V Opere SND je vyhlásená štrajková pohotovosť – dôvodom je inscenácia Sadko

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Základné odborové organizácie zboru, sólistov a orchestra Slovenského národného divadla vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je ohrozenie zdravia negatívnym pôsobením plesní v rašeline použitej v inscenácii opery Sadko od Nikolaja Rimského-Korsakova. Napriek tomu, že vedenie SND nesúhlasí so stanoviskom zmluvného partnera SND – pracovnej zdravotnej služby MIOMED, s.r.o. k výsledkom laboratórneho rozboru rašeliny, ktorý vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, rozhodlo 14. 2. o zmene predstavenia. Namiesto plánovanej reprízy opery Sadko sa dňa 15. februára 2018 uviedla Pucciniho Turandot. Štrajková pohotovosť platí na všetky predstavenia opernej inscenácie Sadko a potrvá až do odstránenia závažných nedostatkov.

Článok je pripravený v spolupráci so zástupcami odborových organizácii SND.

článok bol aktualizovaný o vyjadrenie Inšpektorátu práce dňa 2. 3. 2018 o 16:05

Premiéru inscenácie opery Nikolaja Rimského-Korsakova Sadko uviedlo SND 26. a 28. januára 2018 v rámci koprodukčného projektu Opery SND a Flámskej opery v Antverpách a Gente. Na javisku SND zaznela v hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra a v réžii amerického režiséra Daniela Kramera, pre ktorého to bola prvá spolupráca s Operou SND. Slovenské národné divadlo inscenáciu komunikuje ako nevhodnú pre divákov mladších ako 17 rokov. Jej recenziu sme priniesli TU… a záznam z tlačovej konferencie pred premiérou je k dispozícii TU…

N. A. Rimskij-Korsakov: Sadko, Opera SND, 2018,
Michal Lehotský (Sadko), Zbor Opery SND,
foto: Anton Sládek

Súčasťou inscenácie je aj rašelina rozložená počas celého predstavenia po celej šírke javiska v hrúbke cca 30 cm s celkovou hmotnosťou približne 4 tony. Vzhľadom na to, že spôsobuje vysokú prašnosť, je nevyhnutné rosiť javisko, ako sa to realizovalo už v inscenáciách partnerskej Flámskej opery v Antverpách a Gente, kde inscenáciu uviedli v júni 2017 a odtiaľ sa v rámci koprodukčného projektu previezla do SND. Podľa vyjadrenia zástupcov odborových organizácií zboru, sólistov a orchestra SND, prvé podozrenia na kontamináciu rašeliny, ktorá bola do SND dodaná v uzavretých boxoch (ešte predtým bola podľa vyjadrenia Františka Šeniglu skladovaná v Belgicku približne pol roka), sa objavili už pri ich otváraní pracovníkmi techniky SND – na rašeline sa nachádzali plesne.

Po upozornení si umelci zastúpení svojimi odborovými organizáciami vyžiadali od SND vysvetlenie. Vedenie SND argumentovalo certifikátom výrobcu rašeliny, ktorý však možno zodpovedal jej zloženiu a stavu pri používaní v Antverpách a Gente od júna 2017 ešte pred prepravou v uzavretých boxoch do Bratislavy. Na základe dôvodného podozrenia na kontamináciu si zamestnanci SND vyžiadali laboratórny rozbor v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto.

Tieto rozbory boli okamžite zadané, ale stalo sa tak pomerne neskoro, pretože skúšobný proces inscenácie sa už na scéne v kompletnom javiskovom tvare vrátane rašeliny naplno rozbehol a naďalej pokračoval až do uskutočnenia oboch premiér. Na výsledky sa čakalo zhruba týždeň a obsahovali iba číselné vyjadrenia jednotlivých meraných veličín.

Preto bola o ich interpretáciu požiadaná spoločnosť MIOMED, s.r.o., ktorá je zmluvným partnerom SND a vypracovala stanovisko k výsledkom laboratórnych rozborov realizovaných 16. a 18. januára 2018 Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava. Stanovisko je podpísané odborným garantom a riaditeľom PZS MIOMED, s.r.o. Doc. MUDr. Ferdinandom Krutým, CSc a Mgr. Simonou Hornáčkovou, asistentkou  PZS MIOMED, s.r.o. s dátumom 7. februára 2018, teda 12 dní po prvej premiére.

V tomto stanovisku spoločnosť upozorňovala na nebezpečnú kontamináciu rašeliny a na riziká pri jej použití. Vo svojom stanovisku uvádza, že napriek opatreniam (rosenia javiska z dôvodu zníženia miery prašnosti) ,,dochádza aj tak k nežiaducemu ohrozeniu zdravia – negatívnemu pôsobeniu plesní, ktoré boli zistené v rámci výkonu merania a sú uvedené v protokole. Okrem nich však, na základe preventívno-lekárskych skúseností dochádza aj k pomnoženiu druhov baktérií, ktoré môžu viesť u vnímavých jedincov k alergickým zápalovým reakciám dýchacích ciest a v niektorých prípadoch až k závažnému zápalu pľúc – exogénna alergická alveolitída s možnými trvalými následkami, ktorá by v tomto prípade navyše spĺňala aj kritéria pre priznanie choroby z povolania.“ Toto stanovisko spoločnosti MIOMED, s.r.o. vedenie SND, podľa slov zástupcov odborov, bagatelizuje.

Dňa 13. februára 2018 na základe iniciatívy zástupcov uvedených základných odborových organizácií v SND prebehlo stretnutie s vedením divadla, konkrétne s generálnym riaditeľom Mariánom Chudovským a riaditeľom Opery SND Slavomírom Jakubekom. Dôvodom stretnutia bolo stanovisko spoločnosti MIOMED. Odborári žiadali vysvetlenie a okamžitú nápravu. Ponúkli vedeniu riešenie, nakoľko hudobné naštudovanie stálo súbor nemalé úsilie a množstvo práce. Riešenie vidia v koncertnom uvedení diela alebo v odstránení kontaminovanej rašeliny z javiska.

Zástupcovia vedenia SND aj naďalej argumentovali certifikátom výrobcu rašeliny a zmluvným vzťahom so zahraničným koprodukčným divadlom, ktorého súčasťou je uvedenie inscenácie v pôvodnom naštudovaní v súlade s autorskými právami inscenátorov. V rozhovore pre český operný portál zástupcovia odborov uvádzajú, že napriek zlým výsledkom laboratórnych rozborov riaditeľ odporučil odohrať zvyšné predstavenia v pôvodnej verzii vrátane spornej rašeliny na javisku. Celý rozhovor je k dispozícii TU… Na tento rozhovor reagoval riaditeľ SND Slavomír Jakubek vyjadrením, ktoré je k dispozícii TU…

K vzniknutej situácii prinášame aj oficiálne stanovisko vedenia Slovenského národného divadla – generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského a riaditeľa SND Slavomíra Jakubeka, ktoré je zverejnené aj na webovej stránke SND.

Stanovisko vedenia Slovenského národného divadla k inscenácii Opery SND Sadko a zmeny predstavenia tohto titulu dňa 15. 2. 2018

Opera SND vytvorila v spolupráci s renomovaným zahraničným partnerom, Flámskou operou v Antverpách a Gente, inscenáciu opery Sadko N. Rimského Korsakova, v ktorej je na javisku použitá zemina. Inscenácia už mala premiéru s následným cyklom repríz na pôde partnera. Na predmetný použitý materiál dostala Opera SND certifikát od svojho partnera, vystavený podľa platných európskych noriem. Keďže v radoch zamestnancov vznikla pochybnosť o jeho zdravotnej nezávadnosti, požiadalo vedenie SND na ich podnet o posudok zmluvného kompetentného partnera SND, spoločnosť MIOMED. Vystavený posudok však z pohľadu žiadateľa obsahuje vo svojej odporúčacej časti rozporuplný vzťah medzi výsledkom analýzy a popisom manipulácie s materiálom, ktorý vedie k nie celkom objektívnym uzáverom.

Po prerokovaní problematiky so zástupcami odborových organizácií na pôde Opery SND a po zohľadnení napätej situácie, ktorá vznikla v dôsledku rôznosti názorov zúčastnených strán rokovania, vedenie SND v snahe zmierniť napätie a nájsť všeobecne prijateľné riešenie problému upustilo od realizácie opery Sadko v pôvodne plánovanom termíne 15. februára 2018 a nahradilo titul inou inscenáciou, Turandot od Giacoma Pucciniho. Súčasne požiadalo svojho partnera, spoločnosť MIOMED, o dôsledné došetrenie analýzy a všetkých okolností použitia zeminy, na čo partner zareagoval pozitívne. Konečný výsledok následne premietne vedenie SND do svojich ďalších zámerov a plánov v súvislosti s uvádzaním danej inscenácie.

zdroj: SND

S týmto oficiálnym stanoviskom vedenia SND sa dotknutí umelci nestotožnili a základné odborové organizácie zboru, sólistov a orchestra Slovenského národného divadla adresovali generálnemu riaditeľovi SND oficiálnu „Žiadosť o zabezpečenie zdravotne nezávadného pracovného prostredia a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti“, zo dňa 14. 2. 2018, v ktorej sa okrem iného uvádza, že ,,v prípade, ak nebude zabezpečené zdravotne a hygienicky nezávadné pracovné prostredie, t. j. uvedená rašelina sa bude nachádzať na javisku, ZO ÚNIE vyhlasujú štrajk podľa článku 37 Ústavy SR a Európskej sociálnej charty a zamestnanci SND, účinkujúci v predstavení Sadko, budú nútení odmietnuť účasť na takomto predstavení.” Žiadosť odovzdali zástupcovia odborov vedeniu SND, ktoré reagovalo zmenou predstavenia reprízy Sadka a nahradili ho Pucciniho operou Turandot. SND verejnosti odkomunikovalo zmenu predstavenia v predvečer konania sa predstavenia bez konkretizovania dôvodu zmeny týmto oznamom:

ZMENA predstavenia SADKO 15. februára

Vážení návštevníci, dovoľujeme si vás informovať o zmene hracieho plánu v Sále opery a baletu dňa 15. februára 2018. Namiesto pôvodne plánovaného predstavenia opery Sadko uvedieme reprízu opery Turandot. Rozprávkový príbeh o krutej princeznej a Kalafovi, ktorý musí správne odpovedať na jej tri hádanky aby si zachránil hlavu, uvádzame v réžii legendárneho Jozefa Bednárika.

V prípade, že navštívite náhradné predstavenie, strácate nárok na vrátenie vstupného a tiež aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením. Ak sa však rozhodnete, že náhradný ponúkaný titul nenavštívite, máte právo vrátiť nepoužité vstupenky a peniaze Vám budú refundované v plnej výške Vami zakúpených vstupeniek.

O vrátenie vstupného je možné požiadať osobne v pokladniciach SND do 15 pracovných dní po plánovanom termíne predstavenia. O vrátenie vstupného po 15 pracovných dňoch je možné požiadať výlučne písomne (resp. pri on-line nákupe aj e-mailom) na adrese rezervacie@snd.sk alebo jana.krajcirova@snd.sk. Zároveň je potrebné uviesť Vaše číslo účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC) a priložiť sken vstupenky na refundáciu.

zdroj: SND

SND vo svojich pokladniciach informovalo divákov o zmene predstavenia taktiež stručným materiálom, na ktorom nie je uvedený konkrétny dôvod zmeny predstavenia. Foto poskytol redakcii Opera Slovakia predseda základnej odborovej organizácie sólistov Opery SND František Šenigla.

Oznam o zmene predstavenia v SND,
zdroj: František Šenigla

Náhľad na denný ferman Opery SND,
zdroj: František Šenigla

O zmene predstavenia rozhodlo SND 14. februára 2018. Nespokojnosť s výsledkami rokovania odborov s vedením SND, ako aj nedostatočne odkomunikovanou zmenou predstavenia bez udania dôvodu (dôvod zmeny nebol definovaný ani pre umelcov v dennom fermane Opery SND), viedla odborové organizácie k oficiálnemu vyhláseniu štrajkovej pohotovosti na všetky predstavenia opernej inscenácie Sadko, ktorá bude trvať až do odstránenia závažných nedostatkov.

Nezávadnosť pracovného prostredia a kontaminovaného materiálu v inscenácii Sadko je podmienená novým laboratórnym rozborom. Odbory SND vyhlásili, že ,,…vedenie divadla nerešpektuje zákonnú povinnosť vytvoriť zdravotne nezávadné prostredie a nerešpektuje ani záujmy zamestnancov… Porušujú paragrafy 146, 147, 148 Zákonníka práce. Kontrola prostredníctvom odborových orgánov je zase daná paragrafom 149 toho istého zákona. Odbory tak musia teraz riešiť problémy, ktoré má riešiť zamestnávateľ. Zabezpečenie ochrany zdravia má predsa riešiť SND, a nie my…“ O výstražnom štrajku odborári SND oboznámili spolu s vedením SND aj zriaďovateľa divadla Ministerstvo kultúry SR, ako aj ďalšie úrady vrátane Inšpektorátu práce a médiá.

Generálny riaditeľ SND Marián Chudovský a riaditeľ Opery SND Slavomír Jakubek svoje oficiálne stanovisko k posudku spoločnosti MIOMED adresovali zástupcom odborov v liste zo dňa 14. februára 2018. Hovoria v ňom však len o rozptyle prachových častíc rašeliny: ,,V posudku sa konštatuje, že v suchej forme bola prašnosť nad stanovené normy, po úprave zvlhčením však vykazovala hodnoty pod legislatívne stanovenou normou. V dôsledku toho i rozptyl čiastočiek má iný, nižší predpokladaný efekt a vplyv na dýchanie zamestnancov. Napriek tomu sa v odporúčacej časti správy uvádza, že sa neodporúča, aby zamestnanci počas pracovnej činnosti vdychovali prach vznikajúci rozptyľovaním rašeliny pri práci, ktorá je charakterizovaná ako ,,rozhadzovanie“ rašeliny. K takejto situácii však v inscenácii nedochádza. Zemina sa nerozhadzuje do ovzdušia, čím by priamo vznikalo nebezpečenstvo prenikania čiastočiek do dýchacích ciest. Scénické akcie sú iného charakteru, ktorý zrejme nebol s autorom posudku objektívne komunikovaný.“ uvádzajú vo svojom liste a dodávajú: ,,Vedenie SND preto v záujme dôsledného posúdenia situácie a jej objektívneho zhodnotenia bude okamžite kontaktovať autora posudku za účelom návštevy najbližšieho predstavenia a kontroly spôsobu manipulácie so zeminou. Súčasne však tiež usmerní účinkujúcich na javisku v tých činnostiach, ktoré predstavujú najväčšiu pravdepodobnosť rozptylu čiastočiek do vzduchu v smere ich maximálne možného utlmenia.

Obaja riaditelia sa však vo svojom stanovisku nevyjadrili ku kontaminácii zeminy plesňami, ktorú dokázali laboratórne rozbory. Z toho vyplýva, že vedeniu SND zrejme neprekáža, že je zemina kontaminovaná, len s ňou treba inak manipulovať. Zástupcovia odborových organizácií navyše vyjadrili pochybnosť nad tým, že podľa vyjadrenia vedenia SND nedochádza k ,,rozhadzovaniu“ či inému rozptylu, ak sa v cca 30-centimetrovej vrstve rašeliny s celkovou hmotnosťou 4 tony intenzívne pohybuje naraz okolo 80 ľudí a vykonávajú rôzne herecké akcie (napríklad behanie, zbieranie zlata kolenačky holými rukami, kopanie hrobu, ležanie v hrobe s hádzaním zeminy na sólistu, dámsky zbor na jednom mieste inscenácie dokonca leží zahrabaný dlhší čas v rašeline, na javisku sa v kontaminovanej rašeline pohybovali aj tehotné speváčky, umelci sa v rašeline brodia a dostáva sa im aj do topánok a taktiež je aj v priamom kontakte s divadelnými kostýmami či rekvizitami…). Pôvodne plánované chodenie po rašeline v jednej zo scén naboso umelci z dôvodu podozrenia kontaminácie odmietli. V rámci týchto hereckých akcií sú účinkujúci umelci v priamom styku s kontaminovanou rašelinou.

Z týchto fotografie je očividné, že operní speváci majú počas predstavenia aj herecké akcie ležiac priamo na kontaminovanej rašeline.

N. A. Rimskij-Korsakov: Sadko, Opera SND, 2018,
Michal Lehotský (Sadk), Martin Gyimesi (Sopeľ), Juraj Peter (Duda), Zbor Opery SND,
foto: Anton Sládek

N. A. Rimskij-Korsakov: Sadko, Opera SND, 2018,
Michal Lehotský (Sadko), Ľubica Vargicová (Volchovna), Peter Mikuláš (Morský cár),
foto: Anton Sládek

Okrem toho generálny riaditeľ SND a riaditeľ opery uvádzajú, že inscenácia sa už odohrala v koprodukčnom divadle, ,,uviedla sa na premiére a v reprízach, a to bez žiadnych komplikácií“. Jednoznačne dokázaná kontaminácia rašeliny plesňami sa však s veľkou pravdepodobnosťou dá vysvetliť len tak, že nastala postupne už počas používania na javisku v Belgicku, pričom tento proces urýchlilo pravidelné rosenie počas repríz a najmä jej prevoz na Slovensko v uzavretých boxoch bez toho, aby sa predtým dostatočne vysušila. František Šenigla okrem toho dodal, že rašelina bola po použití na javisku v Belgicku skladovaná v uzavretých boxoch približne pol roka. Ku kontaminácii rašeliny sa však vedenie SND vo svojom stanovisku nevyjadrilo.

O vyjadrenie sme požiadali aj zriaďovateľa SND Ministerstvo kultúry SR a Inšpektorát práce.

Vyjadrenie Inšpektorátu práce poskytol redakcii Opera Slovakia dňa 2. marca 2018 hlavný inšpektor práce Ing. Marián Foltín v tomto znení:

,,Dňa 14. 02. 2018 bola Inšpektorátu práce Bratislava doručená na vedomie „Žiadosť o zabezpečenie zdravotne nezávadného pracovného prostredia a vyhlásenie štrajkovej pohotovosti“ adresovaná generálnemu riaditeľovi SND a dňa 21. 02. 2018 „Žiadosť o vyčistenie priestoru zamoreného plesňami“ adresovaná taktiež generálnemu riaditeľovi SND. Medzi tým ste na Opera Slovakia uverejnili bližšie informácie o situácii v Opere SND pri inscenácii Sadko, z ktorej bolo zrejmé, že zamestnanci si vyžiadali a majú k dispozícii laboratórny rozbor rašeliny na javisku v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hlavné mesto a aj interpretáciu rozboru od spoločnosti MIOMED, s. r. o.

Kontrola zdravých pracovných podmienok a plnenie povinností zamestnávateľa pri ochrane zdravia je predovšetkým v kompetencii regionálnych úradov verejného zdravotníctva, teda orgánu verejného zdravotníctva, na ktorého sa zamestnanci obrátili priamo.

V súlade so Zákonníkom práce, požiadavka na prerušenie práce odborového orgánu trvá až do odstránenia nedostatkov zamestnávateľom, inak do skončenia jej preskúmania príslušným orgánom inšpekcie práce. Tunajší inšpektorát práce pozorne sleduje stav predmetu vzniknutej situácie, vrátane požiadavky odborového orgánu na prerušenie prác a v prípade potreby vykoná v rámci svojej pôsobnosti v SND inšpekciu práce.“

Ing. Marián Foltín, hlavný inšpektor práce

 

Ministerstvo kultúry SR doposiaľ svoje oficiálne stanovisko redakcii Opera Slovakia neposkytlo. Článok budeme priebežne aktualizovať.

Informovali: Základné odborové organizácie SND

zdroj: Odbory SND, agentúrne správy, tlačové správy, SND, internet, Inšpektorát práce

video

Reportáž TV Markíza (Zamestnanci opery SND štrajkujú, za všetko môže plesnivá rašelina)

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár