Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

2. mája 2023 Ľudovít Vongrej Sezóna 2022/2023

Slávnostným koncertom vyvrcholili oslavy 30. výročia vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Lenka Pavlovič, Eva Šušková, Andrej Vancel, Martin Šafárik, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, Zbor Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK
Veľkosť písma
A
A
A
Cirkevné konzervatórium v Bratislave oslavuje v školskom roku 2022/2023 svoje významné jubileum – 30. výročie založenia. Pri príležitosti osláv pedagógovia, žiaci a absolventi naplánovali v priebehu školského roka sériu koncertov a ďalších umeleckých podujatí, ktoré vyvrcholili slávnostným koncertom dňa 26. apríla 2023 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Cirkevné konzervatórium na Beňadickej ulici v Bratislave vzniklo 27. apríla 1992 – zakladateľkou a riaditeľkou školy bola operná speváčka a pedagogička Eva Malatincová. „V 90-tych rokoch 20. storočia v spoločnosti prebiehali obrovské zmeny, ktoré sa týkali aj rezortu školstva. Vznikali nové školy a koncepcie vzdelávania. Mojou túžbou bolo založiť školu – konzervatórium, kde by sa odborné vzdelávanie snúbilo s kresťanskými hodnotami.“ uviedla pre Opera Slovakia Eva Malatincová.

Cirkevné konzervatórium v Bratislave, zdroj foto: wikipedia
Nahrávanie pripravovaného dokumentu o Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave 2023, zdroj foto: CK BA

Vznik školy si vyžaduje nemalé úsilie, pevnú vôľu a množstvo odhodlania. „Bol to náročný proces, keďže spoločnosť, ako aj cirkev neboli pripravené prevziať starostlivosť o nové cirkevné školy. Riaditelia nových cirkevných škôl si prešli dlhoročnými naťahovačkami o priestory. Finančné náklady na vybavenie CK znášali rodičia, dobrodinci a sponzori školy. Na procese zriaďovania školy mi pomáhal kolega a priateľ z ŠD v Košiciach František Balún, v tom čase poslanec NR SR. Túto iniciatívu podporil aj Mons. Ján Formánek, dekan mesta Bratislavy a odporučil ju na schválenie Arcibiskupskému úradu v Trnave (arc. úrad v Bratislave vynikol neskôr).“ dodáva Eva Malatincová k počiatkom CK.

Prvým oddelením školy bol Spevácky odbor Anny Hrušovskej, zameraný́ na zachovanie jedinečných metodických postupov významnej pedagogičky (medzi jej najslávnejšie študentky patrila svetoznáma Lucia Popp). Odbor ako prvá viedla Zlatica Livorová, ktorá bola spolu s Evou Malatincovou žiačkou Anny Hrušovskej.

Prečítajte si tiež:
K 110. výročiu narodenia sopranistky a pedagogičky Anny Hrušovskej

Eva Malatincová, Dagmar Livorová, Anna Hrušovská, František Malatinec, Zlatica Livorová na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, foto: súkr. archív Z. Livorovej

Vedenie školy postupne zavádzalo ďalšie odbory a v súčasnosti škola ponúka denné aj špecializačné štúdium, ako aj štúdium jednotlivých predmetov v troch odboroch, a to Spev (Spevácky odbor Anny Hrušovskej), Hudobno-dramatické umenie (herectvo, spev a tanec) a Hudba (skladba, cirkevná hudba, klavír, organ, akordeón, flauta, bicie nástroje, husle, viola, violončelo, kontrabas a gitara).

Cirkevné konzervatórium v Bratislave patrí do medzinárodného programu pridružených škôl UNESCO, ktorého zámerom je podporiť ich účasť v projektoch v snahe posilňovať ľudskú, etickú a kultúrnu dimenziu vzdelávania.

„Míľniky, kt. posúvali školu vpred boli rozširujúce sa priestory školy o nový pavilón, čo umožňovalo vytvoriť nové odbory, kvalitné pedagogické obsadenie. V zakladajúcom speváckom odbore to boli absolventky Doc. Anny Hrušovskej, Dr.h.c, na ktorej nezmazateľnú pedagogickú stopu sme chceli nadviazať – Prof. Vlasta Hudecová a Mgr. art. Zlatica Livorová. Rovnako aj v ostatných odboroch pôsobili umelecké osobnosti ako Mgr. art Eva Rysová, Mgr. Karol Toperczer, Mgr. Edita Toperczerová, Mgr. art. Eva Kamrlová, Mgr. art. Zlata Koričánska, Prof. Jozef Zsapka, Doc. Ján Gréner, PhD. ai. Dôležitým míľnikom je kresťanská formácia žiakov a rodinná klíma školy. Opodstatnenosť školy je potvrdená úspešnosťou žiakov na domácich a medzinárodných súťažiach a ich zaradením sa do umeleckej a pedagogickej praxe.“, stručne priblížila proces rozvoja školy Eva Malatincová, ktorú vo funkcii riaditeľa vystriedal v roku 2019 popredný koncertný organista Marek Vrábel.

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2017, Eva Malatincová, Marek Vrábel, foto: Archív CK

„Pohľad na vznik školy pôsobí ako narodenie zázraku v dobe, ktorá síce navonok politicky a spoločensky priala vzniku cirkevných škôl, no jej začiatok bol spojený s mnohými problémami a bojom o svoje dôstojné miesto. Vďaka úsiliu jej zakladateľky a dlhoročnej riaditeľky Evy Malatincovej sa škola postupne etablovala na svojbytnú inštitúciu so všetkými dôležitými odbormi štúdia, pričom množstvom svojich medzinárodných úspechov už dávno nemusí obhajovať svoje miesto medzi ostatnými slovenskými konzervatóriami.“ uviedol riaditeľ Marek Vrábel.

Cirkevné konzervatórium v tomto školskom roku dosiahlo vrchol svojich snažení a v rámci plnenia svojich cieľov prekročilo svoj koncepčný zámer, ktorý vypracoval a predložil riaditeľ školy Marek Vrábel zriaďovateľovi školy – Bratislavskej arcidiecéze a Rade školy CK.

„Cirkevné konzervatórium má v súčasnom období 100% umiestnenosť na trhu práce. Viacerí absolventi školy študujú na prestížnych európskych univerzitách. CK je spomedzi 17-tich konzervatórií jediným na Slovensku s päťročnou dlhodobou akreditáciou v programe Erasmus, v ktorom desiatky študentov v tomto roku priniesli ocenenia zo svetových súťaží od Moskvy až po Madrid a aktívne sa zúčastnili niekoľkých zahraničných mobilít.

Marek Vrábel, zdroj foto: CK BA

Momentálne sa v dlhodobej vízii školy v spolupráci so zriaďovateľom sústreďujem na projekt modernizácie a doplnenia nástrojového parku a riešenia majetkovoprávnych pomerov ohľadom budov a pozemkov, aby v budúcnosti mohli byť splnené aj naše umelecké nároky, napríklad vo vzťahu k modernému vyučovaniu 21. storočia v priliehavom akustickom prostredí. K dlhodobým víziám školy patrí aj výstavba cirkevného internátu, keďže Cirkevné konzervatórium je jedinou školou svojho druhu na Slovensku a má študentov nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, vrátane študentov z Ukrajiny.“ v stručnosti uviedol pre Opera Slovakia Marek Vrábel k svojim víziám smerovania CK BA.

Oslavy okrúhleho výročia vzniku školy

Tridsiate výročie svojho vzniku si Cirkevné konzervatórium pripomenulo viacerými podujatiami rozvrhnutými na celý školský rok, ktoré pripravili jednotlivé odbory.

Oslavy otvoril koncert študentov a pedagógov odboru Stará hudba, 20. januára 2023 v Pálffyho paláci. Nasledoval koncert študentov odboru Hra na organ a Cirkevná hudba, 23. januára v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade. Tretí koncert uviedli študenti a absolventi špecializujúci sa na populárnu hudbu pod vedením Mgr. Františka Báleša. Konal sa 6. februára 2023 v Koncertnej sále Cirkevného konzervatória.

Ďalší koncert v rámci osláv pripravilo oddelenie Dychových a bicích nástrojov 15. februára 2023 v CC centre na Jiráskovej ulici v bratislavskej Petržalke. Nasledoval koncert skladateľov pod názvom Záblesky a konal sa 15. februára 2023 v Kostole Loretánskej Panny Márie (Uršulínky) v Bratislave. Na koncerte zazneli diela Jakuba Smičeka, Mateja Ricottiho, Petra Drobného, Barbory Mišíkovej, Kornélie Nemcovej, Lukáša Borzíka, Adama Baranca a Mirky Haľamovej.

Koncert študentov a absolventov špecializácie na populárnu hudbu k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, zdroj foto: CK
Koncert odboru Hra na sláčikové a strunové nástroje k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, zdroj foto: CK
Koncert odboru Hra na klavíri a akordeóne k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, zdroj foto: CK

Oddelenie hry na sláčikové a strunové nástroje patrí medzi rozvíjajúci sa mladý odbor Cirkevného konzervatória, v súčasnosti ponúkajúci študovať hru na husliach, viole, violončele a gitare. Na jeho koncerte sa študenti predstavili 1. marca 2023 v CC centre. Nasledoval koncert žiakov oddelenia klávesových nástrojov s názvom Stretnutie generácií (8. marca 2023, Pálffyho palác, Bratislava).

K jubilejným oslavám prispelo aj Hudobno-dramatické oddelenie, ktoré je najmladším oddelením školy. Bolo založené v školskom roku 2002/2003. Odbor má tri hlavné zložky – herectvo, spev a tanec. Vystúpenie študentov, pedagógov a absolventov tohto odboru sa konalo 11. marca 2023 v DK Lúky v Bratislave. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa 15. marca 2023 uskutočnil Koncert súčasných študentov a absolventov speváckeho odboru.

Koncert odboru Hudobno-dramatické umenie k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, foto: Juliana Tišťanová
Koncert speváckeho odboru k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, foto: Adam Brutovský

Koncert speváckeho oddelenia bol zároveň vyvrcholením jarnej časti projektu Students Meet Professionals, jedného z viacerých projektov školy, ktorého „hlavným cieľom je aktívna spolupráca študentov hudobného umenia a profesionálnych interpretov na širokej platforme podujatí – prednáškach, seminároch, interpretačných kurzoch, tvorivých dielňach. Neoddeliteľnou súčasťou tohto procesu je príprava umeleckých výkonov a koncerty, na ktorých sa študenti a profesionáli prezentujú na jednom pódiu.

Projekt vznikol v r. 2014 z iniciatívy slovenskej klaviristky a pedagogičky Andrey Bálešovej na pôde Cirkevného konzervatória v Bratislave. Za deväť rokov svojej existencie prerástol hranice „školského“ projektu a ponúka odbornej i širšej verejnosti kvalitné a výnimočné podujatia – umelecké i edukačné.“ (zdroj: web CKBA)

Oslavy jubilea vyvrcholili galakoncertom v bratislavskej Redute v stredu 26. apríla 2023. Na koncertnom pódiu sa predstavili súčasní študenti a absolventi konzervatória pod vedením pedagógov a dirigentov Róberta Tišťana a Pavla Bogacza a absolventa Cirkevného konzervatória Ľubomíra Zelenáka. Spolu so sólistami účinkoval Komorný orchester Cirkevného konzervatória a Zbor Cirkevného konzervatória. Obe telesá boli zložené zo študentov, absolventov, pedagógov Cirkevného konzervatória a hostí.

Na úvod koncertu predniesol svoj príhovor riaditeľ CK Marek Vrábel:

„Tridsať rokov neustále sa rozvíjajúceho života jednej cirkevnej školy – jedinej svojho druhu na Slovensku… V živote človeka je to vek odzrkadľujúci rozhodujúce obdobie smerovania, obdobie plnej sily a odhodlanosti meniť svet. Z pohľadu veku školy ide o obdobie, kedy sa dá už dobre bilancovať, uvedomiť si súčasné miesto a zástoj v duchovnom i kultúrnom svete, jasne pomenovať víziu budúcnosti, no predovšetkým ďakovať Prozreteľnosti a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pozdvihli školu a darovali jej seba – obdobie najlepších svojich rokov, jednoducho veličinu veľmi cennú – svoj čas. Čas, ktorý sa mnohokrát prekrýval s tým voľným a to nie v zamestnaní, ale v hlbokom presvedčení a poslaní.

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Marek Vrábeľ, riaditeľ CK BA počas príhovoru, zdroj foto: CK BA

Pohľad na vznik školy pôsobí ako narodenie zázraku v dobe, ktorá síce navonok politicky a spoločensky priala vzniku cirkevným školám, no jej začiatok bol spojený s mnohými problémami a bojom o svoje dôstojné miesto. Vďaka úsiliu jej zakladateľky a dlhoročnej riaditeľky Mgr. art. Evy Malatincovej, PhD. sa škola postupne etablovala na svojbytnú inštitúciu so všetkými dôležitými odbormi štúdia, ktorá množstvom svojich medzinárodných úspechov už dávno nemusí obhajovať svoje miesto medzi ostatnými slovenskými konzervatóriami.

Moja cesta v tejto škole pokračuje už vyše štvrťstoročie a tak ako mnohým, aj mne sa stala druhým domovom. Nespočetné zážitky pri duchovných obnovách, koncertoch, súťažiach, prehliadkach, umeleckých zájazdoch, nahrávkach, dobročinných akciách a pod. mi dávajú nádej a tiež ma utvrdzujú v tom, že dobré dielo bude pokračovať, že pochodeň bude stále horieť. Tohoročné nezabudnuteľné koncerty k 30. výročiu školy všetkých študijných odborov na exkluzívnych miestach Bratislavy sú toho hmatateľným dôkazom. Poznám život mnohých dobrých a veľmi kvalitných škôl, ale tam, kde je každý deň prítomná pridaná hodnota v podobe duchovného života školy a jej klímy nie je nahraditeľná ničím. Ekumenický rozmer školy je jasný – bezpodmienečné prijatie akejkoľvek individuality do nášho spoločenstva. O ekuméne veľa nehovoríme, my ju v spoločenstve školy dlhé roky žijeme s každodennými radosťami i starosťami.

Drvivá prevaha individuálneho vyučovania predurčuje našu školu na rodinný typ školy a pestovanie hlbokých vzťahov, a tým aj lepšie ovplyvňovanie v dobrom našich zverencov v tom najrozhodujúcejšom veku. Rozmer každodennej poctivej umeleckej práce a disciplíny vie budovať silné charaktery a tým priniesť trvalé hodnoty, o to dôležitejšie v dnešnom svete pseudoumenia, komerčnosti, či relativizácie skutočných hodnôt. Sme misiou i oázou na konci najväčšieho sídliska v strednej Európe, v budove materskej a základnej školy. Vo všetkej pokore, ale i odvahe by sme si všetci zamestnanci školy v rámci dlhodobej vízie priali, aby sa priestory školy mohli orientovať na centrum Starého mesta a mohli byť tak súčasťou „genia loci“ na tých miestach, kde duchovná hudba a umenie vo svojej najkrajšej podobe zneli a zušľachťovali ducha po stáročia v akusticky priliehavých a dôstojných priestoroch. Bol by to dôležitý míľnik v konkurencieschopnosti s cirkevnými konzervatóriami v susedných krajinách.

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, účinkujúci, zdroj foto: CK

Vyslovujem veľké ďakujem a Pán Boh oplať zriaďovateľovi školy – Bratislavskej arcidiecéze za dôveru, ktorú do mňa neustále vkladá, za jej duchovnú, ale i materiálnu podporu, všetkým blízkym spolupracovníkom, pedagógom a dobrodincom školy za ich nesmierne obetavú prácu a každodenné nasadenie a v neposlednom rade za dar vychovávať Vás milí naši žiaci, ktorí ste veľkou nádejou pre budúce generácie kvalitných umelcov a pedagógov s pridanou hodnotou.“

Program jubilejného koncertu otvoril Koncert pre organ, tympany a sláčikový orchester g mol (výber) Francisa Poulenca pod taktovkou Ľubomíra Zelenáka. Sólistami boli 1. tympanista Slovenskej filharmónie Kiril Stoyanov a na organe sa predstavil absolvent Cirkevného konzervatória Juraj Křemen, ktorý momentálne pokračuje v štúdiu na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v Stuttgarte. Nasledoval Koncert pre flautu, gitaru a sláčikový orchester G dur, RV 532 (výber) Antonia Vivaldiho v ktorom sa pod taktovkou Pavla Bogacza a so sprievodom Komorného orchestra CK predstavili študentky Alexandra Ovsianková (flauta) a Vasilina Shashkova (gitara).

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, , Ľubomír Zelenák, Juraj Křemen, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK
Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Vasilina Shashkova (gitara), Alexandra Ovsianková (flauta), Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK BA
Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Pavol Bogacz, Richard Cibula, Patrick Cibula, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK
Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Pavol Bogacz, Marcel Petráš, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK BA

Tretím číslom programu bol Dvojkoncert pre husle d mol, BWV 1043 (výber) Johanna Sebastiana Bacha, sólistami boli súrodenci Richard Cibula a Patrick Cibula, dirigoval Pavol Bogacz. Tvorbu obdobia baroka vystriedali variácie pre violončelo a orchester Kol Nidrei, op. 47 od nemeckého skladateľa a dirigenta Maxa Brucha. Na violončele sa v sprievode orchestra predstavil Marcel Petráš, ktorý aktívne reprezentuje bratislavské Cirkevné konzervatórium na rôznych hudobných festivaloch a podujatiach doma aj v zahraničí.

Prvú časť koncertu uzavreli Rumunské tance, Sz. 56. Bélu Bartóka. Sedem tancov pre husle a sláčikový orchester zaznelo v úprave skladateľa, dirigenta a klaviristu Konstantina Ilievskeho. Ako sólistka sa predstavila huslistka Martina Výbohová z triedy Pavla Bogacza.

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Pavol Bogacz, Martina Výbohová, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK
Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Ivan Koska, Róbert Tišťan, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK

Druhú časť koncertu organizátori venovali Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi, z ktorého tvorby zaznela 3. časť Allegretto z Koncertu pre klavír a orchester č. 24 c mol, KV 491 v podaní absolventa Ivana Kosku, ktorý získal doktorát v klavírnej interpretácii na Louisiana State University v Baton Rouge. Koncertoval predovšetkým v Taliansku a v USA, ale aj v ďalších európskych krajinách, v Brazílii a v Paname.

Slávnostný koncert ukončila Mozartova Omša C dur, „Korunovačná“, KV 317. Sólistami boli absolventi Cirkevného konzervatória – česká sopranistka Lenka Pavlovič, altový part zaspievala slovenská sopranistka Eva Šušková, tenorový part zaznel v podaní Andreja Vancela, ktorý nahradil pôvodne ohláseného medzinárodne etablovaného Pavla Bršlíka, a kvarteto sólistov doplnil slovenský basista Martin Šafárik.

Galakoncert k 30. výročiu vzniku Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2023, Lenka Pavlovič, Eva Šušková, Andrej Vancel, Martin Šafárik, Komorný orchester Cirkevného konzervatória, Zbor Cirkevného konzervatória, zdroj foto: CK

Bratislavský arcibiskup – metropolita Stanislav Zvolenský pri príležitosti jubilea konzervatória uviedol: „Som vďačný za všetkých absolventov Cirkevného konzervatória a dúfam, že sa im darí svojím vzdelaním a svojím talentom byť obohatením všade tam, kde môžu účinkovať. Oblasť každého pravého umenia je pre náš život nesmierne dôležitá, lebo nás povznáša, poskytuje nám duchovný odpočinok a novú motiváciu, uchvacuje nás svojou krásou a privádza nás aj k hľadaniu a túžbe po kráse v plnosti, čím sa vlastne vždy približujeme Bohu.“

Cirkevné konzervatórium vyrobilo v spolupráci s International Film Studies in the Czech Republic krátky dokument o škole. O jeho prezentácii bude CK informovať na svojom webe www.ckba.sk či sociálnych sieťach.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

C. Saint-Saëns: Henry VIII.
záznam priameho prenosu opery, máj 2023
Divadlo La Monnaie / De Munt
dirigent: Alain Altinoglu, réžia: Olivier Py
viac info, osoby a obsadenie TU...