Štátna opera v Banskej Bystrici prvýkrát uvádza Pucciniho Turandot

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Banskobystrická Štátna opera pripravila prvú premiéru sezóny, Pucciniho poslednú operu Turandot. Príbeh o čínskej princeznej, ktorej chladné srdce roztopí najušľachtilejší ľudský cit, zaznie v hudobnom naštudovaní Igora Bullu a v réžii Dominika Beneša. Dielo v Banskej Bystrici uvedú 15. a 16. októbra 2021 po prvýkrát.

Zaradenie titulu do repertoáru banskobystrickej Štátnej opery dramaturgička Alžbeta Lukáčová odôvodňuje takto: „Pucciniho Turandot je veľkolepé spektakulárne dielo. Tak si ho predstavoval i sám skladateľ a taká je jeho podstata. Je to zároveň typ diela, aké sa na našom javisku nevyskytujú často. Dôvodov historicky bolo a je veľa a súvisia s nimi technické, prevádzkové i umelecké obmedzenia.

V období pred pandémiou však bol náš ansámbel vo veľmi dobrej forme. Uviedli sme viacero náročných diel, spomedzi ktorých ako najväčší „husársky kúsok“ spomeniem Rossiniho Otella. Úspech tohto vokálne nesmierne obtiažneho diela nás utvrdil v tom, že snívať treba. A ak sa dá, tak aj vo veľkom. Preto padla voľba na Turandot, ktorá v Banskej Bystrici zatiaľ nezaznela a stala sa tak umeleckou aj diváckou výzvou.“ uviedla pre Opera Slovakia.

Giuseppe Adami, Giacomo Puccini, Renato Simoni, foto zdroj: puccini.it

Turandot je posledné dielo z Pucciniho operného odkazu. Námet na ňu hľadali autori opery najdlhšie, nakoniec libretistov Giuseppe Adamiho a Renata Simoniho zaujala hra Carla Gozziho z roku 1762 o čínskej princeznej, ktorá necháva svojich nápadníkov popravovať len za to, že neuhádli jej hádanky. Staročínsky príbeh vychádzajúci z Rozprávok tisíc a jednej noci Pucciniho zaujal a pustil sa do komponovania. Operu nedokončil, pretože v novembri 1924 zomrel. Doteraz sa vedú spory, či mal vôbec vôľu pokračovať. Záver opery dokomponoval na základe Pucciniho poznámok jeho žiak Franco Alfano.

Svetová premiéra sa konala 25. apríla 1926 v milánskom Teatro alla Scala pod taktovkou Artura Toscaniniho. Dirigent ukončil premiérové predstavenie na mieste, kde Puccini prestal komponovať (práca na diele končí scénou smrti Liù) a dokomponovaný záver v tento večer nezaznel. Dnes sú známe tri závery, dva od Alfana a jeden od Luciana Beria, ale najviac sa uvádza uvádzaná Toscaninim upravená Alfanova verzia. O okolnostiach so záverom Pucciniho Turandot si viac prečítate v rozhovore so skladateľovou vnučkou Simonetta Puccini: Súhlasila som so zmenou záveru Turandot. Presvedčil ma Ricordi.

Orientálny námet o čínskej princeznej zaujal aj iných skladateľov. Už pred Puccinim skomponoval Turandot Carl Maria von Weber (1809), Carl Gottlieb Reissiger (1835), Antonio Bazzini (1867), Theobald Rehbaum (1888) či Ferruccio Busoni (1917). Po premiére Pucciniho Turandot námet zhudobnili aj Adolf Jensen, Ernst Toch (1930) a Gottfried von Einem (1942).

Tlačová konferencia k premiére Pucciniho opery Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Paolo Lardizzone, Dragana Radaković, Dominik Beneš, Šimon Svitok, Alžbeta Lukáčová, foto: Zdenko Hanout

Repertoárový prínos dramaturgička hodnotí nasledovne: ,,Dlhodobo sa snažíme o vyváženú dramaturgiu divadla – to znamená ponuku pestrú z hľadiska štýlového zaradenia diel, žánrov i z hľadiska diváckej náročnosti. Je prirodzené, že diela talianskeho romantizmu tvoria bázu, ktorá je v repertoári zastúpená v každom období bezpodmienečne. Turandot spĺňa viacero úloh v našej ponuke: ide o dielo veľkovýpravné, akých nemáme v ponuke mnoho. Zastupuje aj segment obľúbenej talianskej romantickej opery (dajme tomu čiastočne i veristickej) napriek tomu, že nejde úplne o Pucciniovskú „klasiku“ ako Bohéma či Tosca. Zároveň je to tzv. divácky titul, ktorý však radi navštívia aj nároční návštevníci.

Z inscenačného hľadiska totiž ide o titul, ktorý by mohol pritiahnuť priaznivcov modernejšieho divadla, no isto neurazí ani konzervatívcov. Ak si predstavíme os modernity chápanej dnešnými kritériami, naša Turandot je stredopravá. Predpokladám, že ak sa nič nepredvídateľné nestane, Turandot bude v našom repertoári dlhšie než iné inscenácie.“

G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Zoltán Vongrey (Mandarín), foto: Zdenko Hanout

Na Slovensku toto dielo prvýkrát zaznelo 31. októbra 1931 v Slovenskom národnom divadle a doteraz bola Turandot u nás inscenovaná päťkrát. Štyri inscenácie uviedla Opera SND (1931, 1942, 1965, 2006) a jednu v roku 1965 košické Štátne divadlo. Viac o slovenských uvedeniach Pucciniho labutej piesne si prečítate v článku Vladimíra Blaha Pucciniho Turandot na Slovensku.

Na Slovensku má Turandot v aktuálnom repertoári aj bratislavské Divadlo Nová scéna, ktoré dielo uviedlo v marci 2020 v európskej premiére. Autormi tohto pôvodného kórejského muzikálu sú Jang Soyeong a libretista Lee Haeje.

V tomto roku si pripomíname výročie svetovej aj slovenskej premiéry Pucciniho Turandot.

Prečítajte si tiež:
Výročie Pucciniho Turandot

Simonetta Puccini: Súhlasila som so zmenou záveru Turandot. Presvedčil ma Ricordi
Čo všetko prezradil o Puccinim obsah nenápadného kufríka
Niekoľko poznámok k okrúhlemu výročiu Pucciniho úmrtia
Pucciniho Turandot na Slovensku

Na banskobystrickej opernej scéne zaznie toto dielo po prvýkrát v jej viac ako 60-ročnej histórii. Premiéru oddialila pandémia koronavírusu a Štátna opera ju po pôvodne naplánovanom termíne v máji 2020 musela presunúť na ďalšie termíny (október 2020 a marec 2021). Premiéru inscenácie napokon uvedú 15. a 16. októbra 2021. Kvôli tomuto oddialeniu došlo k doobsadeniu jednej postavy a zmeny nastali aj v realizačnom tíme.

K inscenačnému spracovaniu prvej banskobystrickej Turandot Alžbeta Lukáčová pre Opera Slovakia uvádza: ,,Divadlo má záujem v prvom rade o kvalitnú inscenáciu. Navyše, pod pojmom „tradičný“ si asi každý predstavuje niečo iné – o tradícii ktorého obdobia sa rozprávame? Znamená to historizujúco? So zamatovými závesmi a brokátovými kostýmami? Popisne? To, v čom tkvie háčik je v skutočnosti estetika, ktorú si inscenátori zvolili. A tá ešte nehovorí nič o tom, či je inscenácia dobrá alebo zlá, či má kvalitné hudobné naštudovanie, či vzťahy medzi jednotlivými postavami fungujú a či pochopíme, čo nám chce dielo povedať. Je to forma. Obal. Režisér môže dielu dať šat „klasický“ – historizujúci (v predstave divákov väčšinou 19. storočie), ale aj novší, modernejší, secesný, kubistický, expresionistický, minimalistický, neo-akýkoľvek, postmoderný… To všetko sú výdobytky umenia a my, divadelníci, ich môžeme a musíme legitímne používať. Verím, že naša inscenácia bude krásna a zaujímavá. A je samozrejmé, že jej doprajeme všetko to, čo k divadlu 21. storočia patrí.“

G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, foto: Zdenko Hanout
G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Tomáš Dedič (Pang), Šimon Svitok (Ping), Dušan Šimo (Pong), foto: Zdenko Hanout

Pod hudobné naštudovanie sa podpísal, od začiatku roku 2021 vymenovaný šéfdirigent Štátnej opery Igor Bulla, ktorý už niektoré známe časti Turandot v rámci koncertnej činnosti dirigoval, ale ako kompletné dielo naštudoval Turandot po prvýkrát. ,,Je to Pucciniho vrcholové dielo cítiť to aj v inštrumentácií. Turandot nesie znaky čínskej hudby, obsahuje pestré a zaujímavé kompozičné techniky, disonancie, bitonálne harmónie, ale aj krásne melódie. Čo sa týka orchestrácie, je to bežný pucciniovský orchester obohatený o viaceré bicie nástroje, napríklad čelestu či gong kvôli orientálnemu charakteru hudby a organ.“ uviedol pre Opera Slovakia Igor Bulla.

,,Turandot hudobne obsahuje pozoruhodné úseky, verejnosti sa spája predovšetkým s najznámejšou tenorovou áriou Calafa Nessun dorma. Okrem nej však obsahuje aj ďalšie príťažlivé árie, či už je to Calafova Non piangere, Liù alebo dojímavá ária Liú Signore, ascolta! a, samozrejme, vstupná ária Turandot In questa reggia.“ predstavil dirigent známe árie opery a k zborových scénam dodáva: ,,Puccini do svojich diel nezvykol zakomponovať veľa zborových partov, ale v svojej poslednej opere nimi nešetril. Turandot obsahuje nádherné a náročné zborové kompozície. V našej inscenácii bude mať zbor asi 44 členov, z toho 32 interných spevákov doplnených o externistov. Angažovali sme aj detský zbor Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, ktorý s nami spolupracuje aj na iných produkciách.“

Vedenie divadla sa muselo rozhodnúť aj pre konkrétny záver opery „V Banskej Bystrici sme sa rozhodli pre zaužívaný Alfanov záver, pretože Luciano Berio sa narodil rok po Pucciniho smrti, patrí medzi skladateľov 2. polovice 20. storočia a je cítiť, že jeho hudba záveru Turandot je už iná než Pucciniho. Mňa oslovila osvedčená Alfanova verzia.“ uviedol dirigent a k úpravám diela dodáva: „Pristúpili sme aj k bežne zaužívaným škrtom, ktoré sú autorizované aj v samotnom vydaní opery, a tie sú v partoch troch ministrov Pinga, Ponga a Panga, a v záverečnom duete Turandot a Calafa. S týmito drobnými zmenami sa opera bežne hráva aj vo svete, tak ju majú naštudovanú aj naši hosťujúci umelci a rozhodol som sa pre ne aj ja.“

G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Paolo Lardizzone (Calaf), Dragana Radaković (Turandot), foto: Zdenko Hanout
G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Veronika Mihálková (Turandot), Hector Lopez Mendoza (Calaf), foto: Zdenko Hanout

V hlavných postavách sa predstavia domáci aj hosťujúci umelci „Turandot je interpretačne náročná opera a obsadenie dvoch hlavných postáv si vyžaduje špecifické dramatické hlasy. V našej inscenácii sme pri týchto rolách siahli po zahraničných hosťoch, ktorí dielo interpretovali na viacerých medzinárodných scénach ako napríklad sopranistka Dragana Radakovic (Turandot) a alternujúci sa Calafovia, tenoristi Hector Mendoza a Paolo Lardizzone. Príležitosť stvárniť dramatickú titulnú postavu u nás dostala aj mladá slovenská sopranistka Veronika Mihálková.“.

„Týmto dielom chceme nielen rozšíriť ponuku pre naše publikum, ale prácou na náročnejšej interpretácii môže zvýšiť kvalitu súboru. Situáciu nám pri naštudovaní diela skomplikovala pandémia koronavírusu. Vo finálnej skúšobnej fáze tesne pred premiérou boli hráči v karanténe, orchester nastúpil na hlavné skúšky len štyri dni pred premiérou. Našťastie sme mali na naštudovanie dosť času, pretože sme museli kvôli pandémii premiéru viackrát odložiť. Hlavné skúšky pred premiérou sú však mimoriadne dôležité na celkovú súhru.“ informoval Opera Slovakia Igor Bulla.

Turandot zinscenoval český režisér Dominik Beneš, ktorý sa do Banskej Bystrice vracia po tretíkrát, kedy tu pripravil Mozartovu Čarovnú flautu a Ponchielliho La Giocondu. Podľa slov režiséra bude prvá banskobystrická Turandot inovatívna.

Dominik Beneš počas skúšky Pucciniho opery, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, foto: Zdenko Hanout

,,Vycházíme z podstaty této opulentní opery, ale zaměřujeme se na intimitu a křehkost jednotlivých vztahů. Pracujeme se symboly a vizuálně se posouváme k trendům moderní divadelní estetiky. Inscenace bude okleštěná od přílišné ornamentálnosti, avšak poetičnost podtrhneme. Ačkoliv Puccini zamýšlel dílo hřmotné, nechal mnoho prostoru pro osobní příběh lásky, který vrcholí ve velké scéně, kdy Liù vydechne naposled.

Dílo přináší poselství: otevřeme své srdce a dejme průchod svým citům, jak nás to učí právě něžná Liù, nežijme v póze, jako nespokojená Turandot a buďme vytrvalí jako nezlomný Kalaf. Není nic krásnějšího než se odpoutat od všednosti svých dní, zastavit se a dát najevo cit. Velmi to naší společnosti chybí. Ústředním motivem se pro nás stala malá nepovšimnutelná slza, jako ten nejryzejší a nejhodnotnější projev lidské emoce.“ uviedol v rozhovore pre Opera Slovakia režisér Dominik Beneš, ktorý Pucciniho tvorbu inscenuje po prvýkrát. Celý rozhovor si prečítate TU…

Vypočujte si podcast:
Opera Viva! #15: Režisér Dominik Beneš o novej premiére opery Turandot
Opera Viva! #14: TURANDOT – stručný sprievodca Pucciniho operou

Predstaviteľka titulnej postavy, sopranistka Dragana Radaković už Turandot spievala na viacerých scénach a v Banskej Bystrici sa predstaví po prvýkrát. Ďalšia predstaviteľka Turandot Veronika Mihálková je stálou hostkou Štátnej opery a rolu čínskej princeznej stvárni po prvýkrát. Banskobystričanom sú dobre známi aj hosťujúci predstavitelia princa Calafa. Paolo Lardizzone účinkuje vo viacerých tituloch Štátnej opery (Tosca, Sedliacka česť, Komedianti, Gioconda a predstaví sa aj v nasledujúcej tohtosezónnej premiére Donizettiho Favoritky). Alternujúci tenorista Hector Lopez Mendoza bol v Banskej Bystrici hosťom v Mascagniho Sedliackej cti.

G. Puccini: Turandot, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2021, Katarína Procházková (Liù), foto: Zdenko Hanout

Otrokyňa Liù zaznie v interpretácii domácich sopranistiek Michaely Kuštekovej, Patrície Malovec a Kataríny Procházkovej. V postave Cisára Altouma, otca Turandot, sa predstavia hosťujúci tenoristi Jozef Gráf a Igor Pasek a basovú rolu zvrhnutého Chána Timura stvárnia hosťujúci Ondrej Mráz a domáci Ivan Zvarík. V trojici ministrov sa predstavia domáci sólisti Martin Popovič a Šimon Svitok (Ping, kancelár), Tomáš Dedič a Michal Hýrošš (Pang, maršál), Peter Račko a Dušan Šimo (Pong, kuchár) a barytónovú rolu Mandarína stvárnia domáci Zoltán Vongrey a hosťujúci Marek Pobuda.

Scénu a kostýmy navrhla česká výtvarníčka Eva Jiříkovská, zbormajsterkou predstavenia je Iveta Popovičová, na pohybovej príprave sa podieľala Roberta Dinová, svetelný dizajn navrhol Marek Červienka a dramaturgičkou predstavenia je Alžbeta Lukáčová.

Z Pucciniho operného odkazu v Banskej Bystrici nezazneli ešte dve diela. ,,Ak ideme chronologicky, nerobilo sa u nás jeho rané dielo Le Villi a opera Manon Lescaut. Raz boli uvedené opery Edgar (1988), Dievča zo zlatého Západu (1978, uvedené ako Dievča zo Západu), Lastovička (1996), a opery patriace do Triptychu. V roku 1983 boli spolu uvedené Plášť a Gianni Schicchi. Sestru Angeliku sme inscenovali omnoho neskôr, v roku 2007 s Leoncavallovými Cigánmi. Najznámejšie Pucciniho diela sa tak, ako aj v iných operných domoch aj u nás hrali častejšie: Bohéma trikrát (1971, 1987, 2005), Tosca päťkrát (1965, 1975, 1990, 2000, 2016) a Madama Butterfly štyrikrát (1964, 1979, 1992, 2011). Čaká nás Turandot a v budúcnosti nevylučujeme ani inscenovanie ďalších diel.“

Najbližšou premiérou banskobystrickej Štátnej opery bude 4. a 5. februára 2022 Donizettiho Favoritka.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár