V Zichyho paláci v Bratislave udelili ceny Hudobného fondu 2015

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 o 14.00 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2015. Ocenenými tento rok sú hudobný skladateľ Peter Martinček, huslista Milan Paľa, muzikológ Pavol Polák, saxofonista Miloslav Suchomel, folkloristka Hana Kyseľová a dirigent dychovej hudby Michal Bróska.

Hudobný fond udeľuje ročne 6 cien za výnimočné tvorivé a interpretačné výkony alebo celoživotný prínos v oblasti hudby. Ceny boli založené na pamiatku významných slovenských hudobných umelcov v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby.

Laureáti cien Hudobného fondu 2015, zľava M. Suchomel, M. Paľa, P. Polák, H. Kyseľová, M. Bróska, P. Martinček, foto: Jena Šimková

Laureáti cien Hudobného fondu 2015,
zľava M. Suchomel, M. Paľa, P. Polák, H. Kyseľová, M. Bróska, P. Martinček,
foto: Jena Šimková

O udelení cien rozhoduje Rada Hudobného fondu. Návrhy na udelenie cien predkladajú Rade profesijné občianske združenia a odborné komisie Hudobného fondu. Finančné odmeny vo výške 1 000 € sa uhrádzajú z prostriedkov Hudobného fondu určených na podpornú činnosť a nie sú dotované príspevkami, darmi, alebo dedičstvami osobností podľa ktorých sú nazvané, ani príjmami z nadácií alebo iných finančných zdrojov.

Ceny a laureáti

Cena Jána Levoslava Bellu – Peter Martinček za Symfóniu č. 4 In memoriam M. R. Štefánik.

Cena Jána Levoslava Bellu sa udeľuje za hudobné dielo. Založená v roku 1963 na pamiatku jedného z prvých slovenských skladateľov Jána Levoslava Bellu (1843 Liptovský Sv. Mikuláš – 1936 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Skladateľskej komisie.

Cena Frica Kafendu – Milan Paľa za vynikajúce interpretačné výkony a nahrávky kompletných diel pre sólové husle od slovenských skladateľov na piatich dvojalbumoch.

Cena Frica Kafendu sa udeľuje za významný interpretačný výkon v oblasti koncertného umenia. Založená v roku 1964 na pamiatku slovenského skladateľa, dirigenta, klaviristu a pedagóga Frica Kafendu (1883 Mošovce – 1963 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Komisie koncertných umelcov.

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015, foto: Jena Šimková

Udeľovanie cien Hudobného fondu 2015,
foto: Jena Šimková

Cena Jozefa Kresánka – Pavol Polák za celoživotné muzikologické dielo a mimoriadny prínos do slovenskej a európskej hudobnej historiografie.

Cena Jozefa Kresánka sa udeľuje za muzikologickú, publicistickú a kritickú tvorbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského muzikológa a skladateľa Jozefa Kresánka (1913 Čičmany – 1986 Bratislava). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Muzikologickej komisie.

Cena Ladislava Martoníka – Miloslav Suchomel za výrazný interpretačný a kompozičný prínos na slovenskej jazzovej scéne.

Cena Ladislava Martoníka udeľuje za džezovú hudbu. Založená v roku 1991 na pamiatku slovenského džezového hudobníka Ladislava Martoníka (1944 Košice-1968 Košice). O udelení ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Slovenskej jazzovej spoločnosti.

Cena Pavla Tonkoviča – Hana Kyseľová za dlhoročnú umelecko-tvorivú interpretačnú, pedagogickú a publikačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru.

Cena Pavla Tonkoviča sa udeľuje za prínos v oblasti hudobného folklóru. Založená v roku 1991 na pamiatku dirigenta, skladateľa a odborníka vo folkloristike Pavla Tonkoviča (1907 Podkonice – 1980 Bratislava). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Spolku hudobného folklóru.

Cena Karola Pádivého – Michal Bróska za dlhoročnú dirigentskú a pedagogickú prácu v prospech rozvoja veľkých dychových orchestrov.

Cena Karola Pádivého sa udeľuje za rozvíjanie dychovej hudby. Založená v roku 1991 na pamiatku skladateľa dychovej hudby a dirigenta Karola Pádivého (1908 Dolní Cerekev – 1965 Trenčín). O udelení Ceny rozhoduje Rada na základe návrhu Združenia dychových hudieb Slovenska.

Profily ocenených osobností v roku 2015

Peter Martinček, Milan Paľa, Pavol Polák, Milo Suchomel, Hana Kyseľová, Michal Bróska

www.hf.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

šéfredaktor Opera Slovakia, predseda redakčnej rady Opera Slovakia, spravodajca, publicista, odborný editor a hudobný producent, člen Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár