Štátny komorný orchester Žilina sa predstavil v Krakove

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Je práve čas, kedy všetky naše orchestre stoja na štartovacej čiare, pripravené v nádeji rozbehnúť novú koncertnú sezónu. Štátny komorný orchester Žilina 9. septembra spoločne so sólistami Gustávom Beláčkom a huslistom Teom Gertlerom otváral v Dome umenia Fatra 48. koncertnú sezónu programom so skladbami Suchoňa, Wieniawského a Mozarta pod taktovkou Leoša Svárovského. Ešte predtým sa 7. septembra spoločne predstavili v rámci 2. ročníka festivalu Szymanowski – Polska/Swiat v Krakove.

Dlhodobou izoláciou poznamenaní, všetci v očakávaní a s radosťou sme vítali túto príležitosť… Festival, zasvätený osobnosti osnovateľa modernej poľskej národnej hudby, začínal zo skromnej bázy, determinovaný aj objektívnymi neprajnými okolnosťami. Umní usporiadatelia tentokrát už koncipujúc odvážnejšie, oslovili aj ,,sesterské“ zahraničné telesá (okrem Štátneho komorného orchestra Žilina aj Janáčkovu filharmóniu) a vytvorili tak sympatickú konfrontačnú platformu spestrujúcu programový reliéf podujatia.

Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina v Krakove, 2021, foto: Krzysztof Kalinowski

Jasne artikulovaný postulát – prezentácia pôvodnej tvorby – tak nabrala v prípade ponuky ŠKO Žilina konkrétnu podobu. Ponúkol vskutku reprezentatívny program, obsahujúci skladby Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Ilju Zeljenku a Ľubice Čekovskej. Okrem vľúdnej atmosféry, ktorou je predýchnuté historické mesto, kultivované stáročiami, bola pre náš orchester mimoriadnym bonusom krakovská sála Filharmonie im. Karola Szymanowsiego (Instytucja kultury województwa małopolskiego) aj jej skvostné akustické parametre, ktoré na hráčov už pri prvých skúšobných dotykoch zapôsobili neobyčajne žičlivo a inšpirujúco.

To sa napokon všetko zúročilo v rezultáte, v jednom konsonantnom súzvuku – tak by sa dal charakterizovať tento krakovský koncert Žilinčanov. Na jeho čele stál pred (viac úsporným, no empatickým) auditóriom aktuálny čestný šéfdirigent telesa Leoš Svárovský. Za desiatky rokov umeleckej kooperácie uviedol nespočetnekrát výsostne zasvätene, aj slovenské kompozície.

Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina v Krakove, 2021, Gustáv Beláček, Leoš Svárovský, ŠKO Žilina, foto: Krzysztof Kalinowski

Ako pôsobivá ,,upútavka“ zaznela na úvod Suchoňova Malá suita s passacagliou, hudba idomaticky ustrojená, pýšiaca sa symptómami rozpoznateľného a originálneho rukopisu autora. Cikkerove Spomienky ako ,,kmeňová“ skladba nechýbajú azda ani v jednom reprezentatívnom programe Žilinčanov. Skvele inštrumentované dielo so širokou škálou expresií získalo o. i. v Svárovského podaní navyše akcent naliehavosti.

V piesňovej časti repertoáru Gustáva Beláčka zaujíma tvorba Suchoňa výhradnú pozíciu. Krakovské publikum tak náš basbarytonista potešil pôvabnými Bačovskými piesňami. Osobitne zaimponoval perfektnou, sonórne lahodnou interpretáciou s absolútnym prienikom do elektrizujúcich dramatických zákutí piesne Giocondita z cyklu Tri piesne.

Druhým sólistom bol mladučký talentovaný huslista Teo Gertler, ktorý neúnavne koncertuje, rozvíja a utužuje svoje danosti. V parte Zeljenkovej populárnej skladby Musica slovaca podal skvelý výkon s precízne, detailne vypracovaným frázovaním, poodhaliac tak trochu inú (serióznejšiu) tvár zeljenkovského hitu.

Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina v Krakove, 2021, Teo Gertler, Leoš Svárovský, ŠKO Žilina, foto: Krzysztof Kalinowski

S priaznivým echom sa stretla kompozícia Shadow scale od Ľubice Čekovskej. Svieža dikcia, nápaditá až mysteriózna koloristika, spontánna muzikalita a pôsobivé inštrumentačné ,,tieňovanie“ (o. i. bravúrne dychové a bicie nástroje!) potešili a presvedčili. Exportný program vskutku zaujal príkladnou koncepciou. Jej pointou či gradačnou kulmináciou bola príkladne interpretačne a muzikantsky plnokrvne adjustovaná Suchoňová Horalská suita. Konštatujem celkom bez príkras a nadsadzovania, že neviem, či som niekedy počula skvostnejšiu interpretáciu tohto kompozičného šperku…

Krakovský koncert Štátneho komorného orchestra mal neopísateľnú atmosféru, vyžarujúcu ústretovosť, nepredstierané priateľstvo. A mal význam, ktorý sme si uvedomili veľmi nástojčivo. Žilinčania sú našim exportným telesom, zvyknutým pohybovať sa po zahraničných pódiách. Táto septembrová misia po vynútenej dlhej pauze však zapôsobila neobyčajne tonizujúco. Mala naozaj resuscitačný efekt a – pripomenula potrebu komunikácie. Vzájomné kontakty na vlnách kvalitného umenia…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 7. 9. 2021 v Krakove

Koncertná sála Krakovskej filharmónie, Poľsko
7. septembra 2021

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Gustáv Beláček, basbarytón
Teo Gertler, husle
Štátny komorný orchester Žilina

Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou
Ján Cikker: Spomienky
Eugen Suchoň: Bačovské piesne 
Giocondita z cyklu Tri piesne
Ľubica Čekovská: Shadow Scale
Ilja Zeljenka: Musica slovaca
Eugen Suchoň: Horalská suita

www.skozilina.sk

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár