Venujte 2% z dane občianskemu združeniu Opera Slovakia

0

Veľkosť písma

 • A
 • A
 • A
Milí čitatelia Opera Slovakia, priatelia opery a klasickej hudby. Dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu venovaním 2% z vašich daní za rok 2014. Táto suma prispeje k skvalitneniu našich aktivít.

Operné spravodajstvo a publicistika, ale aj organizovanie rôznych iných sprievodných nekomerčných podujatí, je finančne veľmi náročné. Ak chceme zlepšiť služby pre našich čitateľov, ako aj šíriť a popularizovať operný žáner, potrebujeme zvýšiť príjmy do nášho rozpočtu. Dvomi percentami z vašich daní podporíte fungovanie občianskeho združenia Opera Slovakia, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto úloh:

 • Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí.
 • Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového portálu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou.
 • Podpora tvorby a publikovania cudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov a prezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúry vo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).
 • Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné.
 • Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky).
 • Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Postupy, ako môžete poukázať 2% z vašich daní nájdete TU…

VYHLÁSENIE s vyplnenými údajmi prijímateľa Opera Slovakia, o.z. na venovanie vašich 2% z daní za rok 2014 si stiahnete tu: vyhlasenie_2perc_2014 Opera Slovakia

Údaje o prijímateľovi :
Opera Slovakia
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42354901
Sídlo: Adámiho 26, 841 05 Bratislava

Podporiť občianske združenie Opera Slovakia môžete rôznou formou:

Nemateriálnou

 • odporúčaním a propagáciou web stránky Opera Slovakia

Materiálnou

 • darovaním 2% z vašich daní
 • priamym prispením finančným darom v akejkoľvek sume na číslo účtu SK81 0200 0000 0032 1300 8253 na základe darovacej zmluvy
 • umiestnením reklamy vašej firmy na stránkach Opera Slovakia

Ďakujeme za vašu ochotu podporiť činnosť občianskeho združenia Opera Slovakia.

Tím redakcie Opera Slovakia

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár