Venujte 2% z dane na podporu činnosti Opera Slovakia, o.z.

0

Veľkosť písma

 • A
 • A
 • A
Milí čitatelia Opera Slovakia, priatelia opery, operety, klasickej hudby a baletu. Dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu venovaním 2% z vašich daní za rok 2018. Táto suma prispeje k skvalitneniu našich aktivít.

V auguste 2018 uplynulo sedem rokov od spustenia prvého slovenského internetového časopisu o opere, klasickej hudbe a balete Opera Slovakia. Za toto obdobie sme aj vďaka vašej finančnej pomoci priniesli viac ako 2400 článkov, prostredníctvom ktorých informujeme o umeleckom dianí doma aj v zahraničí a taktiež sme zorganizovali viac ako desať rôznych nekomerčných a benefičných operných koncertov v Kežmarku, Starom Klíži či Bratislave.

Operné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí je finančne veľmi náročné. Ak chceme zlepšiť služby pre našich čitateľov, ako aj šíriť a popularizovať operné umenie, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Finančne náročná je taktiež prevádzka, pravidelná údržba či inovácia webu www.operaslovakia.sk.

2% z vašich daní podporíte fungovanie občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

 • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
 • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového portálu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou.
 • Podpora tvorby a publikovania cudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov a prezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúry vo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).
 • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
 • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
 • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Postupy, ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete TU…

Údaje o prijímateľovi :
Opera Slovakia
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354901 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním sprava)
Sídlo: Adámiho 26, 841 05 Bratislava – mestská časť Karlova Ves

Tlačivá na poukázanie 2% z daní za rok 2018 na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  (editovateľné, predvyplnené údajmi Opera Slovakia)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na rok 2018  (editovateľné)

Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nájdete TU…

Viac o našich aktivitách sa dozviete TU…

Rekapituláciu prvých piatich rokov prevádzky internetového časopisu Opera Slovakia sme publikovali v roku 2016 tu: Už päť rokov vám Opera Slovakia prináša spravodajstvo a publicistiku

Podporiť občianske združenie Opera Slovakia môžete rôznou formou:

 • odporúčaním a propagáciou web stránky Opera Slovakia
 • darovaním 2% z vašich daní
 • umiestnením reklamy na stránkach Opera Slovakia (v prípade záujmu nás kontaktujte na redakcia@operaslovakia.sk
 • priamym prispením vo forme finančného daru v akejkoľvek sume prostredníctvom tohto jednoduchého elektronického darovacieho systému:

Ďakujeme za vašu ochotu podporiť činnosť občianskeho združenia Opera Slovakia.

Tím redakcie Opera Slovakia

video

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

redakcia

Zanechajte komentár