Slovenská národná galéria si výstavou pripomína storočnicu scénografa Ladislava Vychodila

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenská národná galéria pozýva na výstavu venovanú stému výročiu narodenia významného slovenského scénografa profesora Ladislava Vychodila (1920-2005). Vernisáž sa uskutočnila v piatok 28. februára 2020 v bratislavskom Esterházyho paláci a výstava, ktorej súčasťou je interaktívna inštalácia či pestrý sprievodný program, potrvá do 5. júla 2020.

V roku 2020 si na Slovensku pripomíname nielen sté výročie vzniku Slovenského národného divadla a s ním aj sto rokov slovenského profesionálneho divadla, ale aj sté výročie narodenia viacerých významných divadelných osobností.

V piatok 28. februára 2020 uplynulo sto rokov od narodenia slovenského scénografa Ladislava Vychodila (1920 – 2005), ktorého vplyv bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokej školy múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Ladislav Vychodil (1920 – 2005), foto: Archív SND

,,Storočnica narodenia profesora Ladislava Vychodila sa symbolicky prekrýva so storočnicou Slovenského národného divadla. Nedávne 70. výročie Vysokej školy múzických umení je spojené so založením Katedry scénografie, ktorú profesor Vychodil založil a dlhé roky na nej aj učil. Pre Slovenské národné divadlo bol rovnako dôležitý tým, že bol hlavným iniciátorom založenia a vybudovania Umelecko-dekoračných dielní v Ružovej doline, ktoré v septembri oslávili 60. výročie svojho vzniku.

V čase svojho vzniku boli UDD SND výnimočným ideovým a remeselným konceptom, na ktorý sa chodil pozerať celý svet. Umelecko-dekoračné dielne spolu s umeleckými remeselníkmi a pracovníkmi tvoria mimoriadne hodnotnú súčasť SND a do dnešného dňa spĺňajú rôznorodé nároky na rozširujúcu sa produkciu činohry, opery a baletu. Život a dielo profesora Vychodila tvoria úctyhodnú súčasť storočnice Slovenského národného divadla, rovnako naša scénografia je cez jeho meno akceptovaná a rešpektovaná na domácej a aj zahraničnej úrovni.“ uviedla k významu osobnosti Ladislava Vychodila pre Opera Slovakia Katarína Čanecká, vedúca kostýmovej výroby Umelecko-dekoračných dielni SND.

Prečítajte si tiež:
60. výročie Umelecko-dekoračných dielní Slovenského národného divadla

Ladislav Vychodil pôsobil v Slovenskom národnom divadle od roku 1945. Najskôr ako šéf výpravy a od r. 1951 aj ako vedúci Umelecko-dekoračných dielní. Od roku 1986 do marca 1994 bol scénickým výtvarníkom a v rokoch 1994 – 1999 pôsobil ako scénický výtvarník Opery SND.

V rokoch 1951 – 1983 bol vedúcim Katedry scénického výtvarníctva na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave a v r. 1969 – 1972 viedol Katedru scénického výtvarníctva na Divadelnej fakulte AMU v Prahe. Pedagogicky pôsobil aj na Kube a v USA. V roku 1965 získal Zlatú medailu ako najlepší zahraničný scénický výtvarník na Bienále v São Paulo (Brazília).

Tibor Frešo, inscenátori a speváci počas prípravy Frešovej opery Martin a Slnko, Opera SND, 1975, zľava: Ladislav Vychodil, Jarmila Smyčková (Studená princezná), Branislav Kriška, Štefan Janči (Čarodejník), Tibor Frešo, Štefan Hudec (Martin), Tibor Beňo (asistent réžie), foto: Jozef Vavro / Archív SND

Jeho scénické návrhy vystavovali v Anglicku, Argentíne, Brazílii, Bulharsku, Francúzsku, na Kube, v Maďarsku, Mexiku, Poľsku, Rakúsku, Sovietskom zväze, vo Venezuele, USA či v Zjednotenej arabskej republike. Scény navrhoval nielen na domácej divadelnej scéne, ale hosťoval aj v divadlách v ZSSR, Maďarsku, NDR, Bulharsku, Juhoslávii, Rakúsku, SRN, USA, Švédsku, Poľsku či Belgicku.

Ladislav Vychodil navrhol vyše päťsto scén k divadelným inscenáciám rôznych žánrov u nás aj v zahraničí. Na Slovensku navrhoval scény k inscenáciám vo všetkých troch operných divadlách ale aj k operete v Divadle Nová scéna. Okolo sedemdesiat scén k operným predstaveniam navrhol na svojej domovskej scéne SND.

Slovenská národná galéria si osobnosť Ladislava Vychodila pripomína výstavou s názvom LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorej vernisáž sa konala v deň stého výročia jeho narodenia 28. februára 2020.

Výstavu otvorili: Zuzana Koblišková – dokumentátorka digitálneho archívu Slovenskej národnej galérie, Dan Matthews – profesor Ohio State University a Mojmír Vychodil – vnuk Vychodila a architekt výstavy. Pod grafický dizajn výstavy sa podpísal Peter Nosáľ. Výstava je jedným z podujatí Roku slovenského divadla.

Vernisáž výstavy ,,LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia“ k storočnici narodenia scénografa Ladislava Vychodila, SNG, 2020, Mojmír Vychodil, Dan Matthews, Zuzana Koblišková, foto: Archív SNG

,,Ladislav Vychodil formoval scénografiu takmer šesť dekád a scénické návrhy vytvoril k vyše piatim stovkám inscenácií doma aj v zahraničí. Posledné z nich mali diváci možnosť vidieť pred dvadsiatimi rokmi priamo v divadlách, a aj preto táto výstava predstavuje autorovu tvorbu v galerijnom kontexte.

Výstava mapuje najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach svojej tvorby. Osobitný priestor sme venovali aj Vychodilovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v Umelecko-dekoračných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí a tiež jeho mimodivadelným aktivitám.“ uviedla kurátorka výstavy Zuzana Koblišková a dodáva:

,,Vystavovanie scénického výtvarníctva sa etablovalo už v 60. rokoch, najmä po svetových prehliadkach scénografie v São Paulo, na ktorých sa Československo roky umiestňovalo na popredných miestach. Neskôr pribudlo aj Pražské Quadrienále a mnohí scénickí výtvarníci svoje návrhy a makety vytvárali aj s ohľadom na možnosť ich prezentácie na takýchto prehliadkach. Aj napriek tomu zostáva vystavovanie scénického výtvarníctva dodnes problematické.

Výstava nie je členená podľa divadelných žánrov ale podľa šiestich výtvarných princípov: Siločiary, Svetlo, Imaginácia, Sorela, Rekvizity a Svätopluk, a prostredníctvom scénických návrhov a makiet prezentuje výtvarné a historické súvislosti Vychodilovej tvorby. Návštevníci výstavy si môžu prezrieť návrhy scén inscenácii rôznych žánrov. Čitateľov Opera Slovakia iste zaujmú scény operných inscenácii.

Vernisáž výstavy ,,LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia“ k storočnici narodenia scénografa Ladislava Vychodila, SNG, 2020, foto: Archív SNG

Súčasťou výstavy je aj 12-minútový film Juraja Staroveckého, v ktorom si na prof. Vychodila spomínajú dvaja z jeho prvých žiakov, scénickí výtvarníci Helena Bezáková a Vladímír Suchánek, ako aj Mária Hrankovičová, bývalá asistentka Ladislava Vychodila. Výstava ponúka aj ilustrovaný záznam rozhovoru Mikuláša Hubu s Ladislavom Vychodilom z archívu RTVS (1965).

,,Mnohé z autorových predstavených návrhov sú vystavené prvýkrát, iné už precestovali celý svet. Veľkú časť pozostalosti autora dnes spravuje Múzeum Divadelného ústavu v Bratislave, no vďaka daru a pôžičkám od rodiny Ladislava Vychodila získala Slovenská národná galéria na prípravu tejto výstavy aj množstvo návrhov a dokumentácie, ktoré sa na verejnosť dostanú pravdepodobne po prvý raz.

Výstave predchádzal tiež výskum dosiaľ nepublikovaného materiálu z archívu Thompson Library v Ohio State University – poznámky a nahrávky z rozhovorov Jarku Buriana, amerického divadelného historika českého pôvodu, s Ladislavom Vychodilom. Zo spolupráce s Ohio State University vzišla aj iniciatíva rekonštrukcie makety, ktorú autor vytvoril k inscenácii Svätopluk odohranej v roku 1970 na nádvorí Bratislavského hradu. Maketu rekonštruoval prof. Dan Matthews, ktorý sa systematicky venuje štúdiu českej a slovenskej scénografie.“ dodáva Zuzana Koblišková.

Vernisáž výstavy ,,LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia“ k storočnici narodenia scénografa Ladislava Vychodila, SNG, 2020, foto: Archív SNG

K výstave vychádza viac než 140-stranový katalóg v dvojjazyčnom slovensko-anglickom prevedení s textmi kurátorky Zuzany Kobliškovej, štúdiou teatralogičky Šárky Havlíčkovej Kissovej venovanou dramatickým obrazom z dejín národa slovenského – operám Juro Jánošík (1954), Beg Bajazid (1957) a Svätopluk (1960) a s esejou prof. Dana Matthewsa z Ohio State University o majstrovstve Ladislava Vychodila a o dielňach, ktoré pri Slovenskom národnom divadle vybudoval.

Na prípravách sa podieľal aj Mojmír Vychodil, vnuk Ladislava Vychodila (Vychodil Architects) ako architekt výstavy. ,,Vo svojej koncepcii hľadal spôsoby ako preniesť výtvarné princípy divadelnej scénografie do galerijného prostredia prostredníctvom rôznych citácií z diel svojho starého otca. Najvýraznejším príkladom tohto prístupu je inštalácia v átriu Esterházyho paláca, ktorá je kombináciou nami vytvorenej repliky scénického prvku z najznámejšej autorovej inscenácie k Nezvalovej utopickej dráme Atlantída z roku 1961 a autentickej tepanej orlice použitej v inscenácii Princ Fridrich Homburský (1983).

Súčasťou výstavnej inštalácie je aj niekoľko video projekcií multimediálneho umelca Borisa Vitázka, ktoré vychádzajú zo scénických princípov Ladislava Vychodila. V poslednej miestnosti výstavy na návštevníkov čaká interaktívna inštalácia, v ktorej si budú môcť vyskúšať scénografické princípy a postupy inšpirované Vychodilom a vytvoriť si makety scénografického priestoru.“ uvádza Zuzana Koblišková.

Diela na výstavu zapožičali: Divadelný ústav Bratislava, Divadelní ústav Praha, Moravské zemské muzeum Brno, Národní muzem Praha, Slovenské národné múzeum Bratislava, Slovenské národné divadlo Bratislava, rodina Vychodilovcov a súkromní zberatelia.

Pestrý je aj sprievodný program k výstave, ktorý okrem iného ponúka niekoľko špecializovaných prednášok zameraných na vybrané témy obsiahnuté vo výstave či návštevy Umelecko-dekoračných dielní a historickej budovy SND.

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu.

V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénografické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila. Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Malé divy: Scéna

,,Kde všade sa dá vytvoriť divadlo a akú úlohu v ňom zohrávajú naši malí a divokí účastníci programu? Preskúmame všetky druhy improvizácie na výstave slovenského scénografa Ladislava Vychodila.“ Týmito slovami pozýva Slovenská národná galéria na sprievodný program k výstave určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Siesta v galérii: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Nedeľný lektorský výklad (15. 3. o 15. h.) uvedie do súvislostí scénografické návrhy Ladislava Vychodila a ich historický a umelecký kontext.

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková a jej hosť Karol Mišovic z Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV predstavia vo štvrtok 19. marca o 18. h. novootvorenú výstavu.

Rodinná nedeľa: Opona

Na tomto sprievodnom podujatí sa návštevník dozvie, aké prostriedky využíva divadlo a najmä to, akú úlohu v ňom hrá výtvarník.

Diskusia: Ladislav Vychodil a jeho pracovná rodina

Na diskusii kurátorky výstavy Zuzany Kobliškovej s bývalou asistentkou prof. Vychodila Máriou Hrankovičovou a s jeho žiakmi sa záujemcovia dozvedia viac o tom, ako fungovala Katedra scénografie Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, divadelné dielne a ako sa robilo divadlo za čias jeho pôsobenia v Slovenskom národnom divadle.

Bližšie informácie o všetkých programoch sú zverejnené v programových bulletinoch a na www.sng.sk.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

video
Antonín Dvořák: Rusalka, Národní divadlo Brno, Janáčkova opera
Jan Zbavitel (dirigent), Václav Věžník (réžia), Ladislav Vychodil (scéna), Josef Jelínek (kostýmy), obnovená premiéra 4. 10.1999

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár