Vitajte na webe nezávislého časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia.

Reklama

7. septembra 2022 Ľudovít Vongrej Sezóna 2022/2023

Terézii Ursínyovej udelila ministerka kultúry Cenu za celoživotný prínos v hudobnej kritike, publicistike a muzikológii

Terézia Ursínyová, foto: Ľudovít Vongrej
Veľkosť písma
A
A
A
V utorok 6. septembra 2022 sa v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021. Natália Milanová ju v tomto roku udelila siedmim osobnostiam a jednej inštitúcii. Medzi laureátmi sú aj tri osobnosti z oblasti opery a baletu, muzikologička, hudobná kritička a publicistka Terézia Ursínyová, sopranistka Eva Bodorová a baletný umelec Roman Novitzky.

Cena ministerky kultúry SR sa udeľuje fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám (napríklad umeleckej inštitúcii, múzeu, galérii, knižnici, kultúrno-osvetovému zariadeniu). Ocenenie vyzdvihuje výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny, múzejné, galerijné, knižničné, kultúrno-osvetové a audiovizuálne aktivity za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý či celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach kultúry.

Autorom umeleckého diela, ktoré je symbolom ceny, je významný slovenský maliar špecializujúci sa na prácu so sklom, Palo Macho.

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky, autor Palo Macho, zdroj foto: MKSR

Slávnostné odovzdávanie Cien sa konalo v Stĺpovej sieni bratislavskej Reduty, sídle Slovenskej filharmónie. V rámci hudobného programu sa predstavila sopranistka Eva Bodorová s klavírnym sprievodom Jozefa Katráka. V ich podaní zazneli diela Verdiho a Lehára.

,,V doterajšej histórii ministerstva kultúry bola udelená Cena ministrov a ministeriek kultúry stopäťdesiatim trom výnimočným osobnostiam a inštitúciám. K nim pribudne ďalších osem mien, ktoré si svojím životom a umeleckými výkonmi zaslúžia výnimočný rešpekt. Nebolo pritom úplne jednoduché vybrať tohtoročný zoznam ocenených. Štatút ceny je však striktný. O to viac si cením prácu odborníkov, ktorí osem ocenených vybrali. Aj oni sú dôkazom toho, že napriek tomu, aká je Slovensko malá krajina, je nesmierne bohatá na špičkových umelcov, umelkyne a kultúrne inštitúcie. Všetkým oceneným srdečne gratulujem,” vyjadrila sa ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová.

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021, Natália Milanová, ministerka kultúry, zdroj foto: MKSR

Za celoživotný prínos bola spolu s herečkami a pedagogičkami Božidarou Turzonovovou a Emíliou Vášáryovou, ktorým ministerka udelila Cenu za celoživotné herecké majstrovstvo a prínos do rozvoja dramatického umenia, ocenená aj muzikologička, hudobná kritička a publicistka Terézia Ursínyová. Natália Milanová jej udelila Cenu za celoživotný prínos v hudobnej kritike, publicistike a muzikológii. Za laureátku, ktorá sa odovzdávania nemohla zo zdravotných dôvodov osobne zúčastniť, ju prevzal jej synovec Martin Poliak.

PhDr. Terézia Ursínyová, členka Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, je rešpektovanou autoritou v oblasti hudobnej a divadelnej teórie, kde sa okrem klasickej hudby zameriava na reflexiu hudobného divadla – opery, operety a muzikálu. Je autorkou stoviek hudobných kritík a iných novinárskych žánrov, venovaných hudbe a umeniu počas vyše päťdesiatich piatich rokov hudobno-kritickej a publicistickej práce. Jej celoživotný prínos v oblasti hudobnej a divadelnej kritiky a publicistiky je pre Slovensko mimoriadny. Viac o jej pozoruhodnej činnosti si prečítate v rozhovore z roku 2017 TU…

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021, Martin Poliak preberá Cenu za celoživotný prínos za Teréziu Ursínyovú, zdroj foto: MKSR

,,Ak niekto dostane cenu za celoživotné dielo, akoby uzatváral svoj život a robil za ním definitívnu bodku. Som vďačná osudu a životu, že pomyselná bodka je azda v mojom živote ešte len symbolická. Boh mi doprial, že napriek vysokému veku vnímam a prežívam každý deň ako zázrak – a umenie, zvlášť hudbu v ňom – ako dar, ktorý tento zázrak povyšuje. Dáva nám dokonca nádej, že práve hudba nás bude sprevádzať aj tam, kde už niet žiadnej slzy ani trápenia.

Hovorí sa, že hudba je prístupná každému človeku, lebo nepotrebuje jazyk ani preklad či verbálne tlmočenie. Ale je to iba čiastočná pravda. Hudba síce prvorado mieri k citlivým srdciam, ale má tiež svoj jazyk a formy, ktoré sa veľakrát sa v dejinách menili, má dokonca svoje kompozičné pravidlá a štýly. To všetko povyšuje prvotný emocionálny zážitok poslucháča do citovo-intelektuálnej roviny.

Každé hudobné dielo má tiež nespočetné množstvo predvedení, ktoré síce vychádzajú z hudobného zápisu, no po základnom prečítaní partitúry vzniká množstvo jedinečných interpretačných variácií. Je to
podobné ako v slovnej komunikácii. Veď aj vo verbálnom prejave môžeme využiť vždy iný akcent, interpunkciu, imperatív, otázku, alebo tajomnú výpoveď.

Terézia Ursínyová, foto: Ľudovít Vongrej

Sme stvorení ako jedinečné bytosti preto nikto nikdy nezopakuje dokonalú kópiu, dokonca ani svojho JA… To je zázrak ľudského bytia a v ňom aj premenlivosti a tým vždy nového účinku umenia na človeka.

Z krásnych myšlienok filozofov zacitujem ten, ktorý zanechal svetu jeden z najvýznamnejších teológov a filozofov neskorej antiky svätý Augustín: ,,Ak niečo milujem, tak nachádzam tri veci: seba, potom to, čo milujem a lásku samu.“ Tak je to aj v hudobnom umení.

Som šťastná, že môj život bol naplnený hudbou, ktorá mi pomohla podľa Augustína nájsť nielen seba, svoje hĺbky i nedokonalosti, ale zvlášť to, čo som celý život milovala: šírku, nekonečnosť a menlivosť hudby, jej autorov, umelcov skladateľov a interpretov, ich vždy novú emotívnosť, najmä však základné prečítanie prvotnej myšlienky autora – a tým jednotu jedného s druhým, ako to už v samotnom živote
býva.

Mala som tiež neobyčajné šťastie, že som mohla celý život o hudbe písať, a tak odovzdávať aspoň niečo z nespočetných stretnutí s hudobnou krásou. Bola to – a stále je veľká láska môjho života. To, čo neskonale milujem.

V zmysle odkazu filozofa, hudba mi prehĺbila nielen individuálnu lásku, ale aj veľkorysosť k spoločenským premenám. Napriek nepriaznivým chvíľam života mi dodala silu vždy znova milovať svet a obnovila vieru v človeka.

Žila som teda nádherný život s hudbou a z celého srdca ďakujem, že to niekto spoznal, ba ešte aj ocenil vzácnym vyznamenaním.“ vyznala sa pre čitateľov Opera Slovakia k udeleniu Ceny ministerky kultúry tohtoročná jubilantka Terézia Ursínyová, ktorá okrem iných zásluh v oblasti hudobnej a divadelnej teórie či publicistiky stála aj pri zrode internetového časopisu Opera Slovakia, pre ktorý doteraz napísala viac ako 250 článkov. Všetky články Terézie Ursínyovej na Opera Slovakia nájdete TU….

Prečítajte si tiež:
K životnému jubileu muzikologičky a kritičky Terézie Ursínyovej
Muzikologičke a kritičke Terézii Ursínyovej udelili Medailu Vysokej školy múzických umení

video (zo záznamu prenosu Ministerstva kultúry SR)

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená opernej speváčke Eve Bodorovej za mimoriadne vokálne a herecké stvárnenie postavy Elisabetty v inscenácii Donizettiho opery Roberto Devereux v Štátnom divadle Košice. Recenziu predstavenia si prečítate TU….

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021, Eva Bodorová, zdroj foto: MKSR

Za interpretáciu Elisabetty Eva Bodorová získala aj Cenu kritikov na Festivale hudobného divadla OPERA v Prahe, kde sa Štátne divadlo prezentovalo v marci 2022. O tomto hosťovaní si prečítate v článku Pavla Ungera Košičania priniesli do Prahy na festival OPERA 2022 pravé belcanto.

Eva Bodorová spev študovala na štátnom Konzervatóriu v Bratislave a následne absolvovala dvojročné štipendium v opernom štúdiu divadla Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe. Po ukončení štúdia a úspešných medzinárodných speváckych súťažiach sa predstavila na viacerých operných scénach a koncertných pódiách doma aj v zahraničí.

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená tanečníkovi, baletnému majstrovi a choreografovi Romanovi Novitzkému za umelecké majstrovstvo v oblasti klasického a moderného baletu a výnimočnú reprezentáciu slovenského baletného umenia doma i v zahraničí.

Udeľovanie Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2021, Roman Novitzky, zdroj foto: MKSR

Po štúdiu na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave sa Roman Novitzky stal členom Baletu Slovenského národného divadla, v ktorom pôsobil šesť rokov a dosiahol pozíciu prvého sólistu. Svoje umenie predviedol aj v zahraničí a stal členom Stuttgart Ballet, kde sa vypracoval na miesto prvého sólistu. Jeho tanečný repertoár je mimoriadne rôznorodý. V roku 2012 začal pôsobiť ako choreograf, kde svoju osobnosť a invenciu pretavuje do vlastných choreografií.

Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky bola udelená spisovateľke Jane Bodnárovej za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby, literárnemu vedcovi, historikovi a kritikovi Milanovi Hamadovi za celoživotný prínos do literárno-kritického myslenia, za spoluvytváranie a určovanie pohybu slovenskej literatúry a kultúry a za morálno-etické postoje, ako aj Knižnici pre mládež mesta Košice za výnimočný prínos v oblasti podpory detského čítania, inovovania priestorov a publikovania.

Nominácie v jednotlivých kategóriách posudzovala hodnotiaca komisia zložená z odborníkov a osobností z oblasti umenia, kreatívneho priemyslu, audiovízie, kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti v nasledovnom zložení: Jozef Švolík, riaditeľ Oddelenia umenia a umeleckých inštitúcií MK SR; Beata Jablonská, Katedra teórie a dejín umenia VŠVU; Miroslava Kovářová, vedúca Katedry tanečnej tvorby VŠMU; Karol Mišovic, Ústav divadelnej a filmovej vedy, Centrum vied o umení SAV; Jozef Dado Nagy, literárny publicista; Ondrej Starinský, šéfdramaturg, RTVS; Pavel Unger, operný kritik a publicista, Opera Slovakia.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Záznam slávnostného odovzdávania Ceny ministerky kultúry SR.

Zdieľať:

O autorovi

Ľudovít Vongrej
šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)
Zistiť viac
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.
Opera Slovakia o.z. nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v časopise Opera Slovakia.

Komentáre

Pridajte komentár

Prepáčte, ale pred zanechaním komentára sa musíte prihlásiť/registrovať.

Videozáznam tlačovej konferencie Národného divadla Košice k sezóne 2023/2024