Vitajte na vynovenom webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

17. mája 2023 Ľudovít Vongrej Sezóna 2022/2023

Stefano Romani: Andrea Chénier je jednou z najuvádzanejších veristických opier

Stefano Romani, skúška opery Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, foto: Katarína Baranyai
Veľkosť písma
A
A
A
Štátna opera v Banskej Bystrici uvedie 19. mája 2023 premiéru Giordanovej opery Andrea Chénier v réžii Andrey Hlinkovej. Dielo zaznie v Banskej Bystrici po prvýkrát a pod jeho hudobné naštudovanie sa podpísal na Slovensku debutujúci taliansky dirigent Stefano Romani. V rozhovore približuje túto veristickú operu inšpirovanú tragickým osudom reálnej historickej osoby básnika Andrého Chéniera a jeho lásky počas francúzskej revolúcie.

Stefano Romani začal svoju kariéru ako hlavný dirigent Orchestra Filharmonici v talianskom meste Rovigo. V rámci svojej krajiny hudobne naštudoval a dirigoval rad predovšetkým talianskych romantických opier: Nabucco, Rigoletto, La traviata, Trubadúr, Maškarný bál, Barbier zo Sevilly, Don Giovanni, Tosca, Madama Butterfly, Bohéma a ď.

Dodnes pravidelne diriguje v divadlách a na festivaloch ako Teatro Sociale of Rovigo, Opera Giocosa. v Savone, Gran Teatro La Fenice v Benátkach, Ente Luglio Trapanese, Festival Puccini v Torre del Lago, Teatro Goldoni v Livorne. Tartastanská opera v Kazani, Mariborská opera SNG, Belehradské národné divadlo, Ľubľanský festival.

Stefano Romani, skúška opery Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, foto Katarína Baranyai

Dirigentská činnosť ho priviedla k účasti na nespočetných hudobných podujatiach, v rámci ktorých sa pravidelne konfrontuje jednak s opernou, jednak so symfonickou hudbou a medzinárodne uznávanými sólistami.

Účinkoval s významnými orchestrami divadiel ako La Scala v Miláne, v Teatro La Fenice v Benátkach, dirigoval Orchestra Pomeriggi Musicali z Milána, Orchestra Toscanini z Parmy, Veronskú filharmóniu, Orchestra del Giglio v Lucce, Bolonský komorný orchester či Orchestra of Erl Festival (Rakúsko), alebo Orchestra Sinfonica del Veneto. Práca na opere Andrea Chénier v bankobystrickej Štátnej opere je jeho prvým umeleckým angažmánom na Slovensku. (zdroj: ŠOBB)

Pán Romani, v Banskej Bystrici uvediete Andreu Chéniera od Umberta Giordana. Dirigovali ste už túto operu?

Áno, Andreu Chéniera som už dirigoval, patrí medzi diela, ktoré uvádzajú tradičné talianske divadlá. Okrem toho som sa zúčastnil na uvedení opery vo viacerých talianskych divadlách ako asistent.

Predstavte nám, prosím, hudbu a štýl Umberta Giordana a akú má tento autor popularitu v Taliansku?

Umberto Giordano sa definuje ako príslušník veristického prúdu (pozn. red.: verizmus je umelecký smer z konca 19. stor. chápajúci tvorbu ako pravdivý obraz skutočnosti), ktorého členom boli aj Mascagni alebo Cilea. Každý z nich sa do pamäti zapísal predovšetkým jednou operou. Cavalleria Rusticana reprezentuje Mascagniho, Adriana Lecouvreur Francesca Cileu a Andrea Chénier reprezentuje Giordana, ktorý ešte predtým napísal aj iné opery.

Umberto Giordano (1867 – 1948) na sklonku života, zdroj: internet

Jeho debut s veristickou operou Malavita bol začiatkom 90-tych rokov 19. storočia veľmi úspešný, avšak neskôr musel vyriešiť krízu so svojím vydavateľom Sonzognom kvôli neúspechu opery Regina Diaz. Napriek tomu práve toto dielo odhalila energiu a výrazové schopnosti skladateľa, ktoré prinútili jeho priateľa a kolegu Franchettiho presvedčiť Sonzognu, aby Giordana opäť prijal.

Obnovená dôvera mu umožnila vytvoriť svoje najreprezentatívnejšie dielo. Nad operou Andrea Chénier strávil spolu s libretistom Luigim Illicom takmer dva roky, až kým sa v roku 1896 neuskutočnila jej svetová premiéra v milánskej La Scale. Zaznamenala obrovský úspech.

Prečítajte si tiež:
Štyrikrát Umberto Giordano
K výročiu premiéry Giordanovej opery o francúzskom básnikovi Chénierovi
Skladateľ s okom filmára. Umberto Giordano a pozlátko verizmu

V rokoch prechodu od romantizmu k hudbe 20. storočia mal tento príbeh o láske a smrti veľký medzinárodný úspech a pre súčasníkov sa stal referenčným bodom. Opera formálne patrí k verizmu, pretože využíva typické mechanizmy drám tohto typu. Je v nej snaha o extrémnu vernosť realite a neúprosnú postupnosť deja, pričom vokálny prejav imituje reč a v centre je milostná vášeň a kontrast so spoločnosťou, ktorá ju obklopuje. Jeden zvrat nasleduje za druhým v dokonalej dramaturgickej štruktúre, ktorá udržiava diváka v neustálej pozornosti.

U. Giordano: Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, foto: Eduard Genserek

Protagonistami však už nie sú postavy z ľudu, ako to bolo vo veristických operách pred Chénierom, ale významní šľachtici a reálne historické postavy. Giordano a Illica vo veľkej miere čerpali z historických prameňov, románov a drám, ako aj z tvorby samotného Andreu Chéniera.

Libreto opery obsahuje aj veľa podtextov, podrobne popisujúcich najrôznejšie scénické prvky: od javiskového pohybu hercov, resp. spevákov a skupín cez hereckú mimiku až po kostýmy a scénografiu. Toto všetko je nevyhnutné brať do úvahy, aby sa neupustilo od vernosti realite, ktorú veristická opera vyžaduje. Aj preto je Andrea Chénier jednou z najuvádzanejších veristických opier v Taliansku a vo svete.

Prečítajte si tiež:
Luigi Illica a Mladá talianska škola. K storočnici úmrtia libretistu
Život očami motýľa. Libretista Luigi Illica

Ako by ste našim čitateľom opísali hudbu Andreu Chéniera? Čím je z vášho pohľadu osobitá?

Opera Andrea Chénier má nepochybne veľkú silu. Giordano ňou dokázal reflektovať svoju dobu a súvisiace pohyby v kultúre. Zároveň sa však od nich čiastočne odpútal, pretože touto operou naznačil cestu obnovy a pripravil pôdu pre rozmanité iné životaschopné smery, vznikajúce v tých časoch. V tom istom roku ako Andrea Chénier (1896) mala premiéru aj Pucciniho Bohéma. Vyzerá to ako náhoda, ale možno to tak celkom nie je.

U. Giordano: Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, Alberto Profeta (Andrea Chénier), Patrícia Malovec (Maddalena), foto: Eduard Genserek

V porovnaní s ostatnými kolegami z „Giovine Scuola“ (Mladá talianska škola) sa Umberto Giordano z viacerých hľadísk javí ako umelec, ktorý prenikol oveľa bližšie k ich ideálnej predstave o štruktúre hudobno-dramatickej komplexnosti, ktorá sa neskôr stala vlastnou Puccinimu a zaradila ho medzi najväčších operných skladateľov v dejinách. Komplexnosť postáv, ich ideály a hudobná stavba drámy sú hlavnými atribútmi, v ktorých môžeme rozoznať prinajmenšom zhodu zámerov, a to je mimoriadne pádny dôvod ešte viac oceniť Andreu Chèniera.

Prečítajte si tiež:
S Vladimírom Blahom o verizme a predstaviteľoch ,,Mladej talianskej školy“

Čo všetko si vyžaduje interpretácia veristickej opery?

Na interpretáciu opery Andrea Chénier, ktorá sa bežne považuje za jednu z najveristickejších opier, určite treba interpretov s mohutnými hlasovými schopnosťami, ktorí sú však aj skvelými hercami, schopnými osvojiť si celý humánny a umelecký obsah opery. Uvedenie tohto titulu určite nie je ľahkou úlohou pre žiadne operné divadlo.

Sú viaceré vydania tohto diela? Ak áno, ktoré a v akej podobe zaznie v Banskej Bystrici?

Opera Andrea Chénier bola uvedená v roku 1896 v milánskej La Scale s obrovským úspechom. Pokiaľ viem, neexistujú iné edície ako tá, ktorá vznikla pri príležitosti premiéry. Úspech bol taký enormný, že sa v librete a hudobnej partitúre nerobili žiadne zmeny. V Banskej Bystrici ju uvedieme v kompletnej podobe, bez akýchkoľvek úprav.

U. Giordano: Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, foto: Eduard Genserek

Na Slovensku sa toto dielo uvádza len zriedkavo. Ako by ste ho predstavili divákom banskobystrickej opery, kde zaznie po prvýkrát?

Ako som už spomínal, Andrea Chénier patrí do operného repertoáru známeho ako verizmus. Preto všetko, čo uvidíme, bude hudobne a dramaturgicky čo najviac súvisieť s libretom. V opere je veľa postáv, z nich hlavné sú básnik Andrea Chénier (tenor), sluha Carlo Gérard (barytón) a Maddalena di Coigny, dcéra grófky (soprán). Dráma sa odohráva v historickom prostredí, inšpirovanom životom francúzskeho básnika André Chéniera v čase francúzskej revolúcie. Postava Carla Gérarda je inšpirovaná revolucionárom Jeanom Lambertom Tallienom.

Prečítajte si tiež:
Giordanov Andrea Chénier na slovenských operných javiskách

Opera sa delí na štyri dejstvá, v ktorých zaznejú árie a duety patriace v opernom repertoári k najznámejším. Z prvého dejstva spomeňme napríklad romancu sluhu Gerarda Son sessantanni, o vecchio…, zbor O pastorelle, addio…, Chénierovo impromptu Un dì all’azzurro spazio… V druhom dejstve to je duet básnika Chéniera a dcéry grófky Maddaleny Ecco l’altare… (Tu je oltár) či slávny monológ Gerarda Nemico della patria… (Nepriateľ vlasti).

V druhej polovici opery si diváci vypočujú rozprávanie Magdalény Gérardovi o smrti svojej matky v plameňoch jej domu La mamma morta… či Chénierova obhajoba počas súdneho procesu Si Fui soldato… Zo záverečného dejstva by som vyzdvihol Chenierovo Come un bel dì di maggio…, kde sa lúči so svojim životom a, samozrejme, veľmi silný záverečný duet Chéniera a Magdalény Vicino a te s’acqueta…, ktorý patrí medzi najkrajšie v celej opernej literatúre.

U. Giordano: Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, Ivan Zvarík (Roucher, Chénierov priateľ), Zi-Zhao Guo (Andrea Chénier), Dušan Šimo (Incredible, špión), foto: Eduard Genserek

Akú má Andrea Chénier orchestráciu?

Orchestrácia opery je veľmi široká s plným symfonickým obsadením a nie sú v nej žiadne osobitné kompozičné postupy okrem tradičných tonálnych. Jedinečnou a výnimočnou črtou partitúry je absencia predznamenaní určujúcich tóninu podľa postupu, charakteristického pre skladateľov atonálnej hudby.

Ako ste sa cítili v Banskej Bystrici?

Cítil som sa tu veľmi dobre. Zamestnanci divadla ma prijali veľmi srdečne a už od prvých dní tu vládla harmónia a chuť spoločne vykonať skvelú robotu. Všetko prebiehalo podľa predstáv vo výbornej spolupráci s orchestrom, zborom, sólistami a korepetítormi, aktívne sa podieľajúcimi na naštudovaní opery.

Prečítajte si tiež:
Andrea Hlinková: Andrea Chénier patrí medzi najkrajšie operné tituly
V banskobystrickej Štátnej opere prvýkrát uvedú Giordanovu operu Andrea Chénier

Osobitné poďakovanie patrí šéfovi banskobystrickej Štátnej opery Šimonovi Svitkovi za jeho kompetentnosť či ústretovosť a zároveň ako jednému účinkujúcich za skvelé spevácke schopnosti. Aj režisérke Andrei Hlinkovej ďakujem za veľmi starostlivý tvorivý vklad. Banská Bystrica je krásne, veľmi prívetivé mesto, čo určite pomáha k pokojnému prístupu k umeleckej práci.

Stefano Romani, skúška opery Andrea Chénier, Štátna opera v Banskej Bystrici, 2023, foto Katarína Baranyai

Čo vás čaká po banskobystrickom Andreovi Chénierovi?

Po predstaveniach na Slovensku sa na pár dní vrátim do Talianska a potom odcestujem do Belehradu a Temešváru dirigovať predstavenia Pucciniho Manon Lescaut, zostanem teda naplno vo verizme. Plánov do budúcnosti mám veľa a prinesú mi spoluprácu s národnými i medzinárodnými scénami. Dúfam, že sa ešte niekedy vrátim do tohto krásneho divadla v Banskej Bystrici.

Rozprával sa: Ľudovít Vongrej

Vypočujte si podkasty Štátnej opery:
stručný sprievodca operou Umberta Giordana Andrea Chénier

Režisérka Andrea Hlinková: Do každej inscenácie vnášam niečo súčasné

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

C. Saint-Saëns: Henry VIII.
záznam priameho prenosu opery, máj 2023
Divadlo La Monnaie / De Munt
dirigent: Alain Altinoglu, réžia: Olivier Py
viac info, osoby a obsadenie TU...