V Bratislave odprezentovali knižnú publikáciu Jany Laslavíkovej o Mestskom divadle v Prešporku

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V pondelok 28. júna 2021 sa v priestoroch záhrady Domu Albrechtovcov v Bratislave konala prezentácia knižnej publikácie Jany Laslavíkovej Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia s podtitulom Medzi provinciou a metropolou. Publikácia, venujúca sa histórii divadelnej budovy v rokoch 1886 –1899, bola nominovaná aj na cenu Slovenskej akadémie vied za rok 2020.

Kniha z dielne Hudobného centra a Historického ústavu SAV, na ktorej spolupracovala aj Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, osvetľuje vznik a prvé roky existencie divadelnej budovy Mestského divadla v Prešporku (od roku 1920 tu sídli Slovenské národné divadlo) a prináša doposiaľ neznáme fakty o divadelnej prevádzke v rokoch 1886 –1899, kedy v Prešporku pôsobili dvaja riaditelia Max Kmentt a Emanuel Raul.

Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou, obálka knihy, zdroj: HC

Divadelnú budovu navrhli známi viedenskí divadelní architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer (na ich návrhy boli postavené divadlá vo viacerých európskych krajinách). V tomto roku si pripomíname 135. výročie jej slávnostného otvorenia, ktoré sa konalo v roku 1886 a jeho vyvrcholením bolo uvedenie opery Ferenca Erkela Bánk-bán v podaní operného súboru z Budapešti pod taktovkou skladateľa. Divadlo postavili na mieste prvej budovy Mestského divadla v Prešporku, otvorenej v roku 1776, ktorá sa považuje za prvú kamennú divadelnú budovu v Hornom Uhorsku. Viac informácii si prečítate v článku dokumentaristky Eleny Blahovej-Martišovej z roku 2016 TU…

Prečítajte si tiež:
Mestské divadlo v Prešporku (seriál)
Smetanova opera Hubička otvorila pred sto rokmi Slovenské národné divadlo
O zabudnutých a neznámych osobnostiach Slovenského národného divadla (seriál)

Prvá kamenná budova Mestského divadla v Prešporku otvorená v roku 1776
Mestské divadlo v Prešporku, podoba divadla po roku 1888, foto: Gucki Neulinger, zbierka: L. Kálmán, Bratislavské rožky, o.z.

Monografia, ktorú Hudobné centrum vydalo v decembri 2020, je vyústením dlhoročných výskumných aktivít autorky Jany Laslavíkovej a sprístupňuje čitateľom mnohé vzácnych informácie, ktoré doposiaľ neboli publikované. Vzniku textu predchádzal rozsiahly archívny výskum v domácich i zahraničných inštitúciách. Dôkazom toho je aj 688 zaznamenaných odkazov na zdroje. Pri spracovaní témy autorka využila koncept dejín každodennosti a nezameriavala sa len na výnimočné udalosti (slávnostné okamihy).

,,Aj keď nie som rodáčka z Bratislavy, táto budova vždy vzbudzovala moju pozornosť. V čase, keď som končila magisterské štúdium na Katedre muzikológie FiF UK, ma Vladimír Zvara oslovil s ponukou spracovať v rámci doktorandského štúdia históriu tejto budovy od jej otvorenia v roku 1886 do roku 1920. Prijala som to a dodnes neľutujem.“ uviedla v rozhovore pre Opera Slovakia Jana Laslavíková, ktorá na téme Mestského divadla v Prešporku pracuje od roku 2006 so šesťročnou prestávkou v rokoch 2009 – 2015. Počas výskumu publikovala viaceré články a štúdie a bola aj spoluautorkou výstavy „Mestské divadlo v Prešporku“ v Galérii mesta Bratislavy v roku 2016.

Repliky búst z budovy SND na výstave Mestské divadlo v Prešporku v Galérii mesta Bratislavy, 2016, J. W. Goethe, W. A. Mozart, J. Katona, F. Liszt, W. Shakespeare, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia
Výstava ,,Mestské divadlo v Prešporku“ v Galérii mesta Bratislavy, 2016, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

Pre knihu bolo dôležité dať dokopy dôveryhodný materiál, ktorý autorka postupne získavala z výskumu archívnych materiálov uložených v domácich aj zahraničných inštitúciách, pričom musela dôkladne selektovať tie najdôveryhodnejšie. „Pri recenziách som zvažovala aj pre ktoré médium jednotliví autori písali. Napríklad pre mňa bol dôveryhodným Ján Batka, známy a dlhoročný recenzent novín Preßburger Zeitung. Tento nemecký denník vychádzal od roku 1764 a mal svoju jasne profilovanú dlhodobú líniu a isté preferencie, čo sa týka napríklad opery či klasických diel. Myslím, že Batka sa nedal umelcami ovplyvniť ani kúpiť, bol nezávislý a z jeho recenzií vieme po rokoch dôveryhodne zanalyzovať vtedajšiu úroveň umeleckej tvorby. To je pre dokumentaristiku veľmi dôležité.

Okrem neho boli aj ďalší kritici, ktorí sa vo svojich výstupoch snažili napríklad o presadzovanie svojich umelcov, či už podľa národnosti, prípadne iných kritérií, alebo sa zameriavali na menej dôležité detaily, dalo by sa povedať až bulvár. Takíto autori zároveň písali pre menej dôveryhodné média, lenže Preßburger Zeitung im priestor nedával a zverejňoval iba seriózne recenzie, ktoré jednotlivé predstavenia porovnávali, zachádzajúc do väčšej hĺbky. Snahou týchto novín bolo aj poučiť a formovať čitateľa.“ priblížila čitateľom Opera Slovakia výber dokumentačných zdrojov Jana Laslavíková. Viac zaujímavých informácii zo zrodu knihy si prečítate v rozhovore Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku vo mne vždy vzbudzovalo pozornosť.

Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Peter Kováč, Jana Laslavíková, foto: Patrik Sabo/HC

Prezentácia knihy sa mala pôvodne konať v rámci osláv storočnice SND v roku 2020, ale tieto plány narušila pandémia koronavírusu. Uskutočnila sa až 28. júna 2021 v zreštaurovanej záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici v Bratislave. Ako v úvode uviedla Zuzana Godárová, sprievodkyňa špecializujúca sa na hudobné dejiny Bratislavy a moderátorka podujatia, prešporské Mestské divadlo súvisí s miestom prezentácie nielen preto, že má svoj genius loci a stretávali sa v ňom legendárni hudobníci, ale aj kvôli tomu, že dirigentom orchestra Cirkevného spolku pri Dóme sv. Martina, ktorý pred rokom 1920 koncertoval aj v tomto divadle, sa pred 100 rokmi na jar roku 1921 stal Alexander Albrecht. Hráči orchestra Mestského divadla hrávali zároveň aj v orchestri Cirkevného spolku.

Na úvod sa prihovoril aj Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra a predseda občianskeho združenia Albrecht forum revitalizujúceho Dom Albrechtovcov: „Táto kniha ma upútala tým, že si v nej každý čitateľ, či už divadelník, hudobník, fanúšik histórie alebo Bratislavy a pod., nájde niečo zaujímavé a objavné. Pri jej čítaní ma zaujal aj nadhľad, ktorý autorka získala z veľkého množstva prácne nazhromaždených údajov. Výsledok tohto niekoľkoročného bádania v podobe práve prezentovanej knihy je obdivuhodný.“

Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Igor Valentovič, Zuzana Godárová, Peter Kováč, Jana Laslavíková, Michaela Mojžišová, Pavol Šuška, foto: Patrik Sabo/HC

Prítomných privítal aj Adam Hudek, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV: „Kniha je ukážkou toho, ako by naozaj mala vyzerať interdisciplinárny výskum. Umožňuje nám pozrieť sa na inštitúciu vtedajšieho Mestského divadla z rôznych aspektov a perspektív. Veľkým prínosom je, že zahŕňa nielen dejiny inštitúcie, ale aj jej fungovanie v rámci mesta a spoločnosti, rozdelenej nielen nábožensky a jazykovo, ale aj majetkovo.“ Adam Hudek zároveň prezradil, že Jana Laslavíková sa v nasledujúcom bádaní bude zaoberať úlohou divadla v 20. storočí v rámci projektu na tému politizácie mestskej spoločnosti, pretože ako dodal „dejiny divadla nemožno redukovať len na jeho kultúrnu funkciu, pretože zohrávalo veľa úloh – zasahovalo do politiky, intelektuálneho života, ako aj do vývoja spoločnosti.

Na prezentácii knihy sa ako hostia predstavili Michaela Mojžišová, operná historička, kritička, vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV a spolupracovníčka Opera Slovakia, Peter Kováč, dramaturg a prekladateľ (bývalý generálny riaditeľ SND, ktorý sa z tejto pozície podieľal na príprave pôvodného termínu prezentácie knihy), Pavol Šuška, redaktor tejto publikácie a autorka monografie Jana Laslavíková, hudobná vedkyňa z Historického ústavu SAV. Peter Kováč a Michaela Mojžišová knihu pokrstili rozdrvenou omietkou z historickej budovy SND.

Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Peter Kováč, Michaela Mojžišová, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia
Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Peter Kováč, Michaela Mojžišová, foto: Patrik Sabo/HC

Súčasťou podujatia bol aj hudobný program, na ktorom zaznel výber z tvorby N. Paganiniho a M. Giulianiho v podaní Juraja Tomku (husle) a Martina Krajča (gitara).

Diskutujúci hovorili o nielen o existencii Mestského divadla v kultúrno-spoločenskom kontexte či o úlohe divadla konca 19. storočia vo viacjazyčnom Prešporku, ale aj o tradícii divadelníctva v Prešporku pred týmto obdobím. Peter Kováč opísal, aké divadelné druhy a ich žánre sa v Mestskom divadle hrávali (činohra, opera, opereta, balet, koncerty…), ako fungovala divadelná prevádza, za akých podmienok mohli dostať jednotliví divadelní manažéri licencie, za akých okolností prebiehala príprava inscenácií ale aj o kultúrnej výmene medzi Prešporkom a Viedňou, profilovaní sa umeleckých osobností a dokumentaristickom odkaze v podobe dobovej kritiky. Zmienil sa aj o začínajúcom slovenskom ochotníckom divadelníctve, ktoré sa profesionalizovalo až od roku 1920 – vznikom SND. Prínos monografie zhodnotil takto: „Za touto knihou je úžasná archívna práca pani Laslavíkovej, ktorá vytiahla fakty a drobnosti bežne neznáme a dala ich do zmysluplného a ľahko čitateľného celku.“

Michaela Mojžišová svoju reč upriamila na operu a operetu. „Operné umenie malo v kultúrnom živote na území Slovenska pomerne pevné – hoci nie inštitucionalizované – miesto. Opernú produkciu v Bratislave a Košiciach, zabezpečovali od 18. storočia striedavo talianske, maďarské a nemecké divadelné spoločnosti.

Historička Milena Cesnaková-Michalcová považuje za prelomový rok 1741, keď bola v Prešporku za uhorskú kráľovnú korunovaná Mária Terézia. Slávnosti viažuce sa k tejto udalosti prilákali do mesta vynikajúcich hercov, medzi nimi aj opernú spoločnosť Mingottiovcov. Je veľmi pravdepodobné, že prešporské obecenstvo počulo už aj predtým niektoré opery, ale až vystúpenie tejto preslávenej spoločnosti znamenalo skutočné preniknutie talianskej opery do mesta.“

Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Zuzana Godárová, Peter Kováč, Jana Laslavíková, Michaela Mojžišová, Pavol Šuška, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

Prítomných oboznámila s miestami v Prešporku, kde sa opera hrávala až do postavenia divadelnej budovy v roku 1776 a spomínala aj osobnosti a tradíciu uvádzania opier v Mestskom divadle v Prešporku. ,,Až do vzniku SND, sa v budove Mestského divadla striedali – nie bez konfliktov a kompetenčných sporov – maďarské a nemecké operné spoločnosti, popri nich tu sporadicky hosťovali talianske spoločnosti.“ uviedla Michaela Možišová, ktorá následne stručne priblížila aj operu v budove divadla po roku 1920, už pod hlavičkou prvého slovenského profesionálneho divadla – SND.

,,Dejiny operného divadla v Bratislave vďaka viacerým publikáciám pomerne dobre poznáme počnúc 1. marcom 1920 – otváracím predstavením Slovenského národného divadla. Už menej je známy kontext, do ktorého Jeřábkova divadelná spoločnosť vstupovala. Operná tradícia v Bratislave má omnoho viac než sto rokov, je bohatá a členitá. Publikácia Jany Laslavíkovej s minucióznou dôslednosťou vovádza čitateľa do okolností, ktoré predchádzali vzniku profesionálneho divadelníctva. Je spracovaná so vzácnou historiografickou poctivosťou a poznaním širokého spoločenského kultúrneho zázemia. Navyše tak robí pútavým jazykom a čitateľsky prístupným štýlom.“ uviedla Michaela Mojžišová k významu publikácie Jany Laskavíkovej.

Prezentácia knihy Jany Laslavíkovej ,,Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia“ s podtitulom ,,Medzi provinciou a metropolou“, záhrada Domu Albrechtovcov, 2021, Peter Kováč, Jana Laslavíková, Michaela Mojžišová, Pavol Šuška, foto: Patrik Sabo/HC

Redaktor Pavol Šuška predstavil samotný proces finalizácie publikácie, ohlasy v rôznych médiách, ako aj obsahovú stránku knihy. Textovú časť tvoria štyri hlavné kapitoly, ktorým dominuje prehľad nemeckojazyčných divadelných sezón. Farebná obrazová príloha prináša súvisiace reprodukcie diel zo zbierok domácich a zahraničných archívov, múzeí a knižníc.

V publikácii sú po prvýkrát uverejnené fotografie účinkujúcich, ktorí na sklonku 19. storočia patrili k divadelným hviezdam, ako aj dokumenty k stavbe budovy a k plánom Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera. Čitateľ v knihe nájde aj opis pôvodnej interiérovej a exteriérovej výzdoby, ktorá v 20. st. prešla zmenou (napr. odstránenie malieb na strope javiska, výmena búst a i.). Jedna kapitola je venovaná aj známemu archivárovi a opernému kritikovi Jánovi Batkovi a zaoberá sa uvádzaním opier v rokoch 1890 až 1899.

Jana Laslavíková: Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia. Medzi provinciou a metropolou, ukážka obrázkovej prílohy knihy, zdroj: HC

Tretinu knihy tvorí rozsiahla príloha s prvým kompletným hracím plánom, ktorý obsahuje asi 2000 zápisov počas nemeckojazyčných sezón – ide o prvé kompletné spracovanie. Čitateľ tu nájde aj menoslov umelcov (hercov, operných a operetných sólistov, tanečníkov i členov kolektívnych telies zboru či orchestra) a tvorcov produkcií (režiséri, dirigenti, choreografi…). Publikácia s rozsahom 580 strán je v grafickom spracovaní Pavla Kordoša dostupná ako tlačená i elektronická verzia (ePDF).

Kniha bola vydaná v roku 2020 pri príležitosti storočnice Slovenského národného divadla. Historická budova SND, ktorou sa publikácia zaoberá, bola v máji 2021 zatvorená. Dôvodom je zlý technický stav, nevyhovujúci pre profesionálnu divadelnú činnosť.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Páčil sa vám článok? Podporte nás pri tvorbe ďalších. ĎAKUJEME!

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár