Veľvyslanec americkej piesne spieval árie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Pred hodnotením koncertu dvoch barytonistov Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v rámci cyklu „Svetové operné hviezdy“ (začiatkom decembra v Novej budove SND), žiada sa mi priblížiť profil jedného z nich, 58-ročného barytonistu  Thomasa Hampsona.

Určite zaujme jeho operná kariéra s viac než 150 nahratými albumami, umelecká cesta z americkej Indiany medzi špičku  operných hviezd, alebo titul víťaza Grammy Award, päťnásobné získanie Edison Award či Grand Prix du Disque. Osobne ma najviac zaujala jeho univerzálnosť a presah aktivít z operného javiska do piesňovej tvory a humánno-vzdelávacích projektov v USA i Európe. Prepracoval sa ku ním vďaka svojej inteligencii a zvedavosti – korením každej výnimočnosti.

V roku 1984 začal cestu po významných operných domoch angažmánom v Zürichu ako lyrický barytón, hoci dnes spieva i basbarytonové úlohy. Zakrátko sa zúčastnil Harnoncourt-Ponnellovského cyklu štúdia Mozartových opier, kde dostal školu štýlového spievania. 

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

9. októbra 1986 debutoval v Metropolitnej opere ako gróf vo Figarovej svadbe. Nasledovalo legendárne  vystúpenie s Viedenskou filharmóniou pod taktovkou Leonarda Bernsteina v Mahlerových Kindertotenlieder (1988), Rückert Lieder a Lieder eines fahrenden Gesellen (1989). Odvtedy sa datuje jeho láska k Mahlerovým piesňam a tvorbe. (Je jednou z prvých svetových osobností, ktorá finančne podporila obnovu Mahlerovho rodného domu v Kaliští pri Humpolci). Operný repertoár Hampsona obsahuje viac než 80 rolí z opier Donizettiho, Belliniho, Mozarta, Rossiniho, Ambroisa Thomasa, Čajkovského, Verdiho: doposiaľ je žiadaný najmä ako Posa v Donovi Carlosovi, Germont v La Traviate, Macbeth a Simon Boccanegra v rovnomenných operách, ale aj ako Scarpia v Pucciniho Toske a Amfortas vo Wagnerovom Parsifalovi. V tejto sezóne stvárni basbarytonový part Wozzecka v Metropolitnej opere. Je uznávaným spevákom nemeckých romantických piesní, najmä Schuberta a Huga Wolfa, s ktorými slávil úspechy v Salzburgu, Viedni a ďalších nemeckých centrách pestovania piesňovej kultúry. Už zďaleka nie je však „lyrickým barytónom“, ako ho označovali na začiatku jeho kariéry. Tento prívlastok sa hodí skôr na jeho partnera – Lucu Pisaroniho, ktorého paradoxne uvádzajú ako „basbarytón“.

Popri úspechoch v talianskych operách i nemeckom klasickom repertoári, Hampsona volajú Hlas Ameriky. Nielen pre pôvod a propagáciu vokálneho umenia USA, ale najmä pre prácu v prospech propagácie americkej hudby. R. 2005 založil Hampsong Foundation, ktorá sa venuje podpore a šírenie umenia piesne v Amerike (a po celom svete) ako prostriedok na podporu komunikácie a porozumenia medzi kultúrami. V roku 2009 táto nadácia spustila databázu umeleckej piesne v Amerike. R. 2010 bol poctený knižnicou amerického Kongresu, kde sa stal zvláštnym poradcom pre štúdium a interpretáciu hudby Ameriky. V tom istom roku ho zvolili za člena Americkej akadémie umenia a vedy. Má viaceré čestné doktoráty, je Kammersänger Viedenskej štátnej opery, Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres republiky vo Francúzsku a nositeľ rakúskej Medal of Honor umenia a vied.

V marci 2011 otvoril v rámci festivalu Heidelberger Frühling hudobnú akadémiu. Pod jeho umeleckým vedením a za prispenia významných umelcov (Graham Johnson, Brigitte Fassbaender a Nikolaus Harnoncourt) sa toto nemecké mesto každý rok mení na medzinárodné centrum mladých hudobných talentov. O Hampsonovom zanietení pre všetko nové a ľudsky zbližujúce svedčí aj minuloročná premiéra: popredná česká skladateľka Sylvia Bodorová napísala priamo pre Thomasa Hampsona cyklus piesní „Linqua Angelorum“ k 400. výročiu smrti Rudolfa II. na zmes talianskych, latinských, osmanských, španielskych, anglických, jidiš, hebrejských, českých a nemeckých textov. Mimoriadne úspešná premiéra cyklu bola na minuloročnom festivale Smetanova Litomyšl.

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

58-ročný barytonista Thomas Hampson a vo Venezuele narodený 38-ročný taliansky basbarytonista Luca Pisaroni (zať Hampsona) teda prišli aj do Bratislavy – z Viedne. Spievali nielen barytonové, ale aj basbarytonové čísla. Sprevádzal ich  orchester Prague Philharmonia pod taktovkou síce v Taliansku žijúceho, no rodom bulharského dirigenta Juliana Kovačeva. Škoda, že sme nepočuli Hampsona napríklad v Mahlerových cykloch piesní, alebo v inom, než prvoplánovom opernom repertoári. „Svetové operné hlasy“ by občas mohli dramaturgicky vybočiť z operného do piesňového repertoáru. Vraj, aj to bude…

Luca Pisaroni má vo svojom svokrovi Hampsonovi veľký spevácky vzor – v množstve, pestrosti postáv a výrazovo silnom prežívaní. Nevedno, či to jeho v podstate lyrický basbarytón niekedy obsiahne. Má veľké predpoklady v kvalitnom vokálnom školení, bezpečnom cítení frázy, v pohyblivom, pre belliniovský, rossiniovský, donizetiovský a mozartovský repertoár predurčenom hlase. Najviac ozdobný, koloratúrami vyzdobený spev demonštroval v ukážke z Rossiniho opery Maometto II (ária Maometta z 1. dejstva: Sorgete… Duce di tanti eroi) a tiež v brilantom prídavku: duete Malatestu a Pasqualeho z Donizettiho buffy Don Pasquale. Pri barytónovej farbe hlasu a mužnom veku je obdivuhodná pohyblivosť Pisaroniho hlasu. Vokálne bez chyby, no bez obvyklého bria zaznela v jeho podaní úvodná katalógova ária Leporella z Dona Giovanniho (Madamina…). To, čo je pre neho typické – kvalitná dychová opora, bezchybná dikcia a frázovanie, bolo prítomné aj v Gounodovom Mefistofelovi zo 4. dejstva Fausta. Chýbalo však podstatné – výraz diabolského rozohrávača príbehu, to, čo robí Mefista Mefistom. Pisaroniho úspech je predurčený na primeraný dramaturgický výber repertoáru. Vo veľkej scéne Assura z Rossiniho opery Semiramide už viac odokryl svoje vnútro a svet citov. Škoda nevyspievaných hĺbok. Zato v záverečnom duete z 2. dejstva Belliniho Puritánov (Il rival salvar tu dei…) bol technicky v hĺbkach istejší, než jeho starší partner. Toto dueto konečne rozhýbalo k nadšeniu aj obecenstvo, zvyknuté na primadony a ich efektné kostýmy, ale – priznajme si- aj na ich výraznejšie umenie. Pri počúvaní inštrumentácie Belliniho (čiastočne i Donizettiho) opier si poslucháč tiež potvrdil známu pravdu o naivite orchestrálneho sprievodu Verdiho predchodcov.

Thomas Hampson v podstate načrel pri zostavovaní programu do svojich operných postáv. Na úvod zaznel Gróf z Figarovej svadby, s ktorým začínal svetovú kariéru r. 1986. Scéna Grófa „Hai giá vinta la causa… Vedró mentri´o sospiro“ začína dlhým recitatívom, ktorý Hampson vystaval rozvážne, ba napätím, aby  plynulo prešiel do krásnej árie. Škoda, že má už nejasné, neisté výšky. Postrehli sme to aj v ukážke z Massenetovej opery Herodiade (ária Herodesa z 2. dejstva). Obaja speváci majú farebne len málo odlišný hlas – ale Hampson ho vie vypointovať do dramatického akcentu, takže sa zdá ťažší, hlbší, tmavší, dramatický.  V duete z 2. dejstva Verdiho Dona Carlosa poslucháč mohol obdivovať ešte stále vzrušujúco silné stredy Hampsona, ale aj pianissimové efekty Pisaroniho, ktorý mal však v extrémnejších hĺbkach problémy. Obaja obsahovo rozohrali veľkú drámu medzi Donom Carlom a Rodrigom. Podobné plusy a mínusy boli aj v ukážke scény  Macbetha a Banca i v samotnej árii Macbetha zo 4. dejstva. Hoci je Macbeth jednou zo stálych postáv Hampsona na opernej scéne, javisko umocňuje jeho nepochybné výrazové majstrovstvo, no na koncertnom pódiu zostal jeho hlas takrečeno holý – s falzetovými výškami. Krédo Jaga (z 2. dejstva Verdiho Otella), nebolo dostatočne zlovestné, nenávistné – chýbal mu démonizmus.

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

Koncert Thomasa Hampsona a Lucu Pisaroniho v Bratislave

Kritizovať takých spevákov, akými sú Thomas Hampson a Luca Pisaroni je náročné. Ani jeden nepatrí k „b“ kategórii. Určite obohatili naše poznanie o osobnostiach tmavého hlasového odboru na svetovej scéne – ale poučili jednu i druhú stranu o dramaturgii, ktorú netreba podceňovať ani v takom menšom veľkomeste, akým je Bratislava. Orchester z Prahy bol v sprievodoch kvalitný, niekde prihlučný, ale v oboch predohrách (Mozart: Figarova svadba, Verdi: Nabucco), okrem delenia speváckych vstupov, priniesol aj hudobný zážitok.

Autor: Terézia Ursínyová

Foto:  Maroš Markovič, Roman Berco Balog

Tenorom vstup zakázaný

koncert

Thomas Hampson & Luca Pisaroni

Tenorom vstup zakázaný . december

4. december 2013, SND

PKF – Prague Philharmonia

Julian Kovačev | dirigent

Program

Wolfgang Amadeus Mozart

Figarova svatba, predohra

Madamina, il catalogue è questo, Leporello, Don Giovanni, 1. dejstvo

Luca Pisaroni

Hai già vinta la causa… Vedrò mentr’io sospiro, Gróf, Figarova svadba, 3. dejstvo

Thomas Hampson

Charles Gounod

Vous qui faites l’endormie, Méphistophélès, Faust, 4. dejstvo

Luca Pisaroni

Jules Massenet

Vision fugitive, Hérode, Hérodiade, 2. dejstvo

Thomas Hampson

Giuseppe Verdi

Restate!… Al mio regal cospetto, Filippo II & Rodrigo, Don Carlo, 2. dejstvo

Thomas Hampson & Luca Pisaroni

prestávka

Giuseppe Verdi

Due vaticini compiuti or sono, Macbeth & Banco, Macbeth, 1. dejstvo

Thomas Hampson & Luca Pisaroni

Perfidi! All’anglo contro me… Pietà, rispetto, amore, Macbeth, Macbeth, 4. dejstvo

Thomas Hampson

Gioacchino Rossini

Sì, vi sarà vendetta… Deh, ti ferma… Que’ numi furenti, Assur, Semiramide, 2. dejstvo

Luca Pisaroni

Giuseppe Verdi

Nabucco, predohra

Credo in un Dio crudel, Jago, Otello, 2. dejstvo

Thomas Hampson

Gioacchino Rossini

Sorgete… Duce di tanti eroi, Maometto, Maometto II, 1. dejstvo

Luca Pisaroni

Vincenzo Bellini

Il rival salvar tu dei… Suoni la tromba, Giorgio & Riccardo, I puritani, 2. dejstvo

Thomas Hampson & Luca Pisaroni

Foto:  Maroš Markovič, Roman Berco Balog

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

muzikologička, hudobná kritička a publicistka, členka Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (SC AICT)

Zanechajte komentár