Štátna opera v Banskej Bystrici uvádza slovenskú premiéru Rossiniho Otella

0

Týždenný prehľad najnovších článkov

Prihlásením k odberu súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov. Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Banská Bystrica – Štátna opera v Banskej Bystrici pripravila slovenskú premiéru Rossiniho opery serie Otello. Príbeh o láske, žiarlivosti a pomste zaznie v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a v réžii Andrey Hlinkovej. Autorom kostýmov je módny návrhár Boris Hanečka. Banskobystričania zvolili naštudovanie oboch záverov diela – tragického i šťastného, o ich výbere rozhodnú samotní diváci. Premiéra sa uskutoční 16. marca 2019.

Rossiniho opera Otello s libretom Francesca Beria di Salsu na námet drámy Williama Shakespeara mala svetovú premiéru 4. decembra 1816 v Teatro del Fondo v Neapole. Na Slovensku toto dielo belcantovej opernej literatúry zaznie v slovenskej premiére na javisku banskobystrickej Štátnej opery 16. marca 2019.

,,Možno povedať, že minimálne posledných 40 rokov trvá taký celosvetový trend renesancie belcantovej opery, návrat k dielam ranného talianskeho romantizmu, belcanta ako toho krásneho spevu. Jedným z reprezentantov je i Rossini. V 20. storočí sa prestali hrávať a dnes ich znova objavujeme,“ uviedla pre TASR dramaturgička Štátnej opery Alžbeta Lukáčová.

Gioachino Rossini (1792 – 1868),
zdroj: internet

,,Zaradenie operného titulu, akým je Otello, do repertoáru relatívne malej opernej scény s obmedzeným diváckym potenciálom je vždy dobrodružstvom. Lákavé na ňom je objavovanie krásy Rossiniho opery serie, ktorá v našom kultúrnom okruhu doteraz nedostala prakticky žiadny inscenačný priestor. Zložitejšia, no o to väčšia výzva je vzbudiť divácky záujem, ktorý sa celkom prirodzene sústredí najmä na tvorbu Verdiho a Mozarta (aj to len veľmi výberovo), veristov a známych diel romantických národných škôl. Aj preto (no i pre ďalšie umelecko-technické a personálne dôvody) sa uvádzanie Rossiniho diel v Štátnej opere doteraz viazalo na inscenácie jeho komických opier Barbier zo Sevilly (1966, 2005) a Il Signor Bruschino (1992). Výpočet dopĺňa balet Boutique fantastique (1992), ktorého hudba je založená na klavírnych dielach G. Rossiniho zaranžovaných O. Respighim. Koncertne sme v rámci opernej časti festivalu Zámocké hry zvolenské v roku 2014 uviedli jeho operu Tancredi. Skladateľovi, ktorý bol už počas života superhviezdou a ktorý napísal bezmála 40 javiskových diel, sme teda stále mnoho dlžní.“ uvádza k zaradeniu Rossiniho Otella do repertoáru Štátnej opery Alžbeta Lukáčová.

G. Rossini: Otello, Štátna opera, 2019,
Zi-Zhao Guo (Otello), Peter Malý (Jago),
foto: Jozef Lomnický

Autorom hudobného naštudovania slovenskej premiéry Rossiniho Otella je šéfdirigent Štátnej opery Mariách Vach, pre ktorého je to, po Tancredim uvedenom v koncertnom prevedení na Zámockých hrách zvolenských v roku 2014, druhé stretnutie s Rossiniho operným titulom. ,,Otello je nesmierne úžasné dielo obsahujúce množstvo ozdôb, ktoré majú charaktery improvizácie presne evidované do rytmu. V orchestrálnom parte sú základom rytmické nuansy, kde Rossini v priebehu pár taktov vystrieda od synkop cez trioly až po dlhé noty, takže hudba Otella ponúka širokú pestrosť.“ uviedol pre Opera Slovakia Marián Vach a dodáva. ,,Čo sa týka jednotlivých častí opery, tak toto dielo ponúka niekoľko známych čísel ako napríklad Desdemoninu áriu s harfou, sú tam dva duety Otello – Jago či Otello – Rodrigo, to sú známe koncertné čísla, ktoré sú o speváckej ekvilibristike.“

Rossiniho Otello sa od Verdiho rovnomenného diela líši nielen autorom a tým, že má dva rozdielne konce – tragický a šťastný, ale aj obsadením. ,,Rossiniho Otello má okrem iných hlasov šiestich tenorov, z ktorých tri sú prvoodborové, a tiež zástoj jednotlivých postáv oproti Verdiho spracovaniu je iný. Jago má u Rossiniho len dve duetá, kdežto u Verdiho je to ústredná postava. Čo sa týka titulnej postavy, Rossiniho Otello má dve verzie, jedna je ženská a druhá mužská. V Banskej Bystrici robíme mužskú. Pristúpili sme aj k niekoľkým škrtom, ale nie k zásadným. Rozhodli sme sa veľmi citlivo skrátiť časti, ktoré sa opakujú s tým istým textom a tou istou hudobnou štruktúrou, ale aj v recitatívy.“ doplnil Marián Vach.

Rossini aj v tejto opere použil hudobný materiál zo svojich predchádzajúcich diel. ,,V Otellovi Rossini využil vypožičiavanie hudobných tém z vlastných kompozícií: predohra, ktorú pre Otella zvolil, bola pôvodne skomponovaná pre operu Sigismondo (1814), no použil ju aj vo svojej buffe Turek v Taliansku (1814). Nachádzame tu i motívy z opery Il barbiere di Siviglia (Barbier zo Sevilly), časti jeho sakrálnej skladby Miserere (1813), použité i v Semiramide (1823), či adaptované duettino z opery Aureliano in Palmira (1813).“ uvádza Martin Kubuš z FF UMB.

G. Rossini: Otello, Štátna opera, 2019,
Dušan Šimo (Rodrigo), Ivan Zvarík (Elmiro), Mariana Hochelová (Desdemona), Jarmila Balážová (Emilia),
foto: Jozef Lomnický

Dielo zinscenovala Andrea Hlinková. Scénu navrhla Miriam Struhárová, ktorá s Andreou Hlinkovou spolupracuje dlhodobo, kostýmy pochádzajú z dielne známeho módneho návrhára Borisa Hanečku, zbormajstrom je Ján Procházka a dramaturgičkou Alžbeta Lukáčová.

,,Ako určitú kuriozitu predstavenia sme zvolili naštudovanie dvoch záverov tohto diela – pôvodného tragického i šťastného, ktorý vznikol dodatočne.“ dodáva Alžbeta Lukáčová. Diváci banskobystrickej opery si budú môcť od prvej reprízy prostredníctvom hlasovania sami určiť, ktorý záver si v konkrétny večer pozrú. Na premiére zaznie tragický záver.

,,Príbeh žiarlivého muža, ktorý chladnokrvne zavraždí (alebo v našom prípade aj nezavraždí) svoju milovanú ženu, patriarchálneho otca a dvoch zaľúbených, no ohrdnutých nápadníkov iste netreba nikomu predstavovať. Náš operný taliansky Otello je špecifický tým, ako Rossini so svojím libretistom poňali príbeh a modifikovali ho podľa svojich predstáv. Nie je to už Shakespearov Othelo, ale dielo svojbytné, s vlastnou estetikou a poetikou.“ hovorí režisérka Andrea Hlinková a dodáva ,,Vo svojich inscenáciách sa vždy snažím o rešpektovanie pôvodného libreta a hudby, ktorá je u mňa prvoradá. Režírujem to, čo počujem v partitúre a vidím v texte. O to som sa snažila i v Otellovi a som veľmi rada, že sme našli súzvuk s nesmierne kreatívnymi kolegami – so svetovo uznávaným módnym návrhárom Borisom Hanečkom a mojou dvornou scénografkou Miriam Struhárovou. Namixovali sme doslova historický koktail v modernom, dizajnovom šate. Snažili sme sa o zachovanie ducha renesančných Benátok, no pri inscenovaní dobových artefaktov sme pracovali so súčasnými, až extravagantnými materiálmi. Vznikol tak vlastne renesančný dizajn vyjadrený aktuálnymi výrazovými prostriedkami. Platí to pre scénu i kostýmy. Základom réžie sú však rozpracované vzťahy medzi jednotlivými postavami a signifikantná štylizácia zborových scén. Popasovali sme sa i s neľahkými recitatívmi, ktoré sme sa snažili inscenovať pútavo, farebne a najmä naplniť ich emóciami.“

V hlavnej postave Otella sa po prvýkrát na Slovensku predstaví čínsky tenorista Zi-Zhao Guo. ,,V opere nájdeme dvojspev a trojspev tenorov, čo je pre nás spevákov mimoriadne napínavé. A keď všetko funguje tak, ako má, sú skutočnou pasiou. Kvôli úlohe v tejto skvelej opere som skontaktoval slávneho talianskeho tenoristu Francesca Zingarella, aby mi pomohol náročnú rolu Otella naštudovať. Práve pod jeho vedením som sa ju naučil a bola to pre mňa výborná škola. Myslím si, že na Otella by mal prísť každý fanúšik opery. Bude to nezabudnuteľná skúsenosť!“ uvádza Zi-Zhao Guo.

G. Rossini: Otello, Štátna opera, 2019,
Zi-Zhao Guo (Otello), zbor Štátnej opery BB,
foto: Jozef Lomnický

Rolu Desdemony stvárňuje sopranistka Mariana Hochelová. ,,Vo svojej podstate si Desdemona okrem lyrizmu vyžaduje nezvyčajný dramatizmus, ktorý sa však nemôže preexponovať, pretože okrem mnohých „ľahkých“ koloratúr je potrebné docieliť aj znelosť stredných polôh, ktorých je v opere nemálo. Napriek technickým ťažkostiam, ktorých zvládnutie vedia diváci mimoriadne oceniť, dá sa povedať, že ide o do určitej miery o „nevďačnú“ rolu. Neobsahuje totiž také efektné výstupy, aké majú v tomto diele hlavné mužské postavy. Za veľkú výhodu ale považujem to, že Rossiniho originál mi ponúka veľa možností ako rolu dotvoriť na svoj obraz a podľa mojich vlastných hlasových dispozícií hľadať najvhodnejšie koloratúry.“

G. Rossini: Otello, Štátna opera, 2019,
Mariana Hochelová (Desdemona),
foto: Jozef Lomnický

,,Je to dielo mimoriadne interpretačne náročné, a to nielen pre obsadenie, ktorého zadanie nie je jednoduché naplniť (napr. vyžaduje 6 tenoristov). Vzhľadom na túto náročnosť a špecifické požiadavky na vokálnu a štýlovú prípravu sme zvolili jedno spevácke obsadenie. Inscenujeme Otella ako košatú operu plnú hudobných nápadov i libreta, ktoré predstavovalo v čase svojho vzniku štandard, no dnes by sme ho vo viacerých miestach mohli považovať za xenofóbne.“ dodáva k speváckemu obsadeniu inscenácie Alžbeta Lukáčová.

Gioachino Rossini: Otello
Štátna opera v Banskej Bystrici
Premiéra 16. marca 2019

inscenačný tím

Hudobné naštudovanie: Marian Vach
Dirigent: Marian Vach
Réžia: Andrea Hlinková
Dramaturgia: Alžbeta Lukáčová
Kostýmy: Boris Hanečka
Scéna: Miriam Struhárová
Zbormajster: Ján Procházka

Otello: Zi-Zhao Guo
Desdemona: Mariana Hochelová
Elmiro: Ivan Zvarík
Rodrigo: Dušan Šimo
Jago: Peter Malý
Emilia: Jarmila Balážová
Doge: Karol Kurtulík
Lucio: Tomáš Dedič
Un Gondoliere: Tomáš Dedič
Spoluúčinkuje: zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster: Oldřich Husák

www.stateopera.sk

Zostavil: Ľudovít Vongrej

zdroj: ŠOBB

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár