Štátna filharmónia Košice po vyše piatich mesiacoch konečne s publikom

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Navštíviť koncert naživo, so živými hudobníkmi a dirigentom Štátnej filharmónie Košice 13. mája 2021 nielenže vo mne zvláštne zarezonovalo, no vyvolalo i neobyčajnú emocionálnu citlivosť vnímania. Na koncerte zazneli pod taktovkou Zbyňka Müllera kompozície Gershwina a Musorgského. Ako sólista sa predstavil Ladislav Fančovič.

To, čo roky tvorilo prirodzené zázemie koncertov, t. j. akustický priestor, naplnený poslucháčmi v hľadisku a orchestrálnymi hráčmi na koncertnom pódiu, sa počas nútenej abstinencie, kvôli pandémii koronavírusu, a odstrihnutia od verejných návštev kultúrnych podujatí prihlásilo v naliehavej podobe uvedomenia si, ako je život umenia bytostne spätý a naviazaný na očakávanú reakciu prítomných percipientov.

Prvú emóciu, a myslím si, že nielen u mňa, ale u väčšiny poslucháčov,  vyvolal nástup hudobníkov na pódium. Ich príchod vítal spontánny, úprimný a dlhotrvajúci potlesk obecenstva. K tejto emócii sa v priebehu koncertu pridružila aj ďalšia a obe napokon prekryli do absolútnej symbiózy zážitkového večera v akustickom priestore koncertnej siene košického Domu umenia, rámcovaného výnimočnými výkonmi dirigenta Zbyňka Müllera, Štátnej filharmónie Košice a klaviristu Ladislava Fančoviča.

S ohľadom na vládne nariadenie program koncertu prebiehal bez prestávky, so všetkými hygienickými opatreniami.

V tejto nabudenej atmosfére prvého živého koncertu košickej filharmónie po vyše päťmesačnej odmlke mi mysľou prebehli nadčasové slová Ludwiga van Beethovena, ktoré tu parafrázujem, že „umenie v sebe obsahuje a je nositeľom tej mocnej sily, ktorá dokáže prelomiť všetky bariéry a spojiť  ľudí do rovnako pozitívne dýchajúceho celku.“

Čakal ma omladený orchester košickej filharmónie a kvalitná interpretácia, prebiehajúca v súlade s dvomi kompozične a štýlovo odlišnými skladbami tohto večera, ktorými boli Koncert pre klavír a orchester F dur Georga Gershwina a symfonické obrazy Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského. To, čo napokon spája obe skladby a čo sprostredkovala aj ich  interpretácia je, že z oboch, vo veľkom oblúku, vyžaruje blahodarná  hudobná energia.

Ladislav Fančovič, Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Miriama Fenciková

Na mieste sólistu v Gershwinovom Klavírnom koncerte by bolo možno aj ťažké nájsť alebo predstaviť si iného klaviristu, ako je Ladislav Fančovič. Hudobné finesy, ukrývajúce sa v tejto kompozícii, odkryl a pre poslucháča sprístupnil s ohromujúcou samozrejmosťou a znalosťou úskalí, plynúcich zo štýlovej mnohoznačnosti Gershwinovho Koncertu. Jazzové sfarbenie je podtextom hudby, a i keď sa môže zdať, že jazz je primárny, nie je to celkom tak. Svetoznámy jazzový či swingový skladateľ kopíroval do svojho koncertu formu koncertov klasických, no predsa len ukryl do rytmov, inštrumentácie, hudobných tém i ten nedefinovateľný jazzový esprit.

Ladislav Fančovič precíznosť prstovej techniky a interpretačnej zložitosti Gershwinovej partitúry zázračne prepojil s jazzovým nadhľadom, pri tom však stále ostal verný interpretačným pravidlám klasickej (alebo povedzme tzv. „vážnej“) hudby. Skvelý súlad orchestra a klaviristu sledoval  a obecenstvu predložil s vynikajúcim výsledkom šéfdirigent košickej filharmónie (už jednou nohou na odchode z Košíc) Zbyněk Müller.

Prečítajte si tiež:
Novým šéfdirigentom Štátnej filharmónie Košice bude od nasledujúcej sezóny Robert Jindra

Koncert inštrumentoval skladateľ a bolo to po prvý raz, čo sa rozhodol pre takýto veľký symfonický orchester. Predchádzajúcu veľkú symfonickú skladbu s klavírom Rapsody in Blue totiž pre orchester rozpísal klavirista Ferde Grofé. Na koncerte si táto prvá Gershwinova samostatná inštrumentácia väčších rozmerov podala ruku, i keď samozrejme oveľa skromnejšie, s geniálnou inštrumentáciou Maurica Ravela, ktorú veľký Francúz uplatnil v Obrázkoch z výstavy Modesta Petroviča Musorgského.

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Miriama Fenciková

Maurice Ravel, veľký majster orchestrálnej vynachádzavosti a strhujúcej kombinácie rôznorodej farebnosti nástrojov, týmto činom spropagoval a ešte viac ozvláštnil originalitu a veľkosť Musorgského diela, pôvodne určeného pre klavír. Málo klaviristov si však kvôli náročnosti na túto skladbu trúfne. Ja ju v klavírnej podobe poznám len z veľkolepej interpretácie Sviatoslava Richtera. Zo strany viacerých skladateľov existujú pokusy aj o novú inštrumentáciu, avšak ani jedna, ktorú poznám, nedokázala zatieniť nedozernú zvukovú a hudobnú predstavivosť Ravela.

Desať skladieb – obrázkov, spojených Promenádou, je dokladom toho, ako jeden druh umenia dokáže rezonovať s iným, a pri tom ostať jedinečným. Ako je známe, Musorgskij svoj cyklus Obrázky z výstavy, ktorý vytvoril  r. 1874, venoval zosnulému priateľovi, maliarovi Viktorovi Hartmanovi. Inšpirovala ho pamätná výstava maliarových obrazov.

Rad charakteristických, náladovo odlišných skladieb interpretoval orchester košickej filharmónie s kompletným veľkým obsadením všetkých sekcií. Mnohí hráči a vedúci nástrojových skupín sa blysli výbornými výstupmi na sólisticky exponovaných miestach orchestrálnej  partitúry.  (Na okraj poznamenávam, že klavirista Ladislav Fančovič si presadol  z klavírnej stoličky do orchestra na pozíciu hráča na saxofóne.)

Zbyněk Müller, Štátna filharmónia Košice, 2021, foto: Miriama Fenciková

Nad všetkým stál a s veľkolepou hudobnou noblesou dirigoval Zbyněk Müller. Jednotlivé obrázky odkrýval v ich náladovej rovine, v ktorej sa striedala nostalgia (Starý hrad), s milou hravosťou (Hra detí v Tuilleriách, Tanec kuriatok), s vážnosťou a temnotou (Katakomby, S mŕtvymi jazykom mŕtvych), poníženosťou a nafúkanosťou (Samuel Goldenberg a Schmuyle), cez tajomnosť Baby Jagy až po veľkoleposť Veľkej brány Kyjevskej.

Spod rúk dirigenta Zbyňka Müllera a z interpretácie orchestra povstal úchvatný sled hudobných kontrastov, ktorý potvrdil umeleckú kvalitu koncertnej produkcie orchestra a jeho dirigenta, napriek dlhému prerušeniu živých koncertov a kontaktov so živým publikom.

Autor: Dita Marenčinová

písané z koncertu 13. 5. 2021

Gershwin / Musorgskij
Štátna filharmónia Košice
Dom umenia Košice, 13. mája 2021

Štátna filharmónia Košice
Zbyněk Müller, dirigent
Ladislav Fančovič, klavír

George Gershwin: Concerto in F pre klavír a orchester
Modest Petrovič Musorgskij: Obrázky z výstavy (arr. M. Ravel)

www.sfk.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár