Venujte 2% z dane občianskemu združeniu Opera Slovakia

0

Veľkosť písma

 • A
 • A
 • A
Milí čitatelia Opera Slovakia, priatelia opery a klasickej hudby. Dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu venovaním 2% z vašich daní za rok 2014. Táto suma prispeje k skvalitneniu našich aktivít.

Operné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí, je finančne veľmi náročné. Ak chceme zlepšiť služby pre našich čitateľov, ako aj šíriť a popularizovať operný žáner, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Dvomi percentami z vašich daní podporíte fungovanie občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

 • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
 • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového portálu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou.
 • Podpora tvorby a publikovania cudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov a prezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúry vo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).
 • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
 • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
 • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Postupy, ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete TU…

VYHLÁSENIE s vyplnenými údajmi prijímateľa Opera Slovakia, o.z. na venovanie vašich 2% z daní za rok 2014 si stiahnete tu: vyhlasenie_2perc_2014 Opera Slovakia

Údaje o prijímateľovi :
Opera Slovakia
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354901
Sídlo: Adámiho 26, 841 05 Bratislava

Podporiť občianske združenie Opera Slovakia môžete rôznou formou:

Nemateriálnou

 • odporúčaním a propagáciou web stránky Opera Slovakia

Materiálnou

 • darovaním 2% z vašich daní
 • priamym prispením finančným darom v akejkoľvek sume na číslo účtu SK81 0200 0000 0032 1300 8253 na základe darovacej zmluvy
 • umiestnením reklamy vašej firmy na stránkach Opera Slovakia

Ďakujeme za vašu ochotu podporiť činnosť občianskeho združenia Opera Slovakia.

Tím redakcie Opera Slovakia

Operné gala v Kežmarku 2019
Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

redakcia

Zanechajte komentár