Slovenskí divadelní kritici boli aktívni aj v pandemickom roku 2021

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Slovenskému centru Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT) sa napriek pandemickým obmedzeniam, ktoré už druhý rok determinovali činnosť kultúrnych inštitúcií, podarilo uskutočniť väčšinu plánovaných aktivít v plnom rozsahu. Do nového roka SC AICT, ktorého členmi sú aj viacerí spolupracovníci Opera Slovakia, vstúpilo s novou predsedníčkou.

Monitoring divadiel na Slovensku – najkomplexnejšia voľne prístupná online databáza recenzií divadelných inscenácií, nepretržite fungujúca od roku 2007 – publikoval aj v pandémiou poznačených sezónach 2020/2021 a 2021/2022 nové recenzie.

Grant Fondu na podporu umenia umožnil vznik 34 recenzií, ktoré sa prioritne orientovali na regionálne i žánrovo minoritné projekty. Vďaka podpore získanej z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bolo publikovaných ďalších 15 recenzií inscenácií, ktoré vznikli v divadlách pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. Do konca roka 2021 tak na stránke www.monitoringdivadiel.sk pribudlo takmer päťdesiat príspevkov od 27 recenzentov a recenzentiek z celého Slovenska, ktoré reflektovali tvorbu tridsiatich divadiel a divadelných zoskupení.

Divadlo, ilustračné foto

Webový portál www.monitoringdivadiel.sk sa stal dôležitým zdrojom informácií aj pre divadelných vedcov a študentov umenovedných predmetov, o čom svedčí vysoká citovanosť publikovaných recenzií v záverečných prácach na rôznych stupňoch štúdia či v odborných a vedeckých periodikách. V roku 2021 bolo na stránkach SC AICT zaznamenaných 20 434 používateľov a 56 192 zobrazení stránok.

V roku 2021 pribudol na stránke www.monitoringdivadiel.sk nový sesterský projekt – Monitoring teatrologickej literatúry, rovnako podporený FPU. Je cielený na odbornú reflexiu nových slovenských teatrologických publikácií, ktoré sú v slovenských médiách dlhodobo prehliadané.

Začiatkom roka 2021 finišoval úspešný pilotný ročník novej aktivity SC AICT – online dielne kreatívnej kritiky SMARTheatre. Projekt je nasmerovaný na celé spektrum mladých ľudí, s cieľom otvárať divadlo širšej spoločenskej diskusii, získavať pre divadelníkov spätnú väzbu od najmladšej a často aj najkritickejšej časti divákov, a zároveň
aspoň sčasti suplovať nedostatočný priestor, ktorý majú divadlo a dráma v rámci stredoškolských študijných osnov.

Pod vedením štyroch lektoriek a jedného lektora sa v rámci piatich oblastí (činohra, alternatívne divadlo, muzikál, opera, bábkové divadlo) odohralo približne 60 online diskusií. Výstupy účastníkov boli publikované nielen na webovej
stránke projektu www.smartheatre.sk, ale aj v profesionálnych médiách (Hudobný život, Opera Slovakia). Na jeseň 2021 sa vďaka novému grantu FPU podarilo rozbehnúť ďalší ročník SMARTheatre.

Vypočujte si tiež podcast:
Opera Viva #05: SMART theatre – online dielne kreatívnej (nielen) opernej kritiky pre mladých

V roku 2021 sa z iniciatívy SC AICT uskutočnila medzinárodná odborná konferencia Recyklácia v performatívnych umeniach: od kreativity ku komercializácii, pôvodne plánovaná ako súčasť 30. Svetového kongresu Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC, ktorý sa mal v rámci Roka slovenského divadla 2020 po prvýkrát konať
v Bratislave. Keďže pre pandémiu bol kongres zrušený, konferencia sa uskutočnila s viac ako ročným posunom. Jej prvá časť sa konala 15. októbra v hybridnej forme v slovenskom a českom jazyku v Štúdiu 12 v rámci festivalu Nová dráma/New Drama v spolupráci s Divadelným ústavom Bratislava, druhá časť prebehla online formou 20. novembra v
anglickom jazyku v rámci podujatí Noci divadiel.

videozáznam z druhej časti podujatia

Konferenciu finančne podporil Fond LITA. Tri príspevky z konferencie – dva z nich od slovenských autorov, Miroslava Ballaya a Miloslava Jurániho – sa dostali do najnovšieho čísla online časopisu AICT/IATC Critical Stages (https://www.critical-stages.org/24/category/conference-papers/).

SC AICT ako profesijné združenie slovenských kritikov udeľuje od roku 2015 Cenu SC AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla. V roku 2021 cenu, ktorú vytvoril Fero Lipták, získala dramaturgička a kultúrna manažérka Darina Kárová. Akt odovzdania sa odohral počas verejnej debaty v rámci festivalu Divadelná Nitra streamovanej Denníkom N, ktorá mala vyše 11 tisíc sledovaní. Partnerom ceny je od jej vzniku spoločnosť Gesamtkunstwerk, mediálnym partnerom Rádio Devín.

V spolupráci s Rádiom Devín vznikol aj päťdielny cyklus diskusií Divadelné vlny, v rámci ktorého členovia združenia reflektovali divadelnú tvorbu naprieč všetkými druhmi a žánrami v sezónach ovplyvnených pandémiou COVID-19. Cyklus bol odvysielaný v týždni predchádzajúcom Noci divadiel.

Michaela Mojžišová, foto: Ľudovít Vongrej

Na sklonku novembra 2021 prebehli voľby do päťčlenného Výboru SC AICT. Predsedníčkou združenia sa v novom funkčnom období stala Michaela Mojžišová. Dovtedajšia predsedníčka a súčasná podpredsedníčka Zuzana Uličianska bola v máji 2021 opätovne zvolená do medzinárodného výkonného výboru AICT/IATC.

Informovala: Zuzana Timčíková, SC AICT

www.aict.sk | www.monitoringdivadiel.sk | www.smartheatre.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár