Štátne divadlo Košice uvádza slovenskú premiéru Szymanowského opery Kráľ Roger

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Prvou opernou premiérou Štátneho divadla Košice v sezóne 2022/2023 je poloscénické uvedenie opery Kráľ Roger. Toto vrcholné dielo poľského skladateľa 20. storočia Karola Szymanowského, ktoré zaznie v hudobnom naštudovaní Petra Valentoviča a v réžii Antona Korenčiho, zinscenuje slovenské operné divadlo po prvýkrát. Opera rozpráva príbeh vládcu Rogera ako reprezentanta spoločenského systému a sveta racionality, ktorý naruší tajomný Pastier.

„Prvá premiéra opery uzatvára akýsi triptych nových inscenácii, v ktorom sme sa snažili dramaturgicky zosúčasniť témy, ktoré nás všetkých trápia. Nielen na Slovensku, ale aj v Európe a dovolím si tvrdiť, že na celom svete. Prvou bol Proces režiséra a choreografa Jiřího Bubeníčka, druhou Marat / Sade v réžii Vladimíra Strniska a triptych uzatvára práve táto opera.“ Povedal na predpremiérovej tlačovej besede generálny riaditeľ divadla Ondrej Šoth.

Tlačová konferencia k premiére Szymanowského opery Kráľ Roger, Štátne divadlo Košice, 2022, foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

,,Od môjho nástupu do Štátneho divadla Košice prináša dramaturgia opery okrem známych operných titulov a obľúbených operiet aj dramaturgicky náročnejšie hudobné diela opernej či koncertnej literatúry s veľkou hudobnou a obsahovou výpoveďou, ktoré reflektujú tiež spoločenské problémy súčasnosti. Takto sa vedľa Toscy alebo Vojvodkyne z Chicaga, Donizettiho Roberta Devereuxa či Massenetovho Werthera uviedli i diela ako Góreckého Tretia symfónia so Slávkou Zamečníkovou alebo poloscénické predstavenie častí Wagnerovej opery Tristan a Izolda.

Opera Król Roger – Kráľ Roger zažíva nevídanú renesanciu na celom svete. Po uvedení v Kráľovskej opere Covent Garden či na festivale v Bregenzi objavujú tento skvost Karola Szymanowského operné domy po celom svete. Na Slovensku je to síce menej známy titul 20. storočia, ale umožňuje súboru košickej opery umelecky rásť a divákom prináša hudobno-inscenačne prekvapivé riešenia. Na javisku ŠDKE sa vystriedajú zaujímaví hostia zo sveta s domácimi sólistami, ktorí sú ideálnymi predstaviteľmi svojich postáv z hľadiska hlasového i hereckého.“ uviedol pre Opera Slovakia k zaradeniu Kráľa Rogera do repertoáru riaditeľ Opery ŠDKE Roland Khern Tóth a dodáva:

„Každý operný dom musí reagovať na spoločenské udalosti. ŠDKE uvádza jedno z najvýznamnejších diel poľskej opernej literatúry v slovenskej premiére aj ako súčasť festivalu Slovenská tepláreň, do ktorej sa zapájajú umelci a kultúrne inštitúcie s cieľom robiť spoločnosť lepšou, tolerantnejšou a solidárnejšou. Opera Kráľ Roger, v optike globálnych spoločensko-politických problémov súčasnosti, ako sú vojna na Ukrajine či teroristický čin v bratislavskej Teplárni, nebola nikdy predtým aktuálna, ako je dnes.

Karol Szymanowski (1882 – 1937), zdroj foto: internet

Karol Szymanowski svoju operu písal pred sto rokmi, keď zanikal starý a vznikal nový svet. Dramaturg Opery ŠDKE Stanislav Trnovský k dielu pre čitateľov Opera Slovakia povedal. ,,Opera rozpráva príbeh kráľa Rogera a jeho manželky Roxany, pre ktorých príchod mystickej postavy Pastiera znamená nielen rozvrat existujúceho spoločenského poriadku, ale aj ich manželstva. Roxana nasleduje tajomného Pastiera a napokon tak činí i samotný Roger, avšak na konci opery ostáva osamotený a spieva hymnus Slnku.

Opera Kráľ Roger vznikala v období konca 1. svetovej vojny a krátko po nej. Szymanowski, ktorý pochádzal z územia dnešnej Ukrajiny (v tom čase časť Ruska), bol hlboko otrasený krviprelievaním a deštrukciou, ktorá sprevádzala nielen vojnu, ale aj ruskú revolúciu a následnú občiansku vojnu. Jeho úmyslom bolo napísať drámu, vychádzajúcu z antického kultúrneho odkazu a zo skúseností z jeho ciest po Stredomorí a najmä z ostrova Sicília. Sicília so svojimi tradíciami a mnohými kultúrnymi vplyvmi bola pre neho inšpiráciou, na základe ktorej vzniklo v spolupráci so skladateľovým bratrancom Jarosławom Iwaszkiewiczom libreto „sicílskej drámy“.

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Michał Partyka (Roger), foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

Príbeh, napísaný na historickom pôdoryse kráľa Rogera II, ktorý vládol na Sicílii v 12. storočí, je v skutočnosti príbehom moderného človeka 20. storočia so svojimi túžbami, obavami, jeho sexualitou a možnosťou jeho vnútornej premeny a tým aj príbehom samotného skladateľa. K mnohým inšpiračným zdrojom Szymanowského patrili najmä Euripidove Bakchantky (od ktorých sa však záver opery zásadne odlišuje), Nietzscheho Zrodenie tragédie z ducha hudby a Platónov Symposion.

Samotný skladateľ vyhlásil, že opera bude predstavovať veľkú hádanku a rébus pre budúcich režisérov a dramaturgov. Opera Kráľ Roger bola dokončená v roku 1924 a svetová premiéra sa uskutočnila v roku 1926 v Teatr Wielki vo Varšave. Szymanowski okrem toho za svojho života zažil iba dve produkcie tejto opery: v nemeckom Duisburgu a v Národnom divadle v Prahe v roku 1932, ktorá bola pre skladateľa veľkým úspechom a osobným triumfom.“

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Michal Onufer (Arcibiskup), Michał Partyka (Roger), Gabriela Hrženjak (Roxana), Myroslava Havryliuk (Diakonka), foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

Podľa šéfdirigenta košickej opery a autora hudobného naštudovania Petra Valentoviča bola príprava novej opernej inscenácie pre sólistov, orchester aj zbor veľkou výzvou, lebo s takýmto štýlom hudby sa ešte nestretli. „Kráľ Roger je jednou z najlepších opier dvadsiateho storočia a bola aj pre mňa veľkým objavom. Poznal som Szymanowského klavírne diela a symfónie, ale s touto operou som sa stretol prvýkrát. Som z nej mimoriadne nadšený. Myslím si, že bude zaujímavá aj pre divákov, lebo na Slovensku takýto štýl často nevidíme. Karol Szymanowski vytvoril v opere osobitý hudobný jazyk, ktorý vychádza z rozličných kompozičných a hudobných štýlov. V charakteristike protikladných svetov môžeme nájsť vplyvy modernej hudby začiatku 20. storočia, exotické orientálne motívy, ale započujeme aj goralské nápevy z okolia Tatier.“

Prečítajte si tiež:
Eros ako démon medzi Bohom a človekom. Inšpiračné zdroje Szymanowského Kráľa Rogera

Režisér Anton Korenči podľa vlastných slov sníval o inscenovaní antických Bakchantiek. „A práve tie sú hlavným inšpiračným zdrojom tejto opery. Tým, že táto opera bola napísaná až v dvadsiatom storočí, tak je oveľa bližšie súčasnému človeku a jeho vnímaniu. Snažili sme sa z toho diela vytiahnuť to, čo malo byť tajomné či skryté a odokryť tie tajomstvá.“ Naznačil zámery inscenátorov Anton Korenči.

Kostýmy navrhol známy slovenský módny návrhár Boris Hanečka, pre ktorého je to tretia spolupráca s košickým divadlom. „Zaujala ma rôznorodosť vôní, ktoré zo samotnej opery vychádzajú. Človek ako ľudská bytosť má vzťah k láske a jej rôznym podobám v každom období a rovnako k hnevu, k manipulácii, k moci a tým je táto opera veľmi aktuálna. A celá tá snivosť mi je veľmi blízka.“

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Michał Partyka (Roger), André Tatarka (Mladý chlapec), foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

Kráľ Roger je jednou z najpozoruhodnejších opier poľskej opernej literatúry. Je v nej síce málo konvenčného deja, žiadna tradičná milostná aféra, napriek tomu je to jedno z najextatickejších diel, aké kedy boli napísané. Minimalistický dej sa odohráva na Sicílii, na dvore historického kráľa Rogera, ktorý sa dozvedá o prítomnosti Pastiera – zakladateľa nového náboženstva. Požiada svojich strážcov, aby ho priviedli na dvor a začne sa medzi nimi komplikovaný vzťah, ktorý je zmesou rivality a filozofickej diskusie, ako aj spoločnej fascinácie a psychologickej hry.

,,Dielo má iba 80 minút, a ako mi raz povedal svetoznámy poľský tenorista Piotr Beczała, toto dielo je skoro dokonalé – chýba mu už len 15 minút hudby. Jeho renesancia na najväčších javiskách sveta dokazuje napriek tomu jedinečnosť námetu i výnimočný hudobný jazyk Szymanowského. Režisér Anton Korenči ho rozšíril o krátku činohernú predohru, ktorá uvedie našu inscenáciu.“ informoval o košickej produkcii Roland Khern Tóth.

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Michał Partyka (Roger), Juraj Hollý (Pastier), Gabriela Hrženjak (Roxana), zbor a orchester, foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

Kráľa Rogera už na Slovensku uviedla Krakowská opera v rámci festival Eurokontext.sk v roku 2018 na javisku Slovenského národného divadla. V naštudovaní slovenského operného súboru zaznie toto dielo po prvýkrát po vyše storočnej histórii našej profesionálnej opernej scény. Slovenské premiéry sa uskutočnia 23. a 25. novembra 2022 v Štátnom divadle Košice, ktoré dalo preložiť nielen poľské libreto opery, ale aj básne Karola Szymanowského, ktoré napísal vo francúzštine pre Borisa Kochna. Prekladateľkou je Júlia Batmendijnová.

Kráľ Roger, dielo so širokými intelektuálnymi a umeleckými obzormi, je výsledkom mnohých ciest Karola Szymanowského na juh Európy a jeho záujmu o antickú a arabskú kultúru, o ktorej veľa čítal. V opere sa spája exotika Orientu a dionýzovský mýtus, ktoré skladateľa pohltili i v kontexte Nietzscheho diela. Hovorí o strete dvoch svetov (intelektu a inštinktu) a rôznych formách náboženstva. Napokon ukazuje alternatívny poriadok moci – nový obraz nie kráľa, ale pastiera, ktorý otriasa trónom a štátom.

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Maksym Kutsenko (Edrisi), Michał Partyka (Roger), foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

„Napriek svojej osobitosti nie je Kráľ Roger drámou, ktorá sa jednoducho ,hrá sama‘. Na to, aby sme túto operu pochopili, ocenili a vychutnali si ju, treba otvorenú myseľ, estetické cítenie, inteligenciu a predstavivosť. Jej potenciál spočíva v bohatých možnostiach dramatického spracovania, umeleckej interpretácie a sile odovzdať osobný odkaz každému divákovi.“ hovorí Roland Khern Tóth.

,,Kráľ Roger v našej inscenácii vyžaduje silnú scénu a otvorenú interpretáciu, reflektujúcu život samotného skladateľa. Libreto opery je iba prostriedkom vyrozprávania hlbokého emočného rozpoloženia skladateľa a tvorivý tím na čele s Antonom Korenčim, scénografom Ondrejom Zacharom, kostýmovým výtvarníkom Borisom Hanečkom a svetelným dizajnérom Robertom Farkašom spolu s hudobným naštudovaním Petra Valentoviča dostali zadanie pripraviť poetický sen, ktorý snívame s otvorenými očami. Pred premiérou môžem povedať, že sa ujali tejto úlohy s hlbokým pochopením materiálu a výsledok pre divákov prinesie mystérium, ako nazval svoju operu sám skladateľ.“ predstavil Roland Khern Tóth inscenačný tím.

K. Szymanowski: Kráľ Roger, Opera Štátneho divadla Košice, 2022, Juraj Hollý (Pastier), Gabriela Hrženjak (Roxana), foto: Joseph Marčinský / ŠDKE

V hlavnej úlohe sa predstaví poľský barytón Michał Partyka, laureát medzinárodných speváckych súťaží a sólista Parížskej opery a Veľkého divadla vo Varšave. Roxanu stvárni mladá chorvátska sopranistka Gabriela Hrženjak. Obaja umelci sa na košickom javiskom predstavia po prvýkrát. Pastierom bude slovenský tenorista pôsobiaci na zahraničných javiskách Juraj Hollý. Domáci súbor je zastúpený Myroslavou Havryliuk v role Diakonky. Maksym Kutsenko sa predstaví ako arabský učenec Edrisi a Michal Onufer si oblečie kostým Arcibiskupa.

Zbor naštudovala ukrajinská zbormajsterka Iryna Demianyshyna vďaka podpore Fondu na podporu umenia a spoluúčinkujúce Detské operné štúdio vedie Igor Dohovič. Dramaturgom inscenácie je Stanislav Trnovský. Partnerom inscenácie je Poľský inštitút Bratislava.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár