Spomíname na Luciu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Lucii Popp, našej svetoznámej sopranistke bol venovaný koncert „Spomíname na Luciu Popp“. Pripravili ho Cirkevné konzervatórium v Bratislave v spolupráci s Ústavom divadelnej a filmovej vedy SAV, pod záštitou (neprítomného) primátora Hlavného mesta SR Milana Ftáčnika a s finančnou podporou grantového programu Hlavného mesta Ars Bratislaviensis

Koncert bol pri príležitosti 20. výročia úmrtia speváčky (12.11.1939 Záhorská Ves – 16.11.1993 Mníchov) a päťdesiateho výročia jej umeleckej kariéry. Na koncerte žiakov Cirkevného konzervatória (18. novembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca) uviedla prítomných do života a umeleckej cesty Lucie Popp muzikologička a operná kritička, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV Mgr. Michaela Mojžišová, PhD. Na koncerte bol aj starosta Záhorskej Vsi – JUDr. Boris Šimkovič, ktorý pozval prítomných na koncert, venovaný Lucii Popp v tamojšom Kostole sv. Mikuláša (24.novembra) v Záhorskej Vsi. Vo foyeri Zrkadlovej siene bola staršia výstava Divadelného ústavu, venovaná Lucii Popp, ktorej kurátorom bol PhDr. Jaroslav Blaho. Výstava priblížila reprodukovanými fotografiami najslávnejšie postavy Lucie Popp najmä na európskych operných scénach. Veľký farebný portrét, ktorý dominoval tejto výstave, sprítomnil krásnu, usmievavú tvár umelkyne a jej slovansky milý úsmev.

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Mgr. Michaela Mojžišová, PhD.

Na koncerte v Zrkadlovej sieni spievali poslucháči speváckeho oddelenia prof. Anny Hrušovskej, dlhoročnej vokálnej pedagogičky Lucie Popp na VŠMU a dlhé roky i jej „pedagogickej konzultantky“ a druhej mamy vo Viedni, kam prof. A. Hrušovská mohla chodiť aj za totality ako vlastníčka rakúskeho pasu. (Manžel A. Hrušovskej bol totiž rakúsky štátny občan, po ktorom občianstvo zdedili aj manželka a deti).

Lucia Popp (1939-1993)

V podaní žiakov Cirkevného konzervatória zazneli ukážky z mozartovského operného repertoáru, na ktorom účinkovala aj Lucia Popp, ako aj pieseň od F. Schuberta a ukážka z Orffovej Carminy Burany.

Mária Zajíčková Králiková, Katarína Ďurdinová, Miroslav Pavlovič klavírna spolupráca: Mgr. art. Viliam Gräffinger foto: Ľudovít Vongrej

Mária Zajíčková Králiková, Katarína Ďurdinová, Miroslav Pavlovič
klavírna spolupráca: Mgr. art. Viliam Gräffinger
foto: Ľudovít Vongrej

V úvode zaznelo Terceto troch chlapcov z 2. dejstva Mozartovej Čarovnej flauty („Seit uns zum zweiten…“) v podaní sopranistiek Márie Zajíčkovej Králikovej, Kataríny Ďurdinovej a tenoristu Miroslava Pavloviča. Pekne dynamicky vypracované, vokálne zohraté, komorne vyladené kvarteto sprevádzal na klavíri Viliam Gräffinger. Z terceta vyčnieval vo výškach ostrejší hlas Márie Zajíčkovej Králikovej. Šampanskú áriu Dona Giovanniho („Fin ch´han dal vino…“) interpretoval barytonista Jerguš Judin. Jeho mladý, ale farebný hlas potrebuje dozrieť do mužnej krásy, ale je dobre vokálno-technicky vedený. Škoda, že klaviristka Stanislava Zimermanová zrýchľovala pri sprievode speváka tempo na neúnosnú mieru. Katarína Ďurdinová zaspievala aj náročnú Áriu Aminty z 2. dejstva Mozartovej opery Il Re Pastore (L´ameró, saró constante“) – s citlivým, muzikantsky precíteným husľovým sprievodom Jozefa Horvátha a. h. Krištáľovo jasný, čistý soprán mladej speváčky potrebuje upevniť dychovu oporu, aby pomerne náročné, dlhé frázy spievala bezproblémovo a vysoké tóny zaokrúhlené, nie „na doraz“. Áriu Figara z 1. dejstva opery Figarova svadba z rovnomennej opery Mozarta („Se vuol ballare, signor Contino“) zaspieval svojím veľkým barytónom – podľa mena z Ruska pochádzajúci – Jevgenij Golubtčikov za klavírneho sprievodu Viliama Gräffingera. Zatiaľ vedie svoj vskutku krásny hlas technicky opatrne. Potrebuje ho tiež vokálne otvoriť a uvoľniť v talianskej výslovnosti (ktorá sa momentálne u neho sústreďuje na koncentráciu hlásky „o“ – namiesto široko spievaných talianskych vokálov). Je to však jeden z najperspektívnejších tmavých hlasov na mladej scéne. Martina Masaryková a. h. zaspievala áriu Kráľovnej noci z 2. dejstva Čarovnej flauty („Der Hölle Rache…“) s kaskádami koloratúr, ktoré zvládla bez akýchkoľvek problémov. Touto áriou, ale aj bezpečnosťou jej zvládnutia pripomenula táto profesionálna sopranistka hlas Lucie Popp. Opäť tu však bolo bezdôvodnené zrýchľovanie klaviristky S. Zimermanovej, ktorá je príliš zahľadená do svojho partu. V speve to však musí byť naopak: treba sa prispôsobiť možnostiam každého vokalistu, jeho výrazu, dychu, náročnosti tej-ktorej časti skladby.

Martina Masaryková foto: Ľudovít Vongrej

Martina Masaryková
foto: Ľudovít Vongrej

V tomto smere bola najmuzikálnejšou klaviristkou večera, najprispôsobivejšou k spevákov a najviac počúvajúcou partnerov Ivica Neshybová ml., ktorá sprevádzala vo finále koncertu zrejme protagonistku Cirkevného konzervatória Máriu Zajíčkovú Králikovú: okrem účasti v úvodnom tercete z Čarovnej flauty zaspievala aj sólovú ukážku z piesňovej literatúry F. Schuberta: „Der Hirt auf dem Felsen“ (D 965) a áriu z C. Orffa.. Pokojná, vláčna melódia Schubertovej piesne bola prednesená s vnútorným pokojom a výrazom, s pekným, dlhodychým nasadzovaním fráz, iba občas, pri vzostupnom motíve sa sopranistka nechala zlákať na bezdôvodné zväčšovanie dynamiky a objemu hlasu. Okrem klaviristky spoluúčinkovala klarinetistka z Konzervatória v Bratislave – Anna Králiková a. h. Predviedla veľmi pekný, pokojný a vyrovnaný tón svojho mäkko znejúceho nástroja, s jemným dynamickým vlnením, čím dokumentovala precítenie piesne. Na záver koncertu Mária Zajíčková Králiková zaspievala sopránovú áriu z Orffovej vokálno-orchestrálnej kantáty Carmina Burana: „In Trutina“. Hoci je Carmina Burana väčšinou roztopašná a burácajúca, táto ária je písaná v pokojnom tempe, navyše v bezpečnej strednej polohe, kde nemožno nič pokaziť. Sopranistka ani nič nepokazila…

Na záver sme videli záznam zo slávnej mníchovskej inscenácie Straussovho Gavaliera s ružou, v ktorom Lucia Popp a mezzosopranistka Brigitte Fasbaender predniesli dojímavé dueto Sophie a Octaviana („Mir ist die Ehre widerfahren“) pod taktovkou Carlosa Kleibera. Bola to krásna spomienka na našu nezabudnuteľnú Kammersängerin viedenskej Štátnej opery, nositeľku Striebornej ruže tej istej opernej scény, hoci Lucia Popp „hviezdila“ aj v ďalších operných domoch a koncertných pódiách – od Viedne, cez Mníchov, Miláno, Prahu, až po newyorskú Metropolitnú operu a Japonsko. Je nám ľúto, že každoročné koncerty „Hommage á Lucia Popp“, ktoré v Slovenskej filharmónii pripravovala vyše desať rokov Cappella Istropolitana, potichu, no celkom utíchli.

foto z výstavy venovanej Lucii Popp foto: Ľudovít Vongrej

foto z výstavy venovanej Lucii Popp
foto: Ľudovít Vongrej

Bola to spomienka na Kammersängerin viedenskej Štátnej opery, nositeľku Striebornej ruže – významného ocenenia viedenskej domovskej scény Lucie Popp, kde začínala ako Kráľovná noci. Účinkovala v mnohých operných domoch – od Viedne, cez Mníchov, Miláno, Prahu, až po newyorskú Metropolitnú operu. My sme ju počuli naživo až po r. 1989 – na pódiu v SF, kde viackrát predviedla ukážky zo svojho veľkého operného repertoáru a koncertných diel. Z nich zvlášť utkveli v pamäti neobyčajne precítene zaspievané Strauusove Štyri posledné piesne za sprievodu Slovenskej filharmónie. Bola to Poppovej tichá rozlúčka s Bratislavou, lebo o svojej chorobe nikomu nehovorila. Z čias vrcholnej vokálnej slávy záver sme si pozreli záznam zo slávnej mníchovskej inscenácie Straussovho Gavaliera s ružou, v ktorom Lucia Popp a mezzosopranistka Brigitte Fasbaender predniesli dueto Sophie a Octaviana („Mir ist die Ehre widerfahren“) pod taktovkou slávneho dirigenta Carlosa Kleibera.

Autor: Terézia Ursínyová

 

Program k spomienkovej slávnosti pri príležitosti 20. výročia úmrtia a 50. výročia začiatku umeleckej kariéry Lucie Popp

Zrkladlová sieň Primaciálneho paláca v Bratislave, dňa 18. 11. 2013 o 18. hodine

Osobnosť Lucie Popp predstavila Mgr. Michaela Mojžišová, PhD., vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV

1. W. A. Mozart – Terceto troch chlapcov z 2. dejstva opery Čarovná flauta

„Seid uns zum zweiten…“

spev: Mária Zajíčková Králiková Katarína Ďurdinová Miroslav Pavlovič klavírna spolupráca: Mgr. art. Viliam Gräffinger

2. W. A. Mozart – Šampanská ária Dona Giovanniho z 2. dejstva rovnomennej opery

„Fin ch´han dal vino..“

spev: Jerguš Judin klavírna spolupráca: Mgr. art. Stanislava Zimermanová

3. W. A. Mozart – Ária Aminty z 2. dejstva opery Il Re Pastore

„L´amerò, sarò costante“

spev: Katarína Ďurdinová husle: Mgr. art. Jozef Horváth, a. h. klavírna spolupráca: Mgr. art. Daniel Šimonovič

4. W. A. Mozart – Ária Figara z 1. dejstva opery Figarova svadba

„Se vuol ballare, signor Contino“

spev: Jevgenij Golubtchikov klavírna spolupráca: Mgr. art. Viliam Gräffinger

5. W. A. Mozart – Ária Kráľovnej noci z 2. dejstva opery Čarovná flauta

„Der Hölle Rache…“

spev: Mgr. art. Martina Masaryková, Art.D., a. h. klavírna spolupráca: Mgr. art. Stanislava Zimermanová

6. F. Schubert – Der Hirt auf dem Felsen (D 965)

spev: Mária Zajíčková Králiková klarinet: Anna Králiková, a.h. Konzervatórium Bratislava klavírna spolupráca: Ivica Neshybová ml.

7. C. Orff – Carmina Burana – In Trutina

spev: Mária Zajíčková Králiková klavírna spolupráca: Ivica Neshybová ml

 

 

foto z výstavy venovanej Lucii Popp

foto: Ľudovít Vongrej

videoukážka, ktorá odznela v závere koncertu

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár