V Bratislave sa začal 52. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) sú každoročne prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré znejú z koncertných pódií zriedkavo a premiérových opusov. V dňoch od 18. novembra do 4. decembra 2016 sa uskutoční 52. ročník BHS, ktorý ponúkne vyše 20 koncertov v podaní domácich aj zahraničných interpretov. Koncerty zaznejú v Koncertnej sieni, Malej sále a v novozrekonštruovanom koncertnom priestore Slovenskej filharmónie – v Stĺpovej sieni.

V Roku slovenskej hudby je do festivalového programu zaradených viac slovenských skladieb, orchestrov a interpretov ako v predchádzajúcom období.

Slovenská filharmónia sa predstaví na otváracom a záverečnom koncerte 52. ročníka BHS, ďalej sú to Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester (umelecký vedúci Ewald Danel), Quasars Ensemle (um. vedúci Ivan Buffa) a Musica aeterna (um. vedúci Peter Zajíček). Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dostáva priestor so svojím šéfdirigentom Mariom Košikom aj v súvislosti s výročím Slovenského rozhlasu, ku ktorému neodmysliteľne jeho činnosť patrí.

Benefičný koncert na podporu obnovy Domu Albrechtovcov, James Judd, foto: Alexander Trizuljak

James Judd a Slovenská filharmónia
foto: Alexander Trizuljak

Nedeľa 20. novembra bude „zborová“. Na koncertoch vystúpia Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Jozefom Chabroňom, Spevácky zbor mesta Bratislavy so zbormajstrom Ladislavom Holáskom, a spevácky zbor Ad una corda so zbormajstrom Mariánom Šipošom. Slovenský filharmonický zbor bude účinkovať aj so Štátnou filharmóniou Košice a na záverečnom koncerte so Slovenskou filharmóniou, kde sa predstaví aj Bratislavský chlapčenský zbor so zbormajsterkou Magdalénou Rovňákovou.

Na komorných koncertoch zo slovenských umelcov účinkujú: Mucha Quartet, inštrumentálni sólisti Jordana Palovičová, Matej Arendárik, Peter Pažický, Marcel Štefko, Roman Patkoló, Ivan Palovič, Enikö Ginzery, Albert Hrubovčák, Cyril Šikula a ďalší, vokálni sólisti Magdaléna Hajóssyová, Terézia Kružliaková, Jana Kurucová, Peter Mikuláš, Eva Garajová, Eva Šušková, Helena Becse–Szabó, Peter Mikuláš, Pavol Kubáň, Tomáš Šelc, recitátor Štefan Bučko a ďalší.

Mucha Quartet

Mucha Quartet

Inšpirovaní mimoriadne priaznivou odozvou minuloročného Večera slovenskej klavírnej tvorby sa Festivalový výbor BHS rozhodol ponúknuť štyri koncipované programy zamerané na slovenské diela: Večer slovenskej komornej tvorby vrátane premiéry mladého slovenského skladateľa Jána Zacha, koncert Piesňová tvorba slovenských skladateľov a komorný koncert s uvedením premiéry jubilujúceho skladateľa Juraja Hatríka.

Aj program koncertu Quasars Ensemble je zostavený výlučne z tvorby slovenských skladateľov. V podaní Slovenského filharmonického zboru a dvoch sólových pozaunistov a jedného rozprávača zaznie podnetná melodráma Mareka Piačeka APOLLOOPERA. Toto dielo uvedie do koncertnej činnosti novozrekonštruovaný priestor Slovenskej filharmónie – Stĺpovú sieň.

Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie, foto: Ján Lukáš

Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie,
foto: Ján Lukáš

Program ŠKO Žilina je zameraný na tvorbu jednej zo zakladateľských osobností slovenskej hudobnej kultúry Jána Levoslava Bellu, od smrti ktorého uplynie 80 rokov. Popredná slovenská interpretka, jubilantka Daniela Varínska, sa predstaví na BHS klavírnym recitálom.

Na 52. ročníku BHS zaznejú diela týchto slovenských skladateľov: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Ilja Zeljenka, Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Miroslav Bázlik, Jozef Podprocký, Ivan Parík, Dušan Martinček, Jozef Malovec, Ján Móry, Štefan Németh-Šamorínsky, Ladislav Stanček, Ján Zach, Marek Piaček, Jana Kmiťová, Petra Bachratá, ďalej je to Večer z tvorby Samuela Capricorna, dve skladby bratislavského rodáka Ernö von Dohnányiho a koncert venovaný Jánovi Levoslavovi Bellovi.

Na 52. BHS zavíta šesť zahraničných orchestrov a jeden večer je venovaný klavírnemu recitálu legendárneho klaviristu Borisa Berezovského. V roku, keď Slovensko po Holandsku prebralo predsedníctvo Európskej únie, BHS symbolicky po prvý raz na Slovensku privítajú Royal Concertgebouworchestra Amsterdam. Vychádzajúc z myšlienky „hudby bez hraníc“ je na program koncertu zaradený projekt Side by Side – na interpretácií ouvertury k opere Carla Mariu von Webera Oberon budú participovať aj mladí slovenskí hudobníci spolu s členmi hosťujúceho prestížneho telesa. Projekt Side by Side uvedie jeden z najžiadanejších súčasných svetových dirigentov Semyon Bychkov. Sólistom koncertu je svetoznámy klavirista Emanuel Ax.

Ondrej Lenárd

Ondrej Lenárd

Dva zahraničné orchestre hosťujú na tohtoročnom festivale so slovenskými dirigentmi: FOK z Prahy s doyenom slovenských dirigentov Ondrejom Lenárdom. Sólistom je skvelý mladý ukrajinský klavirista žijúci v USA Vadym Kholodenko. Philharmonia Orchestra London bude účinkovať s vo svete a už aj doma etablovaným Jurajom Valčuhom. Sólistom tohto koncertu je mladý americký huslista Stefan Jackiw. Drážďanská filharmónia príde na festival so svojím šéfdirigentom Michaelom Sanderlingom a s Juliou Fischer, huslistkou so slovenskými koreňmi, ktorá svojím recitálom uchvátila publikum na BHS už v roku 2014. PKF-Prague Philharmonia (Pražská komorná filharmónia) prichádza so svojím novým šéfom Emmanuelom Villaumom a mimoriadne žiadaným kanadským klaviristom Louisom Lortiem. Ozvláštnením festivalu bude určite Tatársky národný symfonický orchester, ktorý si získal renomé pod taktovkou svojho šéfdirigenta Alexandra Sladkovského. Sólistom koncertu je nielen doma v Rusku obdivovaný Denis Matsuev.

Juraj Valčuha

Juraj Valčuha

Atraktívni dirigenti a sólisti sa predstavia aj so slovenskými orchestrami: úvodný koncert diriguje dezignovaný šéfdirigent Slovenskej filharmónie James Judd, sólistom je nášmu publiku dobre známy huslista Vadim Repin. Na záverečný koncert 52. BHS prichádza do Bratislavy po takmer tridsiatich rokoch americký dirigent James Conlon, aby uviedol Brittenovo Vojnové requiem s troma mimoriadnymi sólistami Tatianou Pavlovskou, Tobym Spencem a Michaelom Vollem. Štátny komorný orchester Žilina naštuduje diela Jána Levoslava Bellu a Ludwiga van Beethovena Beethovena so znalcom týchto dvoch majstrov – anglickým dirigentom Andrew Parrottom. Štátna filharmónia Košice uvedie nádherné Dvořákovo oratórium Stabat mater pod vedením Petra Altrichtra, okrem spomínaných slovenských sólistov M. Hajossyovej, T. Kružliakovej a P. Mikuláša, sa na pódium Reduty opäť postaví tenorista Oscar de la Torre.

Popri už zmienenom koncerte súboru Musica aeterna, zavíta do Bratislavy barokový ensemble Clemencic Consort s medzinárodným obsadením.

Clemencic Consort

Clemencic Consort

V programe tohtoročného festivalu účinkujú dve kvartetá: české Graffovo kvarteto so slovenským klaviristom Marcelom Štefkom a Mucha Quartet zo Slovenska. Zo zahraničia si budú môcť návštevníci BHS vypočuť ešte výborných interpretov – huslistu Ivana Ženatého, violončelistu Petra Nouzovského a The Czech Ensemble Baroque Choir (um. vedúca Tereza Válková).

Bratislavské hudobné slávnosti 2016, plagát, Na plagáte 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je použitá reprodukcia bronzovej plastiky známeho slovenského sochára Mariána Polonského

Na 52. ročníku BHS sa uskutoční 23 koncertov: v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Malej sále a novom priestore renovovanej Stĺpovej sále Slovenskej filharmónie v budove Reduty. Na plagáte 52. ročníka Bratislavských hudobných slávností je reprodukcia bronzovej plastiky známeho slovenského sochára Mariána Polonského.

Program a vstupenky online nájdete na stránkach Slovenskej filharmónie a stránkach Bratislavských hudobných slávností www.bhsfestival.sk.

Zdroj: BHS

PR článok

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár