Štátna filharmónia Košice otvorila 53. koncertnú sezónu pod taktovkou nového šéfdirigenta

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Otvárací koncert 53. sezóny Štátnej filharmónie Košice sa uskutočnil v plánovanom termíne dňa 7. októbra 2021 v domácom priestore Domu umenia s dodržaním všetkých opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Diela Fibicha, Berlioza a Rotta zazneli pod taktovkou nového šéfdirigenta Roberta Jindru (prevzal štafetu po Zbyňkovi Müllerovi), pre ktorého to bol zároveň inauguračný koncert. Vzácnou hostkou večera bola sopranistka Jolana Fogašová.

Koncert sa odprezentoval raketovým nástupom „in medias res“ najmenej v dvoch rovinách: nezvyčajnou dramaturgickou koncepciou a vysokou interpretačnou kultivovanosťou. Tá odovzdala zážitkovo bohaté žriedlo umne vypointovaných emotívnych nálad. Umelecké vedenie košickej filharmónie prekvapilo dramaturgickou inovatívnosťou a interpretačnú kvalitu orchestra povzbudil nový šéfdirigent Robert Jindra. Sopranistka Jolana Fogašová spievala sólo v malej kantáte, či ako uvádza bulletin, v lyrických scénach Smrť Kleopatry H 36 (La mort de Cléopâtre) Hectora Berlioza.

Otvárací koncert 53. sezóny Štátnej filharmónie Košice, Robert Jindra (inauguračný koncert), Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Umelecký zážitok podporila nielen interpretačná zdatnosť účinkujúcich, ale i vzájomná hudobná empatia dirigenta, hráčov orchestra a sólistky. Robert Jindra, absolvent Pražského konzervatória pôsobiaci na medzinárodnej scéne, v náročnom programe málo frekventovaných, ba takmer neznámych skladieb, predviedol výnimočný repertoár s mimoriadnou hudobnou predstavivosťou. Tri skladby, líšiace sa v koncepcii, forme i hudobnom a programovom obsahu a zameraní, boli dirigentovi výzvou, ktorú zvládal excelentne. Obdivuhodný bol prienik v podobe akoby zázračného kľúča, ktorým otváral jednotlivé hudobné kapitoly do ich znejúceho a zvukovo diferencovaného hudobného významu vo všetkých nástrojových sekciách.

Prečítajte si tiež:
Novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice bude od nasledujúcej sezóny Robert Jindra

Zdeněk Fibich. Skladateľ, ktorého tvorba, na rozdiel od jeho dvoch súčasníkov B. Smetanu a A. Dvořáka, ostáva mimo Čiech v tieni interpretačného záujmu, i keď neprávom. Spomedzi jeho viacerých opier, z ktorých dve veľmi dávno inscenovala opera Štátneho divadla v Košiciach (Šárka r. 1955 a Búrka r. 1961), siahla dramaturgia košickej filharmónie po predohre k Pádu Arkuna. Príbeh dobytia poslednej bašty pohanských Slovanov Dánmi, zhrnutý skladateľom aj do hudby predohry, prebiehal v podaní orchestra a dirigenta zvukovo takmer v súlade s možnosťou akoby aj verbálno-hudobnej komunikácie.

Otvárací koncert 53. sezóny Štátnej filharmónie Košice, Jolana Fogašová, Robert Jindra, Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

Z autorskej dielne Hectora Berlioza siahla dramaturgia ŠfK po kantáte pre sólový hlas a orchester Smrť Kleopatry (La mort de Cléopâtre), ktorou sa svojho času skladateľ ešte ako študent Konzervatória uchádzal o Rímsku cenu, no nezískal ju pre školometský prístup konzervatívnej poroty. Sólo v náročnej komornej kantáte predniesla Jolana Fogašová. Hudobný portrét ženy, ktorá komunikuje so smrťou a pomýšľa na samovraždu zvládala sopranistka virtuózne. Mala pred sebou part, v ktorom sa striedali recitatívy s áriami, parlandové i deklamačné úseky (záver), toto všetko však sólistka prekonávala so speváckou sebaistotou. Vynikajúca inštrumentácia, typická už aj pre mladého Berlioza, dostala skvelý priechod v interpretácii orchestra a dirigenta.

Dramaturgia dodržala gradovanie programu a na záver koncertu zaradila Symfóniu E dur (bez katalógového čísla, pretože neexistuje) od rakúskeho skladateľa Hansa Rotta. Až do roku 1989 hudobný svet dielo tohoto skladateľa nepoznal. Symfóniu E dur napísal ešte ako 20-ročný mladík (vznikla medzi rokmi 1878-1880). Predložil ju na posúdenie Johannesovi Brahmsovi a dirigentovi Hansovi Richterovi, no neuspel. Obaja toto veľkolepé dielo podcenili a nedocenili. Pochopenie našiel len u Gustava Mahlera a Antona Brucknera, ale ani to na uvedenie skladby nestačilo. Mahler dokonca o Rottovi napísal, že je zakladateľom nového typu symfónie.

Otvárací koncert 53. sezóny Štátnej filharmónie Košice, Robert Jindra (inauguračný koncert), Štátna filharmónia Košice, foto: Miriama Fenciková

26-ročný Hans Rott, tvorca približne 18-tich rôznorodých skladieb a jedinej dokončenej Symfónie E dur (ďalšiu nedokončil), mal sklon k depresiám a pokúsil sa viackrát o samovraždu. Ako neuznaný napokon zomrel na tuberkulózu v nemocnici pre duševne chorých. Pre európsky hudobný svet ho paradoxne objavili až v roku 1989 v americkom meste Cincinatti v štáte Ohio. Symfóniu tu uviedol v svetovej premiére tunajší symfonický orchester na čele s dirigentom Gerhardom Samuelom a vzápätí ju nahrali na CD, čo sa odvtedy zopakovalo viackrát, ale už aj na európskej pôde v podaní viacerých symfonických telies.

Vypočuť si túto rozsiahlu a grandióznu kompozíciu v podaní orchestra košickej Štátnej filharmónie a dirigenta Roberta Jindru bolo veľkým hudobným darom a zážitkom nielen pre mňa, ale azda aj pre publikum. Partitúra, oblečená do zvukovej podoby avizovala, že celok spočíva na detailnej práci dirigenta s komplikovaným kompozičným pradivom, ako aj na vypointovanej skvelej inštrumentácii, v rámci ktorej sa blysli všetky nástrojové skupiny košickej filharmónie, najmä dychové, a samozrejme aj sláčiková a skupina bicích. Interpretačne sa dbalo na maximálne vygradovanie jednotlivých úsekov. Bola to neľahká úloha, zvládli ju však s výborným konečným výsledkom.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertu 7. 10. 2021

Otvárací koncert 53. sezóny Štátnej filharmónie Košice
Inauguračný koncert nového šéfdirigenta Roberta Jindru
Dom umenia 7. októbra 2021

Štátna filharmónia Košice
Robert Jindra, dirigent,
Jolana Fogašová, soprán

Zdeněk Fibich: Pád Arkuna, predohra k opere
Hector Berlioz: Smrť Kleopatry, lyrické scény
Hans Rott: Symfónia E dur

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár