Uvítanie nového letného operného festivalu

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A

VIVA VERDI – VIVA ODVÁŽNI!

Trnava a ARCO-Art Agency má za sebou premiéru prvého ročníka nového operného festivalu Viva Verdi. Je to v poradí siedma opera talianskeho operného génia Giuseppe Verdiho: Giovanna d´Arco (Johanka z Arku), uvedená ako slovenská javisková premiéra 6. augusta 2014 v Mestskom amfiteátri v Trnave.

Organizátorkou tejto – po Zvolenských hrách zámockých ďalšej – letnej verzie operných predstavení pod holým nebom a prezidentkou festivalu je Mgr. Katarína Löfflerová. Odvážna žena, síce skúsená v realizácii iných hudobných podujatí, no obdivuhodná odvahou, vstúpiť na pôdu jedného z finančne, organizačne a umelecky najnáročnejších umení: opery. Navyše vo vrtkavom letnom čase, keď ešte pred týždňom hrozilo, že umeleckú akciu s týždňami príprav môže odsunúť nečakaný lejak. Podarilo sa – počasiu, aj organizátorom a umeleckým pracovníkom, ktorí vyhoveli mnohoročnému volaniu po rozhýbaní stojatých letných vôd v opernom umení. K. Löfflerová má plány na postupné každoročné uvedenie všetkých 28 opier G. Verdiho, takže fanúšikovia talianskeho bel canta majú pred sebou ďalšie operné večery v budúcich rokoch.

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco Ewan Bowers, Martin Gyimesi a zbor Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
Ewan Bowers, Martin Gyimesi a zbor
Foto: Ľudovít Vongrej

Pri hodnotení výberu diela (a nie iného, známejšieho, efektnejšieho pre publikum) bola Johanka z Arku vybraná zrejme nielen pre hudobnú krásu, ale aj preto, že okrem samozrejmého orchestra a zmiešaného zboru vyžaduje prakticky iba troch veľkých, skúsených sólistov: sopranistku, tenoristu a barytonistu. Ďalšie dva vokálne party (bas a tenor) sú s minimálnym vokálnym zástojom. Usporiadateľka projektu pozvala na hosťovanie  do role Giovanny taliansku sopranistku Claru Polito, rolu kráľa Carla spieval americký tenorista Ewan Bowers a otca Giovanny – Giacoma, taliansky barytonista Sergio Bologna. Zvučným, nosným basom zapôsobil vo vedľajšej úlohe Talbota Ondrej Mráz a malý part Delila spieval tenorista Martin Gyimesi z Opery SND. Možno diskutovať o tom, prečo nebolo v hlavných úlohách miesto pre slovenských spevákov – ale zrejme sa „lovilo“ vo vodách, ktoré sú ochotné byť v letnom čase v hlasovej pohotovosti a navyše naštudovať u nás nový titul. I keď… Johanka z Arku bola koncertne uvedená už r. 1992 v Žiline (!) a r. 2010 – tiež koncertne – na Zvolenských hrách zámockých. Nie je teda celkom neznáma, ale pre väčšinu publika je javiskovo i hudobne neznáma.

Je to dramma lirico s predohrou, prológom a tromi dejstvami, libretisticky spracovaná Temistocle Solerom na základe drámy Friedrich Schillera „Die Jungefrau von Orleans“. Záver opery je u Schillera i Verdiho zmenený – oproti historickým faktom: Johanka nezomiera upálením na hranici, ale smrteľne zranená v boji.

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco Ewan Bowers, Martin Gyimesi a zbor Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
Ewan Bowers a zbor
Foto: Ľudovít Vongrej

Dielo mladého Verdiho je plné nápaditých, hudobne krásnych melódií, ktoré nezaprú génia skladateľa s jeho osobitou invenciou v melodických úsekoch, ktorý však ešte neprešiel zásadnou vnútornou „reformou“, typickou pre jeho vrcholné diela. Recitatívom, náročným áriám všetkých sólistov a ensemblom ponechal uzavretú „číslovanú“ podobu, bez neskoršieho dramatického prepojenia. Bohato inštrumentálne vybavenému sprievodu (v aktuálnom predvedení v komornejšom zoskupení) dožičil samostatnú prepracovanú predohru, s melodickým i náladovým predznamenaním nasledujúcich dejových udalostí. Dielo hudobne naštudoval dirigent Marián Vach – skúsený z „verdioviek“ nielen v Štátnej opere, ale najmä na Zvolenských hrách zámockých. Korepetítorkou bola Júlia Grejtáková a zbormajsterkou Iveta Popovičová, na pleciach ktorých bol veľký kus zodpovednosti a práce pri štúdiu. Hral a spoluúčinkoval Festivalový orchester a zbor Banská Bystrica, ktorý po Zvolene predviedli – aj keď s doplnením ďalšími slovenskými hudobníkmi – že je na Slovensku asi jediný, pripravený plniť aj úlohy mimo sezóny. V tomto komplexe boli kostýmami i pohybovými akciami prítomní aj KVH – Templári z hradu Bagras, ktorí zapožičali aj kostýmy. Tie boli na členoch templárskej skupiny a hlavných účinkujúcich(?). Zbor mal čierne civilné šaty a v ostatnom dejstve biele košele, ktoré naznačovali katarzný účinok finále. Praktikáble po bokoch širokého javiska vytvárali ilúziu polooperného – polokoncertného predvedenia diela. Výtvarník scény Peter Janků scénograficky riešil len stred amfiteátrového pódia – s premietaním výrezov ozdobných chrámových a hradných reliéfov, katedrálnych okien, organových píšťal, prírodných zákutí (cintorín), alebo plameňov – metafory vojnových bitiek či vnútorných vášní. Na bočných praktikábloch spievali väčšinu svojich čísel aj sólisti, bez režisérom avízovaného rozohratia akcií. Pravdu povediac, v chudobnejšom vybavení scény ani nebolo kde a čo rozohrávať. Na inscenácii bolo zjavné, že je realizovaná len z obmedzených finančných možností.

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco Clara Polito Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
Clara Polito
Foto: Ľudovít Vongrej

Režisér Michal Babiak, ktorého poznáme najmä z pôsobenia v trnavskom Divadle J. Palárika a v banskobystrickej Štátnej opere, tu nie je zástancom veľkého rozohrávania scén, naznačovania aktualizačných symbolov, alebo novších ideových výkladov. V Johanke z Arku ponechal drámu sólovej a zborovej hudbe, najmä v zmysle toho, že najmä v áriách a komorných číslach ide o náročné spievanie. Režisér skôr esteticky aranžoval a zoskupoval, resp. premiestňoval sólistov a zboristov – priznajme, že niekedy aj bezúčelne, sprava doľava. Najväčšou hádankou zostáva, prečo démonov Johankinej duše – Anjela a Diabla – zobrazil on, aj výtvarník tak naivisticky, ba až gýčovo – ako z detských rozprávok. Spočiatku to vyvolávalo úsmev, ale časom aj odpor k podobnému neestetickému zjednodušeniu. S neviditeľnými „aktérmi“ duší sa nie raz popasoval v operách i Jozef Bednárik, ktorý ich, pri všetkej náklonnosti k javiskovej dekoratívnosti, predvádzal v pantomimicko-tanečnej podobe, v prostých trikotoch, nie s krídlami anjela, alebo maskou čerta (aj keď v muzikáloch neobchádzal ani podobný princíp naivného divadla).

Vecou diskusie sa stalo ozvučenie – s mikroportami na čelách sólistov a závesnými mikrofónmi nad celým javiskom. Pri takom veľkom, bočnými stenami nekrytom priestore, aký je v trnavskom amfiteátri (na rozdiel od Zvolenského hradu), to bolo asi jediné možné riešenie. Zvuk sa tak nerozptyľoval, v sólach bol sústredený, v orchestri (pomerne nevýhodne situovanom na ľavej strane pódia), bolo viac cítiť „preparovaný zvuk“, než u sólistov, hoci tí často nadbytočne spievali aj pod zosilňovačmi. Celkovo však bolo zvukové riešenie produkcie (KB Music) nad očakávanie dobré. Určite k tomu prispela aj skúsenosť dirigenta Mariána Vacha s  akustickými problémami na Zvolenskom hrade – pri všetkých plusoch intímnejšieho „nádvorného“ priestoru.

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco Sergio Bologna, Ondrej Mráz a zbor Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
Sergio Bologna, Ondrej Mráz a zbor
Foto: Ľudovít Vongrej

V prológu nesľubovali vyrovnaný zážitok hneď dvaja hlavní sólisti. Sopranistka Clara Polito jemne distonovala (pod tónom…), tenorista Ewan Bowers mal problémy čo len s malými výškami. Sústredený výkon – od začiatku a počas celého večera  – však odviedol najstarší z hosťujúcich sólistov, taliansky barytonista Sergio Bologna, ako otec Johanky z Arku. V jeho speve sme obdivovali krásne talianske frázovanie, výrazové vypracovanie charakterovo zložitého otca, ktorý svoju dcéru dáva uväzniť, ale aj jeho rôzne citové zaváhania. Sergio Bologna podal svoj spevácky part bez pátosu, no účinne, s vnútorným napätím a skúsenosťou. Od 1. dejstva nastalo „prečistenie“ hlasu tenoristu aj sopranistky. Clara Polito v ukážkovo náročnej sopránovej role Verdiho predviedla svoj hlas v lyricko-koloratúrnej podobe, s jasnými čistými výškami, vyrovnane vo všetkých polohách, s vokálnou istotou a s nosným, strieborne znejúcim sopránom. Ak naštudovala túto postavu iba pre daný slovenský projekt, patrí jej za to obdiv a uznanie. Ewan Bowers – síce bez nadmerných výšok v parte – demonštroval farebný tenor so stále lyrickým zafarbením, od 1. dejstva aj s istotou v každom z tónov. Poslucháč tak napokon prišiel „na svoje“ aj v tenorovej postave.

Po dlhšej príprave by sa možno ešte viac prehĺbili citové a tým aj dynamické prežitia jednotlivých úloh. Ondrej Mráz a Martin Gyimesi sa azda objavia v budúcnosti aj vo väčších úlohách – v niektorom z ďalších projektov nového verdiovského festivalu. Ich hlasy, overené v iných rolách a z koncertného pódia, si zaslúžia, aby sa zaskveli ako slovenskí sólisti.

Marián Vach vzal na svoje plecia naštudovanie celého orchestrálno-sólistického predvedenia. Pravdu povediac, ťažko rozlúštiť reálny zvuk orchestra, cez reproduktory znel skreslenejšie, než v opernom dome. Pripravil však orchester zodpovedne, v predohre s dramatickým akcentom, ktorý sme cítili aj pri jednotlivých vokálnych a zborových číslach. Sólistov viedol s veľmi presnými nástupmi, čo mohol pozorný divák sledovať, lebo tento krát bol dirigent „na očiach“. Vyše 40 členný zbor pripravila Iveta Popovičová – v rámci letnej prestávky s maximom sústredenia a s rôznorodými spevákmi. Občas sa objavila menšia nepresnosť v zvukovej kompaktnosti a pri nástupoch. Ale pri reprízach sa všetky detaily ešte  vyladia, zosúladia.

Otázkou zostáva, či relatívne malá Trnava unesie tri reprízy Johanky z Arku (6., 9. a 12. augusta) – a Nitra jedno (Amfiteáter Nitra). Pomerne veľká kapacita hľadiska amfiteátru v Trnave (1500 miest) bude možno jediným otáznikom v budúcom snažení a hľadaní optimálneho tvaru budúceho ročníka festivalu Viva Verdi. Na skúsenostiach rastie jedinec i podujatie. Zatiaľ možno organizátorke a prezidentke festivalu Mgr. Kataríne Löfflerovej popriať iba veľa síl, odvahy, domácich i zahraničných divákov – a tiež prípadných štedrých sponzorov na  tento vítaný operný príspevok do letného kultúrneho diania na Slovensku.

Autor: Terézia Ursínyová

 

Viva Verdi 2014 ú Giovanna d´Arco klanáčka po predstavení Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
klaňačka po predstavení
Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 ú Giovanna d´Arco klaňačka po predstavení Foto: Ľudovít Vongrej

Viva Verdi 2014 / Giovanna d´Arco
klaňačka po predstavení
Foto: Ľudovít Vongrej

 

Opera Opern Air Viva Verdi 2014

Giuseppe Verdi: Giovanna d´Arco

Premiéra 6. augusta 2014 v  Mestskom amfiteátri v Trnave

dirigent: Marián Vach

režisér: Michal Babiak

výtvarník: Peter Janků

zbormajsterka: Iveta Popovičová

OSOBY A OBSADENIE

Giovanna: Clara Polito (Taliansko)

Carlo VII.: Ewan Bowers(USA)

Giacomo: Sergio Bologna (Taliansko)

Talbot: Ondrej Mráz (Slovensko)

Delil: Martin Gyimesi (Slovensko)

spoluúčinkuje

Festivalový orchester a zbor Banská Bystrica

Predstavenia sa uskutočnia 6., 9. a 12. augusta v Mestskom amfiteátri v Trnave a 15. augusta v Nitrianskom amfiteátri. Začiatky budú vždy o 20,30 h, dĺžka predstavenia je 3 hodiny vrátane 45-minútovej prestávky na občerstvenie. Vstupné: 15, 25 a 35 eur.

 

Viva Verdi 2014

www.vivaverdi.eu

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár