SND predstavilo víziu sezóny 2020/2021, operný súbor ju otvorí galakoncertom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Vedenie Slovenského národného divadla predstavilo víziu 101. sezóny, ktorej realizácia je podmienená finančnou a epidemiologickou situáciou. Riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr predstavil aj výhľadovú víziu na najbližšie tri sezóny a zároveň oznámil, že sa vzdáva pozície šéfdirigenta. Balet SND obnovuje dve staršie inscenácie a ponúkne jednu novú, činoherný súbor s novou riaditeľkou uvedie dvanásť inscenácií. SND predstavilo aj svoje plánované marketingové aktivity.

V úvodnom príhovore na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ SND Peter Kováč uviedol, že 101. sezónu pripravili v súvislosti s neštandardnou aktuálnou situáciou v čase pandémie koronavírusu vo viacerých variantoch. Viaceré tituly dramaturgických plánov sú prenesené z predchádzajúcej sezóny, kedy SND v marci uzavrelo svoje brány a niektoré z nových inscenácii sa nedočkali premiéry. Zároveň vyslovil želanie, aby sa na tlačovej konferencii 10. septembra odprezentovaný, podľa vedenia SND najoptimistickejší variant podarilo aj realizovať.

Slovenské národné divadlo, historická budova

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava priebežne vydáva aktualizované nariadenia o obmedzení počtu zúčastnených na hromadných podujatiach. ,,V tejto chvíli môže SND predávať len obmedzený počet vstupeniek do všetkých sál, ale po našej intervencii na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva môžeme mať v miestnosti max. 500 ľudí vrátane účinkujúcich.“ reagoval Peter Kováč na stav aktuálny k 10. septembru a dodal: ,,Nevieme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej a pevne dúfam, že nebudeme musieť opäť zatvoriť divadlo.“

Peter Kováč zároveň zdôraznil, že kvôli zlej finančnej situácii odprezentovanú víziu nevie garantovať. „Situácia, v ktorej sme sa ocitli nie je len výpadkom príjmov počas koronakrízy, ktorá nám, samozrejme, tiež ublížila, ale aj výsledkom dlhodobého podfinancovania a nenastavenia systémových pravidiel financovania tejto inštitúcie. Všetky problematické veci v minulosti sa riešili takzvanými dodatočnými rozpočtovými opatreniami. S pani ministerkou kultúry Natáliou Milanovou sme sa zhodli, že kľúčom, aby mohlo toto divadlo normálne fungovať, je nastaviť systémové financovanie SND.

V tejto chvíli hľadáme spôsob, ako to od budúcej sezóny urobiť. V ekonomickej situácii, v akej sa teraz nachádzame, to nie je jednoduché. Už v decembri minulého roku, kedy sme podpisovali kontrakt so zriaďovateľom, sa vedelo, že po odčítaní obligatórnych nákladov kontraktu na kompletnú tvorbu v celom SND pre všetky tri súbory zostalo menej ako 200 000 eur. Takže od januára bojujeme s tým, aby sme zachovali toto divadlo v stave schopnom pripravovať nové premiéry.

Peter Kováč, generálny riaditeľ SND, zdroj foto: TASR

Informácia na webe SND uvádza: „Peter Kováč sa v tomto období musí naplno venovať realizácii opatrení na stabilizáciu súčasnej kritickej ekonomickej situácie SND a vynaložiť všetko úsilie na úhradu finančných záväzkov SND, ktoré má divadlo aj voči svojim divákom za nezrealizované predstavenia počas pandémie koronavírusu od marca tohto roka. Ďalej musí dôsledne dodržiavať záväzné finančné limity určené ministerstvom kultúry a ministerstvom financií. Ministerka Natália Milanová taktiež požiadala Petra Kováča nevstupovať do žiadnych zmluvných záväzkov súvisiacich s premiérami inscenácií všetkých súborov SND. Cieľom je umožniť víťazovi pripravovaného výberového konania čo najskôr uskutočniť svoje koncepčné zámery aj v umeleckej oblasti.“

Petrovi Kováčovi ministerka kultúry SR Natália Milanová predĺžila dočasné poverenie na vedenie SND až do výsledku pripravovaného výberového konania, najdlhšie však do 31. decembra 2020.

Prečítajte si tiež:
Štátne divadlo Košice vstupuje do novej sezóny 2020/2021 s novým vedením a množstvom vízií
Bratislavské hudobné slávnosti sú zrušené, z ich programu zaznie päť komorných koncertov
Glosa na nedeľu. Nejednoznačnosť hygienikov, jedna rýchla kapitulácia a jedno dočasné „víťazstvo“

Vedenie SND informovalo aj o zmenách na dvoch riaditeľských postoch. Generálny riaditeľ SND poveril vedením Činohry Miriam Kičiňovú s účinnosťou od 1. septembra 2020 na dobu určitú do 31. 12. 2020 alebo do menovania nového riaditeľa činohry budúcim GR SND. Počas uplynulej sezóny (od 1. septembra 2019) zastával túto funkciu Peter Kováč, ktorý je od 1. januára 2020 generálnym riaditeľom SND. Peter Kováč vymenoval aj nového riaditeľa Umelecko-dekoračných dielní SND Petra Klaudínyho, ktorý túto pozíciu zastáva od 1. septembra 2020. Bývalý riaditeľ Umelecko-dekoračných dielní SND Eduard Bohunický odišiel zo SND na vlastnú žiadosť. (zdroj: SND)

Slovenské národné divadlo, historická budova, ilustračné foto, zdroj: internet

Generálny riaditeľ SND Peter Kováč novinárov upozornil aj na nevyhovujúci technický stav budov. ,,Je treba nastaviť taký režim, ktorý umožní posúvať toto divadlo ďalej na úroveň podobných divadiel minimálne v strednej Európe. Nielen pokiaľ ide o nároky na tvorbu, ale je to aj otázka modernizácie, pretože my sme sa dostali v roku storočnice na samý pokraj existenčných istôt. V zlom technickom stave je historická budova, ktorá potrebuje zásadnú rekonštrukciu, v zlom stave sú aj 60-ročné Divadelné dielne, a nová budova SND je tiež na pokraji technologickej smrti. Ak sa toto všetko podarí, potom sa SND môže rovnať s charakterovo podobnými divadlami a klásť si tie najvyššie kritériá.“

Vízie a dramaturgické plány 101. sezóny SND predstavili riaditelia jednotlivých súborov.

Opera SND

Rozpočet na túto sezónu máme nula eur a za nula eur na nedá tvoriť nič.“ zaznelo v úvode príhovoru z úst riaditeľa Opery SND Rastislava Štúra, ktorý následne oznámil svoju rezignáciu na post šéfdirigenta. ,,Už pred rokom som oznámil, že sa vzdávam funkcie šéfdirigenta. Od budúceho týždňa je táto funkcia voľná a budem sa snažiť nájsť čo najlepšieho nástupcu“. Jeho želaním bolo, aby tento post zastával český dirigent Robert Jindra, čo sa z viacerých dôvodov nepodarilo, ale dohodli sa na alternatíve, že Robert Jindra bude túto sezónu zastávať post hlavného rezidentného dirigenta.

Robert Jindra, foto: Petr Hrubeš

Ďalšou zmenou je, že od novej sezóny sa sopranistka Jolana Fogašová stáva členkou súboru Opery SND, ktorá podľa slov riaditeľa opery „vyplní medzeru v dramatickom sopráne, ktorý tu od odchodu pani Rybárskej nebol roky obsadený“.

Na úvod 101. sezóny SND je na sobotu 19. septembra naplánovaný otvárací galakoncert. Ako prezrádza pozvánka, pri formovaní jeho dramaturgie sa Opera SND rozhodla siahnuť po celých obrazoch z niekoľkých opier. ,,Koncert nebude „obligátnym“ sledom árií a duet, ale ponúkne rozsiahlejšie dramatické scény. V rámci nich budú môcť interpreti okrem svojich hlasových dispozícií preukázať aj schopnosť psychologického tvarovania hudobno-dramatických postáv.“

Pod taktovkou českého dirigenta Roberta Jindru sa predstavia Jolana Fogašová, Eva Hornyáková, Adriana Kohútková, Ľubica Vargicová, Tomáš Juhás, Ľudovít Ludha a Pavol Remenár. V ich podaní v sprievode orchestra Opery SND zaznejú diela Čajkovského, Gounoda, Smetanu či Wagnera.

Prvou premiérou Opery SND v sezóne 2020/2021 bude z minulej sezóny presunutá Verdiho Aida, ktorej uvedenie bolo pôvodne naplánované v jubilejnej stej sezóne na 13. a 14. marca 2020 v novej budove SND v hudobnom naštudovaní Ondreja Lenárda (neskôr došlo k zmene a skúšobný proces prevzal český dirigent Jaroslav Kyzlink) a v réžii Pavla Smolíka. SND, kvôli koronavírusu zistenému u jednej zo zamestnankýň Činohry, zatvorilo svoje brány len niekoľko dní pred plánovanou premiérou Aidy. Vedenie Opery SND sa rozhodlo premiéru presunúť na nasledujúcu sezónu.

Uvedenie novej inscenácie Aidy je na programe 26. a 29. septembra 2020. (25. 9. predpremiéra). Premiéra mala zaznieť v rámci 56. ročníka festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, ktoré organizátori z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu zrušili začiatkom septembra.

Dramaturgický plán Opery SND na sezónu 2020/2021 ponúka operné dielo slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu Kováč Wieland. Opera zaznie 19. a 20. februára 2021 v koncertnej podobe po aktuálnom revidovaní nakladateľstva Bärenreiter v podaní členov Opery SND pod taktovkou Roberta Jindru. ,,Bol by som rád, aby sme s týmto titulom mohli hosťovať po slovenských mestách“ dodal Rastislav Štúr.

Nová budova SND, sála opery a baletu, foto: Archív SND

V závere jubilejnej sezóny operný súbor SND uvedie 11. a 12. júna 2021 premiéry Mozartovej komickej opery Figarova svadba. Novú inscenáciu mal operný súbor uviesť v predchádzajúcej sezóne. Pod hudobné naštudovanie sa podpíše Ondrej Olos a inscenačnú podobu dá dielu český režisér Jiří Heřman, od roku 2015 umelecký šéf opery Národného divadla v Brne, ktorý týmto predstavením debutuje na javisku Opery SND. Scénu navrhne Pavel Svoboda a kostýmy Alexandra Grusková.

Do repertoáru SND sa vracia aj Verdiho La traviata v réžii Mariana Chudovského z roku 1992, ktorej derniéru uviedla Opera SND minulú sezónu.

Opera SND plánuje v aktuálnej 101. sezóne opäť uviesť niekoľko koncertov, ktoré podľa slov Rastislava Štúra ,,nie sú až tak závislé od financií navyše“.

Po už spomínanom otváracom septembrovom galakoncerte je 26. novembra 2020 na programe Beethovenova Symfónia č. 9 d mol, op. 125 s Ódou na radosť. Koncert bude príspevkom Opery SND k 250. výročiu narodenia skladateľa. V decembri je naplánovaný Mikulášsky koncert venovaný nielen detskému divákovi. S kalendárnym rokom sa SND rozlúči dvojicou Silvestrovských koncertov.

Opera SND aj túto sezónu pripravuje koncert Neapolské piesne, na ktorom sa 26. marca a 30. júna 2021 predstaví Miroslav Dvorský s jeho hosťami. Prvý z dvojice koncertov bude venovaný životnému jubileu Miroslava Dvorského a júnový koncert pred novou budovou SND, v rámci formátu Divadlo pred divadlom, bude rozlúčkou s divadelnou sezónou 2020/2021. Galakoncert pripravuje aj Operné štúdio SND, ktorého poslucháči zavŕšia 7. apríla 2021 svoje pôsobenie áriami klasicistického repertoáru a výberom piesňovej tvorby 21. storočia.

Slovenské národné divadlo, nová budova

Na javisku Opery SND sa na galakoncerte 16. apríla 2021 spoločne predstavia aj dvaja slovenskí umelci, žijúci v Prahe a pôsobiaci na medzinárodnej opernej scéne Simona ŠaturováŠtefan Margita. V júni zaznie v podaní Opery SND Requiem d mol, op. 48 od Gabriela Faurého a Žalmová symfónia od Igora Stravinského. Termín koncertu je naplánovaný na 29. júna 2021.

Operné štúdio SND

Operné štúdio v aktuálnej divadelnej sezóne plánuje uviesť tri trituly: Denník Anny Frankovej od Grigory Frida (premiéra 21. novembra 2021 v rámci Noci divadiel), komornú minioperu na text P. O. Hviezdoslava Zuzanka Hraškovie od Jozefa Grešáka (premiéra 22. a 23. januára 2021) a barokovú operu Dido a Aeneas anglického skladateľa Henryho Purcella (22. a 23. mája 2021).

Naplánované sú rôzne workshopy pod vedením známych osobností (Pavol Bršlík, Robert Pechanec, Martina Janková, Peter Mikuláš, Peter Dvorský, Vlasta Hudecová, Robert Jindra či David Radok), a uskutočnia sa aj konkurzy.

Komplementárna/experimentálna dramaturgia Opery SND

,,Opera SND prichádza s projektom zameraným na žánrovo bohatú a obsahovo rozsiahlu dramaturgiu. Popri tvorbe na veľkých javiskách ponúka cesty k menším formám prostredníctvom rôznych žánrov a názorových prúdov, foriem a spôsobov, ktoré budú predstavovať návrat k sebe, ku koreňom, ktoré naznačia, kade ďalej, ktoré potlačia strach z ticha, a ktoré vytvoria kvas hodnotnej kultúry. Tvorcovia chcú vstúpiť bočným vchodom, prekvapiť a znovu inšpirovať zabávajúcu sa spoločnosť.“ uvádza dramaturgia Opery SND.

V rámci tohto projektu SND prinesie divákom napríklad prezentáciu súčasnej komornej hudobno-dramatickej tvorby s dôrazom na slovenských autorov, v Opernom kine ponúkne filmové spracovania opier, uvedie piesňové cykly v inscenovanom podaní, odprezentuje tvorbu umelcov SND – obrazy, sochy, hudba – rozhovory s nimi, ich cestovateľské zážitky, presahy k iným kultúram či predstaví hudbu podľa konkrétnej témy a mnoho ďalších programov.

Rastislav Štúr odprezentoval aj svoju výhľadovú víziu na najbližšie tri sezóny. V sezóne 2021/2022, ktorá bude podmienená aj financiami, by rád uviedol štyri presunuté inscenácie: Dvořákovu operu Čert a Káča, Donizettiho Luciu z Lammermooru, Čekovskej novú operu Impresario Dotcom, v auguste 2020 uvedenú v rakúskom Bregenzi a Šostakovičovú Lady Macbeth Mcenského okresu.

Prečítajte si tiež:
Rastislav Štúr: V Opere SND chceme nadviazať na vypredané predstavenia spred koronakrízy

V sezóne 2022/2023 by Rastislav Štúr chcel na javisku Opery SND uviesť Verdiho Zbojníkov, dielo, ktoré na Slovensku ešte nebolo uvedené inscenačne, Massenetovu Kleopatru, svetovú premiéru opery slovenského skladateľa Egona Kráka Pytliakove ženy, Boitove operné dielo Nerone či Příhody lišky Bystroušky od Leoša Janáčka. V sezóne 2023/2024 by podľa Štúra mali ja javisko Opery SND vstúpiť: Straussov Cigánsky barón, Donizettiho Anna Bolena, Bergov Wozzeck a Čajkovského Eugen Onegin.

Rastislav Štúr, foto: Ľudovít Vongrej

,,Rád by som do budúcna spolupracoval napríklad s pani Slávou Daubnerovou, Davidom Radokom či Robertom Carsenom, ktorého si my nemôžeme dovoliť, a ktorý bežne režíruje napríklad v Brne. Tu by sme sa mali posunúť. Sú to umelci, ktorí majú svoje kalendáre plné na päť rokov dopredu. Spolupráca s týmito tvorcami si vyžaduje uzavrieť zmluvy aspoň na tri roky dopredu a na to opera potrebuje zaručený rozpočet. Inak budeme stále len improvizovať, rušiť, presúvať a nakoniec skončíme iba pri využití umelcov z domácich zdrojov, ktorých týmto vôbec nepodceňujem a veľmi si ich vážim. Ale pritiahnuť do SND aj iné mená zatiaľ nemám šancu.“ uviedol Rastislav Štúr.

Balet SND

Dramaturgický plán novej sezóny Baletu SND ponúkne dve obnovené premiéry starších inscenácií: Za hranicami hriechu/Bratia Karamazovovci v choreografii Borisa Eifmana (premiéra v sezóne 2018/2019) a Nižinskij – Boh tanca z tvorivej dielne skladateľa Carla Davisa a choreografa Daniela de Andradeho (svetová premiéra na javisku SND v sezóne 2017/2018).

Premiéru novej baletnej inscenácie Sergeja Prokofieva Popoluška uvedú v SND 23. a 24. apríla 2021 v choreografii a réžii Michaela Cordera a v hudobnom naštudovaní Dušana Štefáneka. ,,So zámerom podporiť význam storočnice SND a jeho presah do svetového baletného diania sme plánovali uviesť v apríli 2020 premiéru baletu Popoluška. Hoci sa dielo pre pandémiu dostáva k našim divákom o rok neskôr, nič sa nemení na tom, že ide o kultové dielo baletného odkazu 20. storočia.“ uvádza dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová.

Činohra SND

Činoherný súbor ponúkne dvanásť premiér. Hriech/Její pastorkyňa (Jozef Gregor Tajovský/Gabriela Preissová), Kubo (Jozef Hollý), Milada Horáková (Matúš Bachynec), Sova (Natalie Kocab), Chaos (Mikka Myllyaho), Deklarácia závislosti (Michal Belej), Čaj a apokalypsa (Caryl Churchillová), Scény zo života režiséra Ingmara Bergmana (Roman Polák), Matka (Florian Zeller), Salemské bosorky (Arthur Miller), Glengarry Glen Ross (David Mamet) a Tartuffe (J. B. P. Molière/Iva Klestilová).

Marketingové aktivity v 101. sezóne SND

Centrum marketingu SND v septembri uviedlo výstavu detských diel – detí – žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorí sa zapojili do súťaže na tému Divadlo o 100 rokov. Túto súťaž SND vyhlásilo v rámci osláv 100. výročia Slovenského národného divadla. ,,Do súťaže sa zapojilo viac ako 2000 detí. Výstavu viac ako 250 diel si budú môcť naši diváci pozrieť už od 11. septembra, a to vo Výstavnej sieni novej budovy SND“ uviedla Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu SND. Výstava potrvá do konca októbra 2020.

Divadlo o 100 rokov, výstava detských diel v SND, zdroj foto: SND

Pripravuje sa aj charitatívny projekt, do ktorého sa zapojili umelci zo všetkých troch divadelných súborov SND. ,,Práve umenie a umelecké inštitúcie vytvárajú priestor pomáhať novým talentom, ktoré sú naša budúcnosť a najväčšia hodnota našej spoločnosti. Nie každý má rovnakú možnosť vzdelávania sa a nie každému je umožnené rozvíjať svoj talent. Preto sme sa rozhodli v SND podporiť práve umelecky nadané deti zo sociálne slabších skupín, pričom výťažok z dražby poputuje na štipendiá detí z neziskovej organizácie Divé maky.

A čo budeme dražiť? Tým, že sme chceli, aby sa do projektu zapojilo celé divadlo, vybrali sme 10 vyradených rekvizít z inscenácií, následne sme požiadali našich umelcov, aby tieto predmety pretvorili a vdýchli im tak nový život. Pre predstavu išlo o predmety, akými sú kufor, stolička, lavica či sklenená nádoba. Časť z predmetov už čaká na nových majiteľov, iné sa ešte v tejto chvíli tvoria. Dražbu a mediálnu kampaň by sme radi spustili do konca roka 2020.“ predstavila charitatívny projekt SND Henrieta Borowiecka.

SND pripravuje aj imidžovú kampaň, ktorá bude zameraná na ľudí a ich prácu za oponou, t. j. na penzum práce, ktoré sa skrýva za každou jednou inscenáciou. Kampaň bude mapovať remeselný a umelecký vklad, ktorý prinášajú jednotlivé profesie – (ľudia za oponou) k vzniku danej inscenácie. ,,Kampaň bude tvorená 2 líniami, jednou informačnou a druhou náborovou – popularizačnou, keďže stále pociťujeme nedostatok ľudí na určité profesie, bez ktorých by divadlo či UDD nemohlo fungovať. Ku kampani budú vytvorené vizuály, ktoré budú zachytávať pracovný proces (nie tváre), a zároveň budú vytvorené aj krátke videá, rozhovory či podcasty.“ uviedla ku kampani Henrieta Borowiecka.

Slovenské národné divadlo, historická budova, zdroj: Archív SND

Centrum marketingu v priebehu sezóny plánuje spustiť kampaň pod názvom Detský divadelný expert, kde deti po absolvovaní všetkých detských predstavení z repertoáru konkrétnej sezóny SND získajú diplom detského divadelného experta. Diplom dostanú po tom, čo odpovedia správne na divadelný kvíz, ktorý bude obsahovať jednoduché otázky z predstavení.

SND vytvorilo inšpiratívny instagramový profil Večer v SND, na ktorom budú zverejňované najkrajšie outfity divákov.

Aj túto sezónu SND pokračuje v spolupráci so slovenskými spoločnosťami. ,,Po našich divadelných teniskách prichádzame aj s divadelným tričkom od spoločnosti Pískacie. Poznávacím prvkom je opäť lipový list, ktorý je súčasťou ochrannej známky SND a zároveň symbolom Slovanov.“

VIZUÁLY 101. Divadelnej sezóny SND

,,Napriek množstvu otáznikov pri koncipovaní hracieho plánu, do 101. sezóny vstupujeme s vytvorenými vizuálmi k pripravovaným premiérovým titulom. Pri ich tvorbe sme pracovali aj s vizuálmi z minulej sezóny, keďže časť premiér kvôli koronavírusu bola presunutá. Vzhľadom na zlú finančnú situáciu divadla sme pri tvorbe nových vizuálov upustili od externej spolupráce.

Vo vizuáloch kladieme dôkaz na pojem „národné“ ako jednotiaci prvok identity divadla, ktorý prepája vizuály všetkých troch umeleckých súborov.

Zároveň každý vizuál obsahuje tzv. odpočet tvorivého a remeselného vkladu do konkrétnej inscenácie. Cieľom je sprostredkovať divákom informácie zo zákulisia, koľko času a práce sa skrýva pod jednou inscenáciou. Tieto informácie budú uvedené v tzv. čiernej nálepke. predstavila vizuály novej sezóny SND Henrieta Borowiecka.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: SND

Záznam tlačovej konferencie k jubilejnej 101. sezóne Slovenského národného divadla (videozáznam Opera Slovakia, 10. septembra 2020).

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár