Slovenská filharmónia ukončila 53. ročník BHS pod taktovkou Juraja Valčuhu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenská filharmónia mala počas 53. ročníka medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti (28. 9. – 15. 10.) štyri koncerty. Okrem otváracieho – so šéfdirigentom Jamesom Juddom (28. 9), vystúpila s dirigentom Lawrenceom Fosterom a mimoriadnym klavírnym virtuózom Jevgenijom Kisinom (4. 10.), nasledoval operný galavečer s americkým tenoristom Lawrenceom Brownleeom a talianskou dirigentkou Speranzou Scappucci (9. 10.) a napokon odznel záverečný koncert BHS (15. 10.) so slovenským, v Taliansku pôsobiacim, pritom po celom hudobnom svete hosťujúcim dirigentom Jurajom Valčuhom.

Záverečný koncert BHS v podaní Slovenskej filharmónii (15. 10.) odznel bez finálnych Cikkerových fanfár, ktoré by určite slávnostnejšie vygradovali búrlivý záverečný potlesk BHS. Takto sa obecenstvo rozpačito rozchádzalo  ako po abonentnom koncerte.

53. Bratislavské hudobné slávnosti teda skončili, ich 54. ročník je v základných kontúrach zrejme načrtnutý hlavným usporiadateľom – Slovenskou filharmóniou, ako inštitúciou, poverenou Ministerstvom kultúry SR, pripraviť ďalší jesenný maratón hudby. Hoci sme neočakávali až toľko veľkých zážitkov z práve skončeného ročníka, určite nás jeho priebeh prekvapil kvalitou a mimoriadnymi udalosťami.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2017,
Juraj Valčuha, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Okrem svetoznámych Wiener Phipharmoniker so Zubinom Mehtom zasvietili aj ďalšie koncerty: Slovenská filharmónia skvele hrala Bartókov náročný 2. klavírny koncert s ruským klaviristom Jevgenijom Kisinom; hľadaním koreňov domova bol spevácky komorný koncert so západoslovenských piesní; dramaturgický objav ponúkla Messiaenova symfónia Turangalîla, kde exceloval nielen Tonkünstler-Orchester Niederösterreich z Rakúska, ale aj skvelý klavirista „novej hudby“ Roger Muraro. K tomu treba priradiť Štyri symfonické meditácie pre orchester od O. Messiaena v podaní Symfonického orchestra Mariinského divadla s dirigentom Valery Gergievom. Komorná slovenská klavírna tvorba bola venovaná A. Albrechtovi, I. Hrušovskému, M. Novákovi, J. Hatríkovi a H. Domanskému. Podľa ohlasov bol skvelý Octet Singers, ktorý je zostavený z kvalitných mužských členov Slovenského filharmonického zboru pod vedením aktívneho zbormajstra Jozefa Chabroňa. Osobne vo mne zanechal silný duchovný i hudobný zážitok Petr Eben a jeho dielo Labyrint světa a ráj srdce v podaní organistu Mareka Vrábela a recitátora Mareka Ebena. Milovníci virtuózneho spevu sa mohli vyžiť na rossiniovsko-donizettiovsko-belliniovskom koncerte amerického tenoristu Lawrencea Brownleea, čím sa potvrdilo, že aj operné večery majú svoje miesto na BHS. Chvíľu zdanlivého pokoja, no v podstate neustáleho barokového pulzu sme prežívali na koncerte nášho skvelého sólistu na barokovom violončele  Michala Sťahela a iránskeho čembalistu Mahana Esfahaniho, a to v ich virtuóznom dialógu počas Troch sonát pre violončelo a čembalo od J. S. Bacha. Prínosom BHS je využitie krásnej, hoci akusticky z ulice rušenej Stĺpovej siene SF. Mimoriadny zážitok poskytol koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu počas sprievodu a hry slovenského Paganiniho – huslistu Milana Paľu. Hral Ladislavovi Bulasovi k významnému životnému jubileu jeho Hudbu pre husle a orchester. Tak virtuózne to už sotva kedy počujeme! Lisztova Dantovská symfónia v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasuSlovenského filharmonického zboru pod taktovkou Maria Košíka bola romantickým pohladením duše v životnom behu – ale aj uvedomením si Danteho myšlienok o Raji a Očistci. Okrem SOSR sa na tomto koncerte predstavil aj SFZ a Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu so zbormajstrami Jozefom ChabroňomAdrianom Kokošom. Koncert SOSR bol dramaturgickým a umeleckým zážitkom, vrátane zážitku z hudobne charakteristického, rytmicky bohato členeného diela Musica concertante od nedávno zomrelého Mariána Vargu. Kremerata Baltica a náš Štátny komorný orchester Žilina ponúkli v Koncertnej sieni SF komornejší, ale dramaturgicky vyhranený a výborne interpretovaný program. Kremerata Baltica hrala dva klavírne koncerty Haydna a Mozarta so sólistom Lucasom Debarque, Šostakovičovu Sinfoniettu c mol a Bartókovo Divertimento pre  sláčikový orchester. ŠKO Žilinaspevácky zbor Lúčnice uviedli zasa neprávom zabúdané mená staršej slovenskej generácie: J. N. Hummela a novodobú premiéru Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ od Alexandra Albrechta, na záver aj Reformačnú symfóniu F. Mendelssohna – Bartholdyho. Široko sme v Opera Slovakia komentovali významný Symfonický orchester Mariinského divadla s dirigentom Valery Gergievom skutočný vrchol 2. polovice BHS. Tým prvým veľkým dojmom festivalu bol koncert Wiener Philharmoniker so Zubinom Mehtom. V závere stručnej bilancie 53. ročníka je iba hodnotiaca bodka za posledným koncertom 15. 10. (poznámka redakcie: o koncertoch Bratislavských hudobných slávností si prečítate TU…)

Bratislavské hudobné slávnosti, 2017,
Juraj Valčuha, Slovenská filharmónia,
foto: Ján Lukáš

Po Debussyho Faunovom neskorom popoludní v ideálnom tlmočení hudobníkov z Petrohradu, zazneli na záverečnom koncerte v interpretácii Slovenskej filharmónie ďalšie dve Debussyho skladby: Ibéria – 2. časť zo symfonického triptychu Images/ObrazyFantázia pre klavír a orchester toho istého autora. Nebola to najšťastnejšia voľba po zrelom, uvážlivom, do detailov prežívajúcom Debussym dirigentom Valery Gergievom a jeho petrohradským orchestrom. Juraj Valčuha, ktorého naše publikum vždy víta s otvorenou náručou, v prednese Debussyho Ibérie – s tromi obrazmi španielskeho života – hudobne neoživil vône a obrazy horúceho malomesta z juhu Španielska. Iberia zaznela bez dostatočne jemných, zmyslovo-obrazových predstáv a tónov. Ďalšie dielo – Debussyho Fantázia pre klavír a orchester L.73, je prakticky trojčasťovým klavírnym koncertom 28-ročného skladateľa, vo svojej dobe známeho aj ako výborného pianistu. Taliansky klavirista južanského zjavu Roberto Cominati je dobre zavedený práve interpretáciou a nahrávkami diel Debussyho, Čajkovského, Schumanna a Ravela. Od začiatku zaujal ľahkosťou hry, delikátnym zvukom klavíra, v pianissime vypracovanými pasážami úvodného Andante, resp. prežitých oblúkov hudby v Lento e molto espressivo. V sprievode našich filharmonikov nenašiel dynamický súzvuk. SF hrala skôr so slovanskou šťavnatosťou, rozhodne nie francúzskou delikátnosťou. Až záverečné Allegro vyznelo ako súzvuk dvoch rovnocenných partnerov: sólistu a orchestra.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2017,
Roberto Cominati, Slovenská filharmónia,
foto: Ján Lukáš

Druhá časť koncertu však vniesla do sály SF nadšenie z interpretácie kantáty Sergeja Prokofieva Alexandra Nevského. Žiaľ, bulletin ani slovom neobjasnil veľkosť a osobitosť tejto postavy ruských dejín a záchrancu pravoslávneho náboženstva proti mongolským a nemeckým výbojom. Viac sa zaoberal pripomienkami k rovnomennému Ejzenštejnovému filmu, ku ktorému napísal Prokofiev hudbu. Pochopiť obsah a pátos kantáty však možno väčšmi v súvislosti s osudom centrálneho hrdinu kantáty. Alexander Nevský (1220 – 1263) bol novgorodské knieža, neskôr veľkoknieža vladimírske, jedna z najvýznamnejších osobností ruských dejín, bojovník proti nebezpečným mongolským nájazdom do Ruska – ale aj proti výbojným Švédom, ktorých pri rieke Neva r. 1240 porazil. Od tejto slávnej bitky používal prívlastok Nevský. Oveľa tvrdšou skúškou bol útok nemeckých križiakov na územie Ruska v roku 1242, kedy Nemci dobyli staroslávne kupecké mesto Pskov. R. 1242 – na zamrznutom Čudskom jazere ich Alexander so svojím vojskom porazil. Toto grandiózne víťazstvo mu zaistilo slávu – a Rusku na dlhé roky pokoj od nemeckej agresie. Alexander Nevský bol v závere života mníchom a neskôr vyhláseným svätcom ruskej pravoslávnej cirkvi. Ani počas stalinského obdobia a 2. svetovej vojny sa na jeho osobnosť nesiahlo: zostal symbolom záchrany Ruska pred akýmikoľvek dobyvateľmi.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2017,
Ketevan Kemoklidze, Juraj Valčuha, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Sedem častí Prokofievovej kantáty vychádza z pôvodných 27 čísel hudby k rovnomenného filmu geniálneho ruského režiséra Sergeja Ejzenštejna. Sergej Prokofiev filmovú hudbu prepracoval na kantátu pre orchester, miešaný zbor a altové sólo. Z histórie života Alexandra Nevského sa odvíjajú aj názvy častí kantáty: I. Rus pod mongolským jarmom – II. Pieseň o Alexandrovi Nevskom – III. Križiaci v Pskove – IV. Povstaňte, národ ruský – V. Ľadová bitka – VI. Mŕtve pole – VII. Príchod Alexandra do Pskova. Sólový part – spev nad mŕtvymi po ľadovej bitke – spievala nádherným mezzosopránom, v hlbokom precítení a pochopení žalospevu, mladá, pôvabná gruzínska mezzosopranistka Ketevan Kemoklidze, ktorá má skvelý operný aj koncertný životopis. Slovenský filharmonický zbor bol „údernou silou“ kantáty, s akcentom na odhodlanie a bojové scény ruského ľudu. Poslucháčov v tej chvíli mrazila veľkosť a sila hudby. Prokofiev písal kantátu tonálne, pričom je v nej veľa nápevov a štylizácií na ruské chóry. SFZ naštudoval dielo pod vedením svojho zbormajstra Jozefa Chabroňa. Pamätníci pritom spomínali aj na uvedenie tejto kantáty s Claudiom Abbadom vo viedenskom Musikvereine, s paralelnou projekciou úryvkov z Ejzenštejnovho filmu. Aj v novom naštudovaní mladšej generácie SFZ s Jozefom Chabroňom bol SFZ najsilnejším zážitkom z koncertu.

Bratislavské hudobné slávnosti, 2017,
Jozef Chabroň, Ketevan Kemoklidze, Juraj Valčuha, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
foto: Ján Lukáš

Orchestrálna partitúra kantáty má v sebe inštrumentálnu plnosť zvuku, pátos, podporený všetkými nástrojovými skupinami. Juraj Valčuha vložil do diela Prokofieva a výrazu Slovenskej filharmónie všetku energiu, slovanskú vrúcnosť, precíznosť i jednotu naštudovania početných účinkujúcich. Prokofievovou kantátou potvrdil povesť dirigenta, ktorý do interpretácie dáva maximálnu oduševnenosť, energiu i strhujúce gesto. Slovenská filharmónia v Alexandrovi Nevskom vygradovala dojem z koncertu i z práve skončeného festivalu.

Autor: Terézia Ursínyová

písané z koncertu 15. 10. 2017

o programe 53. ročníka BHS sme písali TU…

Slovenská filharmónia – Záverečný koncert 53. ročníka BHS
Bratislavské hudobné slávnosti 2017
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
15. októbra 2017

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha – dirigent
Jozef Chabroň – zbormajster
Roberto Cominati – klavír
Ketevan Kemoklidze – mezzosoprán

program koncertu

Claude Debussy
– Ibéria, 2. časť zo symfonického triptychu Images/Obrazy
Fantázia pre klavír a orchester L. 73
Sergej Prokofiev – Alexander Nevský, kantáta, op. 78

www.bhsfestival.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár