V Bratislave uviedli knižnú novinku Michaely Mojžišovej Napísal som maličkú opierku…

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Ústav divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied uviedol v utorok 5. marca 2019 knižnú novinku autorky Michaely Mojžišovej Napísal som maličkú opierku… V slovenskej odbornej literatúre ide o prvú monografiu venovanú komornej opere.

Prezentácia sa konala v kaviarni Siedma struna v Bratislave prostredníctvom rozhovoru, ktorý viedol operný kritik a publicista Jozef Červenka. Knihu uviedla do života – dobrým slovom – riaditeľka a samostatná vedecká pracovníčka Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV Elena Knopová.

,,Na začiatku bola myšlienka spracovať dejiny Komornej opery Slovenskej filharmónie (1986 – 1999), ktorou ma „nainfikoval“ môj kolega z Divadelného ústavu Oleg Dlouhý. Keď som v roku 2012 prešla pracovať do Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV, priniesla som si ju so sebou ako prvú výskumnú úlohu. Našťastie sedela do témy grantu APVV, ktorý tam v tom čase viedol Andrej Maťašík, takže som mala jeho podporu. (O to viac ma mrzí, že ani jeden z mojich dvoch priateľov sa zrodu tejto knižky nedožil.) Štúdiu o Komornej opere SF som najprv publikovala v časopise Slovenské divadlo. Ale téma ma „chytila“ natoľko, že som sa rozhodla doplniť ju v širšom zábere.“ uviedla pre Opera Slovakia k vzniku myšlienke spracovania témy do knižnej podoby autorka Michaela Mojžišová – muzikologička, operná kritička a publicistka, členka výboru Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT).

Prezentácia knižnej novinky Michaely Mojžišovej: Napísal som maličkú opierku…, Jozef Červenka, Elena Knopová, Michaela Mojžišová, foto: Ľudovít Vongrej

,,Nešlo o zadanie „zvonku“, skôr som mala pocit, že ide o neprávom obchádzanú tému, hoci tradícia komornej opery na Slovensku síce nie je taká, ako napríklad v anglosaských krajinách, či (aby sme nechodili tak ďaleko) v susednej Českej republike. S opernou prvotinou mladého skladateľa Juraja Beneša Cisárove nové šaty (premiéra 1969) na javisko SND doslova vtrhli princípy moderného divadla a spôsobili malú revolúciu vo vnímaní tohto hudobno-divadelného druhu u nás. Podobné „revolučné“ dimenzie mali aj prvé inscenácie Komornej opery Slovenskej filharmónie, v ktorých Jozef Bednárik začal svoju pozoruhodnú dráhu operného režiséra. A na prelome milénií to boli práve recesistickí tvorcovia zo Združenia pre súčasnú operu (Ľubo Burgr, Martin Burlas, Daniel Matej, Marek Piaček), kto oživil diskusiu o budúcnosti a smerovaní slovenskej opernej (presnejšie, hudobno-dramatickej či hudobno-divadelnej) tvorby.“ dodáva autorka, ktorá si názov knihy prepožičala od Juraja Beneša, priekopníka tohto žánru v slovenskej tvorbe. Ten o svojej opere Skamenený, umeleckej reakcii skladateľa-intelektuála na vývoj krajiny po auguste 1968, v jednom z interview povedal: „Napísal som maličkú opierku, aby si ju nikto nevšimol, pustí hlas jediný…“

Nová publikácia skúma komornú operu z dvoch hľadísk. Autorku zaujíma pozícia žánru v tvorbe slovenských skladateľov aj jeho výskyt v dramaturgii divadelných inštitúcií. Prostredníctvom piatich tematických kapitol sa snaží dokladovať, že ,,hoci na Slovensku neexistuje rozsiahla tradícia komornej opery, tak práve prostredníctvom tohto žánru sa odohralo viacero momentov, ktoré mali vplyv na vývin slovenského hudobného divadla“. Ambíciou autorky monografie nie je vyčerpávajúce zmapovanie problematiky, ale chce upozorniť na hudobno-divadelnú oblasť, ktorá je dlhodobo odsunutá na okraj záujmu nielen v dramaturgii divadiel, ale z veľkej miery aj vo výskume divadelných a hudobných teoretikov a historikov.

Prezentácia knižnej novinky Michaely Mojžišovej: Napísal som maličkú opierku…, foto: Ľudovít Vongrej

Začiatok výskum autorka realizovala v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV a jej snahou bolo zmapovať činnosť dvoch súborov: Komornej opery Slovenskej filharmónie (1986 – 1999) a jej predchodcu, Komorného súboru SND, pôsobiaceho pod vedením dirigenta Viktora Málka v sedemdesiatych a na začiatku osemdesiatych rokov. Neskôr výskum rozšírila o komornú tvorbu slovenských skladateľov s dôrazom na tie diela, ktoré sa dočkali javiskového uvedenia v kamenných divadlách.

Knihu vydala VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. ,,Vzhľadom na to, že kniha vyšla vo vedeckom vydavateľstve, je v prvom rade určená odbornej verejnosti. Ale pri písaní sú mi vzormi operný historik Jaroslav Blaho či teatrológ Miloš Mistrík, ktorí dokážu aj o odborných témach písať zrozumiteľným a pútavým štýlom. Či sa mi darí ich nasledovať, to nech posúdia čitatelia. Každopádne, keďže píšem o nie dávnej minulosti a tiež o najsúčasnejšej súčasnosti, kniha by mohla zaujať aj tvorcov a divákov, ktorí spolutvorili a spolutvoria slovenské dejiny komornej opery.“ dodáva Michaela Mojžišová.

Prezentácia knižnej novinky Michaely Mojžišovej: Napísal som maličkú opierku…, 2019, Michaela Mojžišová, foto: Ľudovít Vongrej

Vznik tohto druhu publikácie si vyžaduje dlhodobý proces prípravy a aj spracovania. ,,Vzhľadom na to, aké je to útle dielko, tak vznikalo dlho – s prestávkami šesť rokov. Popri komornej opere som totiž pracovala aj na iných výskumných a grantových úlohách v SAV. Napríklad na kapitole o slovenskom opernom divadle v rokoch 1989 – 2015, ktorá vyšla v našej kolektívnej monografii Slovenské divadlo v čase spoločenských premien, alebo na štúdiách súvisiacich s blížiacou sa storočnicou slovenského profesionálneho divadla. Komorná opera ma však „držala“, takže priebežne pribúdali ďalšie kapitoly: o Komornom súbore SND a orchestri Camerata slovaca, o komorných opusoch slovenských skladateľov uvedených v našich divadlách, aj o premenách žánru v avantgardnom hudobno-divadelnom prostredí.“ Ochota kolegov či organizácií veľmi napomohli k vzniku monografie. ,,Stretla som sa s podporou a záujmom kolegov z hudobníckej i divadelnej branže, s ochotou divadiel i tvorcov poskytnúť mi materiály, či s ústretovosťou fotografov, keď som ich poprosila o dovolenie zverejniť zábery z inscenácií. No a v neposlednom rade som mala podporu na svojom pracovisku, ktoré vydanie knihy zafinancovalo.“

Na Slovensku je ešte veľa tém, ktoré si vyžadujú spracovanie do odborných publikácii, čo závisí od mnohých okolností. ,,Verím, že sa podarí dotiahnuť do šťastného konca projekt Divadelného ústavu a po prvom zväzku Dejín slovenského divadla (1920 – 1948) vyjde aj druhý diel, venovaný divadlu do roku 2000. V oboch knihách sú kapitoly o slovenskej opere, ktoré sme vypracovali spolu s Jaroslavom Blahom, Vladimírom Blahom a Pavlom Ungerom. A tiež verím, že sa úspešne zavŕši výskum, ktorý iniciovali Dagmar Podmaková z ÚDFV SAV a Nadežda Lindovská z VŠMU, a že k storočnici SND vyjde monografia približujúca dejiny našej prvej scény cez rekonštrukciu sto inscenácií. No naďalej bude chýbať väčšia publikácia venovaná dejinám banskobystrickej a košickej opery. A to ani nehovorím o monografiách aspoň tých najvýznamnejších operných tvorcov – režisérov i dirigentov. Žiaľ, na Slovensku platí ono biblické: „Žatva je veľká, robotníkov málo.“ A tak by v prvom rade bolo treba, aby do súčasného neveľkého tímu odborníkov na operné divadlo, ktorý tvorí pár predstaviteľov staršej a strednej generácie, pribudli aj naši mladí nasledovníci.“

Prezentácia knižnej novinky Michaely Mojžišovej: Napísal som maličkú opierku…, autogramiáda,foto: Ľudovít Vongrej

Po knihe Napísal som maličkú opierku… je ťažiskom výskumu Michaely Mojžišovej práca nemeckého režiséra Petra Konwitschného. ,,Mám spracované jeho bratislavské pôsobenie a dnes ho „prenasledujem“ po európskych scénach, ktoré uvádzajú jeho staršie i celkom nové inscenácie. Mojou ambíciou je napísať knižku o rôznych aspektoch jeho, podľa môjho názoru veľmi zaujímavej, inšpiratívnej, no najmä profesionálne poctivej operno-režijnej tvorby.“

Pripravil: Ľudovít Vongrej

Recenzia knihy: Komorná opera v bludisku – aj o tom je kniha Michaely Mojžišovej

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár