková, Dušan Šimo, sólo balet
M. Stewart – J. Herman: Hello, Dolly!, pieseň Dolly – Hello, Dolly!
Oľga Hromadová, zbor a balet Štátnej opery
U. Giordano: Fedora, Intermezzo
Orchester Štátnej opery
S. Prokofiev: Romeo a Júlia – balkónové dueto Romea a Júlie
Veronika Szabová, Giovanni Buttacavoli
G. Donizetti: Favoritka, ária Leonóry Fia dunque veroO mio Fernando
Michaela Šebestová
G. Donizetti: Maria Stuarda, modlitba Márie Deh! Tu di un´umile preghiera
Michaela Várady, zbor Štátnej opery
F. Cilea: Adriana Lecouvreur, ária Adriany Io son l´umile ancella
Patrícia Solotruková
G. Puccini: Edgar, ária Fidélie Addio, mio dolce amor
Michaela Kušteková, zbor Štátnej opery
G. Verdi: Ernani, finálová scéna O sommo Carlo
Patrícia Solotruková, Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík, Michal Hýrošš, zbor Štátnej opery

www.stateopera.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operná kritička a publicistka

Zanechajte komentár