V Novej synagóge v Žiline uviedli súčasnú operu Viliama Gräffingera ANTI-GONÉ

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Žilina – V priestoroch Novej synagógy v Žiline sa v dňoch 9. – 11. septembra 2019 uskutočnila druhá séria predstavení – inštalácie pôvodnej slovenskej opery autora Viliama Gräffingera podľa Sofoklovej Antigony v hudobnom naštudovaní Jozefa Chabroňa a v réžii Petra Maťa. Premiéru a I. sériu repríz predstavení projektu, do ktorého bolo zapojených viac ako 70 účinkujúcich a tvorcov, uviedli v marci t.r.

Projekt zorganizovala spoločnosť KOLLEKTIV, s.r.o. v spolupráci s Truc sphérique, o.z.Nová synagóga Žilina, Konzervatóriom Žilina, ŠKO Žilina, Konzervatóriom Bratislava Liptovský Hrádok a ďalšími  partnermi ako svoj príspevok k tohtoročnému 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Premiéra Gräffingerovej súčasnej opery – pre hlasy, orchester a kolieskové korčule ANTI-GONÉ sa konala v 23. marca 2019 v Novej synagóge Žilina a následne uviedli prvú sériu predstavení 25. a 26. marca. 22. marca uviedli predpremiéru predstavenia. V druhej sérii sa konali tri reprízy – 9., 10. a 11. septembra 2019.

V. Gräffinger: ANTI-GONÉ, KOLLEKTIV, s.r.o., 2019, Serhii Truntaev, Ján Galla, Jozef Chabroň, Peter Maťo a Matej Kočkovský počas skúšky predstavenia, foto: FB

Autorom hudobného naštudovania bol Jozef Chabroň (v súčasnosti zbormajster Slovenského filharmonického zboru) a dielo zinscenoval herec, režisér a divadelný kritik Peter Maťo, ktorý bol zároveň aj dramaturgom, a spolu so skladateľom Viliamom Gräffingerom aj autorom libreta. Petra Maťa na predlohe rozsiahlej tragédie zaujíma najmä ,,konflikt dvoch postáv, Antigony ako predstaviteľky morálky a slobodnej voľby, a Kreóna ako predstaviteľa zákona a štátnej moci„. Zbormajstrom bol Štefan Sedlický a na hudobnom naštudovaní spolupracoval korepetítor Miloš Biháry. Autorom scény bol Marek Hollý, kostýmy navrhla kostýmová výtvarníčka Dáša Veselovská. Audiovizuálne médiá mal na starosti Pavol Soukal a svetelný dizajn Ints Plavnieks.

Jozef Chabroň ,,Opera ANTI-GONÉ Viliama Gräffingera je výnimočné dielo. Hudobný jazyk autora, melodika, čas, emócia, farebnosť, s ktorou narába ma nadchla. Tým, že opera bola komponovaná výhradne pre priestor žilinskej Synagógy, kedy autor dopredu rátal s jej akustickými možnosťami, dostáva projekt úplne iný rozmer. Kombinácia profesionálnych umelcov a študentov na veľkej opernej produkcii nie je bežná a bola pre mňa výzvou. Opera v scénickej podobe odznela v Žiline po viac ako 20 rokoch a celý projekt sa podarilo zrealizovať len vďaka absolútnemu nasadeniu a nadšeniu všetkých zúčastnených strán:

Hráči ŠKO Žilina sú profesionáli, na ktorých som sa mohol vo všetkom spoľahnúť a bolo mi veľkou cťou, že som mohol s nimi spolupracovať. Zbor konzervatória v Žiline pod vedením Štefana Sedlického, môjho profesora, sú mladí speváci, ktorí ma inšpirovali a ich prístup a nasadenie pre niečo nové je v tejto dobe ojedinelý. Kvarteto sólistov: Ján Galla si svojou ľudskosťou a kumštom zobral pod krídla ostatných sólistov a bol mi veľkou oporou. Glória Nováková, Matej Kočkovký a Serhii Truntaev sú mladí speváci a verím, že o nich budeme ešte počuť. Tím zo Stanice Žilina-Záriečie, najmä Kamil Mihalov, od začiatku projektu verili a vytvorili pre nás až ,,rodinné“ podmienky na prácu.

Odvážny režisér a ,,otec“ tohto projektu, Peter Maťo som rád, že som ho pred rokmi spoznal, je to už náš druhý spoločný projekt. Vážim si, že mi dôveruje a keďže mám rád nové výzvy, len vďaka nemu som mohol prispieť k úspešnej realizácii tohto výnimočného projektu. Výsledkom našej spoločnej práce bolo sedem vypredaných predstavení s divákmi, ktorých sa naša spoločná práca dotkla. Vo mne celý tento projekt zanechal veľa hudobných zážitkov, emócií a všetkým za to ďakujem.

V hlavných postavách sa predstavili Glória Nováková (Antigona, dcéra tébskeho kráľa Oidipa, soprán), Ján Galla (Kreón, tébsky kráľ, basbarytón), Matej Kočkovský (Haimón, ich syn) a slepého veštca Teiresiasa (bas) stvárnil Serhii Truntaev. Občania zazneli v podaní miešaného komorného zboru Konzervatória Žilina a spoluúčinkovali performeri Jakub Slovák (pohybová spolupráca), Dávid Dubjel a Matej Lehotský. Hral Štátny komorný orchester Žilina.

V. Gräffinger: ANTI-GONÉ, KOLLEKTIV, s.r.o., 2019, Glória Nováková (Antigona), foto: Ctibor Bachratý

,,Výnimočný projekt ANTI-GONÉ spojil mladých tvorcov a interpretov so skúsenými, a odkaz antickej tragédie s našimi novodobými dejinami. Do projektu bolo zapojených viac ako 70 účinkujúcich a tvorcov (35 študentov žilinského konzervatória, 24 orchestrálnych hráčov, 4 operní speváci, 3 performeri a inscenačný tím.“ uvádza Marta Šuleková z KOLLEKTIV, s.r.o. a dodáva:

,,Sofokles – Gräffinger – Maťo: ANTI-GONÉ, inscenovaná inštalácia pre hlas(y) a orchester v jednej časti a štyroch obrazoch je voľnou parafrázou inšpirovanou Sofoklovou Antigonou. Projekt vznikol priamo pre priestor Novej synagógy a je neprenosný do iného priestoru. Skladateľ tu totiž využil unikátnu akustiku. Režijno-výtvarné riešenie efektívne využilo priestor neologickej synagógy a jeho atmosféra sa stála súčasťou scénografie.“

V. Gräffinger: ANTI-GONÉ, KOLLEKTIV, s.r.o., 2019, Ján Galla (Kreón), zbor Konzervatória Žilina, foto: Ctibor Bachratý

KOLLEKTIV s.r.o. je združením nezávislých tvorcov, ktorý od roku 2014 realizuje autorské divadlo. Jeho umeleckým lídrom a režisérom je Peter Maťo, ktorý so skladateľom Viliamom Gräffingerom doteraz realizoval tri autorské hudobno-dramatické projekty, ktorých vyvrcholením bola opera ANTI-GONÉ. Združenie vyhľadáva autorov textov väčšinou s už zadaným námetom a inšpiruje ich napísať nové divadelné hry, prípadne hudobno-dramatické predlohy.

V. Gräffinger: ANTI-GONÉ, KOLLEKTIV, s.r.o., 2019, Jozef Chabroň, Štátny komorný orchester Žilina, foto: Ctibor Bachratý

Ako uvádzala pozvánka na predstavenie, ANTI-GONÉ je živým zosobnením dcérskej oddanosti a prísnej mravnosti, vzbury proti ľudskému zákonu, ak sa ním znásilňujú zásady spravodlivosti dané našim svedomím a vôľou bohov. Hlbinný étos a pokora Antigony je v kontraste s jej odhodlaním nepodvoliť sa arogancii štátnej moci.

V tejto súvislosti je viac ako aktuálnou Posledná Periklova reč – Pochovávanie padlých, chvála aténskej demokracie z roku 431 pr.n.l. autora Tukydidesa z knihy Dejiny peloponézskej vojny: „Štátne zriadenie, ktoré máme, nemusí nič závidieť zákonom suseda. Namiesto toho, aby sme závideli iným, slúžime im za vzor a môžu nás napodobňovať. Toto zriadenie sa volá demokracia, vláda ľudu, lebo štát spravujú viacerí, nie pár jednotlivcov. Podľa zákonov majú všetci občania rovnaké práva, keď ide o súkromné záujmy, a pokiaľ ide o veci spoločného záujmu, pri výbere do verejných úradov má každý prednosť podľa toho, v čom vyniká, podľa schopností, nie podľa príslušností k istej skupine. Ak je niekto chudobný, ale môže byť nejakým spôsobom prospešný obci svojou činnosťou, nebráni mu v tom nízky pôvod.“ (zdroj: pozvánka na predstavenie)

V. Gräffinger: ANTI-GONÉ, KOLLEKTIV, s.r.o., 2019, klaňačka po predstavení, zľava Peter Maťo, Viliam Gräffinger a performeri, foto: Ctibor Bachratý

Pre klaviristu a hudobného skladateľa Viliama Gräffingera (1980) to nie je prvá spolupráca so združením KOLLEKTIV, s. r. o. V roku 2017 s nimi realizoval prvé uvedenie hudobno-dramatického diela podľa Shakespearových Sonetov s názvom Sonety 2016 v réžii Petra Maťa, ktorého derniéra bola súčasťou medzinárodného hudobného festivalu Melos-Étos v novembri 2017. V roku 2018 Gräffnger skomponoval scénickú hudbu k performatívnemu projektu prvého uvedenia pôvodnej hry Petra Lomnického PamiatKAR.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

video

ANTI-GONÉ

Milí poslucháči, nenechajte si ujsť súčasnú operu pre hlasy, orchester a kolieskové korčule ANTI-GONÉ, v ktorej spoluúčinkujú v orchestri hudobníci z ŠKO. Už v septembri v Novej synagóge Žilina.Bližšie informácie: http://www.novasynagoga.sk/anti-gone-reprizy/

Uverejnil používateľ Štátny komorný orchester Žilina (Slovak Sinfonietta) Pondelok 26. augusta 2019
ANTI-GONÉ / súčasná opera pre hlasy, orchester a kolieskové korčule

9. – 11. 9. 2019 pozývame na reprízy opery na motívy Sofoklovej tragédie, ktorú pre Novú synagógu napísal skladateľ Viliam Gräffinger a s viac než 70-členným kolektívom režíroval Peter Maťo.

Uverejnil používateľ Nová synagóga Žilina Sobota 7. septembra 2019
Anti-goné v Žiline

Výnimočný umelecký zážitok sa vracia do Žiliny. Milovníkov kultúry, literatúry, ale aj všetkých ostatných pozývame na Anti-goné!

Uverejnil používateľ Televízia Raj Sobota 7. septembra 2019
Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár