Slovenská filharmónia predstavila svoju 70. jubilejnú koncertnú sezónu 2018/2019

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenská filharmónia otvorí v októbri 70. koncertnú sezónu 2018/2019, ktorá potrvá do 16. júna 2019. Svojim návštevníkom ponúkne 13 koncertných cyklov, na ktorých sa predstavia domáci i zahraniční dirigenti, sólisti a hosťujúce orchestre. V rámci aktuálnej koncertnej sezóny zaznejú okrem svetového repertoáru aj viaceré diela slovenských autorov, premiéry, a po vybraných koncertoch i obľúbené besedy s umelcami. Počas 70. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie predstavia aj na zahraničných koncertných pódiách.

Post šéfdirigenta Slovenskej filharmónie zastáva britský dirigent James Judd, ktorý uviedol so Slovenskou filharmóniou Otvárací koncert 54. ročníka BHS (28. september 2018) a pod jeho taktovkou zaznejú Otváracie koncerty jubilejnej sezóny SF (25. a 26. október 2018). Post stálych hosťujúcich dirigentov Slovenskej filharmónie zastávajú – slovenský dirigent Rastislav Štúr, šéfdirigent a riaditeľ Opery SND a český dirigent Petr Altrichter, ktorý vystriedal na tomto poste Leoša Svárovského.

James Judd,
foto: Peter Brenkus

Koncerty všetkých abonentných cyklov sa uskutočnia v priestoroch bratislavskej Reduty, sídla Slovenskej filharmónie – v Koncertnej sieni a Malej sále Slovenskej filharmónie. Koncerty cyklu Hudba v chrámoch sa budú konať v bratislavských kostoloch: v Kostole Zvestovania Pána (Františkáni) a v Katedrále sv. Martina.

Orchester Slovenská filharmóniaSlovenský filharmonický zbor sa v hlavnom Symfonicko-vokálnom cykle A/B, cykle Hudba troch storočí D/E a v Populárnom cykle C predstavia pod taktovkou osemnástich dirigentov (James Judd, Rastislav Štúr, Petr Altrichter, Juraj Valčuha, Leoš Svárovský, Paolo Carignani, Eivind Gullberg Jensen, Jun Märkl, Alexander Rahbari, Alan Buribayev, George Pehlivanian, Charles Olivieri-Munroe, Ralf Weikert, Pavel Baleff, Gunter Pichler, Stefan Vladar, Jakub Klecker, Kaspar Zehnder).

Tlačová konferencia k 70. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie,
foto: Ján Lukáš

Slovenská filharmónia sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta SF Jamesa Judda na siedmich dvojiciach koncertov hlavných abonentných cyklov (25., 26. október 2018, 29., 30. november 2018, 06., 07. december 2018, 21., 22. marec 2019, 28., 29. marec 2019, 30., 31. máj 2019, 06.a 07. jún 2019).

V 70. koncertnej sezóne Slovenskej filharmónie bude opäť hosťom sezóny dirigent svetového renomé Juraj Valčuha. Na jednej z januárových dvojíc sa predstaví charizmatický nórsky dirigent Eivind Gullberg Jensen, ktorý dirigoval Záverečný koncert tohtoročných BHS, debutovo sa v sezóne predstaví Talian Paolo Carignani. V apríli privítame renomovaného kazašského dirigenta Alana Buribayeva, či Juna Märkla, ktorý sa do filharmónie vracia po troch rokoch.

Slovenská filharmónia

V rámci koncertnej sezóny 2018/2019 zaznejú viaceré diela slovenských autorov ako napríklad Sláčikové kvarteto, op. 4 Na dedine Tibora Freša (úprava pre sláčikový orchester) či Československá predohra, op. 53 od Andreja Očenáša. Z tvorby Pavla Kršku zaznie Magnificat a nebude chýbať ani známa Musica slovaca Ilja Zeljenku či Čardáš z baletu Majáles od Ľudovíta Rajtera. Slovenská filharmónia premiérovo uvedie dielo Neviditeľní pre sláčikový orchester autora Petra Machajdíka a tiež In natali Domini Egona Kráka.

Aj v 70. jubilejnej koncertnej sezóne sa budú konať po vybraných šiestich piatkových koncertoch besedy s hosťujúcimi i domácimi dirigentmi a sólistami. Stretnutia sa uskutočnia vždy 15 minút po koncertoch (26. 10., 23. 11. 2018, 25. 1., 15. 2., 8. 3., 12. 4. 2019) a budú moderované.

Reduta

V 70. koncertnej sezóne sa v hlavných koncertných cykloch predstavia okrem domácich telies aj hosťujúce súbory: Český filharmonický zbor Brno, P. Fiala, zbormajster (16. november 2018), KBS Symphony Orchestra, Y Levi, dirigent (28. november 2018), Bratislava Vocal Consort, Iveta Weis Viskupová, zbormajsterka (12. december 2018).

Počas 70. sezóny sa všetky telesá Slovenskej filharmónie (Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a Slovenský komorný orchester) predstavia na zahraničných koncertných pódiách. Slovenská filharmónia – Južná Kórea, Rakúsko, Slovinsko, Omán, Nemecko, Švajčiarsko, Slovenský filharmonický zbor – Rakúsko, Slovinsko, Omán, Slovenský komorný orchester –Španielsko, Nemecko.

Jozef Chabroň, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

70. koncertná sezóna 2018/2019 ponúka abonentom a návštevníkom 13 koncertných cyklov

Symfonicko-vokálny (cyklus A/B).

V rámci cyklu zaznie desať koncertných dvojíc, ktoré ozdobí niekoľko významných osobností svetového interpretačného umenia: popri šéfdirigentovi Jamesovi Juddovi sa pred orchester SF po prvýkrát postaví taliansky maestro Paolo Carignani (s dielom Andreja Očenáša na úvod), ďalej charizmatický Nór Eivind Gullberg Jensen (dirigoval i záverečný koncert tohoročných BHS), talentovaný kazašský dirigent Alan Buribayev a po troch rokoch sa za dirigentským pultom SF znova objaví Jun Märkl, špecialista na diela francúzskeho symfonického impresionizmu. Zo sólistov, prevažne klaviristov, treba spomenúť rakúsku divu Elisabeth Leonskuju, mladého Brita Benjamina Grosvenora, znamenitého Španiela Javiera Perianesa, nemeckého extravagantného virtuóza Freddyho Kempfa, ale aj nášho Ladislava Fančoviča. Z huslistov k nám znova zavíta fenomenálne české zázračné dieťa Jan Mráček či americký sólista Stephen Waarts. Sezónu tiež obohatia dve francúzske violončelistky Camille Thomas a Ophélie Gaillard. Storočnicu Leonarda Bernsteina si v bratislavskej Redute pripomenú uvedením skladateľovho Divertimenta pre orchester pod taktovkou Jamesa Judda.

Paolo Carignani,
zdroj: Metropolitan Opera

Hudba troch storočí (cyklus D/E)

V rámci cyklov D, E sa bratislavskému publiku znova predstaví prominentný hosť, náš dirigentský svetobežník Juraj Valčuha, ktorý v novembri 2018 uvedie 13. symfóniu b mol D. Šostakoviča. Spomedzi ďalších dirigentov treba popri Jamesovi Juddovi vyzdvihnúť Kanaďana Charlesa Olivieri-Munroa, skúseného akademika Ralfa Weikerta, excelentného bulharského maestra Pavla Baleffa, či nového stáleho hosťujúceho dirigenta SF Petra Altrichtera. Aj sólisti budú mimoriadni: príde vavrínmi niekoľkých interpretačných súťaží ovenčený klavirista Vadym Kholodenko, náš bachovský špecialista Miki Skuta, český huslistický elegán Ivan Ženatý, grécka umelkyňa Irmina Trynkos (uvedie sólový part málo hrávaného Husľového koncertu R. Schumanna). Milovníci vokálneho umenia sa môžu tešiť aj na basbarytonistu Adama Plachetku ako sólistu v Dvořákovej balade Svatební košile. Na záver cyklu vystúpi ako sólista generálny riaditeľ SF Marian Lapšanský, ktorý so svojimi žiakmi Ladislavom Fančovičom a Jakubom Čižmarovičom uvedie trojicu klavírnych koncertov W. A. Mozarta.

Juraj Valčuha, Slovenská filharmónia,
foto: Ján Lukáš

Populárne koncerty (cyklus C).

V Populárnom cykle, zameranom na širokú vrstvu poslucháčov, budú účinkovať dirigenti Stefan Vladar (ten aj ako sólista Beethovenovho 5. klavírneho koncertu), mladý český objav Jakub Klecker a pravidelný hosť SF Kaspar Zehnder. Z huslistov do Bratislavy zavíta Olga Šroubková, víťazka súťaže Pražská jar spred dvoch rokov a jej kórejská rovesníčka Dami Kim.  Sólová harfistka Katarína Turnerová sa predstaví v Koncerte pre harfu a orchester Reinholda Gliera. Súčasťou cyklu bude aj koncert Slovenského komorného orchestra s dielami Sylvie Bodorovej, Antonína Dvořáka a Josefa Suka.

Katarína Turnerová,
foto: Ivona Orešková

Mimoriadne koncerty (cyklus M)

Aj tento cyklus charakterizuje pestrá programová zostava. Na úvod vystúpi Český filharmonický zbor z Brna, po ktorom bude v decembri 2018 nasledovať trojica tradičných vianočných koncertov pod taktovkou Rastislava Štúra a s účasťou Bratislavského chlapčenského zboru (na koncertoch popri obľúbených vianočných koledách odznejú skladby Franza Schuberta, Bedřicha Smetanu, Clauda Debussyho, Egona Kráka, ale aj prekrásna čínska ľudová uspávanka Slzy pre Zuzanu). Silvestrovský i Novoročný koncert bude tentoraz dirigovať Leoš Svárovský. Nebudú chýbať ani obľúbené koncerty filmovej hudby s dielami klasikov strieborného plátna Maxa Steinera, Miklósa Rózsu, Elmara Bernsteina, Ennia Morriconeho či Johna Williamsa. Do obdobia pred Veľkou nocou sme zaradili symfonicko-vokálny koncert, zostavený z duchovnej tvorby J. S. Bacha, F. Mendelssohna Bartholdyho, J. Brahmsa, G. Faurého, na ktorom bude herec Juraj Kukura čítať výňatky z Biblie.

Pre rodiny s deťmi ponúka Slovenská filharmónia počas štyroch sobotných popoludní obľúbené Rodinné koncerty (cyklus R). 

Koncerty pre mladých

Slovenská filharmónia ponúka viaceré podujatia pre mladých návštevníkov bratislavskej Reduty – z organizovaných cyklov v doobedňajších hodinách pokračujú Hudobné akadémie pre materské školy a žiakov bratislavských a mimobratislavských škôl. Pripravené sú 3 programy pre najmenších, ktoré sa budú konať v štyroch frekvenciách v Malej sále SF. Bratislavskú Redutu navštívi v októbri, februári a apríli 280 škôlkarov. Hudobnú akadémiu pre materské školy pripravujú v spolupráci so SF Poslucháči Katedry Hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Ide o organizované koncerty v doobedňajších hodinách. Koncerty pre najmenších moderuje Tomáš Boroš.

Pre žiakov základných škôl sú pripravené štyri výchovné koncerty Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie (cyklus HA) v dvoch frekvenciách, vždy v piatok o 9.30 a 11.30 h v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie.

Koncerty cyklu RHASF pre mladých návštevníkov moderuje dlhoročný spolupracovník mládežníckych projektov SF Martin Vanek.

Martn Vanek
Hudobná akadémia v Slovenskej filharmónii

Tínedžeri sa môžu tešiť na 6 koncertov cyklu Junior.

Koncerty usporadúvané v rámci tohto cyklu sa riadia svojim mottom „mladí mladým“ – mladí ľudia nesedia len v hľadisku, mladí ľudia účinkujú aj na pódiu. Táto skutočnosť je možná vďaka trvalej spolupráci Slovenskej filharmónie so študentmi Bratislavského konzervatória a Hudobno-tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Študenti týchto škôl si spolu so svojimi umeleckými vedúcimi pravidelne pripravujú program vlastných koncertov, ktoré s pozitívnou odozvou prezentujú na pódiu Slovenskej filharmónie.

Z hosťujúcich mládežníckych orchestrov sa 28. októbra 2018 predstaví medzinárodný mládežnícky orchester Philharmonie der Animato Stiftung, ktorý je na Slovensku od roku 2006 pravidelným hosťom v rámci svojich bienálnych európskych turné. Orchester združuje mladých umelcov od 18 do 27 rokov, vybraných spomedzi najlepších absolventov európskych hudobných univerzít. Cyklus pokračuje novembrovým koncertom, na ktorom sa predstaví Symfonický orchester a spevácky zbor bratislavských ZUŠ pod taktovkou Jozefa Chabroňa. V apríli je v rámci tohto cyklu pripravený projekt komorného zoskupenia HILARIS CHAMBER ENSEMBLE.

Organové koncerty (cyklus O)

Bratislavskému publiku sa v novembri 2018 predstaví organista Daniel Zareckij s trubkárom Vladislavom Lavrikom s dielami J. S. Bacha, G. F. Händela, Ch. M. Widora a Naji Hakima. Po nich príde rakúsky organista Konstantin Reymaier a napokon dve slovenské organistky: Zuzana Ferjenčíková spolu s Dušanom Jamrichom prednesú cyklus Krížová cesta od Marcela Duprého a Monika Melcová predstaví Ciaconnu v priereze storočí.

Koncerty Slovenského komorného orchestra (cyklus SKO)

V rámci cyklu SKO odznie pre milovníkov komornej hudby šesť koncertov s programom siahajúcim od diel J. S. Bacha po skladby domácich autorov Tibora Freša či Petra Machajdíka. Ako sólisti budú spoluúčinkovať čembalistka Barbara Maria Willi, flautistka Simona Pingitzer, huslista Pavel Bogacz a violončelista Ľudovít Kanta.

Slovenský komorný orchester,
foto: Ján Lukáš

Hudobná mozaika (cyklus HM)

Cyklus pozostáva z prezentácie rozmanitých komorných zoskupení. Priestor štyroch koncertov patrí už tradične mladým špičkovým interpretom, ktorých vystúpenia organizuje Slovenská filharmónia v spolupráci s International Holland Music Sessions (IHMS). Táto organizácia usporadúva majstrovské kurzy vedené poprednými umelcami súčasnosti pre laureátov najvýznamnejších svetových medzinárodných súťaží a následne organizuje ich koncertné turné v popredných sálach Holandska, ako aj v ďalších európskych štátoch a v Rusku. Vystúpia klaviristi Ingmar Lazar, Daniil Danilenko, Gabriele Strata, husľoví virtuózi Cosima Soulez Larivière a Leonard Fu, violončelista Alexander Kovalev a americké klavírne trio Callisto. Program s hudbou Antonína Dvořáka, svetovo najhrávanejšieho skladateľa, prinesie Moyzesovo kvarteto spolu s klaviristkou slovenského pôvodu Danielou Hlinkovou, ktorá pôsobí v Nemecku.

Moyzesovo kvarteto 2016,
foto Martin Marenčín

Členovia orchestra Slovenská filharmónia, ktorí sú aktívne činní aj ako komorní hráči – flautistka Simona Pingitzer a klarinetista Jozef Eliáš – spolu s klaviristom Jakubom Uhlíkom predstavia atraktívny program zostavený z diel popredných francúzskych autorov a prinesú aj zmyselne dráždivú hudbu juhoamerickej proveniencie (Zvádzanie M. del Aquilu), či vtipnú kompozíciu mladého skladateľa a saxofonistu Russella Petersona s názvukmi na Ravela, Beethovena či Šostakoviča. Francúzska violončelistka Ophélie Gaillard sa okrem dvojice abonentných koncertov so Slovenskou filharmóniou predstaví aj ako sólistka vo vrcholných Bachových suitách pre violončelo sólo, na ktoré sa už roky špecializuje v kombinácii so skladbami pre violončelo sólo z pera skvelého reprezentanta anglickej hudby Benjamina Brittena. Dvojica mladých, ale už „ostrieľaných“ spevákov a držiteľov cien z medzinárodných speváckych súťaží Dávid Harant (barytón) a Katarína Flórová (soprán) budú spolu s klaviristom Róbertom Pechancom hlavnými aktérmi „Večera piesní“, v ktorom predstavia diela slovanských vrátane slovenských autorov.

Stará hudba (cyklus SH).

Vianočný koncert Solamente naturali sa bude niesť v duchu Commedia dell’arte, „komédie profesionálnych hercov“, ktorá v 16. až 18. storočí tvorila základ improvizovaného ľudového divadla v Európe. Hosťom projektu bude americký gitarista a tanečník Steven Player. Typicky veľkonočný program, Caldarove oratórium Magdaléna pri nohách Krista, prinesie koncert mladého súboru Il Cuore Barocco, ktorý v predchádzajúcej sezóne „zahviezdil“ v koncerte z diel Charpentiera. Party Lásky nebeskej a Lásky pozemskej stvárnia dvaja kontratenori, ktorí sú hosťami projektu: Andrew Hallock a Armin Gramer. Musica aeterna sa predstaví v interpretácii diel barokových skladateľov – súčasníkov geniálneho českého skladateľa Jana Dismasa Zelenku, ktorý si ich zapísal do svojej zbierky svetskej vokálnej hudby. Sólových sopránových partov sa zhostia Gabriela Eibenová a Lenka Cafourková.

Il Cuore Barocco,
foto: Ján Lukáš

Klavír a klaviristi (cyklus K)

Cyklus ponúkne v Malej sále Slovenskej filharmónie šesť klavírnych recitálov v podaní špičkových sólistov Filippa Goriniho, Julie KaciubanIlyu Maximova, Jinhyunga Parka, Vadyma Kholodenka, Veroniky BöhmovejEvy Virsik.

Záznamy vybraných koncertov ako aj program koncertnej sezóny nájdete na stránke www.filharmonia.sk.

Informovala: Martina Tolstová, SF

PR článok

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár