Slovák Ondrej Gima sa zúčastní celosvetového sympózia o Prokofievovi v USA

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Baton Rouge – Dňa 25. až 27. februára 2016 sa na Luisiana State University (USA) (Baton Rouge) uskutoční celosvetové sympózium venované jednému z velikánov ruskej hudby Sergejovi Prokofievovi. Ako jeden z prednášateľov sa na ňom zúčastní Ondrej Gima zo Slovenska, rodák zo Stropkova, ktorý práve dokončuje kritickú edíciu originálnej verzie opery Sergeja Prokofieva Ohnivý Anjel.  Na tento účel získal priamu podporu skladateľovej rodiny.

Na sympóziu sa zúčastnia najznámejší špecialisti na život a dielo Sergeja Prokofieva ako napríklad Simon Morrison, Richard Taruskin a iní spolu s Prokofievovým vnukom, hudobným skladateľom Gabrielom Prokofievom. Riaditeľkou a predsedkyňou Programového výboru sympózia Prokofiev a ruská tradícia je docentka hudobnej teórie na Lousianskej štátnej univerzite. Z jej vyjadrenia na oficiálnej internetovej stránke sympózia vyberáme:

,,Je mi cťou uviesť sympózium o Prokofievovi a ruskej tradícii. Inšpiráciou mu bol fragment Prokofievovho nedokončeného Klavírneho koncertu č. 6 a interpretovať ho budú klaviristi Michael Gurt a Gregory Siole. Sme vďační, že nám dedičia autorských práv Sergeja Prokofieva umožnili uviesť toto dielo koncertne. Účastníkom bude aj vnuk Sergeja Prokofieva Gabriel Prokofiev, pričom povedie kompozičnú dielňu a Univerzitný orchester uvedie aj jeho Koncert pre basový bubon. Ako sólista vystúpi perkusionista Brett Dietz. Spolupracujeme aj s naším Oddelením tanca na premiére Prokofievovej Hudby pre atlétov, dielom pre klavír a tanečníkov. Klavirista Frederic Chiu, ktorý nahral všetky Prokofievove klavírne skladby, uvedie svoj sólový recitál a povedie aj klavírny majstrovský kurz.

Sergej Prokofiev, (1891 - 1953)

Sergej Prokofiev,
(1891 – 1953)

Sympózium je trojdňovým podujatím s prezentáciou konferenčných príspevkov od delegátov z jedenástich krajín vrátane Ruska, Japonska a mnohých iných. Prísnym výberom programového výboru prešlo len 36 príspevkov. Aj keď väčšina z nich sa zaoberá rôznymi stránkami Prokofievovej hudby, kompozičného procesu a teoretickými otázkami, niektoré sa sústredili aj na ostatných sovietskych skladateľov vrátane Šostakoviča a Šnitkeho.

Sme veľmi poctení, že hlavnými rečníkmi sympózia budú Simon Morrison z Princetonskej univerzity a Richard Taruskin z University of California v Berkeley. Rada by som sa osobitne poďakovala Simonovi za to, že priniesol fragment Prokofievovho nedokončeného koncertu a vzbudil tak našu pozornosť o toto dielo. Som veľmi vďačná Toddovi Queenovi, dekanovi Fakulty hudobného a dramatického umenia za to, že sa zveril tomuto projektu a po celý čas jeho trvania ma podporoval. Toto sympózium by sa nemohlo uskutočniť bez jeho neutíchajúcej podpory.“

Jedným z prednášateľov bude Slovák Ondrej Gima (rodák zo Stropkova, pôsobiaci a žijúci v Londýne), ktorý práve dokončuje kritickú edíciu originálnej verzie Prokofievovej opery Ohnivý Anjel z roku 1923. Priamu podporu mu poskytuje skladateľova rodina. Slovenský muzikológ bude prednášať o rekonštrukcii doteraz nepublikovanej originálnej verzie Ohnivého anjela.

Ondrej Gima pred svetovou premiérou zrekonštruovanej časti prvého dejstva originálnej verzie opery Ohnivý anjel na Katedre hudby Princeton University, 2013, foto: súkr. archív O. Gimu

Ondrej Gima pred svetovou premiérou zrekonštruovanej časti prvého dejstva
originálnej verzie opery Ohnivý anjel na Katedre hudby Princeton University, 2013,
foto: súkr. archív O. Gimu

Ondrej Gima sa už počas Bakalárskeho štúdia na Katedre hudby City University London, v rámci ktorého absolvoval aj praktickú hru na flaute v Guildhall School of Music and Drama, zaujímal o ruskú hudbu, konkrétne o Igora Stravinského a Sergeja Prokofieva. Tento jeho záujem o ruskú hudbu, najmä Sergeja Prokofieva, ešte výraznejšie narástol počas magisterského štúdia muzikológie na Katedre hudobnej vedy v Goldsmiths College, University of London, kde mal možnosť pracovať s primárnymi materiálmi uloženými v Serge Prokofiev Archive so sídlom v Goldsmiths College Special Collection. Pôvodne ich zhromaždila Prokofievova manželka Lina Prokofiev (rod. Carolina Codina), zakladateľka Serge Prokofiev Faundation, ktorej súčasťou je Serge Prokofiev Archív pôvodne sídliaci v Goldsmiths College v Londýne a poskytla ich univerzite. Tieto archívne materiály pokrývajú obdobie Prokofievovho života v západnej Európe v rokoch 1918 -1938 a jeho pôsobenie v New Yorku a Paríži až po definitívny návrat do Sovietskeho zväzu po poslednom koncertnom turné v USA, ktoré absolvoval v roku 1938.

Po ukončení magisterského štúdia Ondrej Gima podal žiadosť o doktorandské štúdium v Centre pre Ruskú Hudbu na tej istej katedre a zapojil sa do výzvy nadácie Serge Prokofiev Foundation ponúkajúcej výskumné štipendiá The Noëlle Mann Schlarship s projektom ,,Realizácia kritickej edície Prokofievovej originálnej verzie Ohnivého anjela“. Projekt bol úspešne akceptovaný a sa stal súčasťou jeho doktorandského výskumu pod vedením prof. Alexandra Ivashkina a prof. Simona Morrisona z Princetonskej univerzity (USA). Teraz je tesne pred absolvovaním doktorandského štúdia pod vedením prof. Simona Morrisona  a prof. Davida Fanniga (University of Manchester) a finalizuje aj rekonštrukciu Prokofievovej originálnej verzie Ohnivého anjela z roku 1923.

Premiéra zrekonštruovanej časti klavírneho partu prvého dejstva sa uskutočnila dňa 8. apríla 2013 na pôde Princetonskej univerzity v USA v podaní klaviristky Betsy Di Felice. Domáca premiéra prvého dejstva opery Ohnivý anjel v Anglicku, kde Ondrej Gima pôsobí, sa udiala v rámci Prokofiev Festival v Blackheath Halls dňa 23. októbra 2013. Ďalšie predstavenie sa uviedlo na festivale PureGold v SouthBank Centre v Londýne v tom istom roku. Opera bude mať vo svojej konečnej podobe svetovú premiéru v nasledujúcej opernej sezóne 2016/2017 pod vedením jedného z najvýznamnejších dirigentov súčasnosti a budeme o nej našich čitateľov informovať.

Pripravil: Ján Marták

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

zástupca šéfredaktora Opera Slovakia, podpredseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista a odborný korektor, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár