Slovenská filharmónia predstavila 71. koncertnú sezónu 2019/2020

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenská filharmónia otvorila v septembri 71. koncertnú sezónu 2019/2020, ktorá potrvá do 14. júna 2020. V jej úvode zaznejú slávnostné koncerty k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie. V rámci hlavných koncertných cyklov zaznie viacero diel Ludwiga van Beethovena ako súčasť Beethovenovho roka a pripravené sú aj premiéry diel slovenských autorov. Na tlačovej konferencii k aktuálnej sezóne predstavili, okrem iného, aj novú knižnú publikáciu Slovenská filharmónia 1949 – 2019.

Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie zastáva britský dirigent James Judd, ktorý 27. september 2019 uviedol so Slovenskou filharmóniou Otvárací koncert 55. ročníka BHS.

Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou svojho šéfdirigenta na šiestich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov. Prvá dvojica z nich budú otváracie koncerty 71. sezóny SF (24. a 25. október 2019), ktoré zároveň budú aj Slávnostnými koncertmi k 70. výročiu vzniku Slovenskej filharmónie. Na programe je Symfónia č. 8 G dur Antonína Dvořáka, ktorá zaznela na historicky prvom koncerte SF 27. októbra 1949. Do prvej časti koncertu James Judd zaradil monumentálnu kompozíciu Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester slovenského skladateľa Vladimíra Godára, inšpirované dielom gruzínskeho spisovateľa Otara Čiladzeho. Sólistami slávnostných večerov budú violončelista Jozef Lupták, ktorý dielo viackrát koncertne uviedol, a 1. violista SF Martin Ruman.

James Judd, Slovenská filharmónia, foto: Ján Lukáš

V rámci cyklov D, E (Hudba troch storočí) uvedie šéfdirigent SF James Judd tri dvojice koncertov. V decembri zaradil do programu celovečerné dielo anglického skladateľa Edwarda Elgara pre sóla, zbor a orchester Gerontiov sen na text J. H. Newmana, ktoré zaznelo v rámci sezón SF iba raz, v roku 2000. V marci naštuduje a uvedie dielo slovenského skladateľa Jána Cikkera  Hommage à Beethoven. Na záverečnej júnovej dvojici zaznie pod jeho taktovkou Beethovenova 9. symfónia. So Slovenskou filharmóniou James Judd v júni 2020 vystúpi aj na otváracom koncerte festivalu Smetanova Litomyšl.

71. koncertná sezóna 2019/2020 ponúka abonentom a návštevníkom 13 koncertných cyklov. Symfonicko-vokálny cyklus A/B; Hudba troch storočí, cyklus D/E; Populárne koncerty, cyklus C; Mimoriadne koncerty, cyklus M; Rodinné koncerty, cyklus R; Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie vrátane Filharmonickej škôlky, cyklus HA; Junior koncerty, cyklus J; Organové koncerty, cyklus O, Koncerty Slovenského komorného orchestra, cyklus SKO; Hudba v chrámoch, cyklus S, Hudobná mozaika, cyklus HM; Stará hudba, cyklus SH a koncertný cyklus Klavír a klaviristi, cyklus K v Malej sále SF.

Orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor sa v hlavnom Symfonicko-vokálnom cykle A/B, cykle Hudba troch storočí D/E a v Populárnom cykle C predstavia pod taktovkou sedemnástich dirigentov (James Judd, Pablo González, Christoph Campestrini, Wayne Marshall, Daniel Raiskin, Darrell Ang, Fabrizio Ventura, Jacek Kaspszyk, Ayyub Guliyev, Lukáš Pohůnek, Ondrej Olos, Adrian Prabava, Rastislav Štúr, Petr Altrichter, Juraj Valčuha, Leoš Svárovský, George Pehlivanian). Z nich sa debutovo predstavia Španiel Pablo Gonzáles, šéfdirigent a umelecký riaditeľ Varšavskej filharmónie Jacek Kaspszyk a dvaja mladí slovenskí dirigenti Lukáš Pohůnek a Ondrej Olos.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Po šiestich rokoch sa na koncertnom pódiu Slovenskej filharmónie opäť predstaví klavirista Alexei Volodin, ruský violončelista Alexey Zhilin, ktorý účinkoval na tohtoročnom festivale BHS ako člen David Oistrakh String Quartet, český klavirista Ivan Klánský, britský klavirista Stephen Hough či speváci Simona Houda Šaturová, Terézia Kružliaková, kórejský tenorista Kyngho Kim a mnoho ďalších. Po prvýkrát v sezóne SF vystúpi popredný slovenský bas pôsobiaci v zahraničí Štefan Kocán. Do Bratislavy zavíta poľsko-grécka huslistka Irmina Trynkos, popredný mladý španielsky klarinetista Pablo Baragán. Členovia orchestra SF Peter Kosorín a Kiril Stoyanov sa predstavia ako sólisti Dvojkoncertu pre vibrafón, marimbu a orchester Emmanuela Séjourného.

Z debutových vystúpení Slovenská filharmónia avizuje koncert len 18-ročného ruského klaviristu Alexandra Malofejeva, víťaza Medzinárodnej súťaže P. I. Čajkovského pre mladých hudobníkov, bulharského huslistu Svetlina Rousseva, výnimočného hráča na lesný roh Radka Baboráka, ktorý sa predstaví samostatne, ale aj v dvojkoncerte anglickej skladateľky Ethel Smythovej spoločne s huslistom Daliborom Karvayom. Po boku Filharmonikov sa predstaví rakúsky huslista Benjamin Schmid, v ktorého interpretácii zaznie koncert Wolfganga Korngolda.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

V rámci hlavných koncertných cyklov zaznie viacero diel Ludwiga van Beethovena ako súčasť Beethovenovho roka (250 rokov od narodenia skladateľa) – Fidelio, predohra k opere, Zbor zajatcov z 1. dejstva opery Fidelio, Missa solemnis D dur, Egmont, predohra, Coriolan, predohra, Symfónia č. 5 c mol, Osudová, Symfónia č. 6 F dur, Patorálna, Symfónia č. 9 d mol, Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur, Kristus na Olivovej hore, oratórium pre sóla, zbor a orchester.

Slovenskí autori a premiéry

Počas sezóny v bratislavskej Redute uvedú viaceré diela slovenských autorov. Na decembrovej dvojici uvedie James Judd s našimi telesami slovenskú premiéru orchestrálnej kompozície V parku môjho otca od Iris Szeghy, slovenskej skladateľky žijúcej vo Švajčiarsku. Zaznie premiéra diela Monolit slovenského skladateľa Petra Zagara, skomponovaného na objednávku Slovenskej filharmónie a ohlásené sú aj ďalšie premiéry slovenských autorov Dušan Martinček: Prerušené ticho, Ľubica Čekovská: Liberte pre mezzosoprán, zbor a orchester, Juraj Jartim: Električkou cez Dunaj, Marián Kittner: Sinfonietta, Egon Krák: Cross Walk Dancing pre barytónový saxofón a sláčikový orchester, Vojtech Didi: Tvoje oči sa pozerajú na hviezdy pre violončelo a sláčikový orchester či Ľuboš Bernáth: Ambona, programová kantáta pre soprán, miešaný zbor a sláčikový orchester.

Slovenský filharmonický zbor

Slovenský filharmonický zbor bude v 71. koncertnej sezóne spolupracovať s viacerými hosťujúcimi zbormajstrami – Petrom Fialom, zbormajstrom Českého filharmonického zboru Brno, Thomasom Langom, zbormajstrom Viedenskej štátnej opery, Lukášom Vasilkom, hlavným zbormajstrom Pražského filharmonického zboru a s Adamom Sedlickým, dirigentom Národného divadla Moravskosliezskeho v Ostrave. Po niekoľkých rokoch bude za dirigentským pultom stáť rakúsky dirigent Christoph Campestrini, pod taktovkou ktorého zaznie koncert operných zborov v interpretácii Slovenského filharmonického zboru a Slovenskej filharmónie.

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Mimoriadne koncerty

Slovenská filharmónia ohlásila 14 mimoriadnych koncertov Mimoriadny koncert k Roku M. R. Štefánika, Koncert bez bariér, Otvárací koncert festivalu Melos-Étos, Koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie, Vianočné koncerty Slovenskej filharmónie, Koncert Slovenského filharmonického zboru a Bratislavského chlapčenského zboru, Silvestrovský koncert, Novoročný koncert, Koncert Slovenského filharmonického zboru, Koncert za spoluúčasti amatérskych speváckych zborov či Koncert filmovej hudby – Slávne melódie z oscarových filmov.

Koncerty pre mladých

Slovenská filharmónia ponúka viaceré podujatia pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty – z organizovaných koncertov v doobedňajších hodinách pokračujú Hudobné akadémie pre materské školy a žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl. Pripravené sú tri programy pre najmenších, ktoré sa budú konať v štyroch frekvenciách v Malej sále SF. Bratislavskú Redutu navštívi v októbri, februári a apríli 280 škôlkarov. Hudobnú akadémiu pre materské školy pripravujú v spolupráci so SF Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Ide o organizované koncerty v doobedňajších hodinách. Koncerty pre najmenších moderuje Tomáš Boroš.

Pre žiakov základných škôl sú pripravené štyri výchovné koncerty Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie (cyklus HA) v dvoch frekvenciách, vždy v piatok o 9.30 a 11.30 h v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Pre rodiny s deťmi SF ponúka obľúbené Rodinné koncerty (cyklus R) počas štyroch sobotných popoludní.

Koncertné cykly R a HASF pre mladých návštevníkov moderuje dlhoročný spolupracovník mládežníckych projektov SF Martin Vanek.

Martn Vanek Hudobná akadémia v Slovenskej filharmónii

Tínedžeri sa môžu tešiť na 4 koncerty cyklu Junior. Koncerty usporadúvané v rámci tohto cyklu sa riadia mottom „mladí mladým“ – mladí ľudia nesedia len v hľadisku, ale účinkujú aj na pódiu. Táto skutočnosť je možná vďaka trvalej spolupráci Slovenskej filharmónie so študentmi bratislavského konzervatória a Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študenti týchto škôl si spolu so svojimi umeleckými vedúcimi pravidelne pripravujú program vlastných koncertov, ktoré s pozitívnou odozvou prezentujú na pódiu Slovenskej filharmónie. Cyklus otvorí koncert Punc histórie, pulz prítomnosti, na ktorom so Slovenským komorným orchestrom vystúpi Bratislavský detský zbor ZUŠ Miloša Ruppeldta a študenti a absolventi najstaršej bratislavskej Základnej umeleckej školy, ktorá si pripomína 100 rokov od svojho založenia. Storočnicu oslávi koncertom v rámci cyklu J aj bratislavské konzervatórium.

Nebude chýbať koncert výnimočných poslucháčov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU, ktorí sa predstavia po boku orchestra Slovenská filharmónia a koncert Symfonického orchestra HTF-VŠMU pod taktovkou Mariána Lejavu.

Pripravené sú štyri organové koncerty, na ktorých sa bratislavskému publiku v novembri 2019 predstaví zohrané duo organista Stanislav Šurin s hráčom na Panovu flautu Helmuthom Hauskellerom v dielach tradičných aj súčasných. Na počesť sviatku zaľúbených predvedie vo februári valentínsky program v podobe organových transkripcií maďarský organista a improvizátor László Fassang. Nevšedné spojenie dvoch klávesových nástrojov klavíra a organu v originálnych aj upravených skladbách predvedú umelci z Rakúska Gottlieb Wallisch a Jeremy Joseph. Cyklus zavŕši mladá nádejná organistka Keiko Inoue romanticky ladeným programom, oživeným pozoruhodnými organovými dielami z Japonska.

Bratislavská Reduta

V rámci cyklu Slovenského komorného orchestra odznie pre milovníkov komornej hudby sedem koncertov s programom siahajúcim od diel Antonia Vivaldiho po skladby súčasných autorov Ladislava Kupkoviča, Vojtecha Didiho, kubánskeho skladateľa Lea Brouwera, rumunského skladateľa Grigorasa Dinicu, poprednej českej skladateľky Sylvie Bodorovej, brazílskeho skladateľa Heitora Villa-Lobosa.

V programe nebudú chýbať populárne skladby pre komorný orchester – Štyri ročné obdobia Antonia Vivaldiho Česká mše vánoční Jakuba Jana Rybu, Serenáda G dur Malá nočná hudba Wolfganga Amadea Mozarta či Štvoro ročných období v Buenos aires Argentínčana Astora Piazzollu. Ako sólisti budú spoluúčinkovať výnimočný slovenský kontrabasista ovenčený množstvom ocenení Roman Patkoló, slovenská gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová, violončelista Jozef Podhoranský, poprední huslisti Boris Kuschnir, Dalibor Karvay, Ondrej Jánoška a Karol Daniš.

Hudobná mozaika

Vždy štyri koncerty cyklu Hudobná mozaika patria už tradične mladým špičkovým umelcom, ktorých vystúpenia organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s International Holland Music Sessions (IHMS). Táto organizácia usporadúva majstrovské kurzy vedené poprednými umelcami súčasnosti pre laureátov najvýznamnejších svetových medzinárodných súťaží a následne organizuje ich koncertné turné v popredných sálach Holandska, ako aj v ďalších európskych štátoch a v Rusku. Vždy trojica umelcov prezentuje ťažiskové komorné diela európskeho koncertného repertoáru od čias baroka po 20. storočie.

Reduta v Bratislave, Slovenská filharmónia

Škampovo kvarteto uvedie diela popredných reprezentantov českej hudby Martinů, Janáčka a Dvořáka. Trochu netradičným je koncert Bratislavského gitarového kvarteta s príťažlivým repertoárom (Leo Brouwer, Vladimír Godár, Manuel de Falla). Návštevníkov koncertov čaká aj večer piesní a árií v podaní vychádzajúcich hviezd speváckeho neba a koncert už etablovaného Muchovho kvarteta s mladou slovenskou klaviristkou Petrou Pogády, ktorí sa predstavia v dielach Zeljenku, Mozarta a Beethovena.

Stará hudba

V rámci cyklu Stará hudba sa predstavia tri slovenské súbory: premiérovo bude v Slovenskej filharmónii účinkovať Le nuove musiche pod vedením Jakuba Mitríka s projektom Dolcissimo sospiro, v ktorom odznie svetská a cirkevná hudba Monteverdiho a jeho súčasníkov. Solamente naturali sa predstaví vo veľkonočnom období s projektom Lamentácie k Veľkej noci z tvorby Johanna Davida Heinichena a Jana Dismasa Zelenku, Musica aeterna v projekte Hudba drážďanského dvora predstaví dielo Josepha Umstatta Il Palladio conservato.

Klavír a klaviristi

Úspešný abonentný cyklus prináša každoročne koncerty laureátov významných medzinárodných klavírnych súťaží a koncertných umelcov, ktorí sú hosťami prestížnych pódií na celom svete.

Ruský umelec, víťaz Súťaže Gézu Andu v Zürichu sa predvedie ako interpret fantázií Beethovena, Skriabina, Chopina, Mozarta a Schumanna. V koncerte nemeckého klaviristu Hinricha Alpersa si originálnym spôsobom pripomenieme Beethovenovo 250. výročie narodenia: odznie Beethovenova Piata symfónia v Lisztovej transkripcii. Predstaví sa aj víťaz Medzinárodnej klavírnej súťaže Japonec Yu Nitahara, či laureát mnohých súťaží Kórejčan Jin Sang Lee. Kľúčový zvrat v živote Taliana Alexandra Gadjieva, pochádzajúceho z hudobníckej rodiny, nastal potom, ako sa stal víťazom jednej z najprestížnejších svetových klavírnych súťaží Hamamatsu International Piano Competition (2015).

Zo slovenských klaviristov sa predstaví Eduard Lenner s príťažlivým ruským programom. Originálnu „suitovú“ dramaturgiu prináša koncert mladého maďarského klaviristu a víťaza Concours Musical International de Montréal for piano (2017) Zoltána Fejérváriho. Záverečný koncert bude patriť nestorovi českého klavírneho umenia Ivanovi Klánskému, ktorý sa popri Janáčkových dielach predstaví ako jeden z prominentných interpretov diel Fryderyka Chopina.

Tlačová konferencia k 71. sezóne Slovenskej filharmónie, 2019, Martina Tolstova, Marián Lapšanský, Juraj Bubnáš, foto: Ján Lukáš

Slovenská filharmónia na tlačovej konferencii k sezóne predstavila publikáciu Slovenská filharmónia 1949 – 2019 k výročiu svojho vzniku. Historický prierez siedmich desaťročí zmapovali Anton Viskup a Ivan Marton, ktorí obaja pôsobili v Slovenskej filharmónii na poste dramaturga. Autormi dizajnu publikácie je dvojica mladých grafikov Barbora Gavláková a Vojtech Ruman. Publikácia Slovenská filharmónia 1949-2019 bude v predaji v Pokladnici SF.

Všetky telesá Slovenskej filharmónie (SF, SFZ a SKO) budú Slovensko reprezentovať na zahraničných koncertných pódiách. (Slovenská filharmónia v Českej republike a Číne, Slovenský filharmonický zbor v Českej republike, Srbsku, Nemecku a Slovenský komorný orchester v Južnej Kórei.)

Celosezónny bulletin na 71. koncertnú sezónu SF je v predaji v Pokladnici SF. Bližšie informácie ako aj záznamy vybraných koncertov sú k dispozícii na domovskej stránke www.filharmonia.sk.

Informovala: Marina Tolstova, SF

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár