V Žiline oslávili životné jubileum dirigenta Leoša Svárovského

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Ďalší koncert (27. 5. 2021) Štátneho komorného orchestra Žilina, v obnovenom režime aj s účasťou publika, sa niesol v zvlášť sviatočnej atmosfére. Program s titulom Leoš Svárovský a priatelia hovoril za všetko. Český dirigent svoje narodeniny oslávil s orchestrom, s ktorým doteraz uskutočnil vyše 260 koncertov.

Prominentný český dirigent, umelecky spriaznený so žilinským orchestrom (a nielen ním), celebroval svoje okrúhle životné jubileum (60) spôsobom najvýstižnejším. K svojmu favorizovanému orchestru prizval sólistov, českú sopranistku Terezu Mátlovú a nášho elitného klaviristu Ivana Gajana. Spoločne uviedli program pozostávajúci zo skladieb Eugena Suchoňa, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Gioachina Rossiniho a Johanna Straussa ml.

Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Svárovského umelecký svet je spojený s mnohými orchestrami v Čechách, rovnako aj na Slovensku. Okrem symfonických telies si osobitný vzťah vybudoval aj s ŠKO Žilina. Už ako mladý dirigent s ním rozvinul úzku kooperáciu, v jeho prostredí našiel – ako opakovane zdôrazňuje – neobyčajnú umeleckú aj ľudskú harmóniu.

Už od 90. rokov tu pravidelne hosťoval, priebežne striedal vedúce posty (hlavný hosťujúci dirigent, šéfdirigent…), zúčastňoval sa na tvarovaní profilu orchestra, popri abonentných koncertoch absolvoval desiatky vystúpení doma aj v zahraničí, realizoval počty nahrávok…

Ivan Gajan, Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Ak by sme chceli charakterizovať dirigenta Svárovského, okrem jeho ľudskej otvorenosti a pozitívneho vyžarovania zdôraznime jeho neskutočnú dávku energie, stav akéhosi až bezhraničného pohybu. Rovnako dávku trpezlivosti, umeleckej pokory, ale aj schopnosť okamžitej reakcie, vôle prispôsobiť sa a bezkonfliktne zvládať situácie…

Za roky spolupráce s našimi telesami dirigent naštudoval a uviedol solídny počet pôvodných skladieb, premiéry nevynímajúc. Zaradenie Suchoňovej Malej suity s passacagliou na úvod koncertu teda malo opodstatnenie aj význam. Pôvodná klavírna verzia tohto 3. opusu dostala orchestrálnu inštrumentáciu až v roku 1967 a patrí vskutku k esenciálnym kompozíciám obsahujúcim všetky typické znaky autorovho rukopisu. Súdiac nielen podľa výslednej zvukovej podoby, dirigent vzácne rozumie a stotožňuje sa so skladateľovou dikciou, definuje jeho typické štrukturálne jednotky, s obdivuhodnou adekvátnosťou exponuje výrazovú pestrosť od subtílnej lyriky po rapsodickú vypätosť fráz.

Ivan Gajan, Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Jubilant sa ,,obdaroval“ a prizval si na spoluúčinkovanie blízkych sólistov. S Ivanom Gajanom absolvovali spoločne rad vystúpení. Klavirista si tentokrát vybral svojho preferovaného Mozarta, jeho Koncert č. 12 A dur KV 414, s ktorým už veľakrát oslnil – a nebolo to ani teraz inak. Navyše, s pribúdajúcimi skúsenosťami klavirista obohacuje part o nové pohľady, nové subtílne dimenzie, exponujúc okrem brilantných pasáží pôsobivé kontemplatívne ,,objavy“ vo výrazovo bohatom mozartovskom svete.

Druhá časť programu premodulovala do efektnej hudobnodramatickej oblasti s protagonistkou, sopranistkou Terezou Mátlovou. V dvoch Mozartových áriách (z Figarovej svadby a Únosu zo serailu) a náročnom parte Rossiniho Barbiera zo Sevilly (Una voce poco fa) znova zdatne obhájila svoju vokálnu kultúru, profesionalitu a muzikalitu, gradujúc v Straussovej árii z Netopiera, korunujúc ju espritom, pôvabom aj vkusom.

Tereza Mátlová, Leoš Svárovský, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Ak k tomu prirátame Mozartovu a Beethovenovu predohru, ako aj symbolické jubiloso v podobe Beethovenovho Gratulations Menuetu, program večera je kompletný, naplnený pohodou. Naznačil posolstvá a vyjadril hudbou aj slovom priania jubilantovi pri napĺňaní jeho ušľachtilej umeleckej misie…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 27. 5. 2021

Leoš Svárovský a priatelia
Dom umenia Fatra Žilina
27. mája 2021

Leoš Svárovský, dirigent, ČR
Tereza Mátlová, soprán, ČR
Ivan Gajan, klavír
Štátny komorný orchester Žilina

E. Suchoň: Malá suita s passacagliou
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester č. 12 A dur KV 414
G. Rossini: Una voce poco fa, ária Rosiny z opery Barbier zo Sevilly
L. van Beethoven: Predohra Coriolan
W. A. Mozart: Dove sono, ária grófky z opery Figarova svadba
W. A. Mozart: Predohra k opere Titus
W. A. Mozart: Martern aller Arten, ária Constanze z Únosu zo serailu
L. van Beethoven: Gratulations Menuett

www.skozilina.sk
Fotografie: Roderik Kučavík

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka

Zanechajte komentár