Stretnutie generácií (jedného konzervatória)…

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Pod názvom Stretnutie generácií bol 6. 6. 2017 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca slávnostný koncert k 25. výročiu založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave. Vystriedali sa na ňom malí, väčší i bývalí žiaci – dnes profesionáli – z tejto školy, ktorá za štvrťstoročie získala celospoločenské uznanie a rešpekt medzi početnými slovenskými konzervatóriami.

Na internete som napočítala celkovo 13 konzervatórií na Slovensku! Voľakedy sme ich mali tri: v Bratislave, Žiline a v Košiciach. Po roku r. 1989 sa začali zakladať takmer v každom väčšom meste. Človek sa pýta, či je u nás naozaj taká úroda hudobných talentov, aby sa vzdelávali umelecky na toľkých konzervatóriách – alebo sa devalvuje obsah a pojem pomenovania školy, ktorá má (okrem všeobecného vzdelania) za prvoradú úlohu špecializovanú hudobnú a interpretačnú výučbu? Ale ak vysvetlíme zámer „konzervatória“ v pôvodnom význame – t. j. vyššia hudobná škola – tak sa zdôvodní aj potreba väčšieho počtu konzervatórií v celospoločenskom kontexte. Veď vo výsledku ide o umelecké a estetické vzdelanie čo najväčšieho počtu detí a mládeže kvalifikovanými pedagógmi. Z konzervatórií predsa len vychádzajú najmä hudobní pedagógovia, nielen špičkoví interpreti. Otázkou je, či majú samotné konzervatóriá dostatok kvalitných pedagógov, ktorí sú na úrovni profesorov stredných odborných škôl.

Koncert študentov Cirkevného konzervatória, 2006,
foto: Archív CK

Jedným z konzervatórií, ktoré sú v hodnotení kvality absolventov i pedagógov na prvoradom mieste, je  Cirkevné konzervatórium v Bratislave, ktoré v roku 1992 založil Arcibiskupský úrad v Trnave. Je jedinou katolíckou školou svojho druhu na Slovensku. Sídli na Beňadickej ulici č. 16. Táto stredná odborná škola s maturitou oslavuje štvrťstoročie v školskom roku 2016/2017.

25. rokov existencie konzervatória

Na čele školy je od jeho začiatkov  Mgr. art. Eva  Malatincová, PhD.  s manželom, Mgr. Art. Františkom Malaticnom. Táto húževnatá a kvalifikovaná speváčka, pedagogička, je spoluzakladateľkou a realizátorkou idey prof. Anny Hrušovskej (a jej bývalých žiakov), aby vznikla škola, ktorá by rozvíjala metodiku výučby spevu tejto dlhoročnej vynikajúcej sólistky Opery SND a milovanej, uctievanej vysokoškolskej vokálnej pedagogičky. Tak sa založil najprv Spevácky odbor Anny Hrušovskej na novovznikajúcom konzervatóriu a 27. apríla 1992 bolo Cirkevné konzervatórium zaradené do siete škôl Ministerstva školstva. Prvý ročník otváralo 9 študentov spevu – dnes je tento odbor významnou zložkou školy. Vychoval o. i. takých spevákov, akým je napríklad Pavol Bršlík, medzinárodná tenorová hviezda.

Eva Malatincová,
foto: Archív CK

Eva Malatincová počas štvrťstoročia – spolu so svojím oddaným manželom prešli celou kalváriou budovania školy, ktorá je dnes vzorne materiálovo a najmä odborne vybavená. Organizačné schopnosti a neobyčajná pracovná sústredenosť pani riaditeľky je dokumentovaná aj v podrobnom popise jednotlivých odborov, ktoré za štvrťstoročie na Cirkevnom konzervatóriu vznikli jej zásluhou a výberom pedagogických a organizačných spolupracovníkov. Svedčí o tom aj reprezentatívny almanach, vydaný k tomuto jubileu s príhovormi bratislavského arcibiskupa, metropolitu Stanislava Zvolenského a biskupa-ordinára Františka Rábeka, predsedu Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru – oboch v zastúpení zriaďovateľa Cirkevného konzervatória. František Rábek, cituje v pozdrave jubilujúcej škole o. i. Ježišove slová kanánskej natke:

Žena, veľká je tvoja viera…

Takú vieru musela nie raz obnovovať v sebe aj riaditeľka Eva Malatincová, keď sa borila s rôznymi dennými prekážkami materiálneho aj obsahového charakteru školy. Jej vyrovnanosť a vnútorný pokoj pramenia podnes nielen, z odbornosti, ale aj z  viery, s ktorou denne odovzdáva škole svoju silu a inšpiráciu. Vo svojom príhovore v almanachu o. i. napísala:

Pohľad späť ma v prvom rade napĺňa nesmiernou vďačnosťou Bohu za sprevádzanie a podporu v každej náročnej chvíli, za Jeho najvzácnejší dar, akým boli žiaci, ktorí prešli bránami školy. Práca s nimi mňa, nás – pedagógov, pozitívne stimulovala a ľudsky i pedagogicky obohatila.“

Študenti Cirkevného konzervatória,
foto: Archív CK

Cirkevné konzervatórium má dnes tieto odbory:

Spevácky odbor Anny Hrušovskej; Operné štúdio; Hudobno-dramatické oddelenie (s pedagógmi spevu neoperného zamerania, s pedagógmi javiskového pohybu, tanca a pohybovej výchovy), Odbor hry na klavíri; Odbor cirkevnej a organovej hudby; Odbor hry na strunových nástrojoch (husle, viola kontrabas, violončelo, gitara; Odbor hry na dychových nástrojoch (flauta, trúbka, saxofón, klarinet, bicie nástroje, akordeón; Odbor skladby so špecializáciou na populárnu hudbu a špecializáciou na starú hudby. Na škole je rad pedagógov na teoretické predmety a všeobecno-vzdelávacie predmety. Zamestnancov dopĺňajú viacerí administratívni pracovníci.

Operné predstavenie Brundibár od Hansa Krásu v podaní žiakov Cirkevného konzervatória, 2013,
foto: Archív CK

V tomto kalendárnom roku si Cirkevné konzervatórium na rôznych miestach a v hudobných sieňach Bratislavy pripomenulo svoje jubileum slávnostnými prezentáciami jednotlivých odborov s najlepšími žiakmi školy:

– vo februári bol v Pálffyho paláci koncert zakladajúceho speváckeho odboru školy Anny Hrušovskej;

– vo V-klube bol v marci Hudobno-tanečný večer odboru Hudobno-dramatického umenia;

– v Divadelnom štúdiu 113 na Beňadickej ul. 38/a bolo v marci predstavenie Hudobno-dramatického odboru pod názvom LISTY ZDENKE;

– v Pálffyho paláci malo Cirkevné konzervatórium dva podujatia: v apríli to bol koncert odboru klavírkoncert špecializácie stará hudba;

– v CC Centre na Jiráskovej ul. č.3 sa na Koncerte odboru gitara a odboru violončelo (v máji), prezentovali poslucháči týchto dvoch špecializácií;

– v máji bol v CC Centre Koncert odboru skladbaŠpecializácia populárna hudba;

– v Hudobnej sieni Bratislavského hradu sa začiatkom mája prezentovali organisti z organového oddelenia

– a napokon  sa 6. 6. uskutočnil v Zrkadlovej sieni spomenutý Slávnostný koncert k 25. výročiu založenia Cirkevného konzervatória.

Na galakoncerte hrali terajší žiaci, ale aj absolventi Cirkevného konzervatória. Hneď v úvode som obdivovala malého flautistu Jána Župníka z 1. ročníka mimoriadneho štúdia. Chlapča s obdivuhodnou istotou a suverenitou hralo so skladbu Večer na horách od Egéne Bozzu a Candombe de los Buenos tiempos od Máximma Diega Pujola. Latinsko-americkí napísali svoje skladbičky pomerne náročne. Janko Župník ich zahral so svojím výnimočným muzikantským talentom bezchybne a iskrou. Jeho flauta ho pritom takmer presahovala… Silvia Kopáčová je absolventka Cirkevného konzervatória z r. 2016 a momentálne študuje gitarový odbor na brnenskej JAMU. Jej prednes skladby Tiento Antiquo od Joaquina Rodriga patril k špičkovým výkonom. Je technicky absolútne dokonalou interpretkou, ktorá má v sebe umeleckú dušu a vrodený cit pre výstavbu hudobného celku, tiež mimoriadny zmysel pre dynamiku a výraz. Gitarový súbor pod vedením Miriam Rodriguez Brüllovej je v kolektívnej hre vyladený, no na hlbšom umeleckom dojme musí ďalej pracovať.

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirk. konzervatória v Bratislave, 2017,
foto: Archív CK

Áriu z kantáty A. Dvořáka Svatební košile („Maria Panno, při mně stůj“) predniesla Zuzana Weiserová zo 6. ročníka v triede Mgr. Art. Ivice Neshybovej. Farebný hlas, dar obsažného spievania, pričom treba upevniť vyššie tóny vo farbe a intonácii. Sonáta pre flautu a klavír od Francisa Poulenca vyvolala otázku, či nie je v ponúknutom programe veľa flautových skladieb a žiakov. Poslucháčka 6. ročníka z triedy Mgr. Art. Jána Samca – Mária Chríbiková však predviedla Allegro malinconico zo Sonáty F. Poulenca technicky i prednesom bezchybne. Ária Fiesca „Il lacerato Spirito“ z Verdiho opery Simon Boccanegra vyžaduje od speváka výstavbu veľkej vokálnej plochy, po recitatívnom úseku vygradovanom melodickým arióznym vrcholom. Basbarytonista Matúš Tomko, absolvent z r. 2004 z triedy  Mgr. art. Františka Malatinca má peknú farbu hlasu, dokáže sa stotožniť s obsahom i väčšou verdiovskou vokálnou plochou. Zapôsobil kultivované a obsahovo sústredene. Virtuózne, s prednesom, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani interpret na pódiu Slovenskej filharmónie, predniesol 4. časť zo Suchoňových Metamorfóz Ivan Koska, maturant z r. 2000. Od ukončenia školy má už 17 rokov – no bývalý žiak Karola Toperczera si udržiava istotu virtuóza v prednese mimoriadne náročného Larghetta z Metamorfóz. Zaslúžene zožal búrlivý potlesk prítomných. Čajkovského violončelové Pezzo capriccioso op. 62 predniesla Barbora Klapalová z 5. ročníka v triede Mgr. art. Jana Pospíšila. Nadaná violončelistka svojím talentom časom zaiste doplní silnú zostavu slovenských violončelistov, zvlášť, ak bude ešte rozvíjať svoj talent i na VŠMU.

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirk. konzervatória v Bratislave, 2017,
Barbora Klapalová,
foto: Archív CK

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirk. konzervatória v Bratislave, 2017,
foto: Archív CK

Inú hudobnú chvíľku pripravil violončelový súbor pod vedením toho istého pedagóga prednesom skladby „Čelista na streche“ – vystavanej z melódií muzikálu Fidlikant na streche. Skladba mala v sebe iskru, temperament a rytmiku. Známe melódie strhli poslucháčov k nadšeniu. Najväčším zážitkom bol však určite poslucháč 1. ročníka z triedy Mgr. Art. Františka Malatinca: Jevgenij Golubčikov. Je to typický ruský bas. Mladý muž má v hlase ohromujúcu silu, veľkosť a už teraz silný vnútorný prejav. Zaujímavé, že našiel „svoju“ školu práve na Slovensku, na Cirkevnom konzervatóriu… Zaspieval áriu Zachariáša z opery Nabucco – ako budúci (mladý) Šaľapin.

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2017,
Martina Masaryková,
foto: Archív CK

Na záver vystúpila koloratúrna sopranistka Martina Masaryková, absolventka  školy z roku 1999 (od pedagogičky Mgr art. Dagmar Bezačinskej, ArtD.). Krehká, jemná, s príznačnou bravúrou predniesla áriu Olympie „Les oiseaux dans la Charmille“ z Offenbachových Hoffmanových poviedok. Sopranistka ju aj herecky dotvorila, na spôsob bábiky. Tak bolo v jej čísle postarané nielen o umenie, ale aj o zábavu. Náročná koloratúrna ária dostala v podaní štíhlej, mladej sopranistky pravý lesk a virtuozitu.

Stretnutie generácií – galakoncert pri príležitosti 25. výročia založenia Cirkevného konzervatória v Bratislave, 2017,
Eva Malatincová, Marek Vrábel,
foto: Archív CK

Konzervatórium, ktorého história sa odvíja od priestorov bývalej petržalskej škôlky, je dnes reprezentatívnou vzdelávaco-kultúrnou inštitúciou, v ktorej pôsobia poprední umelci a ďalší početní (oddaní) pracovníci rôznych zameraní, vrátane administratívnych. Krásna publikácia, ktorá vyšla pri príležitosti jubilea, je svedectvom uplynulých rokov, budovania školy, zoznamu jej absolventov i súčasných žiakov a pedagógov. Skratka, celého Cirkevného konzervatória v Bratislave, jedného z trinástich slovenských konzervatórií, ktoré však poskytuje silnejší prístup k oblasti umenia – s východiskom viery v Boha.

Autor: Terézia Ursínyová

www.ckba.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár