V Bratislave si pripomenú storočnicu bulharského operného speváka Borisa Christova

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – V tomto roku si operný svet pripomína 100. výročie od narodenia bulharského operného speváka Borisa Christova (1914-1993). Pri tejto príležitosti pripravil Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave slávnostný koncert a prednášku muzikologičky, novinárky a riaditeľky Múzea Borisa Christova Eleny Dragostinovej.

Slávnostný koncert sa uskutoční 20. novembra 2014 vo Veľkej koncertnej sále Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Na koncerte účinkujú: Iva Yonova (soprán), Peter Naydenov (bas), Rusi Nikov (barytón), Christofor Yonov (tenor).

Koncert sa uskutoční pod záštitou J.E. pani Margarity Ganevej, veľvyslankyni Bulharskej republiky a Ing. Václava Miku, generálneho riaditeľa RTVS.

Boris Christov koncert v BA

Prednáška Eleny Dragostinovej – muzikologičky, novinárky a riaditeľky Múzea Boris Christov pod názvom Boris Christov a slovanský svet sa uskutoční 24. novembra v Hudobnej sále Konzervatória v Bratislave.

„Moje nepretržité vzdelávanie a dlhoročná kariéra v službách kultúry boli a vždy budú v mene ľudstva a môjho slovanského rodu…“

Slová Borisa Christova sú mottom prednášky, ktorá opisuje tri aspekty osobnosti tohto veľkého umelca: ako operného speváka, pedagóga a mecenáša. Jeho celá kariéra sa odohrávala mimo Bulharsko – na prestížnych scénach a koncertných pódiách v Taliansku, Veľkej Británii, Spojených štátoch, Latinskej Amerike … Jeho vrcholové role vybudovali modely v interpretácii opernej literatúry. Veľký umelec vyberal zo svojho obrovského repertoárového trezoru najčastejšie úlohu Filipa II – spieval ju 420 krát. Nasledovali ho Boris Godunov – 300 krát, Don Basilio – 290 krát, Dosifey, Mefistofeles …

Boris Christov prednáška v BA

V kontexte tejto série obrazov prednáška vyzdvihuje interpretáciu diel, na základe ktorých sám seba Boris Christov definuje ako občana sveta, ktorý háji svoju slovanskú identitu. V roku 1959 umelec využíva svoju autoritu k tomu, aby sa Musorgského „Boris Godunov“ hral v londýnskej Covent Garden v plnom znení s celým umeleckým súborom v originálnom jazyku, v ktorom bolo napísané libreto. Odvtedy, všade kde bol pozvaný Boris Christov sa prejavoval ako zástanca za prevedenie diel podľa pôvodného slovného textu. Jeho reformátorska úloha v tomto ohľade bola nariadená a plynula aj z jeho presvedčenia, že všetky hodnoty každej národnej tvorby si rovnako zaslúžia byť súčasťou svetovej kultúrnej pokladnice. Boris Christov prikladal veľký význam k popularizácii bulharskej tvorby a vybojoval si titul „Veľvyslanec bulharskej piesne“. K dlhej reťazi rôznych rolí Boris Christov pridáva aj náboženské cirkvno-slovanské spevy, ktoré znejú ako vierovýznamne spovede slovanskej duše. Nahraný záznam „nekánonickej“ skladby „Liturgia Domestika“ Alexandra Grechaninova v majestátnom chráme „Sv. Alexander Nevsky“ v Sofii bola jedným zo splnených snov veľkého umelca, ktorý nikdy nespieval na bulharskej scéne.

Boris Christov, (1914-1993)

Boris Christov,
(1914-1993)

V prednáške je zdôraznená presnosť Borisa Christova pri čítaní a všímaní si podrobností, ktoré vypĺňajú a obohacujú jeho role. Takto precízne vytvorené monumentálne plátna sú pozadím, na ktorom sa odohrávajú historické osudy jeho postáv a obohacujú tak operné školy rôznych národov. Prednáška obhajuje tézu, že veľkosť umelca spočíva nie len v jeho úlohách, ale aj v jeho životných činoch.

Súčasne so svetovými triumfami Boris Christov prejavoval starosť a záujem o mladú generáciu umelcov. Svojim študentom pedagóg odkázal svoje tvorivé zásady a Bulharsku daroval svoju vilu v Ríme – aby sa stala akadémiou umenia a kultúry. Svoj dom v Sofii taktiež daroval štátu, a ten sa za posledných desať rokov stal jedným z najatraktívnejších centier v krajine – križovatkou projektov rôznych generácií umelcov rôznych druhov umení.

ELENA DRAGOSTINOVA vyštudovala VŠMU „Pančo Vladigerov“ v Sofii, Teoreticko-skladateľskú fakultu. Od r. 2003 je riaditeľkou hudobného centra Boris Christov. Je profesorkou na Novej bulharskej univerzite, kde prednáša hudobnú vedu od r. 2004.

Prispieva do hudobných časopisov a novín recenziami a analytickými portrétmi venovanými hudobným osobnostiam ako Pierre Boulez, Maurice Béjart, Iannis Xenakis, Giancarlo Menotti, Jose Carreras, Boris Pokrovský, Igor Moiseev, Pancho Vladigerov, Raina Kabaivanska, Gena Dimitrova, Nicolai Ghiaurov i mnohých ďalších. Základnými témami jej projektov sú mediálny život hudby, kultúrna interakcia, globalizácia a kultúrna identita, hudobný manažment, sociálne aspekty hudobného umenia a iné. Je členkou zväzu bulharských hudobníkov a tanečníkov a Medzinárodného zväzu novinárov.

www.bulkis.sk

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Zdroj: BKI

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár