V Štátnej filharmónii Košice oslávia Mozartove narodeniny

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Košice – 20. januára 2015 sa v Štátnej filharmónii Košice (ŠfK) oslávia narodeniny jedného z najväčších hudobných géniov Wolfganga Amadea Mozarta. Narodeninový koncert sa ponesie v duchu skladateľovej neprekonateľnej opernej a symfonickej hudby. Sólistami večera budú manželia Aneta a Juraj HOLLÝ v súčasnosti pôsobiaci v Nemecku.

V priebehu večera si poslucháči budú môcť vychutnať árie a duetá zo známeho príbehu o nepoučiteľnom milovníkovi žien Donovi Giovannim. Zdanlivo komický námet Mozart v opere konfrontoval s tragédiou osudu hlavného hrdinu. Táto dramma giocoso vznikla na objednávku mesta Praha, kde sa konala aj premiéra v roku 1787 za prítomnosti talianskeho dobrodruha Casanovu. Melódie z opery o kráľovi Idomeneovi, ktorý vládol na bájnom ostrove Kréta publikum prenesú do antického Grécka, kedy osudy obyčajných ľudí, aj kráľov určovali bohovia. Za pomyselnú čerešničku spomedzi árii azda možno označiť v poradí poslednú áriu večera z nedokončenej Mozartovej opery Zaide, z ktorej sa zachovali len prvé dve dejstvá.

Aneta Hollá

Aneta Hollá

Sopranistka Aneta HOLLÁ-MIHÁLYOVÁ absolvovala svoje štúdia na VŠMU v Bratislave (2006). Zúčastnila sa majstrovských kurzov u R. Hansmanna, P. Dvorského, Ch. Prégardiena, S. Greenberg a H. Lazarskej. Aktívne pôsobila ako hosť o. i. aj na javisku Opery ŠD v Košiciach, kde spievala Paminu v Mozartovej Čarovnej flaute, Zerlinu v Donovi Giovannim, Adinu v Donizettiho Nápoji lásky, Oscara vo Verdiho Maškarnom bále a tiež Frasquitu v Carmen G. Bizeta. Bola hosťom významných hudobných festivalov – Schleswig – Holstein, Pražská jar, Strassburg. Milovníci opernej a oratórnej hudby ju mali možnosť počuť vo viacerých krajinách, dokonca až v Mexiku, Guatemale, či v Japonsku. Úspešne absolvovala súťaže: Súťaž slovenských konzervatórií (2. cena), Medzinárodná súťaž I. Godina (2. cena), Súťaž starej a duchovnej hudby Kroměříž (2. cena) a je víťazkou Medzinárodnej speváckej súťaže Antonína Dvořáka v r. 2010.

Juraj Hollý

Juraj Hollý

Slovenský tenorista Juraj HOLLÝ v súčasnosti pôsobí na operných pódiách v Nemecku, Česku i doma na Slovensku. Po ukončení štúdia na Štátnom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (2012) sa stal členom Operného štúdia pri Opere v Kolíne nad Rýnom, kde debutoval v postave Princa (Popoluška, H. Wolf-Ferrari), či Prvého väzňa vo Fideliovi (L. v. Beethoven). Najnovšie stvárnil postavu grófa Almavivu v Barbierovi zo Sevilly (G. Rossini), grófa Appianiho v opere Emilia Galotti (Marijn Simons) a postavu Lenského v Eugenovi Oneginovi (P. I. Čajkovskij). Juraj Hollý je tiež víťazom viacerých medzinárodných súťaží doma i v zahraničí (Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, spevácka súťaž Ad honorem Mozart v Prahe a iné).

Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice

Druhá časť koncertu bude patriť aj orchestru, v ktorého podaní pod taktovkou šéfdirigenta Zbyňka Müllera zaznie Mozartova Symfónia č. 31 D Dur s podtitulom ,,Parížska“, ktorú mladý autor skomponoval podľa vkusu „mesta bohémov“. Touto symfóniou sa postavil proti dobovým, ale aj svojim dovtedajším zvyklostiam. Dielo má podľa talianského vzoru tri časti, ale podľa francúzskeho vkusu sú v nej vypustené opakovania dlhších úsekov a vo väčšej miere preferované dychové nástroje. Táto symfónia predznamenala budúce veľké diela jedného z najväčších hudobných géniov.

Narodeninová oslava sa bude konať 20. januára 2015 v košickom Dome umenia19.00 hod.

www.sfk.sk

Informovala: Mariana Lechmanová, ŠFK

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár