V SNM znie Concerto grosso súčasného slovenského výtvarného umenia

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – V Slovenskom národnom múzeu v Bratislave sa 1. marca 2018 konala vernisáž výstavy výtvarných diel inšpirovaných hudbou s názvom Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia. Výstava je prvá svojho druhu v priestoroch nášho národného múzea a svojou témou voľne nadväzuje na profilovú výstavu Hudobného múzea SNM z roku 2017 Klenoty z múzea. Ako sa robí hudba, o ktorej sme písali TU... Milovníci umenia si môžu novú expozíciu pozrieť v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave do 1. júla 2018.

Výstava Concerto grosso. Zo súčasného slovenského výtvarného umenia prináša pohľad na dnešok a nedávnu minulosť výtvarného umenia, ktoré „rozpráva“ príbehy venované hudbe ako fenoménu. Jej cieľom nie je predstavenie komplexnej výtvarnej tvorby tohto obdobia, ale skôr zhodnotenie výsledkov práce na poli histórie umenia, zacielenej na interpretačné sondy do dejín slovenského maliarstva, sochárstva, grafiky – tvorby umelcov, o ktorých verejnosť často nevie.

Výstava ,,Concerto grosso“, Slovenské národné múzeum, 2018,
foto: Ľudovít Vongrej

Výstava prezentuje slovenských umelcov, alebo umelcov spätých so Slovenskom. Zo starších napríklad Jána Mudrocha, Ladislava Čemického, Jána Ilavského, Vieru Žilinčanovú, Štefana Bubána, Květoslavu Fulierovú, Slavomíra Brezinu, Milana Adamčiaka. Z mladších sú zastúpení – Katarína Alexyová-Fígerová, Stanislav Bubán, Víťo Bojňanský, Svetozár Ilavský, Marián Komáček, Milan Lukáč, Vladimír Petrík, Peter Pollág, Štefan Polák, Achilleas Sdoukos, Dušan Sekela, Jarmila Veľká, Alexej Vojtášek, Ingrid Zámečníková a i.

Motívom výstavy sa stalo Concerto grosso (z taliančiny veľký koncert), t. j. cyklický hudobný útvar, založený na koncertnom štýle, ktorý využíva zvukový, dynamický a farebný kontrast medzi menšou skupinou nástrojov, obsadenou sólisticky (concertino) a ostatnými hráčmi v orchestri (concerto grosso). Obe skupiny sa počas skladby striedajú, akoby spolu súťažili. Rovnako výstava ukazuje dynamický, farebný a tvarový kontrast medzi menšou skupinou umelcov, vo výsledku tvoriacich cyklický útvar – koncert súčasného slovenského umenia. Centrom toho celého je výtvarné dielo, ktoré komunikuje vo všetkých podobách hudby.

Výstava ,,Concerto grosso“, Slovenské národné múzeum, 2018,
foto: Ľudovít Vongrej

Diela boli zapožičané od súkromných majiteľov vystavených diel s ich súhlasom. Viacerí autori boli prítomní aj na vernisáži, ktorú uviedol jej autor, slovenský výtvarný kritik, historik umenia, autor viacerých monografií výtvarníkov, kurátor medzinárodných výstav a odborník na moderné umenie 20. storočia Ľubomír Podušel. Zbierkové predmety pochádzajú taktiež z Galérie Nedbalka.

,,SNM je inštitúcia, ktorá vlastní a spravuje vo svojich zbierkových fondoch mnohé klenoty, ktoré sa týkajú dejín našej ľudskej činnosti, spomedzi nich klenoty z takej oblasti ľudskej činnosti, akou je hudba a hudobná tvorba. Tie sú predstavené na práve prebiehajúcej výstave usporiadanej vedením a pracoviskami SNM v priestoroch tejto budovy (pozn. red.: písali sme o tom TU…). Určitou paralelou k tejto výstave sa stáva táto výstava s názvom Concerto grosso, ktorá predstavuje výber, sondu, načretie do produkcie súčasných slovenských výtvarných umelcov.

Umenie ešte stále mení svet podľa túžob a predstáv svojich tvorcov a podľa očakávaní ľudu. Tieto slová možno pripísať Arthurovi Schopenhauerovi, ale aj keď ich vyslovil v časoch dávno pred nami, myslím si, že ich platnosť naďalej zostáva trvalá, zvlášť dnes, keď sa stretávame s takým javom, že umenie súčasnosti je v stave akejsi klinickej smrti… Osobne sa domnievam, že dejiny umenia boli, sú a budú nielen dejinami rôznych masových názorových pnutí či hnutí, tendencií, smerov, štýlov a podobne, ale aj dejinami osobností, a tieto osobnosti neraz udávali tón originalitou svojej tvorby. Vytvárajú akýsi súzvuk, či už disharmonický alebo harmonický, určité súznenie, akord, konvergencie v tvorbe, ktoré možno považovať za, obrazne povedané, akési Concerto grosso, teda veľký koncert, ktorý pozostáva jednak z hry sólistov a orchestra, pričom sa tieto dva celky navzájom dopĺňajú.

Výstava ,,Concerto grosso“, Slovenské národné múzeum, 2018,
Ľubomír Podušel, kurátor výstavy,
foto: Ľudovít Vongrej

Naša výstava chce podať určitý súzvuk, ktorý bol inšpirovaný fenoménom hudby. Ako autor tejto výstavy som sa snažil poukázať na určitú dvojpólovosť, teda súzvuk, konvergentívne zbieranie sa. Na jednej strane je to odraz hudby vo výtvarnom umení priamo v obraze a na druhej strane, takpovediac za obrazom, teda symbolicky, znakovo, ideovo. Z iného hľadiska je to zasa na jednej strane tvorba nedávnej minulosti, teda umelcov, ktorí už nie sú medzi nami, ale zanechali nám svoj odkaz a na druhej strane tvorba žijúcich umelcov v plnom rozsahu svojich tvorivých síl, ktorí sa prezentujú na verejnosti a v ich tvorbe rezonuje hudba a hudobný fenomén.

Rozhodujúcim pre výber diel tejto výstavy sa stalo kritérium kvality a ako autor tejto výstavy si za ňou stojím. Vystavené diela považujem za vrcholové diela slovenského výtvarného umenia v oblasti rezonujúcej fenomén hudby, ktorý bol mnohým z nich osobitne blízky a diela, ktoré patria do klenotnice výtvarnej kultúry na Slovensku. Viacerí zo slovenských výtvarníkov boli dokonca aktívnymi hudobníkmi, stačí si spomenúť napríklad na Martina Benku a jeho husľové sóla, na Miloša Alexandra Bazovského a jeho hru na gitaru a povestné spevácke výkony, na Ernesta Špitza a jeho spevácko-divadelné vystúpenia, na Milana Laluhu a jeho hru s hriňovskými huslistami, na Vieru Žilinčanovú, ktorá mala profesionálne vzdelanie v hre na klavír podobne ako na pani Květoslavu Fulierovú, ktorá je tak isto vyštudovanou hudobníčkou, alebo z tých mladších na Svetozára Ilavského či Martina Kellenbergera, ktorí aktívne realizujú aj svoje hudobné ambície na profesionálnej úrovni. Diela niektorých z nich sú súčasťou aj tejto výstavy…

Na záver by som chcel vysloviť prianie, aby sme skutočne my sami tu v tejto našej krajine začali pozerať na naše slovenské umenie a jeho nedávny, ale aj súčasný odkaz, ako na rovnocenné umelecké prejavy tvorcov, ktorí kedykoľvek obstoja v silnej medzinárodnej konkurencii.“, uviedol v príhovore vernisáže výstavy jej kurátor Ľubomír Podušel.

Výstava diel inšpirovaných hudbou je prvá svojho druhu v priestoroch Slovenského národného múzea. Niekoľko prehliadok venovaných hudbe a hudobným motívom v slovenskom výtvarnom umení sa v minulosti uskutočnilo na pôde iných inštitúcií (Hudba a slovenské výtvarné umenie 20. storočia, Slovenská národná galéria v Bratislave 1990, Obraz a hudba v tvorbe mladých výtvarníkov a hudobníkov, Galéria mesta Bratislavy 1990, viac ročníkov kolektívnej prehliadky motivovanej aj medzinárodným podujatím Bratislavské hudobné slávnosti – Hudba v obraze: Musica in imagine v Pavilóne Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov 2002 – 2007, Barok a hudba, Slovenská národná galéria v Bratislave 1992) spolu s pokusmi o spracovanie tejto problematiky na báze odborného výskumu (Hudba a hudobné motívy slovenského výtvarného umenia).

Výstava ,,Concerto grosso“, Slovenské národné múzeum, 2018,
foto: Ľudovít Vongrej

Výstava ,,Concerto grosso“, Slovenské národné múzeum, 2018,
foto: Ľudovít Vongrej

Výstava Concerto grosso kurátora Ľubomíra Podušela nerezumuje celý predchádzajúci vývin zobrazenia motívu hudby v slovenskom výtvarnom umení, jeho rekapituláciu, ale pokúša sa o náznak, formovanie, komponovanie hudobného akordu prítomnosti, výtvarnej skladby súčasného maliarskeho, sochárskeho, grafického umenia na Slovensku.

Slávnostné otvorenie výstavy 1. marca 2018 spríjemnilo vystúpenie jazzového zoskupenia v zložení Matúš Jakabčic, Juraj Griglák a Marián Ševčík.

Na výstave sa spolu s jej autorom a kurátorom Ľubomírom Podušelom podieľali: Ivan Jakubovský (grafický dizajn a realizácia), Tomáš Hollý (realizácia, produkcia), Elena Mccullough (preklad), Zuzana Vášáryová (produkcia, PR a marketing), Dagmar Brisudová, Zuzana Polakovičová (PR a marketing).

Výstava je verejnosti prístupná od 2. marca 2018 a potrvá do 1. júla 2018 v sídelnej budove SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave.

Pripravil: Ľudovít Vongrej

zdroj: SNM

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár