V Bardejove sa začal 30. ročník Organových dní Jozefa Grešáka

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Tohtoročné Organové dni Jozefa Grešáka, medzinárodný organový festival, ktorý sa koná v meste Bardejov, slávi 30. výročie od prvého koncertu, ktorý na pôde tohto mesta konal 30. júna 1993 s úmyslom založiť tradíciu organovej hudby a festivalu v rodnom meste slovenského skladateľa Jozefa Grešáka.

Generačný súpútnik skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa a ďalších, sa zapísal do dejín slovenskej hudby zaujímavým inovatívnym prístupom k práci s hudobným materiálom, čo v čase jeho vstupu do hudobného života nenašlo vždy pochopenie u kolegov – skladateľov. Okrem Organových dní sa v tomto roku jubileum viaže aj ku Grešákovmu životu, dokonca až dvojité: od jeho narodenia (30. december 1907) uplynie 115 rokov a od úmrtia uplynulo 35 rokov (17. apríl 1987 Bratislava).

Jozef Grešák (1907 – 1987), zdroj: HC

Medzinárodný organový festival pozdvihol kultúrno-spoločenskú pozíciu mesta Bardejov nielen v rámci Slovenska, ale aj mimo nášho územia. Po košickom Medzinárodnom organovom festivale Ivana Sokola je druhým najstarším organovým festivalom na Slovensku. Za tridsať rokov si do svojho hudobného pamätníka zapísal 182 koncertov s domácimi aj zahraničnými umelcami, ktorí preferujú samozrejme najmä dielo Johanna Sebastiana Bacha. Na každom koncerte však pod ich rukami zaznie aj jedna organová kompozícia Jozefa Grešáka z cyklu 23 skladieb Organová kniha pre Ivana Sokola, z ktorého na tomto ročníku hrá každý umelec skladbu Modlitba.

Základy tohto úspešného festivalu položil slovenský organista Ivan Sokol (15. jún 1937 Bratislava – 2. august 2005 Nemecko). Koncerty prebiehajú (v tomto roku ich je sedem) v prekrásnom prostredí gotickej Baziliky sv. Egídia, povýšenej 23. novembra 2000 na baziliku minor. Festival vznikol r. 1993 na pôde Štátnej filharmónie Košice so silnou podporou a účasťou vtedajšieho riaditeľa ŠF Júliusa Kleina, Hany Bonkovej, Štefana Drotára, Grešákovho vnuka Richarda Zimmera a mnohých ďalších. Pod záštitou mesta Bardejov a rímskokatolíckej farnosti sv. Egídia je neustále aj pod umeleckým dohľadom J. Kleina, v súčasnosti dramaturga festivalu.

Organové dni Jozefa Grešáka, Bazilika sv. Egídia, Bardejov, 2022, zdroj foto: Oddelenie Kultúry Bardejov

Medzi hosťujúcimi umelcami sú okrem organistov Františka Beera, Andrása Gábora Virágha, Michaely Káčerkovej, Imricha Szabóa, Karola Hillu, Petra Tiefengrabera a Juraja Křemena aj speváci Marián Lukáč a Laura Nielsen a inštrumentalisti saxofonistka Erzsébet Seleljo a huslista Peter Michalica. Tridsiaty ročník festivalu sa koná v dňoch 28. júna – 20. septembra 2022.

Na otvárací koncert 28. júna usporiadatelia pozvali dvoch košických umelcov – organistu Františka Beera a sólistu opery Štátneho divadla Košice, barytonistu Mariána Lukáča.

František Beer sa po štúdiu na košickom Konzervatóriu a cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave ďalej zdokonaľoval v Nemecku na Musik Hochschule v Lübecku, kde bol aj asistentom v Chráme sv. Jakuba. V súčasnosti pôsobí v Košiciach ako arcidiecézny organista.

Organové dni Jozefa Grešáka, Bazilika sv. Egídia, Bardejov, 2022, Marián Lukáč, František Beer, zdroj foto: Oddelenie kultúry Bardejov

Intimitou svojej organovej registrácie skladbu Modlitba Jozefa Grešáka, ktorou otvoril svoj koncert, naplnil jemným zvukom. Výber dvoch prelúdií a dvoch fúg v molových tóninách od skladateľov z rôzneho časového aj slohového obdobia bol zaujímavý na porovnanie. Najprv F. Beer interpretoval Prelúdium a fúgu d mol, op.37/3 Felixa Mendelssohna-Bartholdyho a za nimi zazneli Prelúdium a fúga g mol, BWV 535 Johanna Sebastiana Bacha.

Posun časového obdobia a slohu, v ktorom obe diela vznikali, bol absolútne kompozične čitateľný. Mendelssohn, veľký ctiteľ Bachovho diela sa neubránil začínajúcemu romantizmu, kedy už zanikla záplava prelúdií a fúg, kolujúcich v období baroka. Touto poznámkou nechcem a ani neznižujem hudobné kvality diela. František Beer venoval obom veľkú interpretačnú pozornosť, otvoril priestor nezameniteľnej chrámovej akustiky pre príťažlivý hudobný obsah týchto diel so štruktúrou prísne viazanej formy.

Organové dni Jozefa Grešáka, Bazilika sv. Egídia, Bardejov, 2022, prezentácia príležitostnej poštovej pečiatky s emblémom Jozefa Grešáka, zdroj foto: Oddelenie kultúry Bardejov

Antonín Dvořák určil cyklus Biblické písně pre nižší hlas (alt, bas). Na festivalovom koncerte ich sugestívne zaspieval barytonista, sólista opery Štátneho divadla v Košiciach Marián Lukáč. Skladateľ pôvodne určil sprevádzajúcu úlohu klavíru. Odvtedy (marec 1894) však vyhotovil aj iné verzie, dokonca aj v inštrumentovanej podobe. Tentoraz Biblické písně zazneli s organom, čo umocňovalo ich duchovný obsah. Marián Lukáč cyklus desiatich piesní z Knihy žalmov Kralickej biblie sprostredkoval vrúcnym prednesom a prenikol ich zvnútorneným výrazom. Dokázal nájsť osobité hudobné vyznanie každej z nich a poskytol im vlastný hudobný a obsahový význam.

Na záver koncertu sa konala prezentácia príležitostnej poštovej pečiatky s emblémom majstra Jozefa Grešáka.

Autor: Dita Marenčinová

písané z otváracieho koncertu festivalu 28.6.2022

XXX. Organové dni Jozefa Grešáka „Sila majstrovstva“
Bazilika sv. Egídia
Bardejov 28. júna 2022

František Beer, organ (Slovensko)
Marián Lukáč, barytón, (Slovensko)

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Prelúdium a fúga d mol, op. 37/3
Johann Sebastian Bach:
Prelúdium a fúga g mol, BWV 535
Antonín Dvořák:
Biblické písně, op. 99Cyklus 10. piesní

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, pedagogička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár