Browsing: Bratislava – mesto hudby

Bratislava je mesto s výraznou tradíciou a pestrou hudobnou minulosťou. V seriáli Opera Slovakia nám turistický sprievodca Ján Vyhnánek predstaví rôzne pozoruhodnosti súvisiace s hudobnou históriou nášho hlavného mesta.