Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Symfonický orchester Slovenského rozhlasu uvedie v piatok 29. novembra 2019 o 19:00 h tretí abonentný koncert sezóny 2019/2020. Program zostavený z diel Mareka Piačeka, Igora Fjodoroviča Stravinského a Antonína Dvořáka, predstaví klavirista Ladislav Fančovič a dirigent Marián Lejava.

(reklamný článok, SOSR)

Slovenský hudobný skladateľ a flautista Marek Piaček sa narodil v Bratislave v roku 1972. Na bratislavskom konzervatóriu vyštudoval hru na flaute, no jeho záujem o netradičné spôsoby a techniky hrania ho neskôr priviedli k štúdiu kompozície, ktoré absolvoval na VŠMU u Ilju Zeljenku. Ako interpret i autor pôsobil vo viacerých hudobných zoskupeniach, ako súbory Tuleň, VENI ensemble, VAPORI del CUORE, či Požoň sentimentál, ktorého je aj zakladateľom. Komponuje opery, symfonické a komorné skladby, filmovú a divadelnú hudbu. Komorná opera Posledný let – 12 pohľadov na M. R. Š., ktorá vznikla a mala premiéru v roku 2001. Libreto tvoria autentické citáty z výpovedí M. R. Štefánika, jeho priateľov a súčasníkov, čo dodáva dielu pozoruhodný nadčasový étos. Skladateľ v roku 2019 prekomponoval hudbu z niektorých scén opery do orchestrálnej suity, ktorú nazval L’Ultimo volo, ako pôvodne nazýval samotnú operu jej spoluautor Egon Bondy. Orchestrálna suita zaznie vo svetovej premiére.

Ruský skladateľ, klavirista a dirigent Igor Fjodorovič Stravinskij sa narodil 17. júna 1882 na predmestí St. Peterburgu, v mestečku Oranienbaum, neskôr známym pod názvom Lomonosov. Napísal vyše 120 skladieb všetkých hudobných foriem, ako opery, symfonické a baletné diela, oratória, kantáty i omše. V rámci 3. abonentného koncertu SOSR uvedie Capriccio pre klavír a orchester, ktorú napísal Stravinskij v Nice, v rokoch 1926 až 1929. Pôvodne skladbu skomponoval ako virtuózny kus, ktorý mu mal umožniť zarobiť si na živobytie hraním na klavíri. Premiéra, na ktorej účinkoval sám ako sólista, sa konala 6. decembra 1929 v Salle Pleyel v Paríži. O rok nato vznikla aj prvá nahrávka tohto diela. V roku 1949 autor revidoval partitúru a opravil tlačové chyby. Táto verzia oficiálne vyšla v roku 1952 a hráva sa dodnes. Skladba má tri časti, ktoré nasledujú attacca, teda bez prerušenia.

Antonín Dvořák, narodený 8. septembra 1841 v Nelahozevsi, bol českým hudobným skladateľom, predstaviteľom obdobia romantizmu. Dodnes je svetovo najznámejším a najhranejším českým autorom hudby vôbec. Obdobie vzniku ôsmej symfónie je v Dvořákovom živote obdobím veľkej vnútornej vyrovnanosti a nájdením odpovedí na základné otázky ľudskej existencie. Dielo vzniklo počas leta a začiatku jesene roku 1889, na skladateľovom sídle vo Vysoké. Toto prostredie sa odrazilo aj v celkovej atmosfére symfónie, prekypujúcej životnou radosťou a obdivom k prírodným krásam. Výrazne sa tu prejavuje autorova náklonnosť k českej a slovanskej ľudovej hudbe. Pre ôsmu symfóniu je charakteristická premenlivosť nálad, ktoré sa striedajú v pestrom slede od pastorálnych obrazov, cez tanečné a pochodové rytmy, až po plochy dramaticky vypäté. Britská premiéra odznela o niečo neskôr v Londýne a zaznamenala taký úspech, že Dvořák bol v anglickej tlači označený za jediného zo žijúcich skladateľov, ktorý môže byť právom nazývaný Beethovenovým nástupcom.

Marian Lejava

Slovenský skladateľ, dirigent a pedagóg Marian Lejava patrí medzi najvýraznejšie osobnosti svojej generácie. Je odchovancom VŠMU v Bratislave z triedy Prof.Vladimíra Bokesa (skladba) a Prof. Ondreja Lenárda (dirigovanie). Bol účastníkom mnohých skladateľských (Urbanner, Murail, Lachenmann, Huber) a dirigentských (Eotvos, Herbig, I.Fischer, Z.Nagy) kurzov a workshopov (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko a i.).

Marián Lejava, foto: marianlejava.com

Pôsobí na hudobnej scéne 20 rokov. Je dvojnásobným držiteľom Radio_Head Awards za album roka v kategórii vážna hudba (2013 a 2016). V r.2000-09 bol hlavným dirigentom VENI ensemblu, v r.2010 inicioval vznik VENI Academy, kde pôsobil ako dirigent a lektor. Pravidelne spolupracuje s domácimi orchestrami a opernými scénami (SND, SOSR, SF, ŠD Košice, ŠF Košice). Od r.2014 je hlavným dirigentom Prague Modern ensemble (CZ). Dodnes premiéroval vyše 120 súčasných ansámblových, orchestrálnych a scénických diel slovenských a svetových skladateľov na festivaloch doma i v zahraničí. Pravidelne hosťuje v európskych operných domoch a orchestroch (Nemecko, Maďarsko, Francúzsko, Čína, Japonsko, Česká republika a i.). Podieľal sa na vyše 20 CD albumoch (Pavlík Records, Naxos, Hudobný fond a i.).

Lejava už počas svojich štúdijných rokov upozornil na seba svojou tvorbou, za ktorú bol ocenený doma i v zahraničí (Česká republika, USA). Jeho diela začali znieť na domácich i zahraničných pódiách festivalov (napr. Melos Ethos, ISCM WMD, Expozice nové hudby, Nordic music days, Biennale musički Zagreb, Warsaw Autumn a i.). V roku 2006 vydal svoje prvé autorské profilové CD “Chant d´Amour” s komornou tvorbou rokov 1998-2002 na ktoré nadväzuje jeho druhý album z 2018 “Quaartsiluni ensemble plays Marian Lejava – live in Budapest” s dielami rokov 2008-14. Od r.2012 sú jeho diela väčšinovo premiérované v Maďarsku, Českej republike a Švajčiarsku. Na jeseň 2014 uviedlo divadlo Biel/Solothurn (SUI) jeho verziu Dvořákovej Rusalky pre komorný orchester s obrovským úspechom. Na jar 2016 uviedol v Štátnom divadle Košice svoju prvú operu Gottgefällig, ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom kritiky i publika. Naposledy premiéroval svoj husľový concert VERTIGO v Brne so sólistom Milanom Paľom a Brno Contemporary Orchestra s ováciami publika i kritiky. V r.2019 mu vyšiel druhý autorský CD album so skladbami nahratými v Budapešti počas trojročnej spolupráce s Metrum ansámblom.

Marian Lejava od r.2007 pedagogicky pôsobí na HTF VŠMU v Bratislave. V rokoch 2007-14 pedagogicky a umelecky viedol operné štúdio Katedry spevu. Na Katedre skladby a dirigovania učí hlavný predmet skladba a dirigovanie ako aj ďalšie odborné predmety a workshopy (dirigovanie operných výstupov, inštrumentácia, semináre záverečných prác atď.). Vytvoril niekoľko koncertných projektov pre študentov dirigovania a podieľal sa pedagogicky I umelecky na študentskom festival pre súčasnú hudbu ORFEUS. V minulosti taktiež opakovane prednášal na pražskej HAMU a Univerzite v portugalskom Aveire (skladba i dirigovanie). 4 semestre viedol seminar analýzy skladby na Katedre hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ladislav Fančovič

Ladislav Fančovič ukončil štúdium na konzervatóriu v Bratislave v triede Mgr. Petra Čermana s titulom ‚Najlepší absolvent roka‘ v roku 2000. V rokoch 1999-2000 študoval na Akadémii múzických umení v Prahe v triede Prof. Mariana Lapšanského, v rokoch 2000-2002 na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Prof. Wolfganga Watzingera a v rokoch 2000-2005 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Prof. Mariana Lapšanského, kde svoje doktoradské štúdium ukončil v roku 2010.

Ladislav Fančovič, foto: Rudolf Baranovič

Viackrát sa stal finalistom a laureátom domácich a medzinárodných súťaží: medzinárodná klavírna súťaž F.Chopina v Mariánskych Lázňach, medzinárodná súťaž E. Nyiregyhaziho v Krakove, súťaž študentov slovenských konzervatórií, medzinárodná klavírna súťaž Piano Bratislava, medzinárodná súťaž J. N. Hummela, súťaž Talent roku 2000 a 2002 atď. Svoje vzdelanie si dopĺňal účasťou na majstrovských kurzoch (Jan Wijn, Abbey Simon, Gyorg Sándor, Karl Heinz Kämmerling, Mikhail Voskresensky a.i.).

Vo svojom repertoári má viac než 20 ťažiskových klavírnych koncertov. Rád siaha po veľmi náročných a málo hrávaných skladbách, ktoré sa z dôvodu obtiažnosti zriedkavo objavujú na programoch koncertných sál. Intenzívne sa venuje aj naštudovávaniu a propagácii slovenskej hudobnej tvorby (Čekovská, Šarišský, Zeljenka, Berger, Iršai, Suchoň).

V roku 2011 Ladislav Fančovič zhmotnil svoju dlhoročnú lásku k starému džezu tým, že založil, a umelecky vedie, swingový orchester Fats Jazz Band. FJB hrá autentickú hudbu 30-tych až 40-tych rokov minulého storočia z americkej, anglickej, nemeckej, ale i domácej proveniencie a raritou je, že hudobníci orchestra hrajú na originálne historické hudobné nástroje z 30-tych rokov, na ktoré túto hudbu hrávali aj jej súčasníci.

Vstupenky na koncertyrtvs.sk.

Viac info o koncertoch SOSR na www.sosr.sk

Informoval: Richard Bednár manažér SOSR,
Autor textu: Marián Turner

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár