Štátny komorný orchester Žilina otvoril 47. koncertnú sezónu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Svoju 47. koncertnú sezónu ohlásil Štátny komorný orchester Žilina Otváracím koncertom 17. septembra 2020. Celkom bežne s overeným, či osvedčeným programom, zohľadňujúcim aj jubileá skladateľských osobností. Ľudovít Rajter – Ludwig van Beethoven – Wolfgang Amadeus Mozart. S atraktívnym sólistom, klaviristom Jakubom Čižmarovičom a (opäť) s lídrom (aktuálne) čestným šéfdirigentom Leošom Svárovským.

Áno, úvod tohtoročnej koncertnej série v Dome umenia bol výnimočný. Tak ho vo vstupnom príhovore označil nový riaditeľ inštitúcie Karel Hampl. Bol výnimočný už tým, že sa uskutočnil. Bez bolestívých vzdychov, bez pripomínania už verbálne (aj reálne) unavených a únavných prídavkov na okraj aktuálne neistej situácie v súvislsoti s pandémiou koronavírusu, ktorá nás oktrojuje a nedáva pocit stability… Slovom otvárací žilinský koncert bol. Bol výnimočný, bol neodškriepiteľne živý – a všetci sme si ho vychutnali do dna.

Karel Hampl (riaditeľ ŠKO), Štátny komorný orchester Žilina, 2020, foto: Roderik Kučavík

Ľudovít Rajter sa na svojej plodnej umeleckej púti venoval viacerým umeleckým aktivitám, popri dirigentskej kompozičnú nevynímajúc. K pozoruhodným opusom z jeho pera patrí aj skladba Allegro sinfonico, ktorú vytvoril roku 1988 priamo na ,,fazónu“ žilinského orchestra, s ktorým mal doslova nadštandardné vzťahy. Zaangažovanosť a dôvernú znalosť dispozícii telesa sme mali možnosť ,,prečítať“ aj precítiť z hudobného textu skladby, jej kultivovanej, koncíznej dikcie, reflektujúcej osobitnú emóciu aj empatiu k delikátne rôznofarebnej škále, k plastickej výbave, ktorou Štátny komorný orchester Žilina disponuje.

Jakub Čižmarovič sa na našich (okrem zahraničných) pódiách vyskytuje pomerne často, čo je dobre. Mladý klavirista so skvelými predpokladmi, aj cieľavedome načrtnutou víziou skvele dopĺňa silnú slovenskú pianistickú obec. Obohacuje ju o ďalší, priam objavný rozmer. Žilinskému publiku tentokrát predostrel čerstvo naštudovaný part Beethovenovho Koncertu č. 4 G dur, čím uzavrel svoju ,,podlžnosť“ voči autorovmu koncertantnému pianistickému kompletu.

Jakub Čižmarovič, Štátny komorný orchester Žilina, 2020, foto: Roderik Kučavík

Ak niekto tvrdí že tento Géniov klavírny koncert je z vytvorenej série NAJ, vrúcne s ním súhlasím. Prisahám aj na ostatné štyri, no v opuse 58 nachádzam absolútny extrakt ducha skladateľovho tvorivého ega. Tak ho pochopil aj Čižmarovič, ktorý k výstavbe celku pristupoval s absolútnym ponorom, induktívne, pokorne sa konfrontujúc s arzenálom skladateľovej poetiky.

Imponuje mi jeho cit aj zmysel pre detail, pre stavebný bazálny prvok, ktorým je tón. Tón vo svojej širokospektrálnej podstate. Vo výsostnej stavebnej substitúcii, priam archetypálnej významovosti. Ak je komplex koncertantného diela daný trojdielnosťou, váhu a šifru muzikality sólistu hľadajme najmä v jeho pomalej strednej časti. V Andante con moto ju aproboval mladý klavirista s absolútnou presvedčivosťou. Naplno tu prejavil svoju tvorivú potenciu, v ktorej deklaruje hodnoty elementu, kontúry kontrastu a štýlový prísľub romantizujúcej beethovenovskej vízie.

Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2020, foto: Roderik Kučavík

Kompletizáciou večera bola (takmer) príkladne vytvarovaná Mozartova ,,Jupiterská“ symfónia č. 41 C dur. Patrí k hitom všetkých koncertných pódií, ku ,,glanznumerám“ dobrých dirigentov. Leoš Svárovský, patriaci k elitnému rangu, si ju očividne neodrieka. Jeho stále tvorivý a nápaditý umelecký naturel si s mozartovským terénom veľmi dobre rozumie. Dirigent partitúru neprikrášľuje, nefabuluje, hravo a aktuálne ju však komentuje. Vždy a nanovo objavuje jej kódy, neopozerané a neopočúvané zátišia.

Bol to pôsobivý, živo hudobnícky štart do žilinskej koncertnej sezóny…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 17. 9. 2020

Otvárací koncert 47. sezóny Štátneho komorného orchestra Žilina
Dom umenia Fatra Žilina, 17. septembra 2020

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Jakub Čižmarovič, klavír

Ľ. Rajter: Allegro sinfonico
L. van Beethoven: Klavírny koncert č. 4 G dur op. 58
W. A. Mozart: Symfónia č. 41 C dur KV 551 „Jupiterská

www.skozilina.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár