Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

17. júla 2019 redakcia Sezóna 2018/2019

Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje sezónu 2019/2020 v znamení osláv

Štátna opera v Banskej Bystrici, foto: internet
Veľkosť písma
A
A
A
Dramaturgický plán sezóny 2019/2020 v Štátnej opere sa nesie v znamení osláv 60. výročia založenia opernej scény v Banskej Bystrici. Štátna opera uvedie štyri nové inscenácie a pripravuje viacero koncertov, hosťovaní či sprievodných podujatí. Novú sezónu pre Opera Slovakia predstavila dramaturgička Alžbeta Lukáčová.

V roku 2019 uplynie 60 rokov od vzniku opernej scény v Banskej Bystrici. Jej vznik sa datuje od roku 1959, kedy bol činoherný súbor vo Zvolene rozšírený o spevoherný súbor so sídlom v Banskej Bystrici. Spočiatku pod názvom Spevohra Divadla Jozefa Gregora Tajovského, neskôr bol roku 1972 súbor premenovaný na Opera Divadla Jozefa Gregora Tajovského a v roku 1993 sa banskobystrický operný súbor osamostatnil od činoherného vo Zvolene a dostal samostatný štatút s novým názvom Štátna opera. Jej sídlom sú priestory Národného domu postaveného v rokoch 1927 1929, ktorý navrhol významný slovenský architekt Emil Beluš.

Alžbeta Lukáčová, dramaturgička Štátnej opery

,,Štátna opera má dnes už jasne vyprofilované miesto na kultúrnej scéne Slovenska, aj keď v minulosti (najmä v období krátko po Nežnej revolúcii) sa jej význam spochybňoval a uvažovalo sa dokonca o jej zrušení. Ak sa mám vyjadriť k nadchádzajúcej sezóne, načriem aspoň krátko do polčasu jej histórie, teda do obdobia po roku 1989, ktoré so súčasnou dramaturgickou orientáciou bytostne súvisí. Práve toto obdobie (po určitej umeleckej aj koncepčnej kríze) prinieslo aj vďaka Branislavovi Kriškovi roky dynamickej dramaturgie, odvahu ísť do neprebádaných vôd opernej literatúry, inscenačnú progresivitu a najmä silnú víziu, pohľad dopredu. Trochu zjednodušujúc možno povedať, že 90. roky sa teda niesli v znamení kreatívneho obdobia ústrednej tvorivej skupiny Martin Bendik – Aleš Votava – Pavol Tužinský – Igor Bulla – Zuzana Hájková – Marián Chudovský. Z tvorby mladého Verdiho uviedli Arolda (1993), Ernaniho (1995), kompletnú Luisu Miller (1995), Donizettiho Favoritku (1992) či Rossiniho Il signor Bruschino (1992).

V novom miléniu sa pokračovalo v hľadaní diel svetových majstrov opery, ktoré Slovensko nepoznalo. Štátna opera ako prvá v našom priestore naštudovala Donizettiho Lindu di Chamounix (2009) a Máriu Stuartovú (2015), Belliniho Puritánov (2001) i Kapuletovcov a Montekovcov (2007), či naposledy Rossiniho Otella (2019). Nemožno opomenúť exkluzívne predstavenia v rámci opernej časti festivalu Zámocké hry zvolenské, kde svoju nezmazateľnú stopu zanechal jej riaditeľ a dramaturg Jaroslav Blaho spolu s dirigentom Mariánom Vachom. Za všetky tituly spomeniem aspoň verdiovky posledných rokov obsadené skvelými zahraničnými hosťami: Bitka pri Legnane, Alzira, Lombarďania, Zbojníci, Korzár, či Jana z Arku.

Alžbeta Lukáčová

To je história, z ktorej je možné poučiť sa v pozitívnom i negatívnom zmysle slova. Aktuálna dramaturgia divadla sa na ňu snaží nadviazať v zmysle krehkého balansu. Snažíme sa o oslovenie čo najširšieho spektra divákov bez toho, aby sme sa voči nim chovali elitársky. Za jednu z našich základných úloh považujeme prípravu kvalitných inscenácii a systematickú prácu s diváckou obcou.

Základné piliere dramaturgie preto tvoria tituly viacerých žánrov – dominanciu má opera, no uvádzame aj operetu, klasický muzikál, tanečné a pohybové predstavenia či syntetizujúce hudobno-tanečné diela s využitím činoherného divadla. Snažíme sa o štýlovú pestrosť z hľadiska historických období či jednotlivých národných škôl. Systematicky zaraďujeme do svojho repertoáru slovenské diela a iniciujeme vznik nových titulov. Priestor majú aj tzv. divácke tituly siahajúce do „zlatého fondu“ opery i tituly určené deťom. Mimoriadnu pozornosť venujeme dielam, ktoré sú dramaturgickými, inscenačnými a interpretačnými výzvami – jednu takú sme v marci 2019 prijali v podobe Rossiniho Otella a bola korunovaná úspechom.

Vzhľadom na to, že sme tzv. repertoárovým divadlom, naša programová ponuka sa odvíja od vlastných inscenačných ambícií a do určitej miery aj od dopytu diváckej obce.

V 1. polroku 2019 sme mali v repertoári mimoriadne veľa – až 24 titulov, ktoré sa počas sezóny obmieňajú. Nasledujúca sezóna teda prirodzene pokrýva „biele miesta“, ktoré sa vytvárajú po stiahnutí niektorých titulov z repertoáru a sledujú aj dramaturgickú líniu, ktorú som charakterizovala vyššie.“ uviedla pre Opera Slovakia dramaturgička Štátnej opery.

Premiéry sezóny 2019/2020 v Štátnej opere

Štátna opera pripravuje štyri premiéry. Do jej repertoáru pribudnú dve opery, jedna opereta a autorský projekt Dany Dinkovej. Ako prvú v sezóne Banskobystričania symbolicky uvedú prvú operu (a zároveň aj prvý titul) uvedenú na banskobystrickom javisku 23. januára 1960.

J. B. Foerster: Eva, Spevohra DJGT, 1960, Tamara Isičenko Slabejová a Pavol Lukáč v prvej inscenácii Eva Spevohry DJGT (1960), zdrof: Archív ŠO

,,Ide o dielo Eva, dnes pomerne málo hranú operu českého romantického skladateľa Josefa Bohuslava Foerstera. Vznikla na jeho vlastné libreto vytvorené podľa hry Gabriely Preissovej Gazdina roba v roku 1889. Ide o akýsi ideový a estetický protipól Smetanovej Predanej nevesty. Je to vlastne naturalistická dráma čerpajúca z folklorizmu v duchu dozvukov 19. storočia. Eva je hlavnou aktérkou príbehu, ktorá predstavuje akýsi zidealizovaný charakter ušľachtilej ženy, ktorá chce žiť šťastne bez spoločenských predsudkov – tento svoj sen nasleduje a preň aj umiera s vidinou raja. Foersterove diela boli za prvej Česko-slovenskej republiky mimoriadne obľúbené a jeho Eva bola považovaná za jeden z vrcholov českej opery.“ predstavila pripravovaný titul Alžbeta Lukáčová.

Dielo hudobne naštuduje Marián Vach, réžiu pripraví Dana Dinková. V hlavnej úlohe Evy sa budú alternovať domáca sopranistka Patrícia Solotruková a hosťujúca Katarína Juhásová. Premiéra sa uskutoční 18. októbra 2019 ako otváracie predstavenie týždňa, počas ktorého budú prebiehať podujatia späté s oslavami 60. výročia založenia divadla. Jeho II. premiéra prebehne 29. októbra 2019.

Decembrová premiéra sa v Štátnej opere obyčajne nesie v duchu premiérového predstavenia, ktoré reprezentuje tzv. ľahšiu múzu. ,,V aktuálnom roku pripravujeme dramaturgickú kuriozitu, dielo banskobystrického skladateľa a hoteliéra Jána Móryho. Jeho tvorba na scéne jeho rodného mesta ešte nikdy nezaznela, preto v rámci osláv výročia založenia i dlhodobému pocitu dlhu voči tejto osobnosti uvedieme jeho operetu Slečna vdova.

Ján Móry (1892 – 1978), zdroj HC

Tvorba Jána Móryho je v súčasnosti neprávom zabudnutá, pritom v čase jeho vrcholného pôsobenia (30. a 40. roky 20. storočia) boli jeho diela uvádzané v celom Československu. Po 2. svetovej vojne (aj vďaka perzekúciám počas komunizmu) jeho dielo upadlo do nemilosti. Móry pritom vytvoril vynikajúce opusy, a to predovšetkým na poli operetnej produkcie.

K jeho najvydarenejším dielam patrí opereta Slečna vdova, ktorá sa uvádzala aj pod názvami Jeho tri vdovy, Douglas a jeho ženy či Die verte von rechts. Móry bol osobným založením lyrik, preferoval príjemné melodické línie, pričom v harmónii uplatňoval nielen klasické, ale aj modernejšie, bohatšie štruktúry. Nimi v súlade s inštrumentáciou dosahoval plnšiu farebnosť. Možno povedať, že jeho hudobnodramatické diela nesú vplyvy lehárovskej melodiky a kálmánovskej inštrumentácie, no v celkovom vyznení je jeho kompozičný jazyk s farebnou náladovosťou a uplatňovaním klasických valčíkových i módnych rytmov osobitý a typicky móryovský.

Zaujímavosťou je, že k operete Slečna vdova vytvoril texty piesní mimoriadne známy a obdivovaný herec a režisér prvorepublikových filmov Oldřich Nový. Ten i účinkoval pri premiére diela v Zemskom divadle v Brne v roku 1935. Na Slovensku bolo toto dielo uvedené len raz v roku 1940 a Štátna opera ho teda uvedie po prvý raz na svojom javisku po 79 rokoch. V súčasnosti spolu s vydavateľstvom Kubula pracujeme na jeho rekonštrukcii.“ informovala dramaturgička Štátnej opery.

Autorom hudobného naštudovania bude domáci dirigent Ján Procházka, réžie sa ujme český režisér a súčasný šéf plzeňskej Opery Tomáš Pilař. Premiéry sa uskutočnia 13. a 14. decembra 2019.

V marci plánuje Štátna opera uviesť dielo určené neopernej verejnosti populárneho charakteru. ,,Pôjde o titul z dielne Dany Dinkovej pod názvom Edith Piaf. Práve multižánrové autorsky novopripravené diela tejto režisérky a choreografky patria v dramaturgii Štátnej opery k repertoárovým stáliciam. Dinková má schopnosť neraz zložité spoločenské témy sprostredkovať pútavou a divácky prístupnou formou.

Edit Piaf (1915 – 1963), zdroj: internet

Širokej diváckej obci je určené jej nové dielo venované ikone šansónového spevu, francúzskej speváčke Edith Piaf. Inscenácia prinesie autobiografický pohľad do mimoriadne bohatého a rozporuplného života tejto osobnosti, ktorá navždy zmenila chápanie šansónu a spopularizovala tento žáner po celom svete. Napriek obrovskému a dodnes trvajúcemu úspechu bol jej život poznačený strádaním a skončil sa predčasne. Nič to však nemení na tom, že sa Piaf stala vďaka svojmu mimoriadnemu talentu, vrodeným hlasovým aj mentálnym dispozíciám najslávnejšou frankofónnou interpretkou všetkých čias. Turbulentný život jej umožnil vniesť do svojej interpretácie emocionálny rozmer, ktorý dodnes ostáva neopakovateľný.“ uvádza Alžbeta Lukáčová.

V celovečernom predstavení budú znieť piesne v autentickom podaní Edith Piaf, pričom samotné javiskové dielo pozostáva predovšetkým z tanečnej, no i prozaickej a činohernej zložky. Spolu s hudobným podkladom v podobe playbacku ide teda o syntetizujúci titul určený každému, kto má záujem o atraktívne, divácky menej náročné diela. Premiéra Edith Piaf sa uskutoční 6. marca 2020.

Sezónu uzavrú Banskobystričania veľkým Pucciniho operným titulom Turandot, dielom, ktoré na javisku Štátnej opery ešte nikdy nezaznelo napriek tomu, že táto posledná opera veľkého mága talianskej opery patrí k jeho najvyhľadávanejším.

Giacomo Puccini (1858 – 1924), zdroj: internet

,,Sezónu uzatvoríme diváckym hajlajtom z radu tých, ktoré sa radia ku kmeňovému repertoáru kamenných operných domov. Dielo v sebe obsahuje esenciu toho, čo fascinovalo diváka v dobe jeho vzniku (premiéra v La Scale sa konala po smrti skladateľa v roku 1926, pričom dielo dokončil skladateľov žiak Franco Alfano) a fascinuje dodnes. Je dramatické, ale umožňuje využívanie exotiky, fantázie a ilúzie ako zázemia pre veľký ľúbostný príbeh. Toto všetko Puccini našiel v príbehu, ktorý bol už predtým viackrát využitý ako námet pre opery – najznámejším sa ale stal vďaka Schillerovej dramatizácii a rozprávkovej hre C. Gozziho o čínskej princeznej Turandot. Exotický námet Pucciniho inšpiroval k využívaniu motívov tradičnej čínskej hudby a jej zvukovosti…“ priblížila dielo Alžbeta Lukáčová.

Opera zaznie v hudobnom naštudovaní Igora Bullu a inscenačnú podobu jej dá český režisér, ktorý už v Štátnej opere naštudoval Čarovnú flautuLa Giocondu, Dominik Beneš. Premiéry sa uskutočnia 29. a 30. mája 2020.

Koncerty a sprievodné podujatia

Popri jednotlivých premiérových inscenáciách a riadnej hernej činnosti Štátna opera usporiada viacero koncertných podujatí, sprievodných aktivít, prednášok a vernisáží.

V októbri sa uskutoční týždeň podujatí súvisiacich s oslavami 60. výročia založenia divadla. Začne sa 18. októbra premiérou už spomínanej opery Eva, 30. a 31. októbra uvedú v Banskej Bystrici Slávnostné koncerty zostavené z hudobných častí významných inscenácií uvedených počas histórie divadla.

V novembri (16. 11.) v Banskej Bystrici uvedú Slávnostný koncert k 30. výročiu Nežnej revolúcie. Pôjde o koncert laureátok medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej a orchestra Štátnej opery z diel operných velikánov. Účinkovať budú Cécile Achille – soprán (Francúzsko), Ana Cernicova – soprán (Moldavsko) Zuzana Weiserová – soprán (Slovensko), Ye Eun Choi – soprán (Južná Kórea). Koncert zaznie pod taktovkou Igora Bullu. Štátna opera sa v novembri zároveň zapojí do celoslovenského podujatia Noc divadiel 2019.

V decembri sú na programe okrem dvoch premiér operety Jána Móryho Slečna vdova aj Vianočné koncerty (19. a 20. 12) a v januári zaznie Novoročný koncert zostavený z inštrumentálnych diel viedenských operetných skladateľov.

Vianočný koncert v Štátnej opere, 2018, foto: Zdenko Hanout

V Štátnej opere zaznie v apríli Galakoncert sólistov a orchestra Opery SND pri príležitosti 100-ročnice vzniku Slovenského národného divadla.

Hosťovania

Na jeseň (3. októbra) bude Štátna opera hosťovať s úspešnou inscenáciou Rossiniho Otella v Opere SND v Bratislave. V novembri (13. 11.) sa na javisku banskobystrickej opery predstaví hosťujúci súbor ŠD Košice s tanečným predstavením Ondreja Šotha Štefánik. Vo februári vycestuje banskobystrický súbor do Prahy, kde na javisku Štátnej opery Praha uvedú Ponchielliho La Giocondu. Do Banskej Bystrice zavíta 19. mája 2020 orchester z mesta Hamburg a 26. apríla bude orchester Štátnej opery sprievodným telesom na finalistom Súťaže Rudolfa Petráka v Žiline.

V júni sa už tradične uskutoční podujatie Hviezdny jún – na ktorom uvedú tri operné predstavenia v mimoriadnom obsadení zahraničných a domácich sólistov.

Informovala: Alžbeta Lukáčová, dramaturgička Štátnej opery

Zdieľať:

O autorovi

redakcia
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

A. Ponchielli: La Gioconda
záznam priameho prenosu opery, 1969
dirigent: Carlo Felice Cillario
účinkujú: E. Souliotis, B. Marti, S. Milnes, M. Dunn, F. Ventriglia, E. Bainbridge