V tomto orchestri hrali husle z celej Európy

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Od roku 1933 opúšťali svoje domovy pred prenasledovaním Hitlerom tisíce ľudí. Pomocou Alberta Einsteina a Artura Toscaniniho sa podarilo svetoznámemu poľskému huslistovi Bronisławovi Hubermanovi umožniť niekoľkým stovkám vynikajúcich hudobníkov z Nemecka a Európy dostať sa do Palestíny a tam, v naslovovzatej agrárnej krajine, založiť Palestine Symphony Orchestra. Prvý koncert Palestine Symphony Orchestra sa uskutočnil 26. decembra 1936 v Tel Avive, jeho dirigentom bol Arturo Toscanini.

V novozaloženom orchestri hrali huslisti, čelisti, violisti či hráči na dychové nástroje o. i. z Rakúska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Holandska, Poľska, Ruska, Švajčiarska, Chorvátska a Ukrajiny. Nový orchester pozostával zo 73 orchestrálnych hráčov. K zakladajúcim členom orchestra patrili aj dvaja hudobníci z Československa, Szlomo Bor z Prahy, hrajúci v skupine druhých huslí a pozaunista Oskar Heller z divadla v Košiciach.

Albert Einstein a Bronislaw Huberman,
foto: ZDF AktisFilm

Zo sólistu huslistu Bronisława Hubermana, ktorý mal ešte v lete 1936 sám recitál vo Varšave, sa stal humanista, manažér, záchranca svojich stavovských kolegov. Navyše, pre budúce generácie zachoval kus kultúrneho dedičstva.

Prvý koncert Palestine Symphony Orchestra, ktorý zaznel pred 80 rokmi, sa stal mimoriadnou udalosťou pre obyvateľov vtedy zaostalej Palestíny. Uskutočnil sa v pre koncert prispôsobenej jednoduchej výstavnej hale, prítomní boli najvyšší štátni činitelia a bežní ľudia, ktorí stáli v dlhých radoch na vstupenky ešte aj počas už bežiaceho koncertu. O tejto udalosti priniesli správy noviny celého sveta, ba koncert bol i prenášaný, napríklad do Káhiry či Londýna. Maestro Arturo Toscanini dirigoval diela Rossiniho, Brahmsa a Mendelssohna Bartholdyho. Dirigent, orchestrálni hráči a prítomní sa spojili v boji proti nacizmu ich im vlastnou k dispozícii stojacou zbraňou, hudbou.

Arturo Toscanini diriguje prvý koncert Palestine Symphony Orchestra v roku 1936

Koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku Israel Philharmonic Orchestra, 2016,
Zubin Mehta, Israel Philharmonic Orchestra,
foto: ps Opera Slovakia

Pod názvom Israel Philharmonic Orchestra patrí tento orchester dnes k popredným orchestrálnym telesám v medzinárodnom meradle. Po roku 1945 ho 20 rokov tvaroval Leonard Bernstein, na jeho úrovni má dnes zásluhu dirigent Zubin Mehta, ktorý je s orchestrom spriaznený 48 rokov: od roku 1968 ako hudobný poradca, od roku 1977 ako šéfdirigent, v roku 1981 sa stal jeho doživotným hudobným riaditeľom. V dnešnej konštelácii orchestra v ňom sedia iba hudobníci, ktorých Mehta sám do orchestra angažoval. Mehta dirigoval i slávnostný koncert pri príležitosti 80 narodenín Israel Philharmonic Orchestra, ktorý sa uskutočnil 26. decembra 2016 v Tel Avive v Auditóriu Charlesa Bronfmana. 14. januára 2017 došlo aj k vysielaniu záznamu z koncertu v televízii na programe 3sat HD.

Yefim Bronfman

Na koncerte odzneli tri diela Ludwiga van Beethovena s tromi vysokokarátovými sólistami, klaviristom Yefimom Bronfmanom, huslistom Pinchasom Zukermanom a violončelistkou Amandou Forsythovou. Beethovenova jediná opera „Fidelio“, pojednávajúca o nespravodlivosti, je všetkým, len nie príkladom bezproblémového vzniku umeleckého diela. K jednej opere vznikli dokonca štyri predohry. Noblesnou predohrou „Leonore”  č. 3 op. 72  sa začal slávnostný koncert 80-ročného jubilanta, orchestra, ktorý sa stal svojím vznikom odpoveďou umeleckého a civilizovaného sveta na nespravodlivosť a hrubé urážanie a zneváženie človeka. V orchestri dnes sedí nejeden potomok zakladajúcich členov, bolo z neho cítiť víťazstvo nad osudom a nenápadnú súdržnosť – hlavne v tých signálnych trúbkach.

Koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku Israel Philharmonic Orchestra, 2016,
Zubin Mehta, Israel Philharmonic Orchestra,
foto: ps Opera Slovakia

Koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku Israel Philharmonic Orchestra, 2016,
Pinchas Zukerman,
foto: ps Opera Slovakia

Po predohre vstúpil na pódium jeden z popredných súčasných huslistov, ale i dirigentov, Pinchas Zukerman. Tento bielovlasý, takmer sedemdesiatnik, nás už niekoľko desaťročí hudbou obdarúva vlastne iba náhodou: len preto, že jeho rodičia prežili Varšavské geto a Osvienčim. Na slávnostnom koncerte ponúkol svoje poňatie Beethovenovho Husľového koncertu D dur op. 61. Tento pilier husľovej literatúry sa dostal definitívne do koncertných siení až po Beethovenovej smrti zásluhou huslistu Josepha Joachima (mimochodom, objaviteľa talentu Bronisława Hubermana) a dirigenta Mendelssohna Bartholdyho. Z Zukermanových huslí, ktorých majstrovstvo znie dnes z vyše 100 zvukových nosičov, prehovoril vysokokoncentrovaný a inteligentný Beethoven. V druhej časti, Larghetto, doľahla na sieň akoby trpezlivo odriekaná modlitba huslí a orchestra. Jeho mäkký a guľatý tón vystriedala v tretej časti oslava veľkoleposti hudby. Sólista, ale i bez partitúry dirigujúci Mehta s orchestrom v mimoriadnej dobrej forme, sa nechali podmaniť Beethovenovou hravosťou – zdanlivo tak jednoduchou a samozrejmou, pritom plnou technických i výrazových úskalí. Tými dvomi striebrovlasými slovutnými maestrami bol aj navonok zanechaný nevšedný radostný prejav tohoto geniálneho Beethovenovho odkazu. Zukerman a Mehta sa dopĺňali, hudbou si nezvyčajne dobre rozumeli.

Koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku Israel Philharmonic Orchestra, 2016,
Zubin Mehta, Israel Philharmonic Orchestra,
foto: ps Opera Slovakia

Koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku Israel Philharmonic Orchestra, 2016,
Zubin Mehta, Israel Philharmonic Orchestra,
foto: ps Opera Slovakia

Do záverečného Beethovenovho Trojkoncertu pre klavír, husle, violončelo a orchester C dur op. 56 pristúpili k Zukermanovi ďalší slávou opradení sólisti: klavirista Yefim Bronfman, známy pod označením „požierač kláves“ a „dynamická severoamerická“ violončelistka Amanda Forsythová. V Beethovenovom Trojkoncerte sa tak spojili tri výrazné sólistické osobnosti. Bronfman básnil v legátach a frapoval trilkami, Forsythová prekvapovala sýtosťou tónu svojho violončela a muzikalitou, Zukerman stál rozvážne nad všetkým čo sa v sólistickom triu dialo. Ich podanie Trojkoncertu bolo veľkolepé, na pódiu muzicírovali na jednej frekvencii dýchajúci hudobníci, vzácne sa inšpirujúci, doplňujúci sa v detailoch, vytvárajúci interpretáciu, ktorú môžeme označiť za suverénnu, pravdivú, ba až humánnu. Bol to jedinečný príspevok k okrúhlej osemdesiatke Israel Philharmonic Orchestra, ktorú hrdo prezentoval Zubin Mehta, začínajúci svoju kariéru v predvojnovej Bombayi. Bol to večer porozumenia, rešpektu a dôvery jednej veľkej hudobnej rodiny s medzinárodnými koreňmi.

Autor: Agata Schindler

Israel Philharmonic Orchestra
koncert pri príležitosti 80. výročia vzniku orchestra
Tel Aviv, Auditórium Charlesa Bronfmana
26. decembra 2016

Zubin Mehta, dirigent
Yefim Bronfman, klavír
Pinchas Zukerman, husle
Amanda Forsythová, violončelo

program

Ludwig van Beethoven
Predohra Leonora č. 3 op. 72
Koncert pre husle a orchester D dur op. 61
Trojkoncert pre klavír, husle a violončelo C dur op. 56

www.ipo.co.il

video
Zubin Mehta k 80. výročiu vzniku Israel Philharmonic Orchestra

fotogaléria

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

hudobná kritička a publicistka, spolupracovníčka Opera Slovakia z Drážďan

Zanechajte komentár