Treba viac informácií

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Na webovej stránke SND z dňa 22. 7. uverejnili výsledky prieskumu medzi návštevníkmi Opery SND. Stručná informácia referuje o najobľúbenejších hercoch, sólistoch (spevákoch i tanečníkoch) a o najviac očakávanej premiére budúcej sezóny. Predpokladám, že obšírnejšie pojednanie o prieskume bude zverejnené v septembrovom Portále SND, čo možno rozptýli niektoré moje pochybnosti.

Publikované výsledky (nájdete ich TU…), totiž vo mne vzbudzujú istú nedôveru. Roky (1970-82) som sa vo Výskumnom ústave kultúry venoval nielen skúmaniu kultúrnych záujmov obyvateľstva, ale aj priamo skúmaniu divadelného publika, pričom som získal dosť jasnú predstavu o tom, ako treba „čítať“ získané empirické poznatky a nakoľko im možno dôverovať či zovšeobecňovať ich. Je zásadný rozdiel, či údaje získavame od respondentov mimo divadla alebo priamo na predstaveniach, nesmierne dôležitý je aj počet získaných formulárov (ankiet, dotazníkov, rozhovorov) a predovšetkým ich návratnosť. Ak sa pri zverejnení výsledkov prieskumu neprihliada na vyššie uvedené skutočnosti, potom možno spochybniť nielen vierohodnosť ale aj užitočnosť získaných údajov.

Od všeobecných konštatovaní však teraz prejdem k výsledkom, ktoré vzbudili moju pozornosť. Pokiaľ ide o popularitu speváčok (Vargicová, Kohútková, Kružliaková), výsledky vyzerajú vierohodne a odzrkadľujú postavenie uvedených sólistiek v súbore Opery SND. Inak je to pri hodnotení mužských sólistov, kde sa na prvom mieste uvádza Ján Babjak, potom Martin Malachovský a Pavol Remenár. Pritom Ján Babjak nemá v súčasnom repertoári Opery SND jedinú profilovú úlohu (spieva tzv. druhý odbor) a výkony Martina Malachovského rozhodne nepatria k tým najpozoruhodnejším. Pokiaľ ide o Pavla Remenára, je aj výborným hercom, takže jeho umiestnenie by som nijako nespochybňoval. Umiestnenie prvých dvoch však jednoznačne „zaváňa“ popularitou ich priezvisk (aj vďaka kedysi aj v médiách úspešného Martina Babjaka, či Martinovho otca Ondreja i brata Svätopluka, či manželky Ivety.) Podobne podozrivo mi pripadá preferencia Fidelia medzi premiérami budúcej sezóny. Beethovenova opera rozhodne nie je „divácky Kassastuck“ a aj keď nemá v plánovanom repertoáre divácky atraktívnych konkurentov, bolo by zaujímavé vedieť, ktorí sú tí diváci (či už z hľadiska vzdelania alebo častosti návštev opery), ktorí si vybrali práve Fidelia.

Týmto nijako nechcem znevažovať prácu realizátorov výskumu, len očakávam, že predostrú verejnosti takú informáciu o realizovanom prieskume, ktorá vysvetlí mnou načrtnuté pochybnosti a o prieskume poinformuje v širšom zábere.

Autor: Vladimír Blaho

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

operný kritik a publicista, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár