Browsing: Známy-neznámy Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Kráčajme spolu s mladým hudobníkom z Busseta za jeho snom o kariére operného skladateľa a pootvorme dvere do Verdiho súkromia. V seriáli Známy-neznámy Giuseppe Verdi, o tajomstvách života a diela Giuseppe Verdiho, nahliadneme spolu s opernou historičkou Luciou Laudoniu do skladateľovej bohatej korešpondencie a pozrieme sa na zúbky aj viacerým verdiovským mýtom.