Štvrtý ročník medzinárodnej súťaže Nádej baletu v Liptovskom Hrádku pozná svojich víťazov

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Liptovskom Hrádku sa v dňoch 25. – 26. apríla 2022 konal IV. ročník medzinárodnej baletnej súťaže Nádej baletu, ktorá od tohto ročníka prešla pod krídla Liptovského divadla tanca. Prvenstvo v oboch kategóriách si odniesli Ema Macková a Simona Hybenová zo Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok a Adam Bašista z Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice.

Nádej baletu je v súčasnosti na Slovensku jedinou súťažou pre budúcich profesionálnych baletných umelcov. Jej myšlienkou je prezentácia, vyzdvihnutie a podpora mimoriadne nadaných tanečníkov. Okrem toho má ambíciu spájať, podporovať, oslavovať, vyzdvihovať a prezentovať talent účastníkov a spoluprácu tanečných škôl. Súťaž je určená pre tanečníkov všetkých štátov a národností. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, 2. deň, workshop s Igorom Holováčom, foto: Roman Husárik
Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, 1. deň, 1. kolo B kategória, tréning KT s Igorom Holováčom, foto: Roman Husárik

Súťaž vznikla v roku 2017 pod patronátom Súkromného tanečného konzervatória Liptovský Hrádok, ale od svojho IV. ročníka nastali zmeny. „Organizačne prešla pod Liptovské divadlo tanca, ktoré je nezávislou scénou pre prezentáciu autorských tanečných diel domácich umelcov a hosťovanie medzinárodných divadelných súborov. Vo svojich autorských inscenáciách pracuje divadlo najmä so študentami konzervatórií a preto bol prechod súťaže pod jeho krídla logickým krokom.“ uviedla pre Opera Slovakia Michaela Košová, producentka Liptovského divadla tanca a dodáva:

„Ďalším špecifikom aktuálneho ročníka bolo vynechanie súťažnej kategórie C pre tanečné súbory zameriavajúce sa na javiskové spracovanie klasického tanca. Uvedomujeme si, že tanečné súbory mali v období pandémie veľmi obmedzené možnosti a po návrate do bežného režimu prirodzene pomalší rozbeh ako sólisti. Zároveň sme v čase príprav súťaže nevedeli, ako budú nastavené kapacitné či iné pandemické opatrenia, a preto sme sa už v prípravnej fáze rozhodli kategóriu s najväčším počtom súťažiach v tomto ročníku neotvárať. Súbory však mali zastúpenie v galaprograme, kde sa predstavili TK Jessy Vavrišovo, Súkromné tanečné konzervatórium LH a tanečné štúdio Adriany Vrbovej z Košíc.“ V aktuálnom ročníku o prvenstvo zabojovali súťažiaci študenti konzervatórií v dvoch kategóriách: A do 15 rokov a B od 16 rokov.

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, klasická variácia, Ema Macková, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, foto: Roman Husárik

„Štvrtý ročník súťaže bol pre nás ročníkom reštartu, pretože sa naposledy konala v novembri roku 2019. Aj tento ročník sme napokon museli z jesenného termínu minulého roku presunúť na apríl 2022. Cieľom bolo predovšetkým vrátiť študentov späť na javisko. Poskytnúť im možnosť a motiváciu zdokonaliť sa, pracovať na sebe a získať opäť pocit istoty na javisku.

Ako veľmi dôležité vnímame, že sa pedagógovia aj študenti po dlhom čase vyučovania online mohli opäť stretnúť, diskutovať uplynulé neľahké obdobie, postrehy aj ťažkosti. Teší nás aj to, že utlmená kultúra mohla v našom regióne opäť ožiť.

Vzhľadom na všetko, čím si študenti a pedagógovia museli prejsť v čas pandémie, hodnotíme tento ročník súťaže veľmi pozitívne. Študenti, ktorí sa odhodlali prihlásiť, boli naozaj dobre pripravení. Porota bola s úrovňou súťaže spokojná a ocenila snahu organizátorov napriek nepriaznivému obdobiu súťaž opäť rozbehnúť.“ zhodnotila pre Opera Slovakia štvrtý ročník súťaže Michaela Košová.

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, Simona Hybenová, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, foto: Roman Husárik
Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, klasická variácia, Adam Bašista, Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Košice, foto: Roman Husárik
Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, odborná porota, foto: Roman Husárik

Súťažiacich hodnotila porota zložená z popredných osobností klasického tanca: MgA. Mário Radačovský – umelecký vedúci baletu ND Brno, Prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD., – dekanka HTF VŠMU BA, Mgr. Jan Kodet – choreograf, baletný majster baletu ND Praha. Baletným majstrom súťaže a lektorom workshopu bol Mgr. art. Igor Holováč – baletný majster SND.

,,Súťaž Nádej baletu 2022 mala neverejnú časť (tréningy klasického tanca) a verejnú časť – prezentáciu klasických a moderných variácii, ktorá sa konala v pondelok 25. apríla. O deň neskôr sa uskutočnilo verejné 2. kolo súťaže s vybranými choreografiami súťažiacich.“ uviedla pre Opera Slovakia Michaela Košová. Podujatie vyvrcholilo 26. apríla vyhlásením výsledkov a Galaprogram v Divadelnej sále Domu kultúry v Liptovskom Hrádku.

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, choreografia Pampúšik autorka Margaréta Štofčíková, interpretka Simona Hybenová, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, foto: Roman Husárik

Nádej baletu 2022, výsledky

kategória A:

1. Ema Macková, Súkromné tanečné konzervatórium LH
2. Miriama Kočová, Súkromné tanečné konzervatórium LH
3. Lea Vojenčiaková, Súkromné tanečné konzervatórium LH

kategória B:

1. Simona Hybenová, Súkromné tanečné konzervatórium LH
1. Adam Bašista, Konzervatórium J. Adamoviča KE
2. Ema Vrábelová, Konzervatórium J. L. Bellu BB
3. Anna Kotyková, Súkromné tanečné konzervatórium LH

špeciálne ocenenie poroty za choreografiu:

Margaréta Štofčíková za choreografiu Pampúšik (interpret Simona Hybenová)
Ema Macková za choreografiu Obluda mora (interpret Ema Macková)

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, choreografia Obluda mora, autorka aj interpretka Ema Macková, Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok, foto: Roman Husárik

Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila nielen súťaž Nádej baletu, ale aj fungovanie tanečných škôl. ,,Všetky školy pracovali počas pandémie v obmedzenom režime a vo veľkej miere v online priestore, čím vzdelávanie v tanečnom odbore výrazne utrpelo. O to viac oceňujeme súťažiacich, ktorí sa napriek tejto situácii odhodlali postaviť na javisko pred odbornú porotu aj ich pedagógov, ktorí im dali svoju podporu a na súťaž ich pripravili.

Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, galaprogram, Tanečné štúdio Adriany Vrbovej, Košice, foto: Roman Husárik
Nádej baletu 2022, medzinárodná súťaž v Liptovskom Hrádku, galaprogram, foto: Roman Husárik

Okrem toho sa v dôsledku pandémia súťaž obmedzila len na slovenské konzervatória. V minulých ročníkoch sa do súťaže zapojili aj tanečníci z ČR, Srbska či Rakúska, no v tomto roku v neustále meniacich sa pravidlách sa cestovania obávali. Medzinárodný rozmer súťaže v tomto ročníku zachovala aspoň porota.“ informovala o aktuálnej situácii Michaela Košová a dodáva ,,Podporení porotou aj pedagógmi a súťažiacimi chceme v súťaži pokračovať. Do štatútu chcem zapracovať úpravy, ktoré nám odporúčala odborná porota a zvažujeme aj prechod na dvojročný cyklus organizovania súťaže.“

Viac informácii o súťaži nájdete na stránke www.nadej-baletu.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár