Veľkonočné koncerty v Slovenskej filharmónii

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Bratislava – Slovenská filharmónia pozýva na Veľkonočné koncerty do bratislavskej Reduty a Katedrály sv. Martina. Pripravený je koncert Slovenského komorného orchestra v Katedrále sv. Martina (9. apríl  2017 o 15.00), koncert súboru starej hudby Solamente naturali (10. apríl 2017 o 19.00) interpretovaný na dobových nástrojoch a vokálno-inštrumentálne koncerty orchestra Slovenská filharmónia, Slovenského filharmonického zboru so sólistami Evou Hornyákovou, Monikou Fabianovou, Petrom Bergerom a Petrom Mikulášom pod taktovkou Leoša Svárovského (12., 13. apríl 2017 o 19.00)

Veľkonočný koncert v Katedrále  sv. Martina

Členovia Slovenského komorného orchestra (um. vedúci Ewald Danel) každoročne v rámci cyklu Hudba v chrámoch udržiavajú starú bratislavskú tradíciu uvádzania diela Josepha Haydna Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži. Autor začal komponovať dielo v roku 1785 na podnet predstaveného katedrály Santa Cueva v juhošpanielskom meste Cádize, ktorý ho požiadal, aby napísal hudbu na „sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži“. V cádizskom kostole bolo zvykom uviesť každoročne v predveľkonočnom období jedno oratórium. Na pravé poludnie sa všetky dvere zatvorili a zaznela hudba. Po predohre vystúpil biskup na kazateľnicu, vyslovil prvé zo siedmich slov Božieho Syna a rozjímal nad ním. Keď skončil, zostúpil z kazateľnice a pred oltárom sa vrhol na kolená. Táto pauza bola vyplnená hudbou. Následne biskup ešte šesťkrát vystúpil na kazateľnicu a na konci každého rozjímania vpadol do ticha orchester. Už počas Haydnovho života sa stal tento opus jedným z jeho najslávnejších diel.

Slovenský komorný orchester

V Katedrále sv. Martina zaznie orchestrálna verzia diela s meditáciami Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa – metropolitu. Koncert sa uskutoční v nedeľu 9. apríla o 15.00 h.

Solamente naturali v Malej sále Slovenskej filharmónie

V pondelok 10. apríla sa v Malej sále Slovenskej filharmónie uskutoční Veľkonočný koncert súboru pre starú hudbu Solamente naturali (um. vedúci Miloš Valent) v spolupráci so zborom – Vocale ensemble SoLa (um. vedúca Hilda Gulyásová) a sólistami Martin Koch, evanjelista, tenor, Gabriella Szilli, soprán, Eszter Balogh, alt, Tomáš Šelc, bas uvedú Pašie podľa sv. Marka, BWV 247 Johanna Sebastiana Bacha. Bachovi sa pripisuje štvoro zhudobnení pašií Nového zákona Svätého Písma. Skompletizované sú iba dvoje: Pašie podľa sv. Jána a ensemblovo väčšie i náročnejšie Pašie podľa sv. Matúša. Fragmentárne sú zapísané Pašie podľa sv. Marka – a autorstvo Lukášových pašií je neisté.

Solamente naturali

Pašie podľa sv. Marka sú jedným z mnohých diel, ktoré sa ocitli na zozname kultúrnych strát po 2. svetovej vojne. Manuskript a jeho jediná kópia boli podľa oficiálnych údajov zničené v roku 1945. Libreto od Picandera, Bachovho najobľúbenejšieho lipského libretistu, sa zachovalo. Známy je aj spôsob ich spolupráce, založený na prevzatí zborových vstupov a árií zo svetských kantát. Kritickým bodom sú však recitatívy a hudba tzv. „turba“ zborov (ktoré stelesňujú skupiny ľudí bezprostredne sa podieľajúcich na deji), ktoré Bach s najväčšou pravdepodobnosťou skomponoval nanovo. Autor rekonštrukcie Soma Dinyés sa oprel o fakt, že texty Matúšovho a Markovho evanjelia sú takmer identické a využil výlučne Bachovu hudbu. Snáď najmenej známe Bachovo pôstne dielo zaznie v rekonštrukcii Somu Dinyésa v unikátnom podaní súboru Solamente naturali. Koncert sa začne o 19.00 h.

Veľkonočný koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru

V stredu a vo štvrtok 12. a 13. apríla  zaznejú Veľkonočné koncerty v Koncertnej sieni SF. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Petr Fiala) – štyria sólisti Eva Hornyáková, soprán, Monika Fabianová, mezzosoprán, Peter Berger, tenor a Peter Mikuláš, bas pod taktovkou stáleho hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského uvedú Requiem Antonína Dvořáka. Requiem, smútočná omša pre sóla, zbor a orchester op. 89, patrí spolu s Berliozovým či Verdiho Requiem k umelecky najpresvedčivejším a najvrúcnejším romantickým skladbám svojho druhu. Je výrazom hlbokej viery svojho autora, jeho pokory a duchovnosti.

Leoš Svárovský, Slovenská filharmónia,
foto: Ján Lukáš

Veľkonočné koncerty sa  v bratislavskej Redute začnú o 19.00 h.

Informovala: Martina Tolstová, SF

www.filharmonia.sk

PR článok

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár