Verejné vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie

0

Veľkosť písma

  • A
  • A
  • A
Ministerstvo kultúry SR pokračuje v otvorených výberových konaniach a procesoch verejného vypočutia, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov a najschopnejšie odborníčky do čela svojich organizácií. V stredu 15. decembra 2021 sa uskutoční verejné vypočutie uchádzačov na generálneho riaditeľa Slovenskej filharmónie (SF). Široká verejnosť bude mať možnosť spoznať jednotlivých kandidátov a ich projekty rozvoja a riadenia SF prostredníctvom online videostreamu.

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie 13. septembra 2021. Záujemcovia a záujemkyne sa mohli hlásiť do 15. októbra 2021.

Výberové konanie prebieha v zmysle Smernice č. 9 /2021 o procese verejného vypočutia na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis, a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením Slovenskej filharmónie prof. Marián Lapšanský, ktorý pôsobí na čele tejto inštitúcie od roku 2004.

Do procesu verejného vypočutia na vedenie Slovenskej filharmónie prišli zriaďovateľovi kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov, ktorí boli pozvaní na neverejné vypočutie procesu verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky SF.

Ministerstvo kultúry SR, foto: Ľudovít Vongrej/Opera Slovakia

Neverejné vypočutie uchádzačov sa konalo 30. novembra 2021 v sídle Ministerstva kultúry SR. V rámci neverejného vypočutia boli kandidáti oboznámení so zisteniami, ktoré vyplynuli z hĺbkových pohovorov. Členovia poradného orgánu sa pýtali uchádzačov na ich predchádzajúce skúsenosti, ako aj na pochybnosti, ktoré vzišli z previerky ich schopností a odborných znalostí.

Vzhľadom k tomu, že sa do procesu verejného vypočutia prihlásili siedmi uchádzači, museli z nich členovia poradného orgánu hlasovaním nadpolovičnou väčšinou vybrať maximálne piatich a minimálne troch najkvalifikovanejších uchádzačov (v zmysle čl. VI. bod 1 písm. b/ii smernice č. 9/2021). Do tretieho kola napokon postúpili štyria kandidáti: Pavel Bogacz ml., Anton Popovič, Stanislav Šurin a Marián Turner.

Tretie kolo procesu verejného vypočutia sa uskutoční 15. decembra 2021 v sídle Ministerstva kultúry v Bratislave. Počas verejného vypočutia pred poradným orgánom a verejnosťou predstavia uchádzači svoje projekty rozvoja a riadenia SF. Zároveň zodpovedajú otázky verejnosti a členov poradného orgánu.

Klásť otázky jednotlivým kandidátom bude môcť okrem komisie tiež verejnosť. Od 9:00 sa predstaví Pavel Bogacz ml., od 10:30 Anton Popovič. Po technickej prestávke sa ďalej predstaví od 13:00 Stanislav Šurin a od 14:30 Marián Turner. Uchádzači majú k dispozícii maximálne 80 minút, z toho na prezentáciu svojho projektu riadenia a rozvoja Slovenskej filharmónie najviac 20 minút a po pol hodine na otázky členov poradného orgánu a verejnosti. Verejné vypočutie sa bude dať sledovať na – YouTube kanáli ministerstva a tiež na facebookovom profile MK SR.

Verejnosť môže uchádzačom klásť otázky cez elektronickú aplikáciu slido, ktorá bude funkčná v deň verejného vypočutia. Položiť kandidátovi otázku, ktorá sa týka jeho projektu riadenia a rozvoja SF, je možné nasledovne:

  • ísť na slido.com,
  • zadať za mriežku: #sf_priezvisko uchádzača, ktorý začal prezentovať
    sf_bogacz, sf_popovic, sf_surin, sf_turner
  • vpísať otázku a poslať ju.

V prípade, ak verejnosť nevyužije celú polhodinu na kladenie otázok, poskytne sa tento čas navyše opäť členom poradného orgánu na položenie ďalších otázok.

Bratislavská Reduta, foto: Peter Brenkus

Po vypočutí zostaví poradný orgán zoznam vhodných kandidátov na obsadenie pozície, ktorý predloží predseda poradného orgánu ministerke. Zápisnicu z celého procesu verejného vypočutia a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení procesu verejného vypočutia. Záznam z verejného vypočutia sa do desiatich kalendárnych dní zverejní na podstránke procesu verejného vypočutia na webstránke Ministerstva kultúry. Záznam bude dostupný 6 mesiacov.

Oznámenie o verejnom vypočutí – Generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Slovenskej filharmónie

Životopisy uchádzačov postupujúcich do tretieho kola procesu verejného vypočutia – generálny riaditeľ/generálna riaditeľka Slovenskej filharmónie:

Životopis uchádzača: Pavel Bogacz ml.
Životopis uchádzača: Anton Popovič
Životopis uchádzača: Stanislav Šurin
Životopis uchádzača: Marián Turner

Prezentácie projektov riadenia a rozvoja Slovenskej filharmónie predložené uchádzačmi:

Prezentácia projektu uchádzača: Pavel Bogacz ml.
Prezentácia projektu uchádzača: Anton Popovič
Prezentácia projektu uchádzača: Stanislav Šurin
Prezentácia projektu uchádzača: Marián Turner

Výberová komisia

Kandidátov na vedenie Slovenskej filharmónie posúdi 7-členný poradný orgán. Jeho zloženie je nasledovné: Matúš Bieščad (zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR, predseda komisie, priamo menovaný ministerkou); Kateřina Kalistová (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu, priamo menovaná ministerkou); Marie Kučerová (externá odborníčka s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo organizácií zriadených ministerstvom, priamo menovaná ministerkou); Petra Gondžúrová (externá odborníčka – personálna poradkyňa, nominovaná riaditeľkou osobného úradu MK SR); Juraj BubnášMartin Ruman (reprezentanti zamestnancov SF, tvoria kolektívneho člena poradného orgánu); Andrej Šuba (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia SF z akademického prostredia, nominovaný rektorom Univerzity Komenského); Vladimír Godár (externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia SF z prostredia nezávislej kultúry, nominovaný riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Zdroj: MKSR

Podporte časopis Opera Slovakia
Článok je chránený autorským zákonom a jeho akékoľvek použitie, alebo šírenie bez písomného súhlasu redakcie Opera Slovakia alebo autora je zakázané.

O autorovi

Zanechajte komentár