Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

28. februára 2020 Ľudovít Vongrej Sezóna 2019/2020

Slovenské národné divadlo oslavuje storočnicu

Tlačová konferencia k oslavám 100. sezóny SND, foto: Ľudovít Vongrej
Veľkosť písma
A
A
A
Bratislava – Slovenské národné divadlo si 1. marca 2020 pripomína sté výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti naša prvá scéna pripravila galaprogram, ktorý odvysiela aj RTVS. Výročie lemuje nová knižná publikácia, dokumentárny seriál ale aj výstavy, sprievodné akcie či spomienkové predmety. Centrum marketingu predstavilo výročie SND imidžovou kampaňou so sloganom Už sto rokov nastavujeme spoločnosti zrkadlo. Rok 2020 je zároveň vyhlásený za Rok slovenského divadla.

Slovenské národné divadlo, ako naša prvá profesionálna divadelná scéna, otvorilo svoje brány 1. marca 1920 slávnostným predstavením opery Bedřicha Smetanu Hubička v budove Mestského divadla v Bratislave – dnešná historická budova SND. Predstavenie uviedla Východočeská divadelná spoločnosť Bedřicha Jeřábka.

Prečítajte si tiež:
Smetanova opera Hubička otvorila pred sto rokmi Slovenské národne divadlo

SND si za sto rokov svojho fungovania prešlo neľahkou cestou, ale ako uviedol dočasne poverený generálny riaditeľ SND Peter Kováč, ,,dnes môžeme Slovenské národné divadlo s oprávnenou hrdosťou nazývať našou erbovou inštitúciou a inštitúciou, ktorá je súčasťou našej národnej identity, a ktorá vníma tradíciu ako veľmi dôležitú súčasť svojej tvorby. Zároveň je ustavičnou výzvou pre nové tvorivé podnety.“

Slovenské nádorné divadlo, historická budova, foto: Ľudovít Vongrej

Vznikom Slovenského národného divadla sa začali písať aj dejiny profesionálneho divadelníctva na Slovensku. V tomto roku si zároveň pripomíname aj 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho predstavenia na našom území, kedy 22. augusta 1830 bola v Liptovskom Mikuláši po prvýkrát odohratá veselohra Jána Chalupku Kocúrkovo.

V súvislosti s týmito dvomi významnými výročiami vláda Slovenskej republiky na podnet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a jeho rezortných inštitúcií Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla a Národného osvetového centra vyhlásila rok 2020 za Rok slovenského divadla. Pri tejto príležitosti sa počas roka koná viacero podujatí. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webe www.rokdivadla.sk.

Prečítajte si tiež:
Opera Slovenského národného divadla predstavila jubilejnú 100. sezónu

Slovenské národné divadlo oslávi svoju storočnicu galaprogramom 1. marca 2020, v deň výročia uvedenia prvého predstavenia. Slávnostný program z historickej budovy SND odvysiela RTVS o 21.30 h na Jednotke.

Slovenské národné divadlo – historická budova

Galavečer s názvom … tak sme my… uvedie SND v réžii riaditeľa Baletu SND Jozefa Dolinského ml. Tvorivý tím tvoria: Milan Ferenčík (scéna), Dávid Janošek (kostýmy), Miriam Kičiňová a Marek Mokoš (dramaturgia) a Kristína Borbélyová (choreografia). Hodinu pred slávnostným večerom sa rozozvučia fanfáry pred historickou budovou divadla.

,,Náš galavečer sme nazvali takisto krehko a metaforicky … tak sme my… Pozornému čitateľovi neujde, že je v ňom zakódovaný odkaz na slávnu báseň Andreja Sládkoviča Marína. Neujde mu však ani jemný významový odtieň – tak sme my pracovali, tvorili, hľadali, mýlili sa, objavovali, vytvárali, podľahli, spolupracovali, provokovali, vysvetľovali, pomáhali, zamýšľali sa, odhaľovali, vytvárali, kreslili, stavali, sťahovali, utekali, prichádzali, bojovali, ponúkali, zotrvali. Tak sme my nositelia kontinuity a v tomto zmysle aj veľkej zodpovednosti. Je v tom niečo nadzmyslové, ak človek zažije s takou významnou inštitúciou také významné jubileum. Počas galavečera prepojíme všetky tri súbory. S rovnakou mierou kreujú náš estetický svet a rovnakou mierou vytvárajú našu spoločenskú angažovanosť. A to nie je samozrejmosť.“ uvádza Miriam Kičiňová, lektorka dramaturgie Činohry SND a k myšlienke programu galavečera dodáva:

,,Ukázalo sa, že SND je nositeľom zásadných tém v tejto spoločnosti. Práve programom k stému výročiu chceme upozorniť na to, aké sú a ako sa SND vpisovalo do povedomia divákov, i to, s akými problémami zápasilo a zápasí. Viac ako o chronológiu presných dejinných udalostí ide o obsah a myšlienky, ktoré tvoria istým spôsobom nehmotné kultúrne dedičstvo.

Oslava výročia tak nie je iba formálny akt, ale možnosť súčasníkov vyjadriť úctu predchodcom, zakladateľom a vytrvalcom v tejto storočnej histórii. Jednotlivé časti programu budú hovoriť o inštitúcii v tematických blokoch, v ktorých sa objavuje kontext historický, politický alebo estetický.

Tento večer však nebude dotykom s chronológiou či dejinami SND a ani s enumeratívnosťou výkonov či inscenácií. Bude to snaha o porozumenie podstaty inštitúcie, ako je národné divadlo, vyslovenie hlasných úvah o zmysle a potrebe kultúry, rozmýšľanie nad československým konceptom vzniku, o odchodoch, sebakritikách, ale aj podľahnutiach ideológiám, o vymanení sa z nich, o prelomení múrov, o tvorivých dialógoch, o generáciách domácich i zahraničných interpretov.“

V programe galavečera sa na operné árie a zbory budú napájať baletné a činoherné časti, v ktorých sa objavia priesečníky medzi tromi súbormi a zaznejú postoje i posolstvá. ,,Na jednom mieste sa tak ocitne Biela nemoc operná i činoherná, spojenie Maríny v spoločnom čísle činohry i baletu alebo stretnutie baletných a činoherných Bratov Karamazovovcov. Dozvieme sa o divadelných riaditeľských trápeniach, spomenieme si na časy slovakštátu i normalizačné úniky, ponoríme sa do divadelných odchodov, aby sme v záverečnej apoteóze opätovne rozmýšľali nad zmyslom divadla v tejto spoločnosti. Nielen toho národného.“ predstavila dramaturgiu galaprogramu Miriam Kičiňová.

Historická budova SND

V šiestich tematických blokoch sa predstavia umelci všetkých troch súborov SND – činohry opery i baletu.

Členovia Činohry SND: Anna Javorková, Táňa Pauhofová, Božidara Turzonovová, Emília Vášáryová, Ján Gallovič, Oldo Hlaváček, Martin Huba, Emil Horváth, Dušan Jamrich, Ľuboš Kostelný a Milan Ondrík.

Sólisti Opery SND: Eva Hornyáková, Ľubica Vargicová, Ľudovít Ludha, Peter Mikuláš, hosťujúci operní sólisti: Miroslav Dvorský, Dalibor Jenis a Jozef Benci.

Sólisti Baletu SND: Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov, Artemyj Pyzhov, Luana Brunetti, Andrej Szabo, Klaudia Görozdös, Glen Lambrecht, Adrian Szelle a Martin Kreml.

Spoluúčinkujú členovia baletu, orchester a zbor Opery SND a orchester pod taktovkou Dušana Štefánka.

Storočnica SND bude 2. marca pokračovať hosťovaním pražského Národného divadla, ktorá v SND uvedie inscenáciu Maryša v réžii Jana Mikuláška. Tento titul uviedla Jeřábkova divadelná spoločnosť aj pred 100 rokmi 2. marca 1920.

Vizuál k storočnici SND, zdroj SND

RTVS pripravuje k storočnici 10-dielny dokumentárny seriál Storočnica Slovenského národného divadla zachytávajúci históriu SND od jeho vzniku až do dnešných dní. Seriál bude vysielať RTVS na Dvojke od septembra 2020 každú nedeľu v hlavnom vysielacom čase. Autorkou námetu a scenára je teatrologička Ľubica Krénová, dramaturgičkou Vlasta Ruppeldtová, režisérom Peter Hledík v spolupráci s Janou Durajovou a Tomášom Vitekom.

SND v spolupráci s vydavateľstvom SLOVART, spol. s r. o., vydá knižnú publikáciu 100 rokov SND, ktorej cieľom je predstaviť sto rokov našej prvej profesionálnej scény prostredníctvom rekonštrukcií významných činoherných, operných, operetných a baletných inscenácií v počte sto – ako symbol tohto výročia. Budú charakterizovať tie umelecké výsledky, ktoré znamenali kvalitatívny posun tvorby divadla, predstavovali vrchol vývinu konkrétneho tvorcu, rozvoj divadelného umenia a zároveň znamenali nielen spoločenskú udalosť, ale odzrkadľovali aj spoločensko-politické kontexty doby svojho vzniku. Práca podobného charakteru zatiaľ na Slovensku neexistuje.

Autorkami koncepcie sú teatrologičky Nadežda Lindovská, Michaela Mojžišová a Dagmar Podmaková. Čitateľ sa oboznámi aj s informáciami o vzniku divadla, jeho tvorivých vývojových líniách, o divadelných budovách a Umelecko-dekoračných dielňach SND. Pod redakčným vedením D. Podmakovej prispieva do publikácie takmer štyridsať autorov.

Oddelenie Centra marketingu SND k oslavám storočnice

Centrum marketingu SND v predstihu pripravilo vizuály všetkých troch umeleckých súborov k premiéram 100. sezóny. Pri tvorbe nosných vizuálov k storočnici SND bola osobitným kľúčom pocta súborom – Činohre, Opere a Baletu SND, oslavujúc umenie, odvahu a krásu, ktoré spoločnosti jednotlivé súbory prinášajú. Autorkou vizuálov je Barbora Šajgalíková. Plagáty sú vystavené vo foyeri novej budovy SND.

Výstava venovaná pamiatke významným zosnulým osobnostiam SND, foto: Ľudovít Vongrej

,,Nezabúdame na tých, ktorí tvorili históriu SND… od začiatku sezóny majú diváci možnosť pospomínať si na výrazné osobnosti zo všetkých troch súborov, ktoré už nie sú medzi nami a ktoré sa pričinili o vznik, formovanie a inšpirujúcu umeleckú tvorbu SND pri fotografiách tvoriacich stálu expozíciu na 4. poschodí v novej budove SND.“ uviedla k stálej expozícii pamätných stien v jednotlivých krídlach činohry, opery a baletu Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu SND. Výstavu pripravilo SND v spolupráci s Divadelným ústavom.

Storočnicu predstavuje aj logo, ktoré tvoria tri zlaté krúžky vychádzajúce z trojjedinosti SND, kde existujú vo vzájomnom rešpekte s dôrazom na jedinečnosť každého žánru, ktorý reprezentujú.

Významné výročie erbovej divadelnej inštitúcie pripomenú aj dva umelecké artefakty – pamätná minca a známka. Víťazným návrhom v súťaži na striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 €, ktorú vyhlásila Národná banka Slovenska, sa stal návrh výtvarníka Petra Valacha. Pamätnú mincu razí Mincovňa Kremnica, š. p. , ktorej už vyše sedem storočí vďačíme za „kovové“ platidlá.

Pamätná známka vydaná k storočnici SND, zdroj: SND

Slovenská pošta poteší filatelistov známkou v nominálnej hodnote 0,65 €. Autorkou výtvarného návrhu známky a obálky prvého dňa je osobnosť súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie a grafiky Daniela Olejníková. Predaj striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 € a poštovej známky v nominálnej hodnote 0,65 € sa začal 28. februára 2020 v novej budove SND.

K storočnici SND neodmysliteľne patria aj série spomienkových predmetov, ktoré budú divákom pripomínať významný medzník jednej z našich najvýznamnejších umeleckých ustanovizní. V pokladniciach SND sú k dispozícii pohľadnice, tašky, ceruzky, odznaky… V najbližšom čase pribudnú magnetky s aktuálnymi vizuálmi inscenácií 100. sezóny.

video

V spolupráci so slovenskou spoločnosťou Tikoki SND ponúka limitovanú edíciu tenisiek „Chodím do divadla“. Poznávacím prvkom na teniskách je lipový list, ktorý je súčasťou ochrannej známky SND a zároveň symbolom Slovanov. Pre priaznivcov divadla pripravujú tiež v spolupráci so známou slovenskou značkou aj špeciálnu edíciu divadelných tričiek, na ktorých bude dominovať, ako inak, náš lipový list.

Keďže funkciou divadla je aj podpora mladých talentov a výchova novej generácie umelcov, rozhodli sme sa spustiť charitatívny projekt v spolupráci s neziskovou organizáciou Divé maky zameraný na podporu mladých hudobných, tanečných, ale i hereckých talentov.

Umenie umeniu je jedinečný projekt, do ktorého sa zapojili všetky zložky divadla. Dvanástim rekvizitám z inscenácií SND vdýchnu umelci nový život. Predmety budú následne vydražené a finančný výťažok poputuje na podporu talentovaných detí. Do projektu sa zapojili umelci SND, napríklad Jozef Dolinský, Jolana Fogašová, Dominika Kavaschová, Ján Koleník, Richard Autner, Ľudovít Ludha, Pavol Remenár, Andrea Vizvári a ďalší. Aukciu plánuje SND realizovať v mesiacoch apríl – máj 2020.

city lightová kampaň ku galavečeru storočnice SND, foto: Archív SND

Od začiatku februára môžu návštevníci sledovať na webovej stránke 100.snd.sk videokampaň pod názvom Divadlo sa robí srdcom so sériou videospotov, autentických výpovedí zamestnancov SND rôznych profesií, ktorí sú s divadlom spätí celý život. Inšpiráciou sa stali zamestnanci, z ktorých mnohí v SND pracujú desiatky rokov a sú hrdí na to, že sú súčasťou prvej divadelnej scény. Súčasťou sú aj zdravice kolegov zo slovenských i zahraničných divadiel.

V marci vydalo SND rozšírený mesačník Portál, ktorého obsah je zameraný na históriu, ale predovšetkým na odkaz a význam erbovej inštitúcie pre súčasnú kultúru a umenie

Pre svojich divákov má SND pripravených 100 prekvapení v národnom. Každý mesiac na desiatich vybraných predstaveniach si šťastlivci nájdu obálku s odkazom, že je pre nich pripravené prekvapenie (plagáty s podpismi umelcov, prehliadka zákulisia, stretnutie s účinkujúcimi, narodeninové zdravice od umelcov, knihy a iné).

Diváci sa s umelcami môžu stretnúť aj netradične pri predaji vstupeniek. Raz do mesiaca jeden z umelcov SND (činohry, opery a baletu) v pokladniciach novej budovy SND nielen rozdáva autogramy, ale i predáva vstupenky. Najbližšie môžu návštevníci stretnúť v pokladnici novej budovy SND Richarda Autnera, stane sa tak v utorok 10. marca 2020 o 16.00 hod.

Divadlo chce intenzívnejšie osloviť aj mladú generáciu, preto pripravuje nový projekt divadelného vlogu, v rámci ktorého budem vtipne a zaujímavo odkrývať zákulisie divadla.

Zástupcovia SND si prezerajú dielka výtvarnej súťaže k storočnici SND, 2020, foto: Archív SND

SND v septembri spustilo výtvarnú súťaž, ako si deti – žiaci 1. stupňa ZŠ predstavujú divadlo o 100 rokov. Kreatívne dielka celej triedy mali možnosť mladí umelci posielať do 4. 12. 2019. Do súťaže sa zapojilo 62 škôl, 100 tried s vyše 250 dielkami, v ktorých zachytili predstavy o divadle o ďalšiu storočnicu. Ich dielka budú vystavené v novej budove SND v

Pri príležitosti Svetového dňa divadla (27. marec) sa SND  rozhodlo pomôcť ľuďom, pre ktorých je krv od darcu často jedinou nádejou na život. 27. marca 2020 v dopoludňajších hodinách budú mať možnosť darovať krv nielen umelci, zamestnanci SND, ale aj tí, ktorí prídu do novej budovy SND.

Viac info o storočnici SND nájdete na www.100.snd.sk a www.snd.sk

zdroj: SND

video

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

C. Saint-Saëns: Henry VIII.
záznam priameho prenosu opery, máj 2023
Divadlo La Monnaie / De Munt
dirigent: Alain Altinoglu, réžia: Olivier Py
viac info, osoby a obsadenie TU...