Slovenská filharmónia predstavila 73. koncertnú sezónu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Napriek stále prebiehajúcej pandémii Slovenská filharmónia (SF) ohlásila veľkorysý plán 73. koncertnej sezóny 2021/2022, ktorá sa oficiálne začala otváracím koncertom dňa 21. a 22. októbra 2021 pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina. Jej náplňou budú najmä dva hlavné koncertné cykly – Symfonicko-vokálny cyklus a Hudba troch storočí – doplnené o tretí Populárny cyklus. Samostatný cyklus bude mať Slovenský komorný orchester a komorná hudba bude zastúpená najmä cyklami Klavír a klaviristi, Hudobná mozaika a Stará hudba. Ponuku doplnia Mimoriadne koncerty, Rodinné koncerty, Hudobná akadémia a cyklus Junior.

Symfonicko-vokálny cyklus pozostáva z 11-tich dvojíc koncertov, vždy vo štvrtok (A) a piatok (B), Hudbu troch storočí tvorí 10 dvojíc koncertov, tiež vždy vo štvrtok (D) a piatok (E) a Populárny cyklus bude mať šesť koncertov, pričom každý sa hrá len raz (C). Na úvod tlačovej konferencie generálny riaditeľ SF Marián Lapšanský oznámil nepríjemnú správu, že napriek pravidelnému a dôkladnému testovaniu sa nakazili niektorí nezaočkovaní členovia Slovenského filharmonického zboru. Znemožnilo sa tým ich účinkovanie vo Viedenskej štátnej opere, kde mal zbor svoju sezónu zahájiť sériou účinkovaní v Čajkovského opere Eugen Onegin.

Daniel Raiskin, Slovenská filharmónia, 2021, foto: Alexander Trizuljak/SF

Pod taktovkou súčasného šéfdirigenta SF Daniela Raiskina, ktorý na tento post nastúpil na začiatku minulej sezóny 2020/2021, zaznie celkovo 9 koncertov, z toho šesť v cykle AB, jeden v cykle DE a dva v cykle C. Svoju silnú motiváciu do novej sezóny vyjadril takto:

Z týchto veľkorysých plánov mám veľkú radosť a dúfam, že ich budem môcť bez komplikácií naplniť, pretože pre chod a vývoj inštitúcie je veľmi dôležité, aby sa jej umelci mohli konečne bez prerušenia sústrediť na to, čo vedia najlepšie, totiž zdieľať hudbu so svojimi poslucháčmi. Stále na mňa vplýva hlboký dojem z festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, ktorý sa skončil pred týždňom, nielen zo záverečného koncertu, na ktorom som participoval, ale aj z mnohých programov pred ním a považujem ich za výborný štart do novej koncertnej sezóny.

Prečítajte si tiež:
Impozantný záver 56. ročníka Bratislavských hudobných slávnosti

Na záverečnom koncerte BHS odznela aj Šostakovičova Leningradská symfónia, ktorá na šéfdirigenta SF vždy hlboko zapôsobí. Jeho otec totiž ešte ako malé dieťa zažil jej premiéru počas Druhej svetovej vojny v roku 1942 v Kujbyševe. Táto udalosť zanechala v jeho rodine významnú pečať a ovplyvnila aj neskoršie synove rozhodnutie stať sa umelcom.

Otvárací koncert 73. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, 2021, Daniel Raiskin, Slovenská filharmónia, foto: Peter Brenkus/SF

Daniel Raiskin dirigoval aj otvárací koncert 73. sezóny, ku ktorému sa vyjadril: „Vybral som si dve diela s osobitným významom a prepojením na identitu SF – jedno od Beethovena a druhé od Čajkovského. Moja spolupráca s týmto skvelým orchestrom sa začala práve programom pozostávajúcim z hudby týchto skladateľov. Navyše sme kvôli pandémii prerušili svoj prísľub osláviť 250. výročie Beethovenovho narodenia, takže samozrejme ešte v tomto roku uvedieme mnoho jeho hudby. Beethovenov hudobný idealizmus a vrchol kompozičných kvalít v Husľovom koncerte je podľa mňa možno cestou k idealizmu a dramatickej sile Čajkovského symfónie Manfred.

Tento program je pre mňa akýmsi vyjadrením, v akom rozpoložení je dnešné ľudstvo. Na jednej strane túžba po absolútnej kráse a dokonalosti formy – toto prináša Beethovenova hudba – a zároveň nutnosť odpovedať na existenciálne otázky svojho miesta vo svete, vzájomných vzťahov, vzťahu k prírode a smerovania do budúcnosti, ktoré sa zas objavujú v Čajkovského symfónii.

Beethovenov Husľový koncert odznel v podaní Vadima Gluzmana, častého hosťa Berlínskych filharmonikov, Gewandhausorchestra v Lipsku, Mníchovskej či Londýnskej filharmónie. Tento umelec hrá na výnimočnom nástroji „ex-Leopold Auer“ z roku 1690 a koncert interpretoval s kadenciami Alfreda Schnittkeho. Záznam koncertu je dostupný v online archíve SF TU….

Otvárací koncert 73. koncertnej sezóny Slovenskej filharmónie, 2021, Vadim Gluzman, Daniel Raiskin, Slovenská filharmónia, foto: Peter Brenkus/SF

Šéfdirigent SF sa s obľubou oboznamuje s hudbou slovenských skladateľov: „Veľmi sa teším, že budem pokračovať v objavovaní a študovaní skvelej slovenskej hudby. Po sezóne, v ktorej som uviedol viacero diel skladateľov Eugena Suchoňa a Jána Cikkera a nahral takmer kompletné symfonické dielo Jána Levoslava Bellu, pripomenie otvárací koncert novej sezóny aj jedného zo zakladajúcich otcov SF, Ľudovíta Rajtera. Zaznie jeho Malá slávnostná predohra.“ Nahrávanie kompletného diela Jána Levoslava Bellu bude pokračovať v decembri tohto roka.

Daniel Raiskin venoval niekoľko slov aj svojmu pôsobeniu v ďalšom priebehu sezóny 2021/2022: „Budem pokračovať v uvádzaní slovenskej hudby. V decembri“ (koncerty A3 a B3, 9. a 10. 12.) „uvediem Beethovenovu Deviatu symfóniu prepojenú s Cikkerovým oratóriom Óda na radosť. Myslím, že tento program je veľmi symbolický, naozaj dúfam, že napriek pandémii budeme v decembri pociťovať o trochu viac radosti a požehnania.

Okrem toho je pre šéfdirigenta skvelým prínosom, ak vedie orchester pozostávajúci z mnohých výborných sólistov.„Minulú sezónu som sa tešil zo spolupráce s naším koncertným majstrom Jarolímom Emanuelom Ružičkom v Suchoňovej Fantázii-burleske a tento rok uskutočníme slovenskú premiéru Harfového koncertu Aleksandra Mosolova, zabudnutého a nezaslúžene opomínaného ruského skladateľa. Sólistkou bude naša prvá harfistka Katarína Turnerová. Dramaturgickou novinkou bude dielo gruzínskeho skladateľa Giju Kančeliho Nu.Mu.Zu, čo v najstaršom písomnom jazyku sveta sumerčine znamená „Ja neviem“. Samozrejme, veľmi rád spolupracujem aj so Slovenským filharmonickým zborom. Verím, že sa čoskoro vrátia do práce a budú môcť účinkovať na spomínanom koncerte z diel Beethovena a Cikkera, ako aj v kantáte Alexander Nevskij.“ (A6, B6, 24. a 25. 2.) „Ženský zbor vystúpi v suite Planéty od Gustava Holsta.“(A11, B11, 16. a 17. 6.).

Na záver svojho vystúpenia Daniel Raiskin vyjadril potešenie, že Bratislavu navštívia aj niekoľkí inštrumentálni sólisti, ktorých považuje za svojich veľmi dôležitých umeleckých partnerov, doslova povedal, že „majú časť jeho umeleckej DNA“. Sú to huslista Vadim Gluzman, interpret sólového partu v Beethovenovom Husľovom koncerte (otvárací koncert), ktorý v SF účinkoval aj minulú sezónu, Alexei Volodin v Brahmsovom Klavírnom koncerte d mol (A8, B8, 7. a 8. 4.), huslista Daishi Kashimoto v dielach T. Takemitsu a W. A. Mozarta (A10, B10, 26. a 27. 5.) a Alexander Ramm v Elgarovom Violončelovom koncerte (A11, B11, 16. a 17. 6.).

Reduta v Bratislave, Slovenská filharmónia

Hlavný dramaturg SF Juraj Bubnáš informoval, že okrem šéfdirigenta sa na koncertoch predstavia aj ďalší významní zahraniční dirigenti, ktorí v Bratislave už účinkovali, napríklad bývalí šéfdirigenti James Judd a Emmanuel Villaume, ako aj Petr Altrichter, Andrej Borejko, George PehlivanianLeoš Svárovský, Zo slovenských dirigentských osobností to budú o. i. Oliver Dohnányi, Peter Feranec (tiež bývalý šéfdirigent) a Juraj Valčuha.

V priebehu sezóny zaznejú veľké symfonické a symfonicko-vokálne opusy ako Carmina burana Carla Orffa (O. Dohnányi, D3, E3, 13. a 14. 1.), Tretia symfónia Sergeja Prokofieva (J. Valčuha A5, B5, 10. a 11. 2.), Ôsma symfónia Antona Brucknera (J. Judd, A7, B7, 10. a 11. 3.), Fantastická symfónia Hectora Berlioza (E. Villaume, D8, E8, 28. a 29. 4. 2022) a Piata symfónia Gustava Mahlera (D. Raiskin, A10, B10, 26. a 27. 5). SF tradične poskytuje jeden koncert dirigentskému debutu. Predstaví sa na ňom mladý český dirigent Jiří Rožeň (D4, E4, 3. a 4. 2.), známy zatiaľ skôr v zahraničí, kde už dirigoval viaceré popredné orchestre vrátane Cameraty Salzburg či Royal Philharmonic Orchestra.

Na tomto koncerte vystúpi aj mladý sólista Alexander Gadjiev s Čajkovského Klavírnym koncertom b mol. Z ďalších sólistov spomeňme slovenského huslistu Dalibora Karvaya, v súčasnosti prvého koncertného majstra Viedenských symfonikov. So Slovenským komorným orchestrom bude účinkovať vo Vivaldiho Štyroch ročných obdobiach (D7, E7, 31. 3. a 1. 4.).

Okrem Beethovenovho jubilea programy koncertov zohľadňujú aj výročia ďalších hudobných skladateľov. Pozornosť sa bude venovať 180. výročiu narodenia Antonína Dvořáka. Uvedú sa jeho oratórium Svatá Ludmila v spolupráci so Slovenským filharmonickým zborom (A2, B2, 18. a 19. 11.), ďalej tri vrcholné symfónie, Siedma (O. Olos, C1, 28. 10.), Ôsma (D. Raiskin, A8, B8, 7. a 8. 4.) a Deviata „Z Nového sveta“ (D. Raiskin, C6, 8. 6.) a český violončelista Petr Nouzovský vystúpi s Violončelovým koncertom h mol (M. Leginus, C2, 6. 1.). Päťdesiate výročie úmrtia (2021) a 140. výročie narodenia (2022) Igora Stravinského pripomenú diela Divertimento z baletu Bozk víly (A. Borejko, D5, E5, 17. a 18. 2.), Suita z baletu Vták ohnivák (D. Raiskin, A6, B6, 24. a 25. 2.) a Scherzo fantastique (G. Pehlivanian, A8, B8, 12. a 13. 5.).

Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

Popri dielach, ktoré spomínal šéfdirigent, sa k slovu sa dostanú aj ďalšie kompozície slovenských skladateľov, pretože orchester SF vystúpi aj na festivale Nová slovenská hudba, kde zaznejú štyri svetové premiéry z pera Jany Kmiťovej, Roberta Kolářa, Mariána LejavuVladimíra Bokesa (M2, 6. 11.). Slovenský komorný orchester (SKO) tomuto festivalu venuje koncert z diel skladateľov nedávno zosnulých, s ktorými počas ich života nadviazal, možno povedať až osobné priateľstvá. Budú to Jozef Podprocký, Ján Valach, Roman Berger, Juraj HatríkMilan Novák (SKO2, 7. 11.).

Tento koncert je aj súčasťou samostatného Cyklu SKO, ktorý pozostáva celkovo zo šiestich koncertov so skladbami A. Schönberga (Zjasnená noc), I. Stravinského (Concerto in D), I. Zeljenku (80. výročie narodenia) a ďalších. Ďalším komorným cyklom je Hudba v chrámoch (Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuiti a Katedrála sv. Martina). Sú to tri koncerty, pričom na všetkých účinkuje aj SKO (Bach, Bella, Godár, Haydn). V Koncertnej sieni SF sa uskutočnia aj štyri organové recitály (Z. Ferjenčíková, R. Hauser, J. JosephP. Kohout).

O komorných koncertoch ďalej informovala dramaturgička komorných cyklov a redaktorka Markéta Štefková. Cyklus Klavír a klaviristi predstaví sedem klavírnych recitálov. Účinkujúci sú často laureátmi medzinárodných súťaží, kde ako člen poroty hodnotil ich výkony aj generálny riaditeľ SF Marián Lapšanský, ktorý zrod tohto cyklu pred niekoľkými rokmi inicioval. Predstavia sa Marek Kozák, držiteľ 3. ceny súťaže Gézu Andu vo Švajčiarsku (2021), Alexander Gadjiev (K3, 1. 2.), víťaz Hamamatsu International Piano Competition (1915) a Sydney International Piano Competition (2021), Andrew von Oeyen (K4, 15. 2.), ktorý vystúpi aj v Gershwinovom Klavírnom koncerte (A. Borejko D5, E5, 17. a 18. 2.), Chi Ho Han, držiteľ 2. ceny na Beethovenovej súťaži v Bonne (2011) a ďalší. Tradične dostane príležitosť aj jeden slovenský klavirista, bude ním Jakub Čižmarovič a v jeho podaní zaznejú aj diela slovenských skladateľov Dušana MartinčekaĽubice Čekovskej.

Slovenská filharmónia, foto: Peter Brenkus/SF

Komorný cyklus Hudobná mozaika poskytne osem koncertov. Tri večery tradične patria laureátom medzinárodných súťaží, ktorí dostali príležitosť zdokonaľovať sa na kurzoch International Holland Music Sessions. Koncerty sú súčasťou medzinárodných turné týchto umelcov. Nadžánrový súbor Ensemble FLEIR uvedie Vianočný koncert z adventných a vianočných moravských a slovenských piesní (HM2, 15. 12). Jubileum Ilju Zeljenku a 150 rokov od narodenia Mikuláša Moyzesa pripomenie program koncertu klaviristky Magdalény BajuszovejMucha Quartet (HM4, 8. 2.). Zaznie tu aj Klavírne kvinteto čerstvého päťdesiatnika Mareka Piačeka. Na jednom z koncertov (HM6, 29. 3.) hudbu Igora StravinskéhoLeoša Janáčka popretkáva hovorené slovo. Zborník esejí Milana Kunderu pod názvom Zradené testamenty prečíta Martin Huba a hrať bude komorný súbor zložený z členov orchestra SF.

V cykle Stará hudba uvedie súbor Solamente naturali Lamentácie k Veľkej noci z tvorby J. D. Heinichena a J. D. Zelenku (SH2, 12. 4.). Musica aeterna sa predstaví veselohrou skladateľa pôsobiaceho v Prešporku Antona Zimmermanna Narcisse et Pierre pri príležitosti 250. výročia jej tunajšieho uvedenia (SH3, 7. 6.). Priestor dostane aj český súbor Musica figuralis s tematickým programom Symfónia v cirkevných službách (SH1 7. 12.).

M. Štefková ďalej informovala, že práve prebieha Medzinárodná klavírna súťaž Jána Nepomuka Hummela, ktorá je dodnes najvýznamnejšou slovenskou hudobnou súťažou. Okrem iného je aj členom prestížneho medzinárodného združenia – Svetovej federácie medzinárodných hudobných súťaží v Ženeve a podporuje ju aj nadnárodná nadácia Alink-Argerich. V minulej sezóne sa mal konať 10. ročník, avšak kvôli pandémii sa musel presunúť o rok neskôr. Súťaž vznikla v roku 1991, takže existuje už 30 rokov, pretože sa koná ako trienále.

Marian Lapšanský, foto: Peter Brenkus

Marián Lapšanský oznámil, že prvé kolo prebehlo online a prihlásilo sa do neho 47 klaviristov z 15-tich krajín Ázie (Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan) a mnohých európskych krajín od Škandinávie až po Španielsko a Taliansko. Do druhého kola, ktoré prebehne 23. až 25. novembra, porota odporučila 15-tich účastníkov. Predstavia sa v Malej sále Reduty vo forme klavírnych recitálov, pričom od každého sa požaduje hodinový program. Traja postúpia do finále, kde budú v komornej časti hrať jedno z Hummelových klavírnych trií v spolupráci s členmi orchestra SF (26. 11.).

Deň nato vystúpia ako sólisti v jednom z deviatich klavírnych koncertov, zaradených do repertoáru súťaže, podľa vlastného výberu. Finále prebehne vo Veľkej sále Reduty a večer sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien a koncert víťazov. Víťaz získa cenu Národnej banky Slovenska, ktorá sa od októbra 2021 stáva hlavným partnerom SF.

Pokiaľ ide o medzinárodné účinkovanie, v septembri 2021 Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom a arménskym dirigentom Sergeyom Smbatyanom uviedla štyri koncerty na medzinárodnom hudobnom festivale InClassica v Dubaji. Sólistami boli britský huslista Daniel Hope, rakúsky klarinetista Andreas Ottensamer, americký huslista Gil Shaham a klavirista Rudolf Buchbinder.

Prečítajte si tiež:
Slovenská filharmónia excelovala na medzinárodnom festivale InClassica v Dubaji

V marci a apríli SF pod taktovkou Daniela Raiskina uskutoční umelecké turné po siedmich nemeckých a rakúskych mestách Kolín nad Rýnom, Wiesbaden, Kempten, Villach, Kufstein, Viedeň Dornbirn. Sólistom bude klavirista Alexei Volodin, víťaz súťaže Gézu Andu v Zürichu. Vo viedenskom Musikvereine sa so SF predstaví ruský klavirista Konstantin Lifschitz, kde v rámci 125. výročia úmrtia Johannesa Brahmsa zaznejú počas jedného večera obidva jeho klavírne koncerty (10. 4. 2022).

Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jozef Chabroň) bude v apríli účinkovať s Berlínskou filharmóniou a dirigentom Kirillom Petrenkom na festivale v nemeckom meste Baden-Baden s operami P. I. Čajkovského Jolanta (koncertne) a Piková dáma (scénicky), ktorú následne koncertne uvedú aj v Berlíne.

Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, foto: Ján Lukáš

V druhom polroku 2022 by sa mal orchester aj zbor zúčastniť na novom wagnerovskom festivale Musikfestspiele Königswinkel v nemeckom meste Füssen, kde by mali vystúpiť v jednej z Wagnerových opier. Podľa M. Lapšanského je toto umelecké účinkovanie „v pokročilom štádiu prípravy“.

Ponuku SF dopĺňajú vianočné koncerty (dir. R. Štúr) s Bratislavským chlapčenským zborom (dir. M. Rovňáková) a sólistkou Michaelou Šebestovou (M4 – M7, 18. – 21. 12.), silvestrovský novoročný koncert (dir. P. Valentovič, zborm. J. Chabroň) so sólistami Evou Bodorovou a Jurajom Hollým (M8, M9, 31. 12 a 2. 1.), trojica koncertov filmovej hudby pod taktovkou Rastislava Štúra (M10 – M12, 21. – 23. 4.), Rodinné koncerty a vzdelávací cyklus Hudobná akadémia s moderátormi Martinom Vanekom a Tomášom Borošom, ako aj Cyklus Junior, na ktorom vystúpia orchestre bratislavského Konzervatória (dir. Juraj Jartim, J1, 16. 2.) a VŠMU (dir. Marián Lejava, J2, 2. 3.), ako aj študenti VŠMU a Akadémie umení v Banskej Bystrici so sprievodom orchestra SF (dir. Ondrej Olos, J3, 18. 3.).

Pripravil: Ján Marták

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

zástupca šéfredaktora Opera Slovakia, podpredseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista a odborný korektor, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár