Slovenské operné divadlá a hudobné inštitúcie fungujú v krízových režimoch

1

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Hoci slovenské kultúrne inštitúcie, ktoré sa zaoberajú operou a klasickou hudbou sú v týchto dňoch pre návštevníkov zatvorené, pracujú počas zúriacej pandémie koronavírusu aj naďalej. V krízovom režime. Riešia problémy, ktoré doposiaľ nikdy riešiť nemuseli. Zisťovali sme preto, ako to v nich vyzerá, kde všade sa šijú rúška, ktoré podujatia sa prekladajú alebo rovno rušia a akým spôsobom sa aktivizujú cez svoje sociálne siete.

Slovenské národné divadlo

Slovenské národné divadlo (SND) je momentálne zatvorené ako pre návštevníkov, tak aj pre zamestnancov, povolenie vstupu majú len riaditelia, ostatní len na špeciálne povolenie. „Riaditelia sa stretávajú na poradách s generálnym riaditeľom, kde nás informuje o vývoji situácie a opatreniach, o ktorých potom informujeme všetkých zamestnancov hromadným mailom,“ vysvetlil pre Opera Slovakia riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr. V dielňach SND vzniklo za posledné dni 900 rúšok pre všetkých zamestnancov. „Každý zamestnanec si ich mohol prevziať na vrátnici a predpokladám, že dielne budú v tejto aktivite pokračovať, za čo im aj ja veľmi ďakujem.“.

Niektorí zo zamestnancov sa svojich rúšok vzdali v prospech tých, ktorí ich nemajú. Jedným z takýchto miest je aj Detská fakultná nemocnica na Kramároch, kde si ich prevzala MUDr. Lucia Babulicová pre celý personál a malých pacientov.

,,Keďže Umelecko-dekoračné dielne SND sídlia v Ružinove, naše kolegyne nezaháľali a reagovali na výzvu ružinovksého starostu pána Martina Chrena, ktorý zháňal textilné rúška pre ružinovských dôchodcov. K rúškam, ktoré šijú naše dielne pod vedením Kataríny Čaneckej, sme pribalili aj jubilejné číslo časopisu Portál. O rozvoz sa postarali kolegyne Barbora Šajgalíková a Zuzana Barysz.“ uvádza status na Facebooku SND.

Nová budova SND, zdroj: internet

SND sa zatvorilo pre návštevníkov niekoľko dní pred plánovanou premiérou Verdiho Aidy. „Plán je, že ako náhle budeme môcť hrať, začneme Aidou, ku ktorej je všetko vyrobené. Potrebujeme len urobiť hlavné skúšky a generálky a môže byť premiéra. Nerád by som prišiel aj o plánovanú premiéru Figarovej svadby.“ Tá mala mať premiéru ešte v aktuálnej sezóne. „Asi ju budeme musieť presunúť. To záleží aj od našich termínových možností a aj od možností inscenačného tímu a hosťujúcich sólistov. Bol by som tiež rád, ak by nám nariadenia umožnili vyrobiť scénu k novej premiére slovenskej opery Impresário Ľubice Čekovskej. Premiéru mala mať v júli na festivale v Bregenzi a na našej scéne v nasledujúcej sezóne. Bregenz je ochotný predstavenia Impresária presunúť o jeden až dva roky. Skúšobný proces bol naplánovaný na jún – to asi tiež nebude možné zrealizovať. Na jún máme pozvanie na festival Litomyšl, kde sme boli naposledy v roku 1995 a kam sme sa veľmi tešili. Lenže nevyzerá nádejne, že sa tam dostaneme.“

Ostatné plánované premiéry bude musieť Opera SND zrejme posunúť. „Momentálne nevieme s istotou povedať, či začneme hrať v septembri alebo až januári, prípadne ešte neskôr. Budeme mať pripravený hrací plán, ktorý začneme realizovať, keď budeme môcť pracovať. Zamestnanci sú momentálne doma, verím, že cvičia a že sa pripravujú aj dopredu tak, ako sa len dá. Som rád, že pre kontakt s publikom uverejňujú na youtubovej stránke SND hudobné videá,“ dodal Rastislav Štúr.

Slovenské národné divadlo, historická budova 1. marca 2020, foto: Zdenko Hanout

SND v týchto dňoch ponúka prostredníctvom internetu program s názvom Sme doma. „Umenie a kultúra boli vždy spôsob ako prísť na inékrajšie myšlienky. Verím, že sme sa dobre zamysleli a v tejto zložitej situácii prinesieme našim priaznivcom trochu rozptýlenia.“ uvádza riaditeľka Centra marketingu SND Henrieta Borowiecka. V rámci tohto projektu SND pripravuje a cez sociálne siete vysiela rôzne hudobné ukážky v podaní umelcov Opery SND pod názvom Malá denná hudba, ranné rozcvičky s Baletom SND, podcasty SND, program k popoludňajšej káve s Činohrou SND, edukačné videá zložené z diskusií a záznamov niektorých inscenácií (maturita s Činohrou SND), krátke koncerty našich hudobníkov a spevákov, či čítanie pre deti. Sme doma je možné sledovať aj na stránke www.100.snd.sk.

Štátna opera v Banskej Bystrici

Aj v Štátnej opere v Banskej Bystrici (ŠO) pracuje krízový štáb na čele s riaditeľom Rudolfom Hromadom. Koordinuje všetky záležitosti a vzniknuté situácie, ktoré si vyžaduje súčasné kritické pandemické obdobie. „Členovia krízového štábu ŠO sú v podstate nepretržite k dispozícii a na príkaz riaditeľa ŠO sú schopní okamžite zasadnúť a riešiť akékoľvek okolnosti. Zamestnanci ŠO sú potom prostredníctvom svojich priamych nadriadených alebo elektronickou formou informovaní o jednotlivých opatreniach, ktoré krízový štáb príjme a nariadi. Všetci sa riadia jednotlivými príkazmi riaditeľa ŠO, ktoré už vyšli a sú v platnosti,“ informoval umelecký šéf ŠO Šimon Svitok.

Štátna opera v Banskej Bystrici

Aj Štátna opera zastavila predaj vstupeniek na všetky plánované predstavenia a zrušili celý hrací plán do konca aktuálnej divadelnej sezóny. „Pripravujeme novú dramaturgiu na obdobie, keď sa divadelné sály opäť otvoria pre návštevníkov. Vzhľadom na množstvo problémov, ktoré vznikli a stále vznikajú, nebolo možné udržať hrací plán tak, ako bol pripravený. Momentálne je vo finálnej fáze nový, ktorý sa bude dať aplikovať a realizovať ihneď po znovuotvorení divadiel na Slovensku. Nasledujúcu divadelnú sezónu by sme chceli zachovať tak, ako sme ju pôvodne naplánovali. Urobíme všetko preto, aby sme chod divadla rozbehli v bode, v ktorom sme ho museli prerušiť. Sme si však vedomí, že všetko bude záležať na celospoločenskej situácii, ktorej sa budeme musieť jednoznačne prispôsobiť. Je prirodzené, že sa vyskytne množstvo problémov a aspektov, ktoré budú tento proces ovplyvňovať. Rovnako tak bude záležať na ekonomickej kondícii našej inštitúcie, ktorá sa bude odvíjať od tej celkovejštátnej. Verím však, že všetci urobíme maximum preto, aby sa kultúra opäť dostala k svojim divákom.“ dodal pre Opera Slovakia Šimon Svitok.

Divadelné dielne Štátnej opery v Banskej Bystrici šijú namiesto kostýmov rúška. Foto: ŠOBB

Divadelné dielne Štátnej opery na príkaz riaditeľa ŠO, preorientovali svoju kostýmovú výrobu na šitie rúšok. Primárne sa zhotovili rúška pre všetkých zamestnancov Štátnej opery a následne boli ďalšie vyrobené rúška distribuované do niektorých inštitúcii v pôsobnosti MK SR a to napríklad pre zamestnancov Múzea SNP v Banskej Bystrici, ŠKO Žilina, Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici či Ministerstva kultúry SR.

Štátna opera v Banskej Bystrici sa v týchto dňoch prihovára svojim divákom cez internet prostredníctvom sociálnych sietí Facebook, Instagram či webovej stránky divadla.

Štátne divadlo Košice

V Štátnom divadle Košice (ŠDKE) ako prvé nastalo skoordinovanie a vysvetlenie mimoriadnej situácie. 16. marca bol zriadený krízový štáb, ktorý pravidelne zasadá každé dva pracovné dni a vyhodnocuje situáciu. „Pravidelne informujeme zamestnancov o nových skutočnostiach a opatreniach,“ vysvetlil generálny riaditeľ ŠDKE Igor Dohovič. Už od prvých dní sa v košickom divadle zaktivizovali dielne, kde sa vyrábajú rúška. „Rúška vyrába niekoľko obetavých zamestnankýň našich umeleckých a dekoračných dielní. Doteraz vyrobili viac ako 1400 rúšok. Prioritne sú určené našim zamestnancom, ktorí zabezpečujú nevyhnutný chod inštitúcie, ostatným zamestnancom a už sme dokázali pomôcť aj Slovenskému technickému múzeu, Štátnej filharmónii, Štátnej vedeckej knižnici, RTVS, Neziskovej organizácii Homo homini a podobne.“

Štátne divadlo Košice

Priaznivci košického divadla si nemohli nevšimnúť, že od prvých dní, od kedy je táto inštitúcia pre divákov zatvorená, sa jej členovia aktivizujú prostredníctvom sociálnych sieti. „Aktivizácia cez sociálne siete je momentálne jediná cesta ako prezentovať našu činnosť, ostať v povedomí diváka a byť s ním v kontakte. Odozvy sú výborné. Pripravujeme aj ďalšie súvisiace aktivity, aby sme dokázali osloviť čo najväčšiu cieľovú skupinu,“ vysvetlil Igor Dohovič. Napríklad šéfdirigent opery košického divadla Vinicius Kattah vytvoril na sociálnych sieťach stránku Forever opera, kde predstavuje svet opery vo všetkých jeho drobných detailoch, vrátane histórie veľkých operných diel a hĺbkovej analýzy hudby a libreta. Prvá epizóda sa venuje Beethovenovej opere Fidelio a prináša okrem zaujímavých informácií aj zábery z nedávnej košickej premiéry Fidelia. Videá projektu je možné sledovať aj na YouTube TU…

Všetky opatrenia v košickom divadle, rovnako ako v ostatných kultúrnych inštitúciách, sú prijaté do odvolania. „Žiaľ, vývoj reálnej situácie nám nedovoľuje záväzne povedať, akým spôsobom budeme pokračovať. Je vypracovaných niekoľko alternatív a reálne vybrať najvhodnejšiu budeme schopní až v bode stabilizácie celej situácie. Všetky teraz vyslovené konkrétne informácie by zajtra nemuseli platiť. Samozrejme, budeme našich divákov informovať vo veľkom predstihu o tom, ako a kedy nastavíme reštart našej činnosti,“ dodal pre Opera Slovakia Igor Dohovič.

Prečítajte si tiež:
Viedeň, Mníchov, Berlín či New York sprístupňujú svoje operné produkcie a koncerty klasickej hudby cez internet
La Scala klope na dvere vašej obývačky

Slovenská filharmónia Bratislava

Na situáciu zareagovala aj Slovenská filharmónia (SF). „Vedenie Slovenskej filharmónie rešpektuje zrušenie verejných kultúrnych podujatí Ústredným krízovým štábom SR, vyhlásenie mimoriadnej situácie vládou SR a Príkaz ministerky kultúry a nariadilo svojim zamestnancom opatrenia, ktoré musia v tomto období dodržiavať do odvolania,“ uviedla Martina Tolstova, tlačová tajomníčka SF a dodáva: „Prevádzka budovy funguje v obmedzenom režime tak, aby bol zabezpečený plynulý chod organizácie. Vstup do budovy majú zamestnanci poverení nevyhnutnými úlohami. Vstup je možný len s ochrannými pomôckamiochranné rúška a podobnepri dodržaní hygienických predpisov. Rieši sa aktuálny stav a pokračuje sa v plánovaní nadchádzajúcich sezón SF. Prevádzka je zabezpečená aj prácou z domu. Výkonní umelci majú individuálnu prípravu. V súčinnosti s novými nariadeniami Ústredného krízového štábu SR sa tieto podmienky pre zamestnancov aktualizujú.“

Bratislavská Reduta, foto: Peter Brenkus

Čo sa týka zmien v programe, v SF uvažujú o presunutí časti zrušených koncertov na nové termíny. „Plánovanie náhradných termínov sťažuje fakt, že momentálne nie je možné predpokladať, dokedy bude zákaz verejných podujatí pretrvávať, a hosťujúcich umelcov (dirigentov a sólistov) tak nie je možné zaviazať na konkrétne termíny. Na koncerty, ktoré sa uskutočnia v náhradných termínoch, návštevníkom budú platiť zakúpené abonentky a vstupenky. O všetkom budeme informovať na našej webovej stránke po opätovnom otvorení inštitúcie pre verejnosť. Budúca sezóna Slovenskej filharmónie sa v tomto období finalizuje a pokračuje príprava tých nasledujúcich.“

,,Navštíviť“ koncerty SF je v týchto dňoch umožnené aj z domu, prostredníctvom streamovania na webovej stránke SF. „K dispozícii máte takmer štyristo záznamov našich koncertov, z ktorých si môžete vybrať. Výber z nich ponúkame aj na facebookovej stránke Slovenskej filharmónie, kde sme pripravili pravidelný rozvrh zverejňovania koncertov pre špecifické záujmové skupiny našich divákov. Rešpektovali sme návyky jednotlivých skupín, ale i aktuálne požiadavky, napríklad potreby rodičov a učiteľov, ktorí vítajú naše videá ako účinnú pomoc pri dištančnom vyučovaní. Filharmonickú škôlku ponúkame v stredu o 8.30, hudobné akadémie v piatok o 9.30, symfonické koncerty vo štvrtok o 19. hodine, komorné koncerty v nedeľu o 16. hodine a organové koncerty v nedeľu o 11. hodine,“ dodala Martina Tolstova. Viac informácii sme priniesli v článku Slovenská filharmónia u vás doma.

Štátna filharmónia Košice

Aj v Štátnej filharmónii Košice (ŠfK) je činnosť pozastavená až do odvolania. „Krízový štáb ŠfK uplatnil do praxe všetky nariadenia a s plnou vážnosťou dohliadame na ich dodržiavanie a na zdravie našich kolegov,“ uviedla pre Opera Slovakia riaditeľka ŠfK Lucia Potokárová. „Prevádzkové oddelenie pracuje v nariadenom režime podľa potreby, členovia orchestra ŠfK absolvujú individuálne štúdium a manažment ŠfK spolu s jednotlivými oddeleniami pracuje z domu. Kolegovia medzi sebou komunikujú elektronicky a krízový štáb sa pravidelne stretáva aj osobne v priestoroch Domu umenia. Mapujeme aktuálne výpadky a zavádzame konkrétne kroky na zvládnutie najbližších týždňov a mesiacov. V tejto chvíli je ťažko odhadnúť, ako sa situácia vyvinie. Kľúčové sú pre nás dva aspekty, a to dátum obnovenia koncertnej činnosti a miera či možnosti podpory Ministerstva kultúry. Dôležité budú aj celoslovenské opatrenia pre sektor kultúry a kreatívny priemysel. Pre všetky nezrealizované plánované koncerty by sme veľmi radi našli náhradný termín v priebehu nasledujúcich sezón s výnimkou tých projektov, ktoré boli vytvorené tematicky pre dané obdobie, respektíve výročia, či mimoriadne spoločenské udalosti. V prípade, že by sa koncertná činnosť obnovila ešte v aktuálnej koncertnej sezóne, ŠfK bude pokračovať v plánovaných koncertoch.“

Dom umenia Košice, sídlo ŠfK, foto: Juraj Sasák

Umelecká prevádzka ŠfK pracuje na dramaturgickom pláne, ako aj v koncepčných úpravách budúcich koncertných sezón. „Avšak aktuálna situácia nás núti pripravovať budúcnosť ŠfK vo viacerých variantoch – s podpornými opatreniami a bez podporných opatrení. Momentálna situácia komplikuje aj zabezpečovanie umelcov – sólistov a hosťujúcich dirigentov, ktorí v tejto chvíli nedokážu potvrdiť spoluprácu vzhľadom na mimoriadnu a neistú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Rada by som ešte vyjadrila nádej, že táto situácia nepotrvá dlho, a že sa živé umenie opäť vráti medzi ľudí, kde má svoje nenahraditeľné miesto,“ dodala Lucia Potokárová.

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina (ŠKO) má tiež zriadený krízový štáb a jeho členovia spolu pravidelne komunikujú, najmä telefonicky. „Snažíme sa čo najviac obmedziť osobné stretnutia kvôli zamedzeniu šírenia nákazy,“ uviedla Petra Kovačovská z ŠKO. „Na dennej báze využívame naše sociálne siete, našim sledovateľom prinášame krátke ukážky z koncertov, ale aj trošku zo zákulisia, teda domácu prácu – cvičenie členov ŠKO a aj krátke videá, kde predstavujeme hudobníkov ŠKO.“

Dom umenia Fatra Žilina

Neuskutočnené naplánované koncerty tejto sezóny sa v snažia presunúť do budúcej. „Ak by sa otvorili koncertné pódia pre divákov do konca tejto sezóny, tak pokračujeme v koncertných podujatia tejto sezóny podľa plánu. Budúcu sezónu, 47. sezónu ŠKO Žilina, máme rozpracovanú. Nastávajú v nej zmeny v dôsledku presúvania neuskutočnených koncertov tejto sezóny. V dramaturgii sa snažíme zameriavať na náš základný repertoársymfónie Beethovena, Mozarta, Haydna, skladateľov baroka, raného romantizmu a neoklasicizmu,“ dodala pre Opera Slovakia Petra Kovačovská.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

V krízovom režime pracuje aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (SOSR). „RTVS ako jeden z prvých krokov zriadila krízový štáb, ktorý sa stretáva každé ráno počas pracovných dní. Všetky veci, ktoré z tejto situácie vyplývajú, rieši operatívne v priebehu dňa,“ uviedol Richard Bednár, manažér umeleckých telies RTVS.

Slovenský rozhlas

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v rámci abonentného cyklu presunul marcový koncert predbežne na koniec apríla. „Predstavenie pre deti Peter a vlk je zrušené. Ak sa situácia vyvinie tak, že verejné podujatia nebudú povolené ešte niekoľko mesiacov, aktuálnu sezónu pravdepodobne predčasne ukončíme. Predaj všetkých vstupeniek do konca sezóny je momentálne zastavený. Spolu so šéfdirigentom Ondrejom Lenárdom pracujeme na novej sezóne, ktorú už máme takmer hotovú. Abonentky chceme začať predávať od 1. júna. Novú, 92. sezónu SOSR, pripravujeme v štandardnom režime bez väčších problémov,“ dodal pre Opera Slovakia Richard Bednár.

Pripravila: Dáša Juhanová

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

spravodajkyňa a publicistka, členka redakčnej rady Opera Slovakia

Jeden komentár

  1. Rád by som v nadväznosti na tento informačne bohatý článok vyslovil apel na ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby z tejto ťažkej a smutnej situácie vyťažila jeden bonus. Na mysli mám odkladané vypísanie výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa SND (ak sa nemýlim, aj v ŠD Košice je dočasné poverenie), ktorého víťaz by mal konečne – vzhľadom na aktuálnu útlmovú fázu – istý čas (nehovorím, že dostatočný) pripraviť si koncepciu a zároveň určiť zmysluplné vedenie operného súboru. Nadišla chvíľa, keď pri ráznom kroku by vedúce pozície nemuseli obsadzovať ľudia z večera do rána. Máme tu odstrašujúci príklad zo zmien po nástupe bývalej ministerky. Výberové konanie (pri cca sedemčlennej komisii) sa dá uskutočniť aj v režime súčasnej pandémie.

Zanechajte komentár