Večer slovenskej hudby na Košickej hudobnej jari k storočnici SOZA

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
V Košiciach si 24. mája 2022 v rámci festivalu Košická hudobná jar koncertom pripomenuli sté výročie založenia Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam (SOZA). Vznikol 2. októbra 1922 ako slovenská filiálka českého Ochranného združenia.

Ako uvádza programový bulletin festivalu, zakladajúcimi členmi vtedajšieho ochranného družstva boli významné osobnosti slovenského kultúrneho života Mikuláš Schneider-Trnavský, Eugen Suchoň, Alexander Moyzes, Gejza Dusík, Miloš Ruppeldt a iní. „Ku dnešnému dňu zastupuje viac ako 3100 domácich autorov a milióny autorov zo zahraničia. Dnes je SOZA kultúrnou inštitúciou, ktorá iniciuje prieskumy verejnej mienky a tvorí relevantné štatistiky, pripomína sa prostredníctvom znejúcej hudby.“

Večer slovenskej hudby, Košická hudobná jar, 2022, Milan Paľa, Katarína Paľová, foto: Dávid Hanko / ŠFK

Nielen históriu, ale aj význam tejto inštitúcie pre dnešok si pripomenuli interpreti a návštevníci jedinečného koncertu s v rámci 66. ročníka festivalu Košická hudobná jar, keď sa uprostred záplavy vydarených symfonických koncertov predstavili v historickom priestore židovskej synagógy na Zvonárskej ulici tri z najvýznamnejších osobností slovenského interpretačného umenia v odbore slovenská komorná hudba Milan Paľa (klavír) Martin Adámek (klarinet) a Katarína Paľová (klavír).

Večer slovenskej hudby prilákal veľké množstvo záujemcov. Viac než hodinový program zostavený z majstrovských titulov slovenskej moderny poodhalil aj diela dvoch prítomných skladateľov – Roberta Kolářa a Antona Steineckera. Obaja svoje skladby uvádzali ako svetové premiéry. Nemali by sme opomenúť ani Sonátu pre klarinet z roku 1981 od Juraja Beneša (1940 – 2004), ktorá v podaní Martina Adámeka nastolila umeleckú úroveň a náročnosť programu celého večera.

Večer slovenskej hudby, Košická hudobná jar, 2022, Katarína Paľová, Martin Adámek, foto: Dávid Hanko / ŠFK

V Benešovej skladbe sme obdivovali melodické bohatstvo, optimistickú náladu a premyslenú stavbu kompozície, prijateľnú aj po stránke zvukovej podoby. Klarinetista Martin Adámek bol zárukou profesionálne zvládnutého každého tónu, od najjemnejších vlákien dynamických odtieňov po hrubo až agresívne znejúci výraz.

Rovnako obdivuhodný bol výkon huslistu Milana Paľu v premiérovom uvedení diela Antona Steineckera (1971) Notturni pre husle sólo, ktoré pozostáva z piatich častí – snivo pôsobiacich nálad, bez extrémnych zvukov s odtieňmi pokojných „príhod“. Skladba cez neustály pohyb a hľadanie zhlukov tónov vrcholí v dramatickom „sne“, poslucháč vníma aj návraty k realite cez bojovné hry tónov.

Ivan Parík bol zástupcom predvojnovej generácie tvorcov (1936 – 2005) a jeho Sonáta pre klavír z roku 1966 predstavila hosťujúcu klaviristku Katarínu Paľovú. Darilo sa jej preukázať svoje schopnosti vidieť myšlienky autora v zrozumiteľnej podobe jeho kompozičného myslenia, ako aj vo vyrovnanej harmonickej a stavebnej podobe.

K najstaršiemu predstaviteľovi slovenskej hudby patril Jozef Grešák a jeho Hexody pre klarinet a klavír. Vytvoril ich ako 60-ročný s veľkou vášňou a nadhľadom nad tajmi slovenského myslenia, tanečného až nadneseného rytmu. Hexody predtým predniesol Július Klein s Pavlom Novotným na rozhlasovej nahrávke v rádiu Devín. Klaviristka s klarinetistom na tomto koncerte odhalili novú tvár a zvukovosť skladby, ktorá si získala obdiv publika.

Večer slovenskej hudby, Košická hudobná jar, 2022, Milan Paľa, foto: Dávid Hanko / ŠFK

Vrcholom večera sa stala Poéme macabre pre husle a klavír op.17 (1963) od Eugena Suchoňa. Skladba by bola rovnako vyvážená aj keby sme ju posudzovali ako dielo pre klavír a husle – obdivuhodná svojou vyrovnanosťou, závažnou výpoveďou o dráme, živote a ľudskosti, emocionálnych hĺbkach, novej výpovedi majstra s jeho stále rovnako platným hudobným vyznením. Umelci sa nielen dopĺňali vo výstavbe i rozdieloch v motivickej práci, ale obaja presvedčili aj o svojom majstrovstve a vzájomnej súhre.

Klarinetistu Adámeka sme opäť obdivovali v premiérovom uvedení skladby Fragilità pre klarinet a klavír z roku 2020 od Róberta Kolářa (1982), ktorý osobne poblahoželal jej vynikajúcemu stvárneniu. Nasledovalo dielo Miroslava Tótha (1981), ktoré zaujalo nielen svojím názvom Tanec nad pahrebou, trio pre husle, klarinet in B a klavír. Autor ho dokončil roku 2015.

Poslucháč si v historicky pôsobivej, na červeno zafarbenej miestnosti jasne uvedomoval ukryté myšlienky autora pri komponovaní náročnej, ale výraznej skladby. Možno práve preto sa v programovom bulletine nenašiel text o autorovi a jeho diele (podobne ako u Beneša a Kolářa), aby nenarušil alebo neusmernil vnímanie poslucháčmi.

Večer slovenskej hudby, Košická hudobná jar, 2022, Milan Paľa, Katarína Paľová, Martin Adámek, foto: Dávid Hanko / ŠFK

Bohatstvo myšlienok, hlboký žiaľ a smútok, tragická minulosť alebo práve naopak súčasnosť hlboko dojímali vnímanie perfektne uvádzaných tónov tohto i ďalšieho diela od Jevgenija Iršaia, ktorého každý z nás prijíma ako tvorcu slovenskej hudby, veď tu žije viac ako 30 rokov. Vďaka všetkým trom umelcom zaznela skladba The River of Times, ktorú pôvodne vytvoril pre husle, violu a klavír, v excelentnom podaní znalcov a objaviteľov podstaty a hlbokej tragiky od najútlejšieho jasného pôvabného toku hudby až k záverečným posledným tónom, veciam človeka. Pre tento večer však dielo zaznelo v obsadení pre husle, klarinet a klavír.

Možno len súhlasiť s autorom textov v bulletine Petom Katinom: „Milan Paľa je jednou z najvýraznejších osobností dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie.“ Tieto slová určite patria aj Kataríne Paľovej a Martinovi Adámkovi. Ich vystúpenie bolo skutočnou oslavou stého výročia existencie Slovenského ochranného zväzu autorského.

Autor: Lýdia Urbančíková

písané z koncertu 24. 5. 2022

Večer slovenskej hudby
Synagóga Zvonárska, Košice, 24. mája 2022
Koncert Košickej hudobnej jari pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského

Milan Paľa, husle
Martin Adámek, klarinet
Katarína Paľová, klavír

Juraj Beneš: Sonáta per un clarinetto
Anton Steinecker: 5 Notturni pre husle sólo – premiéra
Ivan Parík: Sonáta pre klavír
Jozef Grešák: Hexódy pre klarinet a klavír
Eugen Suchoň: Poème macabre pre husle a klavír op. 17 ESD 83
Róbert Kolář: Fragilità pre klarinet a klavír – premiéra
Miroslav Tóth: Tanec nad pahrebou, trio pre husle, klarinet in B a klavír
Jevgenij Iršai: The Rivers of Times – premiéra

Partnerom koncertu bol Slovenský ochranný zväz autorský

www.sfk.sk

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, dramaturgička, hudobná kritička, hudobná historička a publicistika, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár