Štátna filharmónia Košice patrí v marci mladým

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košice – Štátna filharmónia Košice (ŠfK) pravidelne dáva priestor mladým talentovaným umelcom, ktorým tentoraz patrí väčšina marcových koncertov. Večer francúzskej hudby s prevahou nežného pohlavia, projekt dlhoročnej úspešnej spolupráce Konzervatória v Košiciach, i „Veľká klasika“ so šéfdirigentom ŠfK, priaznivcom „vážnej“ hudby ponúknu obľúbené diela klasického repertoáru. Koncerty ŠfK v závere mesiaca však budú patriť tým najmladším poslucháčom, žiakom základných a stredných škôl.

Koncert „Nežná hudba“ (5.3.) ponúka veľmi pôvabnú, príjemnú hudbu a ešte pôvabnejšie interpretky. Pódium Domu umenia ovládne nežné pohlavie, dirigentka Marzena Diakun a sólistka Marianna Żołnacz. Nežnosť večera podčiarkne aj francúzska noblesa zachytená v dielach Jacquesa IbertaCésara Francka.

Marianna Żołnacz

Marianna Żołnacz

Jacques Ibert, držiteľ prestížnej Rímskej ceny patril medzi výrazné hudobné zjavy mesta Paríž. Pod dojmami pestrého Parížkeho života si vytvoril vlastnú hudobnú reč a osobitý štýl charakteristický najmä skvelou inštrumentáciou, vtipom a ľahkosťou. Jeho flautový koncert patrí medzi zaujímavé koncerty pre tento dychový nástroj, ktorých hudobná literatúra neponúka až tak veľa. V podaní len 15-ročnej flautistky, mimochodom držiteľky viacerých prestížnych ocenení, ktorá hrá už od svojich siedmich rokov, bude koncert o to raritnejším zážitkom. Organový virtuóz César Franck si ako skladateľ získal uznanie až ku koncu života. Vtedy totiž vznikli jeho najväčšie diela, medzi ktoré patrí aj symfónia d mol z roku 1888. Autorova jediná symfónia je jeho súkromnou výpoveďou vychádzajúcou z najosobnejších reflexií.

Marzena Diakun

Marzena Diakun

Zaujímavý projekt „Konzervatoristi hrajú s filharmonikmi“ (12. 3.) dáva príležitosť mladým, budúcim umelcom vyskúšať si hru v profesionálnom symfonickom orchestri. Pod taktovkou skúseného dirigenta Petra ŠUMNÍKA, pracujúceho aj s mládežou na konzervatóriu v Ostrave, sa študenti košického konzervatória zoznámia so zaujímavým repertoárom. Ako prvá v Dome umenia zaznie orchestrálna suita Sigurd Jorsalfar Edvarda Hagerupa Griega, ktorá aj vďaka výraznému nórskemu národnému koloritu patrí k obľúbeným číslam svetového populárneho repertoáru. V podaní filharmonikov i študentov si vypočujeme aj Koncert pre husle a orchester g mol Maxa Brucha, kde sa sólového partu zhostí slovinský huslista Žiga BRANK. Pri hudbe 19. storočia zotrvá aj druhá časť večera, počas ktorej sa dramaturgia koncertu presunie k ruskému národnému symfonizmu. Druhá symfónia talentovaného symfonika Alexandra Borodina, predstaviteľa tzv. Mocnej hŕstky, sa vyznačuje mohutným orchestrálnym znením, smelou harmóniou a širokými melodickými líniami, v ktorých pôvodne vyštudovaný doktor medicíny rád uplatňuje aj prvky staroruskej hudby, ľudovej piesne a orientálneho folklóru. Symfónia býva nazývaná tiež „Bohatierska“ a jednotlivé časti sa interpretujú ako výjavy zo života ruských bohatierov. Večer konzervatoristov a filharmonikov teda prinesie zaujímavé diela tradičného orchestrálneho repertoáru.

Žiga Brank, foto: Jana Jocif

Žiga Brank,
foto: Jana Jocif

Ako naznačuje názov „Veľká klasika“ (19. 3.) program koncertu prináša veľké skvosty klasickej hudby. O svojom druhom klavírnom koncerte Brahms síce hovoril ako o „maličkom klavírnom koncerte“, avšak štyri časti naznačujú skôr symfonický charakter diela. V skutočnosti ide o naozaj mohutnú symfóniu s obligátnym klavírnym partom, ktorý od klaviristu vyžaduje nielen majstrovskú techniku, ale aj subtílnu muzikalitu. Priestor pre exhibíciu a virtuozitu nahrádza precíznosť, nadhľad a pokora. Tie si poslucháči budú mať možnosť vypočuť v interpretácii Jana Simona, sólistu Symfonického orchestra českého rozhlasu. Druhá časť večera bude patriť ďalšiemu veľkému dielu. Symfónia C dur Franza Schuberta sa právom označuje podtitulom „Veľká„. Prvotne sa takto nazvala kvôli jej odlíšeniu od skladateľovej predošlej symfónie C dur „malej„. Veľkosť kompozície tkvie okrem iného aj v „nebeských dĺžkach“, ktoré tvorí neobyčajné melodické bohatstvo tohto „kráľa“ piesní. Okrem melodickej invencie sa symfónia vyznačuje aj originálnym zvukovým koloritom a prepojenosťou s rakúskou ľudovou hudbou. Bližšie informácie o ,,Veľkej“ symfónii sa záujemcovia budú môcť dozvedieť na ďalšej z popularizačných prednášok Karola Petrócziho s názvom ,,Schubertova XXL“. Veľkolepé dielo právom patrí medzi skvosty symfonizmu 19. storočia a pod kupolou Domu umenia zaznie pod taktovkou šéfdirigenta ŠfK Zbyňka MÜLLERA.

Pozvánka na stretnutie s hudbou - Schubert

Pozvánka na stretnutie s hudbou – Schubert

Po jarných prázdninách navštívia košický Dom umenia žiaci základných a stredných škôl z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. V priebehu hodinky ich orchester ŠfK pod taktovkou Gabriela Rovňáka prevedie celými dejinami hudby, počnúc Gregoriánskym chorálom v spolupráci s vokálnym súborom Gregoriana, cez stredovek, renesanciu až po súčasnú hudbu, nevynímajúc slovenskú. Autorom scenára je spomínaný Gabriel Rovňák, ktorý sa pútavým sprievodným slovom prihovorí mladým ľuďom prístupným jazykom. Súčasťou projektu „Príbeh hudby“ je aj akčné vystúpenie mladých hercov, ktoré prispeje k celkovej atraktívnosti v snahe o sprístupnenie klasickej hudby mladým ľuďom.

www.sfk.sk

Informovala: Mariana Lechmanová, ŠFK

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár